Zkušenost s podáním do rejstřííku - změna statutára

Vložil timec, 7. Květen 2015 - 15:49 ::

Dávám aktuální zkušenost se změnou statutárního orgánu – podáno do rejstříku v Praze, neskutečné, jak otravují (výzva k doplnění)

 • chtějí ověřené podpisy všech osob pod zápisem ze shromáždění,

ověřené podpisy na plné moci všech osob, které byly zastoupeny na shromáždění(to si snad dělají srandu). Už jste se s tím někdo setkal?

 • měnili jsme jen jednu osobu ve výboru, stejně chtějí opět prohlášení

všech a doplnit podání

 • chtějí opravit prohlášení – to jsem úplně nepochopil –
v prohlášení bylo, že je osobou svéprávnou a máme doložit, že je osobou svéprávnou ve smyslu ustanovení § 152 odst. 2 (svéprávnost) – asi chce paragraf či co. Přitom jsem před měsícem podával to samé u jiného SVJ také v Praze a stačily jim jen kopie a prohlášení bez paragrafů.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Fabián (bez ověření), 9. Říjen 2015 - 16:05

  Oni si myslí že všichni jsou vždy doma. Mám polovinu opravněných osob doma jednou za měsíc a to jen na víkend!!

  Vložil Pavel, 7. Květen 2015 - 16:00

  Asi to psal někdo z informačního centra:

  http://www.portalsvj.cz/…-na-rejstrik#…

  Můžete zde zveřejnit jejich lejstro? Pokusili se to odůvodnit, nebo jen napsali, co je napadlo?

  To ověření plných mocí možná čerpali z

  http://www.portalsvj.cz/…rdi-ns-k-441

  Ale je to asi špatná aplikace judikátu NS, který se týká něčeho jiného. Nebo jste tam měli notáře?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil timec, 7. Květen 2015 - 16:12

  Notáře jsme neměli, běžné shromáždění s volbou výboru na další tři roky. Proč by měl být ověřený zápis a plné moci se mi z odůvodnění tak nějak nepovedlo vyčíst: Podle § 19 zákona č. 304/2013 Sb… musí být návrh na zápis doložen listinami o skutečnostech, které mají být do veřejného rejstříku zapsány, a listinami, které se zakládají do sbírky listin v souvislosti s tímto zápisem. Dle ust. § 25 odst. 1 písm g) zákona č. 304/2013 Sb., je zapisovanou skutečností den vzniku a zániku funkce statutárního orgánu. Dle ust.§ 28 odst.1 o.s.ř. zástupci jež si účastník zvolil udělí písemně procesní plnou moc nebo plnou moc pro určité úkony. Dále dle ust. § 28 odst.4 o.s.ř. podpisy na písemné plné moci musí být úředně ověřeny,jen stanoví-li to zákon. V případě,že zákon stanoví úředně ověřený podpis na návrhu na zápis změn,musí být i plná moc opatřena úředně ověřenými podpisy. To je celé odůvodnění

  Ledaže by problém byl v tom, že zápis podepisuje osoba, která byla na shromáždění na základě plné moci?

  Vložil petrsv, 7. Květen 2015 - 19:03

  Potvrzuji, že podpisy na zápisu ze schůze musí být ověřené – chtěli to po nás taky. Podpisy na plných mocích nemusí být ověřené, pokud to neukládají vaše stanovy – takže nejspíš zařechtal úřední šiml.

  Vložil P.V., 7. Květen 2015 - 21:08

  Pane petrsv, že „to po Vás chtěli taky“ nepotvrzuje, že podpisy na zápisu musí být ověřené.

  Škoda, že autor úvodního příspěvku nezveřejnil doslovné znění nebo kopii odůvodnění, zajímalo by mě, o co vyšší soudní úředník svůj kuriózní názor opírá. Již jsem se setkal u jiného rejstříkového soudu s podle mého názoru obdobně bezdůvodným požadavkem, na rozdíl od pana Zdenka (http://www.portalsvj.cz/…birky-listin) ale stačil jeden dotaz na upřesnění zákona v němž je požadovaný úkon uložen a úředník změnil názor.

  P.V.

  Vložil timec, 8. Květen 2015 - 9:14

  Celé odůvodnění je v mém předchozím příspěvku, víc toho opravdu nebylo. Když to tak čtu podruhé, připadá mi, že dotyčná úřednice nepochopila či vůbec nečetla plnou moc, která je pouze přílohou k prezenční listině a vzala ji jako plnou moc k podání do rejstříku. Neumím úplně chodit v „proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné“ ale mám 30 dní, tak jim zkusím napsat, jak uvádíte, aby mi upřesnili znění zákona podle kterého bych měl mít ověřené podpisy na zápisu a plné moci při zastupování na shromáždění, třeba v té lhůtě odpoví. Každopádně nechápu, proč je takový problém vydat nějaké jednotné vzory a jednotné požadavky na podání a vystavit je na justici. t.

  Vložil Arnošt Šebek (bez ověření), 1. Leden 2016 - 22:36

  Od soudu nám jsou vráceny dokumenty k uložení do veřejného rejstříku na doplnění,i když jsme je provedli podle dříve přijatých dokumentů.

  Vložil Vladimir B., 9. Říjen 2015 - 19:10

  Já si myslím, že je to na žalobu nebo přinejmenším na stížnost na příslušný rejstříkový soud. Není přeci možné nadále takové nýmandy nechat rozhodovat o potřebných dokladech k běžným úkonům s vlastním výkladem zákonných ustanovení. Bylo by dobré zveřejňovat jména takových úředníčků.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".