Zamítnutí zápisu nového výboru do rejstříku - překročení funknčníhio období

Vložil Jirikk, 16. Leden 2017 - 10:24 ::

Dobrý den,

proběhla kompletní změna výboru, přičemž soud návrh na zápis do rejstříku zamítl, jelikož zjistil, že mnohem dříve, několik let zpět, došlo k ukončení funkčního období po řádných 5 letech a nemá informaci o jejich znovu zvolení.

Jako možnosti nabízí:

 1. Dodat zpětně veškeré dokumenty k volbě původního výboru po uplynutí funkčního období
 2. Udělat výmaz původního výboru ke konci funkčního období(pár let zpět).

Jak postupovat? Jsem v jak v SVJ, tak v novém výboru nový a obávám se, že po uplynutí funkčního období buď k znovuzvolení nedošlo, nebo nebudou dohledatelné všechny potřebné dokumenty v dané 15 denní odvolací lhůtě. Problém je taky v tom, že původní výbor se již nezdržuje v místě SVJ.

Uvažujeme tedy o druhé variantě, hlavně pokud k znovuzvolení nedošlo. Obávám se však, jak soud bude nahlížet na díru, kdy nebyl zvolen žádný výbor? Jako problém tohoto řešení rovněž vidím to, že veškeré zápisy volby nového výboru jsou podepsány původním výborem (s překročeným funkčním obdobím) a tedy jestli by soud v tomto případě je bral jako platné?

Jaké další výtku nám soud vytknul, že nové stanovy, které byly s volbou nového výboru přijaty, nebyly opatřeny podpisem statutárního orgánu. Stanovy byly součástí zápisu, který podpis předsedy obsahoval (bez ověření). Je problém v tom, že podpis nebyl ověřen? Nebo stanovy musí obsahovat rovněž podpis (ověřen/neověřen). Každá stránka, nebo stačí podepsat poslední stranu?

Prosím o radu, Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil svjvmt, 16. Leden 2017 - 12:44

  Poctivý soud, je kopa výborů co přejíždí lééta a nic se neděje. Vesele podepisují kde co. Tak si z jedné možnosti vyberte. Jednou to vezmou.

  Vložil petrsv, 16. Leden 2017 - 12:10

  Samozřejmě by bylo lepší vše udělat zpětně. Ale vzhledem k tomu, že členy původního výboru nemáte možnost sehnat, nezbývá, než přistoupit na 2. možnost. Úředník pouze provede zápis, nebude na vás dělat bu bu bu proto, že tam máte „díru“. Problém může nastat, pokud původní výbor v té době „díry“ podepsal nějaký dokument. Takový dokument může být prohlášen za neplatný.

  Volbu nového výboru nemá co podepisovat původní výbor. Udělejte nový zápis, který podepíše nový výbor. A ověřeně, jinak vám to soud vrátí. Stanovy jsou součástí zápisu, který bude ověřeně podepsaný, takže se nepodepisují zvlášť.

  Vložil Jirikk, 16. Leden 2017 - 15:01

  Volba výboru na shromáždění proběhla tak, že současný výbor se odvolal a nový výbor byl zvolen s platností až od následujícího dne. Proto zápis ze shromáždění vyhotovený téhož dne, kdy bylo shromáždění, podepsal starý předseda, protože ještě byl platný předseda.

  Spíše mi jde o ty stanovy. Ustanovení zmiňuje toto: Současně předložte originály nebo úředně ověřené kopie těchto listin: schválených stanov, opatřených podpisem statutárního orgánu společenství.

  Jak jsem psal výše, stanovy byly přílohou zápisu ze shromáždění. Zápis byl podepsán starým předsedou (v ten den stále platným předsedou, neověřený podpis), stanovy byly v příloze, nikým nepodepsány.

  Teď přesně nevím co po mě chcou podepsat a hlavně, jestli to má být ověřený podpis.

  Vložil ik (bez ověření), 16. Leden 2017 - 20:17

  Věřte tomu co napsal „petrsv“ a to, že starý výbor nemá co podepisovat. Volbou na shromáždění jste se stali členy nového výboru. U nás po ukončení shromáždění vlastníci zvolení do výboru ihned mají schůzi nového výboru a provedou volbu předseda-místopředseda-členové výboru s datem jako shromáždění. Ověří se podpisy
  výboru ihned provede volbu výboru s datem shodným jako shromáždění. Ověří se podpisy a zápis ze shromáždění a ze schůze výboru náš odnese vše na obchodní rejstřík. Vždy to OR zapíše.

  Vložil levape, 17. Leden 2017 - 7:29

  No u nás máme stanovené funkční období a před jeho koncem proběhne volba na př. v dubnu, ale funkční období starého výboru skončí v červnu…nevím co je na tom špatného, ani soud při zápisu do rejstříku nikdy nic nenamítal.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".