Zákon & prováděcí Vyhláška

Vložil rivr, 11. Srpen 2011 - 4:55 ::

Dobrý den,
rád bych se zeptal jaký je mezi těmito 2-ma právnímy předpisy (konkrétně mi jde o zák.458/2000 a Vyhlášku 372) rozdíl.

 • Je to ve vymahatelnosti, v tom kdo posuzuje spory nebo v čem? – prosím obecně o rozdíl mezi zákonem a její prováděcí vyhláškou.

příklad: na MMR byl Vlastníkem zaslán dotaz:
Je nepředání správného vyúčtování za předchozí období možno vyložit tak, že po marném uplynutí lhůty dle §19/3 zák.64/1996 lze žalobou vymáhat navrácení zaplacených ročních záloh případně považovat nezúčtované zálohy za „přeplatek“ pro budoucí období – a to až do doby předání správného (s náležitostmi dle §7/2 Vyhlášky 372/2001) a tedy splatného Vyúčtování… Obojí interpretace by měla mít za následek zastavení jakýchkoli dalších plateb do SVJ – až do vyřešení reklamace.
Odpověď byla:
Náležitosti vyúčtování služeb jsou uvedeny ve vyhlášce č. 372/2001 Sb. konkrétně v § 7. Je však nutné uvést, že vyjmenované náležitosti mají především orientační charakter. Je zřejmé, že se jedná o vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj, nikoli o zákon. Proto veškeré lhůty a termíny uvedené ve vyhlášce a jejich případné překročení stejně jako další náležitosti nezakládají právo člena SVJ zneplatnit vyúčtování služeb ani zastavit jakékoli další platby SVJ. V případě, že vlastník bytové jednotky služby využíval, vzniká povinnost platit za tyto služby cenu stanovenou ve smlouvě.

děkuji za relevantní výklad
rivr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Rozúčtovatel (bez ověření), 14. Srpen 2011 - 12:24

  „V případě, že vlastník bytové jednotky služby využíval, vzniká povinnost platit za tyto služby cenu stanovenou ve smlouvě.“

  To je dvojitý nesmysl:

  (1) Vlastník platí za služby zprostředkované správou domu bez ohledu na to, zda služby využíval, či nikoliv (byt byl užívaný rodinným příslušníkem, neužívaný, pronajatý ad.).

  (2) Na služby zprostředkované společenstvím vlastník bytové jednotky typicky žádnou smlouvu nemá.

  Nevymahatelné právní předpisy („orientační“) jsou zajímavý úkaz. Proč vůbec existují?

  Vložil rivr, 8. Září 2011 - 0:53
  cit.(): „…Nevymahatelné právní předpisy („orientační“) jsou zajímavý úkaz. Proč vůbec existují?…“
  Nevím. Ale jsou opravdu nevymahatelné? (nakonec je to jen „názor“ z MMR. Vlastně tím MMR pokládá celou Vyhlášku na roveň svým „Metodickým pokynům“).
  rivr
  Vložil lake, 8. Září 2011 - 7:45

  Na ministerstvu pro místní rozvoj zřejmě svěřili psaní odpovědí na dotazy nočnímu vrátnému. I tak se dá ušetřit na mzdových nákladech. Kvalita takvých odpovědí ovšem není právě vysoká.

  Vrátný MMR napsal:"vyjmenované náležitosti mají především orientační charakter. Je zřejmé, že se jedná o vyhlášku ministerstva pro místní rozvoj, nikoli o zákon."
  Vztah mezi zákonem a prováděcí vyhláškou je jiný, než se domnívá pan vrátný, který zřejmě nezná ústavu ČR:
  http://www.portalsvj.cz/diskuse/vyuctovani-vody-atd#comment-24374
  http://www.portalsvj.cz/diskuse/zakon-versus-narizeni-vlady#comment-21836

  Vrátný MMR napsal:"... veškeré lhůty a termíny (...) nezakládají právo člena SVJ zneplatnit vyúčtování služeb"
  Fajn, ale na to se jej tazatel vůbec neptal. Tazatel popsal situaci, kdy žádné vyúčtování služeb neobdržel, takže je nemohl (ani nehodlal) "zneplatnit".

  Vrátný MMR napsal:"... ani zastavit jakékoli další platby SVJ."
  Fajn, ale na to se tazatel neptal. Tazatel se přece nechystal zastavit platby SVJ, nýbrž navrhl vzájemné započtení pohledávek podle § 580 ObčZ. Tazatel tedy nic nenamítá proti své povinnosti platit předepsané zálohy, avšak pohledávku SVJ započítává proti své pohledávce.

  Ostatně tazatel se vrátného MMR ptal na věci, které upravuje Občanský zákoník, nikoliv vyhláška MMR. Nemohl čekat fundovanou odpověď.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".