Změna stanov a hospodaření s finančními prostředky

Vložil Anonymous, 31. Říjen 2010 - 20:57 ::

Výbor SVJ navrhuje předložit nadcházejícímu shromáždění vlastníků změnu stanov, mimo jiné i článek XVI „Hospodaření společenství a způsob nakládání s jeho majetkem“. Tento článek ve třetím odstavci dle vzorových stanov zní následovně: „Nabude-li společenství věci, práva, jiné majetkové hodnoty, byty nebo nebytové prostory k účelům uvedeným v zákoně o vlastnictví bytů a v těchto stanovách, je povinno s nimi hospodařit pouze v souladu s vymezeným účelem. Výbor nebo pověřený vlastník může v těchto záležitostech činit právní úkony pouze na základě usnesení shromáždění, pokud v usnesení shromáždění není stanoveno jinak“. Výbor navrhuje toto znění doplnit o následující větu: „To se netýká hospodaření s finančními prostředky a movitými věcmi, pokud usnesení shromáždění nestanoví jinak“. Z uvedeného návrhu mně vyplývá, že pokud SVJ nabude nějaký majetek (ať už movitý či nemovitý), výbor by v případě schválení dodatku mohl bez projednání s ostatními vlastníky sám rozhodovat, jak naloží s movitým majetkem a dokonce i s penězi. Je změna, jak ji výbor navrhuje, v souladu se zákonem o vlastnictví bytů? Respektive nebyla by taková změna v rozporu s jiným právním ustanovením? Děkuji, Václav1

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymousss X (bez ověření), 1. Listopad 2010 - 12:45

  Dobrý den. pane anonymous,vy si děláte srandu : kdo by to s členů Společenství podepsal?

  Míša

  Vložil Václav1 (bez ověření), 1. Listopad 2010 - 17:35

  Dobrý den, co myslíte tou srandou? Ten návrh? To není bohužel sranda, ale fakt ;-(

  Vložil Anonymousss X (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 16:24

  Pane Václave 1. Vložit peníze a nemět kontrolu s nakládáním finančním toku.
  To je ta sranda. A myslíte, že Vám to někdo podepíše ?

  Míša

  Vložil Václav1 (bez ověření), 2. Listopad 2010 - 19:36

  Dobrý den, jestli to někdo podepíše je otázka, po těch zkušenostech z loňska si dovedu docela dobře představit, že ano. Výbor těch změn navrhuje několik, některé jsou docela rozumné a některé i nutné (například tam, kde je třeba vzorové stanovy změnit tak, aby bylo jednoznačné, že je v pravomoci výboru vymáhat pohledávky za neplatiči). Část navrhovaných změn rozumná určitě není a já si kladu otázku, co k tomu výbor může vést. Na shromáždění se na to chci zeptat. Problém je v tom, že na minulém shromáždění se téměř nikdo na nic neptal, všichni poslouchali a jako na povel zvedali ruku, což mě docela děsí. Vzpomínám si jen na dva vlastníky, kteří pokládali otázky. No ale víte jak to je: když se na něco zeptáte, velká část ostatních se na vás začne dívat skrz prsty, co že si to vůbec dovolujete a ať nezdržujete. Výbor takové situace většinou využije ve svůj prospěch a přidá se. Takže pak si připadáte jako kverulant, i když jen máte snahu zjistit, za co, proč a kolik platíte. Takže uvidíme;-)

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".