zápis ze schůze - nedodán pri odvolání výboru SVJ

Vložil baluska, 16. Únor 2011 - 7:54 ::

Dobrý den, na posledním shromáždění vlastníků SVJ jsme odvolali v soudalu se stanovami a zákonem jako většinový vlastní, který nebyl respektován, výbor SVJ a navrhli jsme pověřeného vlastníka. Bohužel ten, kdo vedl tuto schůzi – předseda výboru SVJ nám odmítá dát zápis, který je pro nás velice důležitý. Jak mohu nyní postupovat a jednat? Nepředal mi ani žádné věci a podklady pro vedení společenství atd. Je to již 14 dní a nic se neděje. Jednou jsem jej již vyzýval aby zápis dodal ale bohužel bez výsledku. Kdo se nyní stará o barák – výbor či pověřený vlastní, který ale nemá v ruce nic a nemůže tak jednat s jinými subjekty. děkuji za info jak postupovat baluska

  • zápis ze shromáždění
  • neplatné usnesení
  • právo na informace

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil lake, 16. Únor 2011 - 11:41

Pane Balusko,

počátek této situace jste popsal ve Vašem dotazu http://www.portalsvj.cz/…po-hlasovani

Napřed jste tvrdil, že pověřeným vlastníkem byl zvolen nevlastník (nájemce bytu). To je v rozporu se zákonem. Pak jste sdělil, že zvoleno bylo bytové družstvo. Domnívám se, že volba BD (právnické osoby) jako pověřeného vlastníka byla absolutně neplatným úkonem, jestliže (jak jsem vyrozuměl z Vašeho příspěvku 3. únor 2011 – 22:41), Vaše stanovy připouštějí do této funkce pouze fyzickou osobu.

Navíc není zřejmé, zda vůbec Vaše stanovy umožňují odvolání členů výboru v průběhu funkčního období výboru. Pokud to není ve stanovách výslovně umožněno, pak i samotné odvolání před novou volbou bylo absolutně neplatné.

Jinou otázkou je jak postupovat, jestliže předseda odmítá předložit dokumenty SVJ k nahlédnutí. Takovou obstrukci lze řešit přes soud s velmi malou efektivitou. Rychlejší bude, aby vlastníci s jednou čtvrtinou hlasů svolali shromáždění sami a pořídili z něj vlastní bezchybný zápis. Po zápisu nového satutárního orgánu do rejstříku lze požadovat předání veškeré dokumentace SVJ, neboť zatajení dokumentů (nebo učinění jich neupotřebitelnými) je trestným činem se sazbou až dva roky a zákazem činnosti.

Mějte ale prosím při tom na paměti mé dvě námitky.

lake

Vložil lada (bez ověření), 24. Únor 2011 - 19:45

Dobrý den, lake,

můžete mi, prosím, napsat, který paragraf trestního zákona toto ošetřuje?

„Po zápisu nového satutárního orgánu do rejstříku lze požadovat předání veškeré dokumentace SVJ, neboť zatajení dokumentů (nebo učinění jich neupotřebitelnými) je trestným činem se sazbou až dva roky a zákazem činnosti.“

Nemohu to najít a řešíme podobný problém. Děkuji!!

Vložil lake, 24. Únor 2011 - 20:00

Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, § 254: Zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění

(1) Kdo nevede účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady sloužící k přehledu o stavu hospodaření a majetku nebo k jejich kontrole, ač je k tomu podle zákona povinen, kdo v takových účetních knihách, zápisech nebo jiných dokladech uvede nepravdivé nebo hrubě zkreslené údaje, nebo kdo takové účetní knihy, zápisy nebo jiné doklady změní, zničí, poškodí, učiní neupotřebitelnými nebo zatají, a ohrozí tak majetková práva jiného nebo včasné a řádné vyměření daně, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo zákazem činnosti.
(...)

K naplnění skutkové podstaty tohoto trestného činu není nutné, aby skutečně vznikla nějaká škoda. Postačí, jestliže pachatel "ohrozí majetková práva druhého".

lake

Vložil lada (bez ověření), 24. Únor 2011 - 20:28

Děkuji! Jestli tomu tedy dobře rozumím, týká se to dokumentace ohledně financí a majetku, nikoliv dokumentů jako jsou zápisy ze shromáždění, korespondence (stížnosti na různé organizace a jejich odpovědi) apod.?

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".