Zpráva o hospodaření podle § 1208

Vložil Justitianus, 16. Červen 2020 - 21:19 ::


V diskusi Neschválení účetní závěrky nepodléhá sankci se také diskutovalo o neurčitém pojmu „zpráva o hospodaření“ (viz § 1208 zákona č. 89/2012 Sb.).

Jak v oné diskusi napsal pan Pavel, pojem je sice použit v občanském zákoníku, ale chybí jakákoliv jeho definice. To je školácká chyba navrhovatele i zákonodárce: v právním předpisu by neměl být používán pojem, jehož význam není obecně znám, ani nemá definici v tom předpisu, kde je použit.

Je samozřejmě možno uložit SVJ (stanovami) povinnost zpracovávat každoročně zprávy o hospodaření. K tomu by ovšem stanovy měly obsahovat i podrobný popis obsahu této zprávy.

Pro zajímavost uvedu definici z amerického předpisu, který upravuje homeowners' associations (společenství vlastníků) ve státě Florida. Třeba to někomu poslouží pro inspiraci.

2019 Florida Statutes
Title XL REAL AND PERSONAL PROPERTY
Chapter 720 HOMEOWNERS' ASSOCIATIONS
720.3086 Financial report
In a residential subdivision in which the owners of lots or parcels must pay mandatory maintenance or amenity fees to the subdivision developer or to the owners of the common areas, recreational facilities, and other properties serving the lots or parcels, the developer or owner of such areas, facilities, or properties shall make public, within 60 days following the end of each fiscal year, a complete financial report of the actual, total receipts of mandatory maintenance or amenity fees received by it, and an itemized listing of the expenditures made by it from such fees, for that year.
Such report shall be made public by mailing it to each lot or parcel owner in the subdivision, by publishing it in a publication regularly distributed within the subdivision, or by posting it in prominent locations in the subdivision.
This section does not apply to amounts paid to homeowner associations pursuant to chapter 617, chapter 718, chapter 719, chapter 721, or chapter 723, or to amounts paid to local governmental entities, including special districts.
Zákony státu Florida 2019
Hlava XL Nemovité a movité vlastnictví
Kapitola 720 Společenství vlastníků jednotek
720.3086 Finanční zpráva
V obytných blocích nebo jejich částech, ve kterých vlastníci jednotek jsou povinni hradit správci povinné poplatky za údržbu nebo úhrady za provoz technického zařízení či vybavení, případně vlastníkům společných ploch, zařízení pro rekreaci a ostatního majetku sloužícího vlastníkům jednotek, je tento správce či vlastník uvedených ploch, zařízení a majetku, povinen zveřejnit do 60 dnů po skončení fiskálního roku kompletní finanční zprávu obsahující úplný soupis skutečně přijatých příspěvků na správu a podrobný položkový seznam výdajů, které uhradil z těchto příspěvků v uplynulém roce.
Tato zpráva musí být zveřejněna buď doručením každému vlastníkovi jednotky, (nebo) zveřejněním v tištěném zpravodaji který je pravidelně šířen v obytném bloku, nebo vyvěšením na význačných místech uvnitř obytného bloku.
Toto ustanovení neplatí pro částky hrazené na účet společenství vlastníků podle kapitoly 617, 718, 719, 721, 723, ani pro částky hrazené místním a obecním úřadům v rámci státní správy a místní samosprávy.

Justitianus

  • zpráva o hospodaření

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Externus (bez ověření), 22. Červen 2020 - 6:11

I u nás v ČR to jde (někde).

Např.:http://www.svjukrcskevodarny1134.cz/ (sekce Informace)

Vložil poznamka (bez ověření), 23. Červen 2020 - 3:17

Tato zpráva o hospodaření SVJ podobá aplikací družstevních nástrojů a metod na subjekt SVJ. Přesto že cíle působení jsou stejné, existují rozdíly mezi hospodařením SVJ a BD. Rozdílné působení SVJ/BD vytváří rozdílné rozdělení celkového hospodaření na dílčí celky. Takže SVJ nemá ZOBF a provoz domu, protože nepečuje o stav a provoz celého domu, místo toho má zdroje z příspěvků na správu domu a pozemku (péče o stav společné části domu) rozdělené na krátkodobé a dlouhodobé potřeby. Správa SVJ je financována z příspěvků na vlastní správní činnost. Shodné hospodaření služeb zajistí společný právní předpis 67/2013 Sb. Pokud v domě existuje vlastní kotelna provoz kotelny je zajištěn buď přímo nebo dodavatelsky. Takže místo uvedených bilančních tabulek by měly být tabulky: Správa domu a pozemku Vlastní správa Služby Případně Provoz kotelny

Vložil účetní (bez ověření), 22. Červen 2020 - 9:34

SVJ s IČ 271 01 380 uveřejnilo ve výsledovce na 3 stranách A4 samé nuly. Potom je pochopitelné, že aby se členové vůbec něco dozvěděli o hospodaření SVJ, tak neschopná účetní smolí jakési zprávy o hospodaření. V nich např. uvádí provozní výsledek hospodaření SVJ ve výši 132 851 Kč. Které SVJ to má také?

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Červen 2020 - 13:07

výbor odměňují celkem královsky :-)

Vložil Trhovec (bez ověření), 23. Červen 2020 - 16:00

Správa 58 bytů za 3.000,– měsíčně není královský plat.

a
Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Červen 2020 - 16:24

to nechci podceňovat, ale nevím, zda tak dva hooodně staří výboři dokážou opravdu dobře vykonávat funkce. navíc má svj zaměstnance, správu vykonává družstvo, mě to připadne dost.

Vložil JaVa, 23. Červen 2020 - 17:37

Zdravím paní Radko.Mně osobně by více zajímalo,co ti „dva hoodně staří statutáři“ vlastně dělají,když správu a účetnictví, dělá tomuto SVJ družstvo.Nespíš to jsou jen „Lepiči plakátů a pošťáci,tedy vlastně poskoci, tohoto "družstva“.

Přeji hezký zbytek dne.JaVa

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Červen 2020 - 18:31

a zaměstnanec svj? že by uklízečka? nebo domovní důvěrnice? mám zkušenosti bohužel se statutárama v mém svj – 85, 80 a 95 let. správu dělá družstvo. jednou za rok se dobelhají na shromáždění, které svolá družstvo, a na vše odpovídají – tak to vždycky bylo. a tohle svj má odměny statutárům ve statisících. vzhledem k tomu, že i závěrka stojí za prd a je očividně špatně, co proboha za ty prachy dělají??? ano, pokud bude výbor pro šedesát bytů vykonávat potřebnou činnost, ok, ať berou desítku měsíčně, ale tohle?

Vložil Anynomous (bez ověření), 23. Červen 2020 - 20:50

Poslouchejte, vy dvě trhovkyně (radka2222 a JaVa), toto konkrétní SVJ bylo uvedeno, náhodně vybráno, jako kladný příklad o podrobném a srozumitelném informování členů SVJ ohledně nakládání s jejich penězi (nepovinná Zpráva o hospodaření).

Co si to dovolujete, urážet dohledatelné členy výboru, v jejichž SVJ nejste členy a o nichž nic nevíte!? Nazdar.

Vložil radka2222 (bez ověření), 23. Červen 2020 - 16:20

216000 je 3000 měsíčně?

Vložil kolemidoucí (bez ověření), 27. Červen 2020 - 11:13

a ptáte se na co?

216000:12=180­00 18000:6=3000

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2020 - 11:29

předpokládám, že členové berou méně než předseda, ale hlavně vidím tři výboráře, nikoliv šest.

Vložil kolemidoucí (bez ověření), 27. Červen 2020 - 11:42

Já zase vidím šest členů.3000 je průměr, jak si to rozdělují je vedlejší.

Statutární orgán – představenstvo
***** – předseda výboru
***** – člen výboru
***** – člen výboru

Statutární orgán – kontrolní komise
***** – předseda kontrolní komise
***** – místopředseda kontrolní komise
***** – člen kontrolní komise

Ovšem musím Vám dát za pravdu,že když mají správcovskou firmu,mají dostávat symbolickou odměnu.U nás platíme taky jednoho řemeslníka,hy­poteční náplavu a zasloužilého milicionáře plus kontrolní komisi složenou z velitele toho milicionáře plus správcovskou firmu a nechápu proč platíme správu domu dvakrát.

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2020 - 12:23

tak teda nevím kam koukáte vy, ale já v příloze i ve výpise vidím jen tři, žádnou kontrolní komisi.

Vložil kolemidoucí (bez ověření), 27. Červen 2020 - 17:37

Uf.

http://www.svjukrcskevodarny1134.cz/ a vpravo dole kliknout myší na O nás.Jednoduší web snad neexistuje.

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2020 - 17:48

ale za odkaz. takovej šílenej domovní řád jsem ještě fakt neviděla…tolik protizákonných věcí a nesmyslů… to ti staříci ve vejboru žijou ještě za socialismu v družstvu. tak to si pak ty prachy fakt zaslouží :-)

Vložil radka2222 (bez ověření), 27. Červen 2020 - 17:44

tak to potom jo :-)))) já ale koukám do VR a přílohy. rozhodující je, co je napsané tam, ne co si napíšou na své www. statutáři jsou pouze tři.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 27. Červen 2020 - 18:15

Rozhodující je, co je ve stanovách (čl. VIII) a že kontrolní komise byla zvolena. Zcela nerozhodné je, co je v příloze a ve veřejném rejstříku. Ale to státní úřednice nemůže pochopit i když se podle svého prohlášení léta živí právem. No, možná ve státní správě, tam právo znát nemusí i když se právem může velmi dobře dlouhá léta živit.

Vložil Justitianus, 27. Červen 2020 - 19:24
  • Okolojdoucí napsal: „… zcela nerozhodné je, co je v příloze a ve veřejném rejstříku.“

Myslím si něco jiného. A soudím, že paní radka2222 má pravdu.

Je to naopak rozhodné, protože SVJ hrozí sankce jestliže stav v rejstříku neodpovídá skutečnosti. Po členech kontrolní komise nezapsaných v rejstříku by ani nebylo možno nic vymáhat, pokud způsobí škodu. Soud totiž bude vycházet ze stavu v rejstříku. A tam žádná kontrolní komise není! Dostávají tedy členové té „tajné“ kontrolní komise peníze za nic, protože nemají právní odpovědnost.

Podle § 25 odst. 1 zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících platí:

Do veřejného rejstříku se zapíše
(…)
h) má-li být zřízen kontrolní orgán, jeho název, neplyne-li ze zákona, počet členů kontrolního orgánu, jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, nebo sídlo osoby, která je členem kontrolního orgánu, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem kontrolního orgánu právnická osoba, také jméno a adresa místa pobytu, popřípadě také bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, osoby, která ji při výkonu funkce zastupuje
.

Nic z toho v rejstříku není. Toto SVJ určitě porušuje zákon.

Justitianus

Vložil KoKo před 304/2013 Sb. (bez ověření), 28. Červen 2020 - 15:23

Podle jakého § se do rejstříku SVJ zapisovala kontrolní komise před účinností zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících?

Vložil Justitianus, 29. Červen 2020 - 7:22

Do dne 31. 12. 2013 byl rejstřík společenství vlastníků jednotek definován zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů. Do rejstříku se podle § 10 tohoto zákona zapisovaly pouze tyto údaje:

  1. název společenství, jeho sídlo a identifikační číslo,
  2. den vzniku společenství,
  3. orgány společenství a jména členů výboru nebo jméno pověřeného vlastníka.

Nic víc se nezapisovalo. Rejstříkové soudy odmítaly zapsat jakékoliv další údaje. Nezapisovala se informace o tom jakým způsobem členové výboru jednají za právnickou osobu. Soudy odmítly dokonce zapsat den vzniku funkce a den zániku funkce člena statutárního orgánu, s výmluvou „že to v zákoně není výslovně uvedeno“. Viz například usnesení Vrchního soudu v Olomouci 8 Cmo 374/2010. Nezapisovaly se další orgány SVJ ani jejich členové.

Není pochyby o tom, že taková zákonná úprava byla totálním nesmyslem a rejstřík neplnil svůj účel.

Justitianus

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 28. Červen 2020 - 10:24

Každý píšeme o něčem jiném. Já tvrdím, že orgány právnické osoby existují i bez zápisu do VR. Vy uvádíte, že jedna kontrolní komise neplní své úkoly. To ale není předmětem diskuse. Diskuse vznikla na základě toho, že radka2222 nahlédla do VR, neviděla tam KK a tak se domnívá, že KK neexistuje (není možné na ni rozpočítávat odměny), protože neví, že zápis do VR je pouze deklaratorní. O tom jsou mé příspěvky, samotnou činnost KK nehodnotím. Jinak napsat, že radka2222 má pravdu je moc hezký oxymóron.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 27. Červen 2020 - 22:24

Zápis členů orgánů ve VR je pouze deklaratorní. To znamená, že pokud je kontrolní komise ve stanovách a pokud byli členové zvoleni, tak kontrolní komise existuje bez ohledu na skutečnost, zda je ve VR zapsána či nikoliv. Nemáte tedy pravdu, že by členové kontrolní komise neměli právní odpovědnost a že by dostávali peníze za nic. Pravdu máte pouze v tom, že se měla volba zapsat do VR.

Vložil Justitianus, 28. Červen 2020 - 7:23

Pane Okolojdoucí, sám tedy připouštíte, že členové kontrolní komise dostávají peníze „za nic“. Neplní přece to hlavní, proč byli zvoleni: neplní svou kontrolní funkci!

Nezapsání samotné kontrolní komise a jejích členů do rejstříku je porušením zákona. Je to ze strany rejstříkového soudu sankcionováno. Členové výboru na zákon kašlou, to je zřejmé. Ale kontrolní komise je v SVJ právě od toho, aby kontrolovala statutární orgán a upozorňovala na porušování předpisů. Tuto svou funkci členové kontrolní komise zjevně dlouhodobě neplní, když ani po čtyřech letech od volby není kontrolní orgán (a všichni jeho členové) zapsán v rejstříku.

Jestliže členové kontrolní komise zvysoka kašlou i na tak základní věc, jakou je zápis KK a jich samotných do rejstříku, jakpak asi kontrolují veškerou činnost SVJ, hospodaření SVJ? Jakpak, pane Okolojdoucí? No přece nijak! Kašlou na to.

Dostávají tedy peníze za nic.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Červen 2020 - 10:16

já když jsem si pročetla zápisy, stanovy, domovní řád, tak bych vypakovala nejen komisi, ale i výbor. naprosto neprofesionální, plné závažných chyb…ti by měli platit vlastníkům, ne brát si královské odměny za nic. pokud správu dělá družstvo, mají i zaměstnance, co dělají ti zdatní osmdesátníci každý měsíc? komise očividně nic. výbor asi svolá vždycky shromáždění. ale jinak fakt nevím…vždyť výbor ani nevěděl, na jak dlouho byli zvoleni. to si nedokázali ani přečíst stanovy? povinnost oznamovat svj záměr pronájmu svého vlastního majetku/bytu a řešit s výborem dluhy na nájemném? to je co za nesmysl? a mnoho dalších.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 28. Červen 2020 - 10:26

Osočovat lidi ve vyšším věku je předsudečná nenávist, která by měla být automaticky mazána.

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Červen 2020 - 11:07

mluvím o tomto konkrétním případu. netvrdím, že není žádný člověk nad osmdesát let, který se orientuje ve stále se měnících zákonech, je fyzicky i psychicky tak zdatný, že zvládá spravovat majetek v řádu sto a více milionů, ale jde určitě o výjimky. a tady jsou tací ve výboru dva, a z výsledků jejich činnosti je to i vidět, že to prostě nezvládají. žijí stále „v družstvu“. jsou prostě místa, kde už nemají co dělat. stejně jako nesvěřím funkci ve výboru někomu, komu je osmnáct a má jen základní vzdělání. takže to není o žádné nenávisti k seniorům. když způsobí nehodu v autě člověk starší osmdesáti let, mnoho lidí se diví, jak může mít ještě řidičák. ale když tak staří lidé řídí svj, tak to nikoho neudivuje. být ve výboru a dělat tu práci poctivě znamená stále se vzdělávat, orientovat se perfektně v předpisech, být prostě dobrým manažerem, a to opravdu zvládne v tomto věku promile lidí.

Vložil Člověk odlišného věku (bez ověření), 28. Červen 2020 - 15:29

Osočovat lidi v nižším věku („osmnáct“) je rovněž nenávist, která by měla být automaticky mazána.

Kdejaký čtyřletý je chytřejší než čtyřicátník.

Vložil KoKo ve veřejném rejstříku (bez ověření), 28. Červen 2020 - 8:49

Pane Justitiane,

uveďte alespoň jedno ičo, kde je KoKo zapsána ve veřejném rejstříku. Naše KoKo rovněž zapsána není a chtěla bych na to upozornit rejstříkový soud, ale lepší by bylo přiložit odkaz, z něhož plyne, že se KoKo skutečně zapisuje.

Vložil Justitianus, 28. Červen 2020 - 9:35

KoKo, nevím proč mne úkolujete, ale vyhovím Vám. SVJ s řádně zapsaným kontrolním orgánem jsou namátkou: IČO 24674583, 27532658, 26111489, 26091127, 02313723, 25975218, 27409775, a tisíce dalších SVJ.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 28. Červen 2020 - 9:02
Vložil JaVa, 28. Červen 2020 - 19:04

Jen doplním,že dle:

§ 41/304/2013 Sb.,

Návrh na změnu nebo výmaz zápisu může podat osoba uvedena v § 39

Přeji hezký den.JaVa

Vložil Matoušek S. (bez ověření), 23. Červen 2020 - 12:41

Jsme lepší! Naše SVJ -IČ 271 01 380 – dokáže shrnout hospodaření do 10 pidi řádků

Vložil Předsedkyně SVJ (bez ověření), 23. Červen 2020 - 13:43

„Jsme lepší! Naše SVJ -IČ 271 01 380 – dokáže shrnout hospodaření do 10 pidi řádků“

To my jsme ještě lepší: účetní závěrku nezakládáme a nějakým shrnutím hospodaření do pidi řádků se neobtěžujeme.

Vložil Matoušek S. (bez ověření), 23. Červen 2020 - 12:59

zaměnil jsem IČ – 28854489 –

Opis z Veřejného rejstříku

Označení AKTIVA účetního období a B. Krátkodobý majetek celkem Součet B.I. až B.IV. 6 5 612 6 092 B. I. Zásoby celkem 7 777 729 B. II. Pohledávky celkem 8 16 –12 B. III. Krátkodobý finanční majetek celkem 9 4 819 5 375 Aktiva celkem Součet A. až B. 11 5 612 6 092 a Označení PASIVA Stav k prvnímu dni účetního období číslo řádku c 3 Stav k posled. dni účetního období b 4 A. Vlastní zdroje celkem Součet A.I. až A.II. 12 4 586 5 109 A. I. Jmění celkem 13 4 586 5 109 B. Cizí zdroje celkem Součet B.I. až B.IV. 15 1 026 983 B. III. Krátkodobé závazky celkem 18 1 026 983 Pasiva celkem Součet A. až B. 20 5 612 6 092

Vložil Anynomous (bez ověření), 22. Červen 2020 - 14:31

Zpráva o hospodaření pro vlastníky – nezájem, k čemu, nic „jim“ do toho není a vůbec, není to povinné. Jasně, funkce by utrpěla na vážnosti?

Vlastníkovi (pokud nemá účetní znalosti, ale i s nimi) je Výkaz zisků a ztrát, rozvaha apod. (přehlídka položek jiné, ostatní, tajné, neřeknu) k ničemu.

  • neschopná účetní?
  • aby se členové vůbec něco dozvěděli?
  • které SVJ to má také?

Které SVJ má účetní, od které se všichni členové dozvědí informaci o částce za skartaci a likvidaci dvou šanonů? Ano, i tohle vlastníky dost zajímá.

Díky této „neschopné účetní“ se vlastníci mohou důstojně a v klidu seznámit s tím, za co jsou třetí osobou (výborem) utráceny jejich peníze do posledního haléře. A takto zpracovaná zpráva o hospodaření by měla být (namísto nepochopitelného zatajování, obstrukcí, nebo výmluv že to není povinné) ve všech SVJ (pro statutáry) normou. Nazdar.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".