Základní princip fungování SVJ

Vložil Anonymous, 21. Září 2019 - 9:54 ::

Pan Čmuchal na http://www.portalsvj.cz/…ilexikon-svj#… výstižně popsal základní princip fungování společenství vlatníků slovy:

„Naše SVJ, si třeba myslí, že jsem dojná kráva. Stačí když zaštěká a já zaplatím. A na nic se neptám.“

Stejně to funguje i v našem SVJ, podle zásady Plať a neptej se. Soudní (i jakákoli jiná) obrana je vyloučena, jak je uvedeno na http://www.portalsvj.cz/…8-k-1209-noz#…

Co s tím? Jsou nás miliony.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JarekSVJ, 22. Září 2019 - 6:09

  Miliony zhniloňů co umí jenom kecat, rýpat a nepřiloží ruku k dílu… s tímto souhlasím… , každý z toho milionu má možnost být např. statutár a ukázat co v něm vězí…

  Vložil Zájemce (bez ověření), 22. Září 2019 - 14:25

  Každý má možnost stát se statutárem asi tak, jako každý má možnost vyhrát 1 000 000 € ve sportce.

  Vložil Eda6 (bez ověření), 22. Září 2019 - 10:28

  pane JarekSVJ, poraďte mi, jak se můžu stát statutárem v domě, kde 3 členové výboru mají 65% hlasů a volí se navzájem a nezvolí do výboru nikoho krom sebe.

  Píšete, že “každý” má možnost být statutárem, tak jak toho můžu docílit?

  Jinak děkuji za vaše hraběcí rady.

  Dle vaše stylu vyjadřování doufám, ze nejste členem výboru.

  Vložil Anonymusss (bez ověření), 22. Září 2019 - 13:46

  Pane Eda6 možnost být statutárem má doopravdy “každý”. Jak toho docílit ? Tuto možnost máte tím, že se navrhnete na shromáždění do výboru. Píšete, že 3 členové výboru mají 65% hlasů takže to sice asi nedopadne, ale možnost být statutárem doopravdy máte. Je to stejné jako když splňujete určité podmínky máte možnost být i prezidentem.

  Ale abych vám také poradil. Pokud nejste spokojen s bydlením a cítíte se vykořisťován tak hledejte změnu a přestěhujte se. Musíte se smířit s tím, že rozhoduje většina. Pokud bych byl většinovým vlastníkem a viděl, že pro dům budete pracovat tak bych vás klidně tím statutárem zvolil, ale dle vaše stylu vyjadřování jím asi nebudete.

  Vložil Eda6 (bez ověření), 22. Září 2019 - 18:55

  ve svém tvrzení máte rozpor. nejdřív napíšete, že možnost statutárem má „každý“, a pak napíšete, že ji nemám, protože mě nezvolí. takže i dle vás „každý“ skutečně statutárem být nemůže.

  proč bych se měl stěhovat? věřím, že se jednou dočkám toho, že ČR bude právní stát, kde menšina v SVJ se domůže, aby zákony byly dodržovány i v SVJ, a nikoli jak je to teď, kdy se toho domoci nelze, protože soudy odmítají soudní přezkum usnesení shromáždění SVJ kvůli „nedůležitosti“.

  většina má rozhodovat, ale není možné, aby se menšina nemohla nijak bránit, pokud většina postupuje nezákonně, tak jak je to v ČR!

  Vložil anonim (bez ověření), 23. Září 2019 - 10:01

  Vážený EDO6 máte naprostou pravdu a to z důvodu, když nebude korupčního jednání ( proti službou ) a jak to mají v pogramu skoro všechny strany.

  anonim

  admine nemazat dne 23.9. 2019 v 11:00 hod.

  Vložil Anonymusss (bez ověření), 22. Září 2019 - 19:36

  Vážený pane ve svém tvrzení žádný rozpor nevidím. Psal jsem, že možnost se nechat zvolit máte(zkuste porozumět psanému slovu) ale není jisté jestli se tak doopravdy stane.

  Co tak nás ostatní seznámit s vaším problémem, abychom vám tady na portále poradili a pomohli místo vašich tvrzení o tom, že ČR není právní stát a pod.

  Vložil Omar (bez ověření), 22. Září 2019 - 19:49

  Pan Eda6 má možnost nechat se navrhnout, možnost nechat se zvolit nemá. Rozlišovat.

  Vložil Omar (bez ověření), 22. Září 2019 - 12:58

  Pane JarkuSVJ,

  napište panu Edovi6, jak se stane statutárem a ukáže, co v něm vězí. Taky si to rád přečtu. Děkuji.

  Vložil Zájemce (bez ověření), 22. Září 2019 - 8:34

  Pan JarekSVJ se domnívá, že každý má možnost být statutár. Dobrá, napište zde, prosím, jakým způsobem mám možnost být statutár.

  Vložil Čecháček (bez ověření), 21. Září 2019 - 14:26

  Naprosto dokonale je problém popsán v diplomové práci:

  SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK JAKO SUBJEKT PRÁVA

  VII. kapitola – Návrhy de lege ferenda ......... 56

  Především druhou část této kapitoly doporučuji.

  Formát PDF
  Google Cache

  Vložil Omar (bez ověření), 21. Září 2019 - 14:47

  Odkazovaná diplomová práce Boženy Felgrové je z roku 2009.

  Vložil Čech (bez ověření), 21. Září 2019 - 19:39

  Dotaz zní: Co s tím? Jsou nás miliony.

  V té diplomové práci jsou logické návrhy, co s tím.

  např.:

  svolání shromáždění – nahradit slovo čtvrtina za slovo desetina

  Běžný sousedský spor je pak řešen z pozice síly, kdy je rozhodováno alibisticky pod hlavičkou SVJ, ačkoliv jde o osobní rozhodnutí.

  Pokud zákonodárce uvažuje o tom, že by stanovy SVJ mohly obsahovat právo výboru ukládat majetkové sankce členům, měl by zvážiti zpětnou vazbu, kdy by shromáždění mělo být oprávněné sankcionovat vý­bor.

  Rovněž je neakceptovatelné, aby nebylo nijak omezeno zmocňování členů statutárních orgánů, kteří si tak již před shromážděním zajišťují větší váhu svých hlasů.

  Za výsměch zákonodárce pak považuji jeho požadavek, aby vlastníci na své náklady prováděli údržbu těchto dle zákonodárce společných částí domu.

  atd.

  Vše aktuální i dnes.

  P.S. omare, nelíbí se mi váš nick a nelíbí se mi vaše dogmatické povrchní komentáře nechápající smysl příspěvků, na něž reagujete.

  Vložil Pokorný (bez ověření), 23. Září 2019 - 10:20

  Když nejste schopen získat pro svolání shromáždění ani čtvrtinu, pak asi nebudou důvody ke svolání shromáždění rozumné.

  Musíte si uvědomit, že v případě desetiny je velká šance pro kverulanty ke svolávání opakovaných shromáždění kvůli prkotinám nebo nesmyslům. A každé svolávání shromáždění něco stojí, že?

  Vložil Čecháček (bez ověření), 25. Září 2019 - 15:19

  Kolik stojí svolání shromáždění vlastníky? Jednu A4?

  Co je pro někoho prkotina nebo nesmysl, může být pro druhého existenční záležitost. Hodnocení důležitosti projednávaných bodů bych ponechal na vlastnících. Vyjádří se svou účastí nebo neúčastí.

  Ti jednodušší potom na řádném plnou mocí nejlépe výboru.

  Vložil Shromáždění (bez ověření), 25. Září 2019 - 16:18

  Vaše představy o nákladech na svolání shromáždění jsou mimo realitu. Někdo má ve stanovách, že pozvánku má dostat každý do schránky. Někdo dokonce má ve stanovách, že pozvánka má být doručena doporučeným dopisem. Pokud jste malé SVJ, nebo máte zasedací místnost, tak odpadá náklad na zasedací místnost. Pokud ale nejste v takové situaci, tak se zasedací místnost musí zaplatit, ať je shromáždění usnášeníschopné či nikoliv. A to vše platí SVJ. Takže snížení počtu hlasů pro svolání na 1/10 je vhodné pro kverulanty, nikoliv pro drtivou většinu členů. Už se řešilo.

  Když se někdo nemůže dostavit na shromáždění a má zájem o fungování SVJ, tak udělí někomu plnou moc. Nejlépe s pokynem jak má dotyčný hlasovat. Vy považujete takového zodpovědného jedince za „jednoduššího“. Hodně to o vás vypovídá.

  Vložil Čecháček (bez ověření), 26. Září 2019 - 0:29

  Jedna A4 na nástěnce a e-mail. Shromáždění ve společných prostorech domu. Realita v mnoha SVJ.

  Vaše starost o peníze SVJ „zasedací místnost musí zaplatit…A to vše platí SVJ“,
  odpovídá heslu: Ochráním korunu SVJ i kdyby to stálo SVJ milion.

  Toto jsou dle vás kverulanti? Protože při 1/10 by shromáždění snad svolali sami.
  http://www.portalsvj.cz/…omazdeni-svj
  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni
  http://www.portalsvj.cz/…ni-vlatsniku
  http://www.portalsvj.cz/…-shromazdeni
   atd.

  Problémy vlastník vs.(ne SVJ) ale výbor se dají vyřešit:
  1. Svoláním shromáždění z podnětu vlastníků (v současnosti nereálné). SVJ zaplatí zasedací místnost.
  2. Soud. SVJ zaplatí stovky zasedacích místností.

  Pokud někdo (nezanedbatelný počet vlastníků) pravidelně uděluje plnou moc do ruky výboru, bez pokynů jak hlasovat a potom si na chodbě stěžuje, tak je prostě jednodušší a zodpovědným jedincům se zájmem o fungování SVJ dost komplikuje život.

  Vložil anonymoussss (bez ověření), 26. Září 2019 - 6:41

  Čecháček je hlupáček.

  Vložil Čecháček (bez ověření), 26. Září 2019 - 7:25

  Souhlasím neb:
  „Hlupák je každý, kdo myslí jinak než my.“
  Gustave Flaubert

  I když…
  „Jako trn v ruce opilého, tak přísloví v ústech hlupáků.“
  Šalamoun

  Vložil Čech (bez ověření), 23. Září 2019 - 12:53

  Ono záleží na velikosti domu a počtu BJ.

  Pro velká SVJ by mohla platit např. desetina a pro malá SVJ čtvrtina.

  Vložil Technik (bez ověření), 23. Září 2019 - 11:26

  Celá diplomka je pouze slohové cvičení bez znalosti praxe. Autorka si asi neuvědomuje, že k usnášení schopnosti je potřeba nadpoloviční většina hlasů. Když nesežena ani 1/4 podpisů ke svolání shromáždění, tak je velmi pravděpodobné, že svolané shromáždění bude neusnášeníschopné. Jen by se nabídla možnost kverulantům na náklady všech neustále svolávat shromáždění. Takže plný souhlas.

  I v jiných oblastech je autorka mimo mísu. Požaduje, aby okna a radiátory nebyly společné, ale ve výlučném vlastnictví vlastníků jednotky. Asi netuší jak se dělá zateplení a co je to hydraulické vyvážení otopné soustavy. Pokud by okna a radiátory nebyly společné, tak to bude prakticky neproveditelné.

  Vložil Čecháček (bez ověření), 24. Září 2019 - 16:44

  My máme okna v osobním vlastnictví a zateplení proběhlo. Takže prakticky proveditelné!

  Nevím co má hydraulické vyvážení otopné soustavy společného s tím, kdo vlastní radiátor.

  Ve výboru máme také „technika“. Jednou přišel „opravit“ termoregulační hlavici na topení, která pískala. Jeho způsob opravy spočíval v odmontování hlavice a slov, že topení prostě půjde stále naplno.
  Letěl z bytu.

  Nejen vy ho dost připomínáte. Podobných „techniků“ je ve výborech spousta. Vzít cizí peníze, objednat firmu a kasat se, jak se nadřeli. Přitom ta práce není vůbec nutná, ale proč nepustit ovcím žilou, když nám to prochází díky např. podmínkám pro svolání mimořádné schůze, že?

  Vlastník je Pán a Pán prostě kverulantem být nemůže. Kdo píše opak je „mimo mísu“.

  Vložil Omar (bez ověření), 23. Září 2019 - 20:15

  „Pokud by okna a radiátory nebyly společné“

  Pane Techniku,

  odkud plyne, že okna a radiátory jsou společné? (Souhlasím s tím, jenom to neumím předsedovi dostatečně podložit. Náš předseda totiž rovněž tvrdí, že okna a radiátory společné nejsou.)

  Vložil aja (bez ověření), 24. Září 2019 - 14:09

  nařízení vlády 366/2013

  Vložil Graplova, 24. Září 2019 - 18:15

  Jmenované nařízení vlády nemění znění „Prohlášení vlastníka“.

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:29

  „Jmenované nařízení vlády nemění znění „Prohlášení vlastníka“.“

  Jak to myslíte? Při psaní prohlášení vlastníka musím zohlednit nařízení vlády.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:33

  Nařízení vlády není zákon. Pokud jsou podle Prohlášení vlastníka okna součástí bytu, žádné nařízení vlády je nemůže „vyvlastnit“.

  Vložil ik (bez ověření), 25. Září 2019 - 19:04

  A když v prohlášení vlastníka je uvedeno, že společnou částí domu jsou „okna a dveře ve společných prostorách“ pak předpokládám, že ostatní okna jsou součástí bytu každého vlastníka. O balkonech v prohlášení nic napsáno není, je pak možné říci, že patří pod společnou část (svislá konstrukce domu??)?

  Vložil Igor Ančovský (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:40

  „Nařízení vlády není zákon.“

  Co tím chcete říci? Podle Vás tento právní předpis neplatí? Můžete to nějak doložit? Judikaturou? Literaturou?

  Jak poznáte právní předpis, který platí, od právního předpisu, který neplatí?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:53

  Pokud se Prohlášení vlastníka např. o oknech nebo radiátorech vůbec nezmiňuje, pak se přistoupí k nařízení vlády. V mnoha domech jsou okna i radiátory dle Prohlášení vlastníka součástí bytu a žádné nařízení vlády na tom nic nezmění. Řešilo se to tu mnohokrát, vyhledejte si to.

  Vložil Omar (bez ověření), 25. Září 2019 - 12:58

  V nařízení vlády ale není uvedeno „pokud prohlášení vlastníka nestanoví jinak.“ Můžete svůj názor nějak podložit (jinak než že se to již řešilo)?

  Vložil Petr123 (bez ověření), 25. Září 2019 - 13:08

  Důvodová zpráva nařízení vlády: "Bude-li v prohlášení, jímž se nemovitá věc (…) rozděluje na jednotky upraveno vymezení společných částí jinak než v nařízení vlády, avšak nikoliv rozporu se zákonnou úpravou společných částí (v obecném vymezení v § 1160 NOZ), použije se pro úpravu vztahů mezi vlastníky jednotek úprava v prohlášení.

  Vložil Omar (bez ověření), 25. Září 2019 - 13:14

  Lituji, ale důvodová zpráva není právním předpisem ani součástí práva. Nějaký jiný podklad pro svoje tvrzení nemáte? Zejména něco, co by bylo uvedeno v samotném nařízení vlády. Pokud by vláda chtěla, aby to platilo tak, jak uvádí v důvodové zprávě, napsala by to přímo do ní. Neučinila tak.

  Vložil Člen SVJ (bez ověření), 25. Září 2019 - 16:45

  Ómare-Ó more,to je na „facku“.Opravdu, to co zde píšete i čtete?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Září 2019 - 16:42

  soudy hodně slyší na smysl a účel zákona. a ten lze právě odvodit z důvodových zpráv. Omare, proč máte potřebu sem psát furt nesmysly?

  Vložil DZ (bez ověření), 25. Září 2019 - 16:20

  V právu šária asi důvodová zpráva nemá význam, v českém právu má DZ velký význam. Zeptejte se někoho, kdo má alespoň základní znalosti o právu.

  Vložil Petr123 (bez ověření), 25. Září 2019 - 13:20

  Důvodová zpráva samozřejmě není právním předpisem, podobně jako nařízení vlády není zákonem. Důvodová zpráva blíže přibližuje úmysly autorů. Prohlášení vlastníka, které neodporuje ZÁKONU, má před nařízením vlády přednost. Ale pokud s tím nesouhlasíte, přesvědčovat vás dále nebudu, stačí, když tak postupují soudy.

  Vložil 777 (bez ověření), 21. Září 2019 - 13:18

  Když někdo bez ptaní zaplatí, je blb. Ať tu potom nebrečí.

  Vložil Petr, 25. Září 2019 - 13:02

  Dle Wikipedie (nekontroloval jsem správnost)

  Nařízení vlády, resp. vládní nařízení patří mezi tzv. prováděcí právní předpisy. Pravomoc vlády vydávat NV vychází z čl. 78 Ústavy…: „K provedení zákona a v jeho mezích je vláda oprávněna vydávat nařízení. … “. Postupy a pravidla schvalování NV se řídí zejména Legislativními pravidly vlády…

  Legislativní pravidla vlády mimo jiné uvádí, že:
  Zákonem nelze měnit NV nebo vyhlášku; „nařízením“ nelze měnit vyhlášku. Zákonem lze však celé NV nebo celou vyhlášku zrušit, ruší-li se zároveň zmocnění k jejich vydání nebo v případě „nařízení“, ruší-li se ustanovení zákona, které „nařízení“ provádí, bylo-li vydáno bez zvláštního zmocnění v zákoně k jeho vydání (viz čl. 39 odst. 5).

  NV, jako prováděcí předpis k zákonu, může obsahovat pouze právní normy, které nepřekračují meze zákona, k jehož provedení je vydáno, a které tento zákon provádí. Do NV se nepřejímají ustanovení prováděného zákona. NV nesmí nově upravovat věci, jejichž úprava patří do zákona. Pokud je nezbytné tyto věci upravit, je třeba navrhnout přímou novelu zákona (viz čl. 39 odst. 6).

  Odkazy
  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, v platném znění
  Legislativní pravidla vlády České republiky, v platném znění
  Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů"

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".