Zásady správného větrání v panelácích

Vložil Anonymous, 16. Listopad 2007 - 12:58 ::

V našem společenství vlastníků jsou nepoučitelní větrači. Větrají celý den ventilacemi a někteří i křídly oken. Nemáme zateplení paneláku a máme namontované TRV. Bylo by prospěšné, kdybyste zveřejnili zásady správného větrání( takové desatero ), které by se dalo přímo po stažení vyvěsit na nástěnkách domů. Tyto zásady by bylo dobré i prakticky nebo fyzikálně zdůvodnit, aby to pochopili i největší lajci. Např. 1.Větráme velmi intenzivně( třeba průvanem) po dobu 4–5 minut, kdy se podle norem stačí hygienicky vyměnit vzduch v bytě. 2. Celodenní větrání ventilačkou je plýtváním energií , neboť

 1. jeli TRV otevřen, je chladnějším vzuchem neustále otevřen a topení je

nehospodárné. Kromě toho odchází vzuch jen v blízkosti radiátoru, ve vzdálenějších částech bytu nikoliv.

 1. jeli RTV uzavřen, je vlastník vytápěn okolními byty. Jeho stěny jsou
dále ochlazovány a na ohřátí je třeba více energie, dále je tu možnost vzniku plísní apod.
Pokud někde máte taková pravidla, bylo by dobré je zveřejnit. Nám a jistě i ostatním by to velmi pomohlo. Chválihodné by bylo, kdyby takové zásady sepsal odborník. Děkuji.

Jaroslav Voják

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Larsen Nielsen, 30. Září 2020 - 0:41

  Větrání nárazem (poloha okna plně otevřeno) zejména v zimě je účinnější co se tepelných ztrát týče, neboť se vymění vzduch rychleji včetně případných zápachů / nadměrné vlhkosti a k ochlazování zdí a nábytku dochází kratší dobu, takže po ukončení větrání se od nevymrzlých zdí právě přivedený čerstvý vzduch zase brzy ohřeje zpět. Aneb měrná tepelná kapacita vzduchu je řádově níže než u betonu, dřeva a pevných látek z nichž je nábytek a vybavení bytů.

  U okna na ventilaci v zimě je problém ten, že na vyvětrání je potřeba více času a tím se zejména okolí okna a větraný prostor přechlazuje a ta zima se pak „ukládá“ do zdí a nábytku, čímž je pak zase těžší teplotu vytáhnout nahoru v takovém prostoru.

  Obecně platí že čím je vyšší rozdíl mezi cílovou teplotou v bytě a venku, tím kratší dobu jde větrat, aniž by se změnila teplota bytu mimo cílovou hodnotu, jinak řečeno dokud je rozdíl teplota venku x cílová teplota bytu malý, tak ventilačka není problém, byt se větrá + nemrzne ani se nepřehřívá. Ovšem v zimě v extrémních případech může dojít až k tomu, že u míst, kudy vchází studený vzduch od ventilačky se tak podchladí zdi, že se tam může kondenzovat vzdušná vlhkost a ta pak je pozvánkou pro plísně a jiné problémy.

  Vložil Anonymous, 25. Leden 2008 - 11:49

  Nepomůže-li osvěta, nyní i drastické zdražení topných médií, pak nezbývá než měřit i když náklady na pořízení, údržbu a provoz (vyhodnocování) měřičů tepla se promítnou do nákladů všem plus možné problémy s přístupem do bytu k měřičům, stačí jeden, dva konfliktní vlastníci a o „zábavu“ je postaráno.

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 13:38

  Z diskuze, která byla velmi zajímavá a poučná, pro mě vyplynuly tyto poznatky: 1. Bičem na nehospodárné vytápění a větrání je instalace indikátorů tepla. Jaký je ale bič na souhlas s tímto zavedením u ostatních vlastníků ? V našem SVB se to nedá zatím prosadit. Co nám zbývá, přesvědčovat o výhodnosti indikátorů, uvádět výsledky ušetření financí, stále přesvědčovat. Svým návrhem na zásady správného větrání jsem chtěl vlastně docílit totéž. Žádné nařizování, ale vysvětlování, osvěta hospodárnosti topení a větrání. To máme sedět se založenýma rukama a nečinně přihlížet nehospodárnosti ? Ostatně některé body domovního řádu také nejsou právně vymahatelné a jsou zveřejněny. 2. Já jsem po 3 letech zkušeností z našeho SVB velmi alergický na názory, že byt je můj a můžu si dělat co chci. Uvedu naše 2 příklady: a) z našich 8 bytů si 2 vlastníci vyměnili okna za plastová, přičemž změnili stávající vzhled domu ( podstatně užší ventilačky ), aniž se kohokoliv na něco dotázali. Pokud vím, měli mít souhlas ostatních vlastníků. Na mé námitky reagovali tím, že byt a okno je jejich a mohou si tedy dělat co chtějí. Tečka. V kupní smlouvě a věřím, že i v Prohlašení vlastníka je uvedeno alibisticky : vnitřní část okna je součástí bytu a vnější společný prostor. Takže okno je jejich a mohou si dát třeba okna kulatá, že. 2 ) Před dvěma roky proběhla výměna radiátorů. Tři vlastníci z osmi si výměnu prováděli sami po souhlase společenství, neboť k radiátorům přišli patrně laciněji aj . Ostatním pěti výměnu prováděla firma, které tato situace nevadila. Pět vlastníků má radiátory ocelové deskové, samostatníci litinové o neznámém počtu čláků a tedy výkonů. Firma prý provedla regulaci systému. Tito tři vlastníci argumentovali, že radiátory jsou jejich a mohou si tedy dělat, co uznají za vhodné. Tito šibalové právě celý den větrají, je to náhoda ? Placení je ovšem společné a podle plochy. V kupní smlouvě je totiž napsáno, že radiátory jsou vlastnictvím bytů. Že jsou součástí celého otopného systému není důležité ? Pro dokreslení ještě uvádím, že panelák je z roku 1970 a v minulosti za bývalého režimu někteří šibalové díky známostem zvětšili počty článků radiátorů. Nynější výměna proběhla podle stávajícího stavu, nikoliv podle původního projektu. Níáš otopný systém neodpovídá projektu. U zbývajících 10 paneláků družstevních v této lokalitě taková výměna nebyla možná, jelo se podle původního projektu. Proto jsem velmi skeptický k názorům, že byt je můj atd. Dosavadní právní úprava ZoVB je v tomto směru diletantská, v novém návrhu je to již patřičně ošetřeno. Jaroslav Voják

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 23:04

  Výměnu oken ve společenství nemusí odsouhlasit shromáždění, vzhled domu se nemění. A pokud nejsou okna jiná, tedy nezvětšil se otvor, jsou rozměrově stejná jako původní, neexistuje ani ohlašovací povinnost na stavební úřad. Poptejte se tam, jak je to s okny v svj.

  Vložil Anonymous, 25. Leden 2008 - 11:18

  Zdravím , ohlášení výměny oken stavebnímu úřadu nikdo nezrušil, on však pokud ve stanovené lhůtě nepodá námitku tak se to povařuje za souhlas. Jinak v „ohlášení stav. úprav“ by měl být souhlas buď majitele domu nebo spoluvlastníků, což bývá problém. Stavební úřad má pouze podmínku, ža nesmí být změněn vzhled (čili rozměr, barva, tvar), problém bývá v památkových zónách (tam vyjádření ještě památkářů – nemají rádi plast. okna). Zvětšování stavebních otvorů je vázáno stavebním povolením, speciálně jedná-li se o tzv. nosné zdi.

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 8:03

  Pane po tom jak kdo větrá , by vám mělo být s prominutím h… . poměrové indikátory tepla to je bič na tu chátru!

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 12:53

  Můžete si pravidla větrání třeba vyryt do zlata ale nebude vám to k ničemu, samotné termoregulační ventile o ničem… je potřeba bič, bič, bič !!!! a to jsou indikátory.

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 12:22

  Sice bych to takro neřekl ale v zásadě souhlasím. Nechápu tady ty příspěvky kdy se někdo snaží pořád někomu něco nařizovat – jak větrat, kdy větrat, zakazovat psy v bytě, atd.. Byty pokud jsou soukromé tak si v nich každý může dělat naprosto co chce pokud tím neporušuje zákony této republiky. A pokud někdo hodně/málo topí nebo hodně/málo větrá je to jen jeho věc ale měl by to poznat na svém vyúčtování.

  P.L.

  Vložil FilipN, 17. Listopad 2007 - 17:14

  Právě jste si odpověděl. Nejprve Vás ocituji: „každý může dělat naprosto co chce, pokud tím neporušuje zákony této republiky“. To se dá napsat taky jinak, se stejným významem, totiž že si „každý nemůže dělat co naprosto co chce, aby tím neporušoval zákony této republiky“.

  Vložil JarekSVJ, 17. Listopad 2007 - 12:49

  Takových nařízení a doporučení je. Ale příklad z praxe : spotřeba tepla za říjen 24 bytů mají poměrové indikátory 34 GJ, 12 bytů 40 GJ, už jsem tady někde v té nepřehledné diskuzi psal.

  Vložil JarekSVJ, 17. Listopad 2007 - 11:59

  Nevím co k tomu dodat.......

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Listopad 2007 - 16:10

  Vážení, problém větrání a spotřeby tepla existuje a je velký.

  Rozúčtování tepla se řídí závaznou vyhláškou č.372/2001 Sb.

  Ta má své ustanovení, že náklady u jednotlivých spotřebitelů musí být na 1m2 +/- 40% průměrných nákladů v zúčtovací jednotce – domě.

  Zde je chyba. Z praxe vím, že některé byty (nejedná se o krajové extrémně tepelně namáhané) mají průměrnou spotřebu vyšší než 200% průměru, vědí že zaplatí maximálně po přepočtu 140% průměr.

  Spodní hranici proti průměru –40% chápu a podporuji – nezbytná tepelná stabilita budovy. Horní hranici bych doporučoval zvýšit, ale dosud odezva z MMR žádná, na +80–100%.

  Matějka

  Vložil FilipN, 17. Listopad 2007 - 17:12

  Pokud má jednotka náměr na úrovni 200 % průměru, jasně to značí nějakou závadu, buď na indikátoru, nebo nadměrný únik tepla. Běžným vytápěním není možné takovéto hodnoty dosáhnout.

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Listopad 2007 - 21:00

  Vážený pane FilipeN, je to z praxe, topení naplno a otevřené okno, protože kouří a musí větrat. Ví, že zaplatí max 140% průměrných nákladů, tak co.

  Stačí jeden takový v domě a srovnávací metodou výpočtu dostanete všechny ostatní jednotky mezi 90%-110% průměru.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 21:09

  Pořád tady prosazujete, že si můžete v bytě dělat co chcete.

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 18:56

  Ale je to možné, viz. http://spolecenstvi.okinfo.cz/node/1070 otázkou je co je únik tepla, s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Fanda, 17. Listopad 2007 - 17:42

  Vážení, je zřejmé že zaregulování domu nebylo provedeno dle tepelného projektu. Jinak by nemohlo docházet k přetápění některých BJ. Nechte si zpracovat tepelný projekt a dle něho nechte zaregulovat stoupačky a jednotlivé radiátory v bytech. Pak budete mít všichni v bytech 20°C až 22°C a nikdo nebude otevírat okna.

  S pozdravem Fanda

  Vložil Matějka Jaroslav, 17. Listopad 2007 - 21:10

  Vážený pane Fando, regulace je, ale když nastavíte termoventil naplno tak otopné těleso „topí“ dokud není dosaženo horní hranice nastavené teploty termoventilem. Větrání vzduch v místnosti ochlazuje, otopné těleso otápí neustále.

  Pozn.: jedná se o vyjímku, není to pravidlo. Ale běžné je, že se v domech objeví jedinec na 160–170% průměru domu. Následuje přepočtová srovnávací metoda. Digitální měřič je v pořádku, provedené přezkoušení.

  Matějka

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 23:40

  Děkuji všem diskutujícím na tema " měření a vyhodnocování spotřeby tepla" za jejich příspěvky.

  Na počáteční otázku: „Jaká je asi doba návratnosti investice na indikátory spotřeby tepla, včetně nákladů na jejich vyhodnocování“, zde jednoznačně nezazněla. Nepopírám, že jejich význam je v rovině spravedlivějšího rozdělování nákladů dO určité míry „výchovný“, přesto jsem přesvědčen, že ekonomické vyhodnocení efektivnosti hraje důležitou roli v přesvědčení vlastníků o jejich účelnosti, zejména pro argumentaci : „bude to stát tolik…Kč“, cca „za …roků“ se investice vrátí a pak budou naše náklady na vytápění ještě, kromě úspory spotřeby tepla po osazení TRV a vyregulování otop. soustavy, ještě „nižší cca o 3%,5% nebo i více %“.

  Stanovení nějaké výše úspor v % spotřeby tepla čistě na vrub IRTN, bude patrně ještě trochu složitější, než zde bylo uváděno. Pro takové vyhodnocení, by bylo třeba v něm uvažovat asi další podstatné údaje, např. „o průběhu a výši průměrných teplot v průběhu dne t.zv. dennostupňů“ během top. období. Což je pro takové vyhodnocování „úspor“ dosti podstatný údaj. Pak teprve je možné získat objektivní vyhodnocení „co“ a „jakou měrou“ ovlivnilo spotřebu tepla pro přijmutí závěru, že : „došlo k úspoře … GJ“. To by bylo asi náročnější a mohl by takové vyhodnocení sdělit ten, kdo se takovým vyhodnocováním zabývá dle mého odhadu min. 3, spíše 5 topných období. Z čehož první období 3 roky bez IRTN a v dalším období navíc s jejich osazením. Takové odůvodnění proč IRTN „ano či ne“ zde však od nikoho nezaznělo. Přesto ještě jednou děkuji všem za jejich vyjádření a těším se na vaše další diskuz. příspěvky.

  k.kolar@centrum­.cz

  Vložil FilipN, 17. Listopad 2007 - 23:52

  Vůbec se tu nevyřešilo, jak přimět vlastníka, aby ve své jednotce neuzavíral ventily na topení (pouze se tu argumentovalo, že je povinností vlastníka strpět vytápění své jednotky), stejně jako jak přimět vlastníka, aby zbytečně nevětral, tj. nepočínal si nehospodárně, případně nepřetápěl.

  Názor, že i při uzavřených ventilech radiátor topí, neodpovídá mé zkušenosti, asi se nejedná o běžné termostatické ventily.

  Teprve po dořešení tohoto je možné se bavit o návratnosti vložených nákladů na regulaci.

  Vložil Fanda, 18. Listopad 2007 - 17:20

  Vážený pane Filipe, v případě Vaší zkušenosti – radiátor při uzavřeném TSV a teplotě v prostoru nižší než 20°C netopí je zřejmé, že radiátor není zaregulován dle tepelného projektu. Některé SVJ si myslí, že stačí jen vyměnit klasické ventily na radiátorech za TSV. Vlk se nažere a koza zůstane celá – SVJ splnilo dikci zákona. Bohužel pak to nefunguje. S pozdravem Fanda

  Vložil FilipN, 18. Listopad 2007 - 18:29

  Taky jsem si myslel, že přesně tohle zákon vyžaduje, tj, výměnu obyčejných ventilů za termostatické. Jak to tedy je? Děkuji za názor.

  Vložil Fanda, 19. Listopad 2007 - 16:28

  Smyslem zákona je šetřit s energiemi – donutit vlastníky k šetření. Toho je možno dosáhnout komplexním za regulováním systému UT v domě. Nastavit regulaci /TRSV, radiátory, stoupačky atd./ tak, aby bylo dosaženo teploty v prostoru min. 20°C /pokoj/. Každý 1°C navíc znamená o 6% větší spotřebu energie /GJ/. Za regulovaný systém osazený TRSV umožńuje VBJ si nastavit teplotu o 5°C vyšší a tudíž pak si také více zaplatí /cca. o 30%/. V případě nejasností se obraťte na EI Praha, která je ze zákona oprávněna udělovat sankce za nesplnění povinnosti.

  Zákon je bič na všechny kteří se chovají neekologicky a myslí si, že když si zaplatí mohou si dovolit plýtvat s energii.

  P.S. Pochopitelně není dokonalý.

  S pozdraven Fanda

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 23:17

  Nezlobte se na mě, ale nechápu, co se v této diskusi probírá, souhlasím s pane Fandou a tečka. Zřejmě si ještě pár lidí nezvyklo, co je šetřit a že hold je nutné se podle toho chovat. Termoregulace je nutná a měřáky jakbysmet, on, milí a vážení, komunismus skončil a s tím i štědrost, kdy jsme topili a větrali „pánu bohu do oken“

  Vložil Anonymous, 19. Listopad 2007 - 18:07

  Dobrý den, přednesenou dolní hranici vytápění 20°C považuji za zavádějící. Limitní by měla být teplota, která neumožňuje zejména kondenzaci na vnitřních stranách konstrukcí. s pozdravem, Petr Vávra

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 18:10

  Fando, co byste dělal naopak s těmi, co svůj byt vůbec nevytápí, resp. se nechávají vytápět sousedy? Děkuji za názor.

  Vložil Fanda, 17. Listopad 2007 - 20:01

  Při zaregulování domu jsou jednotlivé byty vytápěny na min 20°C. I při zavřeném TSV radiátor v BJ hřeje. VBJ nemůže bez zásahu do systému tomu zabránit.

  S pozdravem Fanda

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 19:00

  s těmi není třeba nic více dělat – platí stejně za složku odpovídající podlahové ploše. IMHO je to spravedlivé.

  Vložil Anonymous, 17. Listopad 2007 - 19:18

  Z hlediska podílení se na úhradách je to jasné, jinak to není tak jednoduché. Nevytápění bytu ohrožuje tepelnou stabilitu domu, a jedná-li se např. o krajní nebo spodní byt, v jehož blízkosti jsou vedeny rozvody, třeba hlavní přívod vody, tento může zamrznout, neboť projekt počítal s tím, že předmětný byt bude vytápěn.

  Přesně proto existuje v předepsaných teplotách i spodní hranice, nejenom horní, která se musí rovněž dodržet.

  Vložil JarekSVJ, 18. Listopad 2007 - 9:49

  Prosím vás začalo to otázkou jak přimět vlastníky ke správnému větrání + nějaká pravidla a skončilo to bezduchou diskuzí. Z praxe našeho domu jednoznačně vyplynulo:

  1. dům – společenství musí mět samostatný „fakturační měřák“tepla
  2. radiatory musí mět ventile s termoregulačníma hlavicema

  3.A TO NEJDŮLEŽITĚJŠÍ na radiatorech musí být poměrové indikátory tepla – které působí hlavně psychologicky.. různé zateplení, okna atd. Větrat si může každý jak chce.....

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 12:03

  Na to jste přišel jak, že větrat si může každý jak chce? Tedy podle Vás, pane JarkuSVJ, může každý mít třeba trvale otevřená všechna okna…

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 20:14

  DObrý den, zeptám se opačně – existuje nějaký předpis, který by zakazoval větrat dle svého uvážení či nařizoval topit resp. mít nějakou minimální teplotu apod ?

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 20:42

  Předpis udržovat („strpět“) teplotu v bytě v určených mezích existuje, pokud ho najdu, upřesním. Zákaz počínání, které poškozuje ostatní vlastníky, je přímo v ZoVB a rovněž v ObčZ.

  Vložil Anonymous, 18. Listopad 2007 - 15:27

  To jsem myslel obrazně… ať si větrají , když na to „mají“… Jarek SVJ

  Vložil Anonymous, 21. Leden 2008 - 18:11

  nevim,, co tady porad resite??? zijete v ceske republice, kazdej kouka co jak podelat, nezaplatit. V prvni rade musite mit meraky na hajzliky, v druhe rade bic a moznost jak je donutit platit. Precetl sem tu diskusi celou, a pripada mi velice jednoduche jak se stim problemem vyporadat. Bohuzel to pisou a ctou asi podobni starici, kteri to delaj u nas v panelaku, SBD,,a podobne organizace. Bezte se podivat nekam do soukromeho sektoru jak se pretapi a vetra tam. Kazdemu je jedno kolik protopi, penize vyhazuji vzduchem, a chodi kolem horke kase, a delaj ze sebe chytraky na forech. Nechapu co je tak tezke na tom zmerit kolik kdo protopi a dat mu to k uhrade? zbytek rozpocitat… … … A to ze lidi spatne vetraj?? a taky spatne topej?? Vybavte byty neotviratelnejma oknama, sundejte hlavice z topeni… a teste se,, tahle faktura bude niiizkkaaaa !!! kokoti !!!

  Vložil Kostas, 21. Leden 2008 - 18:44

  mate pravdu ..souhlasim…akorat nevim ktera to je ta faktura kokoti:)

  Vložil Anonymous, 21. Leden 2008 - 18:29

  Naprosto souhlasím. Konečně to tu zaznělo bez servítek.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".