Zápis ze shromáždění

Vložil Anina, 2. Leden 2016 - 9:03 ::

Dobrý den, Prosím, máme ve SVJ Bytové družstvo, které vlastní jeden byt a ti tvrdí, že Zápis ze shromáždění vlastníků musí dostat každý člen SVJ, odkazují se na NOZ, ale nikde jsem to nenašla, ani ve Stanovách to není, tam máme jen, že zápis je uložen u předsedy výboru a je členům k nahlédnutí. Děkuji za odpovědi.

  • zápis ze shromáždění
  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Pavel, 2. Leden 2016 - 17:08

Anino,

že by každý člen SVJ musel dostat zápis ze shromáždění v NOZ uvedeno samozřejmě není, ani v jiném obecně závazném předpisu. Pokud někdo takový nesmysl tvrdí, měl by Vás poučit, kde to najdete.

Obecně, když někdo něco požaduje, tak se ho zeptám Proč?, Podle jakého předpisu? Většinou se dozvím, že to každý ví nebo, že to říkal Franta včera v hospodě. No a já se asertivně ptám Proč?, Podle jakého předpisu? :-))

Mohlo by to být ve stanovách, ale tam to podle Vaší informace není.

U nás to máme zařízeno tak, že zápisy z výboru v rozsahu cca 3 stránky vyvěsíme na nástěnky v jednotlivých vchodech a těm co předali e-mailový kontakt ho automaticky pošleme.

Zápis ze shromáždění má cca 6 stránek bez mnoha stránek příloh a tak ho ani na nástěnky nedáváme. Jen ho úplný, včetně příloh a včetně desítek plných mocí, automaticky posíláme na e-maily.

Pro ostatní zájemce jsou úplné papírové zápisy k nahlédnutí u člena výboru. Automatické posílání úplných zápisů v papírové podobě vlastníkům našich 141 jednotek považuji za hloupost. Elektronické zápisy nemáme problém zaslat, jen musíme mít kontakt.

Žadatele o zápis bych „zúřadoval“ tak, že bych mu sdělil, že NOZ ani stanovy neukládají automatické zasílání zápisů. Předpokládám, že ten hlupák neznající předpisy má e-mail a tak pokud zápis chce, tak bych mu ho zaslal.

Hezký den!

Pavel

Vložil Anina, 3. Leden 2016 - 12:05

Jen pro úplnost, koncept zápisu byl přečten na shromáždění a nikdo z členů, účast 86%, neměl k němu připomínky, což je také v zápisu. Moc děkuji za odpověď.

Vložil Anon (bez ověření), 2. Leden 2016 - 23:12

Pane Pavle či další, diskuze je trochu na jiné téma, ale neporadil byste prosím, jak bez konfliktu zajistit, aby zápis ze shromáždění obsahoval věci, které se na shromáždění odehrály a naopak neobsahoval věci, které se neodehrály?

Řešila se u nás situace kolem velkého dluhu za 6 let zpět, 1 vlastník měl k řešení dluhu připomínky a požádal o jejich uvedení svých připomínek do zápisu, nejsou tam, dále se probírala technická záležitost týkající se podchycení spotřeby elektřiny ( výbor rozhodl o vložení poměrových elektroměrů do rozvaděčů, kdo tomu rozumí, ví, že k tomu není oprávněn ani revizní technik ), v zápise o tom není ani slovo, týká se i další projednané problematiky, jak docílit toho, aby zápis odpovídal skutečnému průběhu?

Zapisoval člen výboru, přítomni byli členové KK a asi 60 lidí.

Děkuji.

Vložil ik (bez ověření), 3. Leden 2016 - 12:34

A co takhle pořídit diktafon či jiné podobné zařízení, vše nahrát a z toho pak udělat přepis. Dovedu si totiž i představit, že při 60 lidech, když navíc se během shromáždění někteří dohadují, probírají mezi sebou několik věcí najednou (vlastní zkušenost) nezachytí zapisovatel (a ani nemůže)vše. To by musel být absolutně ideální stav, ale ten jsem já například u nás ještě nikdy nezažila.

Vložil JaVa, 3. Leden 2016 - 9:21

Zkusil jste si shromáždění nahrát na záznamník.Máte na to právo!Co se týká instalace elektroměrů,nejedná se náhodou o tzv. elektroměry podružné?JaVa

Vložil anon (bez ověření), 3. Leden 2016 - 20:52

Po schůzi je rada s nahráváním nepoužitelná, ale příště bez nahrávky ani ránu, nejde o zmatek a nepodchycení projednaných věcí, jde o záměrné zkreslení zápisu, ano, elektroměry podružné.

Vložil Vlastiks, 3. Leden 2016 - 9:32

… v našem SVJ nereagují na požadavek odstranění klamné informace, a to i přesto že o nahrávání byli informování. Uvidíme co na to řekne policie.

Spoléhají na podporu ovčanů.

Vložil Anonymous. (bez ověření), 3. Leden 2016 - 13:01

A co si myslíte pane udavači ? Že zřídí speciální Kobra tým a budou vyšetřovat vaše nahrávání na schůzi. Člověče dejte už s těmi vašimi blbostmi pokoj.

Vložil Vlastiks, 3. Leden 2016 - 14:29

Zmlkni hade !

To si povíme v průběhu ledna.

Vložil Anonnn (bez ověření), 3. Leden 2016 - 14:53

V lednu bude udání odloženo.

Vložil Vlastiks, 3. Leden 2016 - 14:58

Nepředbíhejte !

(…máte tam známé ?)

Vložil Notář (bez ověření), 3. Leden 2016 - 0:02

„zajistit, aby zápis ze shromáždění obsahoval věci, které se na shromáždění odehrály a naopak neobsahoval věci, které se neodehrály“

Zápis požadovaných vlastností Vám ochotně sepíše každý notář.

Vložil mrk, 2. Leden 2016 - 11:17

Je trochu zarážející, že člen SVJ může jenom nahlédnout. Pořídit si kopii zápisu nemůže? To pak máte ve stanovách pěknou hovadinu. Ale o nemožnosti pořizování kopií dokumentů toho na tomto portálu bylo napsáno dost a dost.

Vložil Anina, 2. Leden 2016 - 14:29

Samozřejmě kopii si pořídít může, otázka zněla, jestli je nutnost dávat všem členům SVJ zápis!

Vložil PavelII (bez ověření), 3. Leden 2016 - 15:38

neposkytl základní informace vlastníkům. Za tu považuji i zápis ze shromáždění. U nás to funguje tak, že mailem ho obdrží každý automaticky a v tiskové podobě na vyžádání a za úhradu.

Vložil janica, 3. Leden 2016 - 16:06

Pane Pavle II, chápu, že mailem je to výhodné. Co v případě těch vlastníků, kteří nemají PC, ani mail, a že takových lidí je, těm dáváte zápis v tisku za úhradu?

Vložil . (bez ověření), 3. Leden 2016 - 17:09

byl právě předvedený. Pavel II, patrně člen statutárního orgánu, se může snažit jak chce v rozdávání zápisu všemi možnými způsoby, rýpal se vždycky najde. Jediný způsob jak jim čelit je, dodržovat přesně to, co je ve stanovách.

Vložil Jarek (bez ověření), 3. Leden 2016 - 2:12

Myslím si, že je to spíš obezřetnost. Je to dobré pro právní jistotu SVJ. Pokud prokazatelně co nejdříve seznámíte všechny členy SVJ s přijatými usneseními, zkrátíte tím na minimum dobu, po kterou je možné přijatá usnesení soudně napadnout. Po uplynutí lhůty už pak máte jistotu, že usnesení platí. Jinak čekáte déle – soudy by za současného stavu asi braly termín dle §259 NOZ – až do jednoho roku od přijetí. Chcete tak dlouho čekat?

Vložil Vlastiks, 2. Leden 2016 - 11:22

Co je na tom nepochopitelného ???

Statutár není přece normální člen,

získal moc, tak má PRÁVO rozhodovat, případně přidělovat (jak uzná).

Napsáno bylo, ale hlavně jako povzdech členů.

Vložil Asi tak (bez ověření), 2. Leden 2016 - 11:33

Normálním členem v svj je statutár stejně tak jako jakýkoliv člen společenství. Co dělát vy jako normální člen, abyste prosadil svůj názor a tedy svůj zájem. Vy jste zdá se neudlěl nic. Má to ovšem jeden háček, musíte o svém názoru přesvědčit ostatní. Má to ovšem jeden háček, musíte o svém názoru přesvědčit ostatní.Vaše zájmy, zájmy člena svj jsou přece chráněné stanovami. Už jste to někdy využil, postřehnul jste to vůbec? Má to ovšem jeden háček, musíte o svém názoru přesvědčit ostatní. Tak udělal jste už vůbec něco?

Vložil Í. (bez ověření), 2. Leden 2016 - 10:36

„Zápis ze shromáždění vlastníků musí dostat každý člen SVJ“

Je to běžná a rozumná praxe.

Vložil Anina, 2. Leden 2016 - 14:35

Právě to mě zajímá, praxe ostatních, či někde existuje nějaký zákon, či v NOZ, aby mi řekl, jaký to je.

Vložil Vlastiks, 2. Leden 2016 - 15:43

…je vhodné si to přečíst, ale je to jako právo, ne povinnost

Statutáři povinnosti nemají !!!

Vložil Vlastiks, 2. Leden 2016 - 11:16

… rozumná, ale zdaleka ne běžná.

Statutáři mají jasno, ovčany to nezajímá, a těm šťouralům je lépe nic nedávat.

Vložil § (bez ověření), 2. Leden 2016 - 10:24

Platí samozřejmě to, co máte ve stanovách, v tomto vaše stanovy nijak neporušují NOZ. To co je ve stanovách platí pro každého člena společenství, tedy taky pro BD. Můžou přijít nahlížet dle libosti, to jim umožněte. Ten kdo přijde, musí mít od BD pověření, neukazujte ten zápis kdekomu. Pokud to bude sám předseda, ten samozřEjme poveření mít nemusí. Ale pozor, aby vám ten zápis nezcizili. No jo BD, to jsou zdatní mistifikátoři, zkoušejí to na vás.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".