Zápis ze shromáždění SVJ

Vložil Blanka Lavičková, 29. Únor 2020 - 17:24 ::

Dobrý den, má výbor SVJ/správce SVJ povinnost předat zápis ze shromáždění SVJ jeho členům (jakoukoli formou – vhozením do schránky, zasláním na e-mail, uložením do rejstříku SVJ)? Pokud ano, v jaké lhůtě? Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 3:05

  S ohledem na obvyklé obecně rozšířené chování (usus) a dobré mravy (mores) SVJ svým členům zápis poskytne, a to co nejdříve po konání shromáždění. Může tak pochopitelně učinit z pověření SVJ i jiná osoba („správce“).

  Paní Blanka Lavičková se zdvořile zeptala, pan Justitianus reaguje zbytečně konfrontačně.

  Pokud snad je pan Justitianus držitelem řidičského oprávnění, se svým přístupem by nevyřešil jedinou trochu složitější dopravní situaci, neboť by hledal na každou situaci pravidlo (a nenašel) a zcela by opomenul obecné pravidlo, že se účastníci silničního provozu chovají ohleduplně, vstřícně a bezpečně (přesnou formulaci na žádost dohledám).

  Vložil Blanka Lavičková, 2. Březen 2020 - 19:05

  .. já jsem Váš příměr bez problémů pochopila. Hezký večer. BL

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2020 - 15:25

  Pane *. z Vašeho příspěvku je zjevné, že nerozumíte právu. Zcela Vám totiž ušlo, že tazatelka se nemusí spoléhat na jakési neurčité a nejednoznačné „dobré mravy“. Přehlédl jste, že právo na nahlížení do dokladů (dokumentů) SVJ je výslovně zakotveno v občanském zákoníku:

  § 1179
  Vlastník jednotky má právo seznámit se, jak osoba odpovědná za správu domu hospodaří a jak dům nebo pozemek spravuje. U této osoby může vlastník jednotky nahlížet do smluv uzavřených ve věcech správy, jakož i do účetních knih a dokladů.

  Není tedy pravda, že by se tazatelka měla spolehnout na „dobré mravy“ a čekat až jí mravné SVJ samo strčí zápis pod nos. To by se také nemusela nikdy dočkat, Vy popleto! A kdyby se snad pokusila o žalobu na základě porušení neexistujících „dobrých mravů“, soud by takovou předčasnou žalobu okamžitě smetl.

  Soudce by totiž konstatoval, že na uvedený případ se nevztahuje korektiv „dobrých mravů“, neboť práva vlastníka vůči SVJ upravuje výslovně zákon – ve svém ustanovení § 1179. Jestliže žalobkyně nevznesla požadavek nahlédnout do zápisu ze shromáždění podle § 1179, pak jí takové právo nevzniklo. Sama tedy svou nečinností způsobila, že nezná obsah zápisu. Dovolávat se za této situace „dobrých mravů“ je nepřípustné a nemravné. Soud by jistě označil žalobu za předčasnou, možná i za šikanózní. Žalobkyně uhradí soudní poplatek, a náklady na právní zastoupení SVJ.


  Pane *, nesnažte se „radit“ když věci evidentně nerozumíte. Ušetříte mi práci a já nebudu muset uvádět Vaše výmysly na pravou míru. Děkuji.

  Justitianus

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 17:04

  Za prvé, na nahlížení do zápisu se vztahuje § 254 občanského zákoníku (nikoliv § 1179).

  Za druhé, tazatelka se na nahlížení do zápisu neptala, ptala se na obdržení zápisu. Na to jste neodpověděl. Obdržení zápisu (pokud není ve stanovách) je věcí dobrých mravů.

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2020 - 17:54

  Pane *, ustanovení § 254 má speciální obsah, ustanovení § 1179 má obecný obsah. Obě ustanovení jsou použitelná v rozhodování o právu nahlížet. Jsem tedy rád, že uznáváte jak neudržitelná je Vaše kuriózní teorie o aplikaci „dobrých mravů“ v případě, který je upraven zákonem.

  K Vašemu tvrzení že jsem údajně neodpověděl tazatelce: Samozřejmě že jsem tazatelce odpověděl, Vy popleto. Byla to tato tři slova:

  Přečtěte si stanovy!

  Mimochodem, i Vámi zmíněný § 254 odst. 3 určuje jednoznačně, že podmínky nahlížení upravují stanovy. Je Vám na tom ještě něco nejasného ?

  Justitianus

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 19:36

  Pokud zápis ze shromáždění lze podřadit pod smlouvy uzavřené ve věcech správy nebo účetní knihy a doklady, pak se jistě použije § 1179.

  V opačném případě se použije § 254.

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 18:26

  „podmínky nahlížení upravují stanovy“

  Jde podle Vás o povinnou součást stanov SVJ?

  Vložil * (bez ověření), 2. Březen 2020 - 3:06

  Judikaturně je to vyřešeno.

  Vložil Znalec judikátů (bez ověření), 2. Březen 2020 - 15:01

  Není pravda, že by existoval judikát, že SVJ musí automaticky poskytovat zápisy ze shromáždění na základě zákona nebo „dobrých mravů“. Pokud by takový judikát existoval, tak by zde byla i jeho spisová značka. Ale když takový judikát nemůže existovat, tak se jen jedná o hloupý příspěvek někoho, kdo nemůže spát.

  Vložil Bruno2, 1. Březen 2020 - 8:56

  Každý člen má právo seznámit se se zápisem, který se vyhotovuje do 30 dnů.Zápis na nástěnce – to není nejvhodnější, cizím lidem do průběhu jednání nic není. Zápis z jednání členské schůze našeho BD vkládám na webové stránky družstva již druhý den po jejím konání. Všechny zápisy za posledních 10 let pak může každý člen dohledat v sekci „historie“. Je to tedy záležitost přístupu představenstva. Ve vašem případě bych zvolil zaslání zápisu na e-mailové adresy členů nebo jeho vložení na webovky SVJ, pokud je máte.

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 21:45

  Díky za reakci. V „mém“ SVJ je to ok (pro zápis platí pravidla dle stanov, která jsem osobně půl roku dávala dohromady): Koncept zápisu visí týden po shromáždění na nástěnce, takže je prostor pro připomínky. Pak se vyrobí čistopis, který se všem vhodí do schránky, a kdo dal email, tak i PDF emailem. Ptám se kvůli SVJ, kde bydlí moji rodiče. Nemají výbor, ale správce, tj. firmu. Potřebuji vědět, jestli je někde v legislativě závazné pravidlo, do kdy od shromáždění je vedení SVJ (ať je to, kdo je to) povinno dát zápis členům SVJ k dispozici. Řešíme s prominutím 7 hlavé stádo, které podnikatel ubytoval mým rodičům nad hlavu. Správce s tím evidentně nechce nic mít, byť dle jejich stanov i NOZ je součástí činnosti správce i činnost spojená se zajišťováním práv členů SVJ. .. Těch 30 dní, o kterých píšete, je dáno jakým předpisem? Díky.

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 22:26

  .. už je mi známo – pravidla pro spolky, to jsem v NOZ přeskočila.

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 18:05

  Přečtěte si stanovy!

  Justitianus

  Vložil Bruno2, 29. Únor 2020 - 19:02

  Vy ve svých odpovědích předpokládáte, že v každých stanovách lze najít odpověď na jakýkoliv dotaz. Ale tak tomu není.

  Vložil Blanka Lavičková, 29. Únor 2020 - 22:39

  Jsem tu chvíli a mám asi mylnou představu o fungování/kvalitě portálu. Tady to probíhá formou pavlačového překřikování nebo reagují i odborníci? Děkuji za reakci.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 1. Březen 2020 - 17:51

  Asi jako na každém diskusním portále je to tu taková žvanírna. Kdo si myslí, že do diskuse něco má, ten to napíše. Je pak na každém, aby si vyhodnotil kvalitu odpovědí. Pokud to tu budete sledovat dlouhodobě tak zjistíte, které diskutující má pro Vás smysl číst a které můžete s klidným svědomím přeskočit. Ale každý může mít svůj vlastní výběr smysluplných přispěvatelů.

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 21:27

  Ok, díky za info.

  Vložil Justitianus, 29. Únor 2020 - 20:50

  Pane Bruno2, Vaše úvaha je ovšemže mylná. Nikdy a nikde jsem netvrdil, že „v každých stanovách lze najít odpověď na jakýkoliv dotaz“. To tvrzení jste si vymyslel Vy sám.

  Tvrdím ale – a to se 100% jistotou – že až si tazatel přečte stanovy svého SVJ, bude znát odpověď na svůj úvodní dotaz.

  Justitianus

  Vložil Blanka Lavičková, 29. Únor 2020 - 22:33

  Tazatel není takový hlupák, jak bezdůvodně předpokládáte. Tazatel si stanovy přečetl, stejně jako příslušnou část NOZ, odpověď nenašel. Tazatel nezná veškerou další související legislativu, a proto se s důvěrou obrátil na tento portál. Pokud odpověď neznáte, nereagujte. .. Pokud si tu mám číst stejně smysluplné a přátelské reakce jako např. na Fb na jakékoli téma, tak jsem se sem evidentně přihlásila úplně zbytečně.

  Vložil Pavel, 1. Březen 2020 - 11:37

  Blanko,

  po adminovi mám zde druhý nejstarší aktivní nick. Za tu dobu mohu tvrdit, že velká část dotazů je položena tazateli, kteří neznají ani zákon ani stanovy ani Prohlášení vlastníka.

  V odpovědi na svůj dotaz jste dostala informaci, že odpověď může být ve Vašich stanovách. To se Vás dotklo a nyní uvádíte, že jste stanovy četla, což jste ale původně nezmínila.

  NOZ jste asi četla jen velmi zběžně, jinak byste nepřehlédla § 1221 a § 254, ze kterého jednoznačně vyplývá, že automatické dodávání zápisů ze shromáždění NOZ nenařizuje.

  Existuje ještě teoretická možnost, že o automatickém dodávání zápisů ze shromáždění bylo rozhodnuto na nějakém shromáždění. Ale považuji to za nepravděpodobné.

  Pokud položíte úplnou a smysluplnou otázku, jistě Vám bude smysluplně odpovězeno.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 22:29

  Dobrý den, děkuji za reakci. .. Obecně v životě se mi příčí, když dotázaný nemá potřebné info a rovnou předjímá. Takže pokyn „Přečtěte si stanovy!“ prostě není košer. .. Píši, že jsem příslušnou část NOZ četla, spolky mě nenapadly. Děkuji.

  Vložil Pavel, 1. Březen 2020 - 23:16

  Blanko,

  ono je to na obě strany. Vám se příčí, když dotázaný nemá potřebné info a rovnou předjímá.

  Odpovídajícím se zase často příčí, když musí z tazatele to potřebné info páčit.

  Obecně přitom stačí zadat do okénka vpravo nahoře otázku „zápis ze shromáždění“ a vyjede Vám odpověď např.:

  http://www.portalsvj.cz/…hromazdeni-0

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Blanka Lavičková, 2. Březen 2020 - 19:25

  Dobrý večer, pane Pavle,

  žádné další/doplňují­cí/zpřesňující info k tak jednoznačné otázce týkající se jakéhokoli SVJ obecně nebylo zapotřebí.

  Jednoduchá otázka – jednoduchá odpověď:

  Pokud není povinnost dána stanovami a není definována v příslušné části NOZ (příslušné pro SVJ), platí ustanovení NOZ pro spolky, tj. v tomto případě 30 dní. Tečka.

  Těm, kteří reagovali s pochopením a navedli mě správným směrem, děkuji. .. a tímto bychom mohli pro mě překvapivě zjitřenou debatu uzavřít.

  Hezký večer všem. Blanka Lavičková

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2020 - 23:00

  Opět se mýlíte, paní Lavičková. Lhůta 30 dnů zmíněná v § 254 odst. 1 je pouze lhůtou pořádkovou – do kdy nejpozději statutární orgán zajistí vyhotovení zápisu. Ale SVJ není povinno Vám vyhotovený zápis předat! To by muselo být uvedeno ve stanovách.

  Vy jste se v úvodním dotazu vůbec neptala na lhůtu vyhotovení zápisu. Ptala jste se (cituji) zda „… má výbor SVJ/správce SVJ povinnost předat zápis ze shromáždění SVJ jeho členům (jakoukoli formou – vhozením do schránky, zasláním na e-mail, uložením do rejstříku SVJ“. A odpověď na tento Váš dotaz je od počátku stále stejná:

  Přečtěte si stanovy!

  Justitianus

  Vložil Blanka Lavičková, 3. Březen 2020 - 17:33

  Par. 254 jsem vzápětí po upozornění zde v diskuzi četla několikrát, takže ano, již jsem si dobře vědoma, že se jedná o lhůtu vyhotovení zápisu nikoli jeho předání. .. Každopádně .. jak mě tu nějaký kolega připomněl: Nemusíme se přece zabývat příspěvky osob, jejichž názory a způsob vyjadřování a komunikace nám jakkoli nevyhovují. Takže když už nebudeme číst příspěvky jeden druhého, bude nám jistě lépe. Můžete tak šetřit vykřičníky pro někoho jiného. Vaše způsoby mají bohužel ten důsledek, že i kdybyste psal 100× čistokrevnou pravdu, už si ji nebudu mít potřebu přečíst.

  Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 3. Březen 2020 - 18:54

  Pokud Vás nezajímá odpověď,která Vám pomůže,tak si raději pusťte na TV „vynikající pořad“Sama doma"!

  Vložil Blanka Lavičková, 4. Březen 2020 - 6:41

  Anonymní příspěvek, navíc „k věci“, má vždy velkou váhu.

  Vložil Bruno2, 2. Březen 2020 - 19:40

  Takhle si představuji správnou odpověď. Stručně, jednoznačně, věcně správně a bez emocí.

  Vložil JaVa, 1. Březen 2020 - 10:10

  Protože ve vašich stanovách,zřejmě není nic o tom,že je povinností statutárního orgánu/svolavatele shromáždění, zápis ze shromáždění automaticky zasílat vlastníkům jednotek,či ho vyvěsit na vývěsce v domě,máte zákonné právo, si tento zápis, u právnické osoby SVJ vyžádat.V jaké formě,elektronické či písemné,to záleží na vaší vzájemné dohodě!

  "§ 254/89/2012 Sb.,

  (1) Statutární orgán spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze.

  (2) Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaké případné další činovníky členská schůze zvolila, jaká usnesení přijala a kdy byl zápis vyhotoven.

  (3) Každý člen spolku může nahlížet do zápisů ze zasedání „za podmínek určených stanovami“. Neurčí-li stanovy jinak, lze toto právo vykonat v sídle spolku. konec citace"

  Pokud to vaši statutáři nedělají a zápisy tají,tak je třeba změnit vaše stanovy!Co jste pro jejich změnu učinila Vy sama?

  P.S.Co Vám sdělil výkonný orgán SVJ na Vaši žádost o zápis ze shromáždění?

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 22:37

  Dobrý den. V mém dotazu není uvedeno, zda se jedná o mé či cizí SVJ ani zda jsem podávala nějakou žádost. Jde o bytový dům, kde žijí moji rodiče, ale to není podstatné. Takže promiňte, jako další zde diskutující opět předjímáte bez podkladů. .. Pro Vaše info – pro „moje“ SVJ jsem myslím udělala hodně moc. Krom toho, že jsem sepsala 30 stránkové stanovy, tak jsem zařídila i zateplení domu vč. rozšíření balkonů, opravu a zateplení střechy a modernizaci chodeb. Jako stavařka se docela hodím. .. Část o spolcích jsem v NOZ přeskočila. Pro mě je tedy důležité info o 30 denní lhůtě. Děkuji a zdravím.

  Vložil Tobias (bez ověření), 4. Březen 2020 - 11:49

  „jsem sepsala 30stránkové stanovy“
  „část o spolcích jsem v NOZ přeskočila“

  Vzhledem k uvedenému bych na Vašem místě stanovy přepsala (a nejprve si přečetla občanský zákoník, části o spolcích, o korporacích, o právnických osobách – to jste také přeskočila?).

  Vložil Blanka Lavičková, 5. Březen 2020 - 19:01

  Opět zbytečná ironie a agrese, nechápu, kolik lidí se v tom dnes tak vyžívá. Tomu už se nedá říkat věcná diskuse, která má někomu prospět. .. Jedna věc jsou stanovy našeho SVJ, druhá věc stanovy SVJ mých rodičů. .. Pokud jde o konkrétně řešený bod mého dotazu, tj. zápis ze shromáždění, jsou „mé“ stanovy tvrdší než NOZ. Mohla jsem si tedy od doby jejich vydání dovolit zapomenout, že existuje nějaký paragraf v části pro spolky, který definuje lhůtu vyhotovení zápisu. .. Jak píši výše, nejenže bohatě stíháme 30 denní lhůtu vyhotovení zápisu, my ve výrazně kratší lhůtě zápis i zasíláme/pře­dáváme. .. Stanovy jsme s ostatními členy SVJ (učitel, právník, ekonomové, technici, architekt, lékař,..) hojně a dlouho diskutovali. Všichni členové dostali koncept a v několika kolech jsme odladili připomínky. Výsledek je dle mého víc než dobrý.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 5. Březen 2020 - 19:24

  Za tyto reakce si můžete pouze Vy sama.Takových „superwomen“ už tu bylo mnoho,ale když přišlo na lámání chleba,tak raději couvly a zmizely neznámo kam.Pokud chcete,aby se k Vám zdejší diskutující začali chovat s respektem, měla by jste zde uveřejnit vaše „stanovy“,popř.by stačilo i IČO toho SVJ,ve kterém jste toho tolik vykonala.V opačném případě si totiž budou všichni myslet to, co stále platí,totiž t,že „samochvála hodně smrdí“.

  Vložil Blanka Lavičková, 5. Březen 2020 - 19:47

  Vážený pane anonyme, na rozdíl od Vás jsem tu pod svým plným jménem. Teď bych mohla napsat něco hodně rýpavého, ale protože je mi to cizí, přátelsky Vám doporučím, abyste si mě jednoduše našel v obchodním rejstříku. Poté již snadno vyhledáte příslušné SVJ a jeho stanovy. Jinak kdyby mi záleželo na tom, co si o mě naprosto cizí lidé a Vy a Vám podobní myslí, to bych měla hodně smutný život. Předpokládám, že si dáte velkou práci, abyste naše stanovy rozcupoval na kousky a našel v nich co nejvíc chyb. Pokud Vám to udělá hezký večer, poslužte si, je Vám přáno.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 6. Březen 2020 - 8:28

  Ve vašich stanovách, na jejichž textu, jste se podílela,máte přece odkaz na „ustanovení o spolku“.Tak proč jste si ho předem neprostudovala,že by z neznalosti vlastních stanov?

  "Článek XV

  Závěrečná ustanovení

  (2) Nevyplývá-li ze zákona, nebo z těchto stanov něco jiného použijí se přiměřeně ustanovení o spolku (§ 1221 NOZ), kromě ustanovení o shromáždění delegátů, dílčích členských schůzí a náhradní členské schůzi (spolek upravuje NOZ v § 210–302).

  (5) Tyto stanovy byly schváleny shromážděním dne 22.11.2016

  Vložil Fond oprav (bez ověření), 6. Březen 2020 - 9:58

  Ing. Lavičková je odbornicí na stanovy. Např. v nich uvádí, že mají Fond oprav. A pak že Fond oprav neexistuje! Ing. Lavičková dokazuje opak.

  Fondy oprav všech zemí, spojte se!!

  Vložil Blanka Lavičková, 6. Březen 2020 - 9:14

  Pokud neuvedete své plné jméno, Vy hrdino, vč. cesty, jak najít Vaše SVJ, jehož jistě bezchybné stanovy si na oplátku budu moci prostudovat, nebudu se Vašimi příspěvky již zaobírat.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 5. Březen 2020 - 20:53

  tak ty „vaše“ stanovy, to je teda taky síla. a vám za ně ještě extra zaplatili :-) např. že je člen povinen oznámit omezení nebo zánik vlastnictví jednotky spolu s potřebnými údaji, a to nejpozději do 30 dnů ode dne, …

  že skončila dávno robota taky netušíte. pokud za daným účelem společenství nemá smluvní vztah s fyzickou osobou, jež je členem společenství, nebo s právnickou osobou, provádět pravidelný úklid společných částí domu ve specifikovaném rozsahu a dle aktuálního rozpisu služeb vyvěšených na domovních nástěnkách …

  Vložil Blanka Lavičková, 6. Březen 2020 - 9:13

  Jak jste přišla na to, že mi za to extra zaplatili?

  Cokoli je ve stanovách uvedeno, je výrazem společné vůle drtivé většiny členů SVJ.

  Vložil Člen Svj (bez ověření), 6. Březen 2020 - 10:05

  Účetní závěrka SVJ v ulici J.Buděšínského č. 1778/34, České Budějovice ,IČO:260 52 326 ke dni 31.12.2018

  „2.2. Použité účetní metody Přiložená účetní závěrka byla připravena v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláškou č. 500/2002 Sb.,“

  kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavách podvojného účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ve znění platném pro rok 2018.

  Vložil Radka2222 (bez ověření), 6. Březen 2020 - 10:25

  Od p. Lavickove se hemzi nesmysly. Jen me zarazi ze je delali odbornici jak pise pr a vnik, ekonom, ona…

  Vložil JaVa, 6. Březen 2020 - 10:12

  Ale v titulku přílohy k účetní závěrce to mají správně!Zřejmě se v tomto případě, jedná pouze o zásah tiskařského šotka.

  „Příloha v účetní závěrce ve zkráceném rozsahu“

  SVJ v ulici J. Buděšínského č. 1778/34, České Budějovice ke dni 31.12.2018 Podle § 29 a § 30 vyhlášky č. 504/2002 Sb.:

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil Radka2222 (bez ověření), 6. Březen 2020 - 9:44

  Ze zapisu ze shromazdeni. 2000 odmena za stanovy.

  Vložil Laky (bez ověření), 6. Březen 2020 - 3:08

  Tak pošlete odkaz na “perfektní” stanovy vy, třeba ty vaše. Kritizovat a vysmívat se, umí přece každý.

  Vložil 852 (bez ověření), 3. Březen 2020 - 22:27

  Číst stanovy od někoho, kdo neví jaká ustanovení občanského zákoníku se vztahují na SVJ, to musí bejt hustý!!!

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2020 - 0:04

  Paní Blanko, činíte nesprávný závěr: nemusel jsem nic „předjímat“, nepotřeboval jsem k odpovědi žádné „potřebné info“, jak naznačujete. Napsal jsem Vám správnou odpověď rovnou, obratem, zdarma, slušně, dostatečně zřetelně. Tato odpověď platí pro všech 68094 SVJ v České republice:

  Přečtěte si stanovy.

  Zjevně jste neporozuměla této odpovědi – ostatně ani obsahu stanov – a reagovala jste zbytečně konfrontačně. Ještě teď (1. Březen 2020 – 22:29) nesmyslně tvrdíte, že má správná odpověď „není košer“. Je to úsměvné: naprosté neporozumění jednoduché větě o tří slovech …

  Ostatně totéž Vám potvrdil i pan Pavel: hledejte ve stanovách, protože zákon toto neupravuje.

  Nyní z Vašeho dalšího příspěvku soudím, že to konečně začínáte chápat. Správný je tento Váš závěr: „[P]okud nemá SVJ ve stanovách uvedená pravidla o zpřístupnění/pře­dání zápisu ze shromáždění, platí, že je pouze k nahlédnutí/o­focení.“

  To jsem se Vám snažil naznačit od počátku.

  Justitianus

  Vložil Justitianus, 1. Březen 2020 - 11:53

  Pane JaVa, mýlíte se. Tazatel ve stanovách odpověď našel.

  Připomenu Vám jak zněl úvodní dotaz: „… má výbor SVJ/správce SVJ povinnost předat zápis ze shromáždění SVJ jeho členům (jakoukoli formou – vhozením do schránky, zasláním na e-mail, uložením do rejstříku SVJ)? Pokud ano, v jaké lhůtě?“

  Na tento svůj dotaz našla tazatelka jednoznačnou, srozumitelnou a určitou odpověď ve stanovách svého SVJ:

  Ani výbor, ani SVJ nemají povinnost předávat zápisy ze shromáždění členům SVJ.
  Dotaz na lhůtu pro splnění této (neexistující) povinnosti je tedy bezpředmětný.

  Tuto odpověď bylo možno nalézt pouze ve stanovách SVJ tazatelky. Nikde jinde!
  Platí tedy to, co jsem už zde napsal tazatelce paní Lavičkové i panu Brunovi: přečtěte si stanovy.

  Justitianus

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 22:18

  Veškeré info o pravidlech pro SVJ je uvedeno pouze v jeho stanovách a NOZ? To asi ne.

  Vložil Petr, 1. Březen 2020 - 14:05

  „Tazatel si stanovy přečetl, stejně jako příslušnou část NOZ, odpověď nenašel“.

  1/ Pan Pavel má pravdu. s § „Členská schůze“ § 248 a násl., § 254 a s § Oddíl 5 – Bytové spoluvlastnictví § 1221 Nevyplývá-li z ustanovení o společenství vlastníků něco jiného, použijí se přiměřeně ustanovení o spolku. Nepoužijí se však ustanovení o shromáždění delegátů (§ 256), dílčích členských schůzích (§

  1. ani o náhradní členské schůzi (§ 257).

  Tazatel si přečetl sice stanovy a tam to nemají, ale nepřečetl si výše uvedené paragrafy

  2/ Tazatel mohl najít také odpověď zde v diskusi. Není totiž ani první ani poslední, kdo se ptá na zápisy

  A dokonce si může pořizovat sama záznam (viz jedno z vláken)

  www.portalsvj.cz/…hromazdeni-0

  www.portalsvj.cz/…romazdeni-vj

  www.portalsvj.cz/…hromazdeni-0

  www.portalsvj.cz/…e-schuze-shr

  www.portalsvj.cz/…-shromazdeni

  Zvukový záznam ze shromáždění 22 Vložil lake, 17. Září 2012 – 18:19

  Rozsudek Nejvyššího soudu ohledně oprávnění pořizovat zvukový záznam jsem citoval zde: www.portalsvj.cz/…omazdeni-svj#…

  Vložil Blanka Lavičková, 1. Březen 2020 - 22:48

  Díky. Jak píši výše, spolky jsem přehlédla.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".