žádost o snížení poplatku na fond oprav

Vložil mum (bez ověření), 17. Duben 2014 - 9:41 ::

Prosím vás, kdyby mi někdo odpověděl. Platíme do fondu oprav 900kč na hlavu v domácnoti. Teď si představte, že v malém bytě může být 4 osoby a ve velkém 2 osoby. A další věc- když nesouhlasím s výší těch peněz do fondu-mohu zažádat o snížení, já jediná osoba? Co když se to odsouhlasilo před 10 lety, když byla finanční situace dobrá, a nyní po 10 letech je špatná a někdo na to nemá. Co má dělat. Jsme všichni majitelé vlastního bytu, který jsme koupili. Ten fond je na společný dům. Děkuji za odpověď. Mum

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil § (bez ověření), 17. Duben 2014 - 11:01

  Byt je ve vašem vlastnictví, ale nepíšete zda jste společenství nebo co jste a komu to platíte. Zase je tady ten fond oprav a navíc platba na hlavu v domácnosti. Toto těžko někdo rozluští, musíte k tomu napsat něco dalšího. Komu to platíte? O snížení platby se nežádá, povinnost plateb vyplývá z nějakých stanov nebo z nějakého rozhodnutí. Kto to tak odsouhlasil?

  Vložil Neználek' (bez ověření), 17. Duben 2014 - 10:59

  …když nesouhlasím s výší těch peněz do fondu-mohu zažádat o snížení, já jediná osoba…

  • jste vlastníkem již 10 let tak stále platí §15/1 ZoVB, kde je uvedeno že musíte „přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku“. Nemusíte tedy platit nějaký fond „…oprav 900kč na hlavu v domácnoti…“. Uveďte laskavě konkrétně co z těch 900Kč nahlavu platíte? Pak lze odpovědět zda je možné nějaké snížení resp. jaký stav je správný

  …Ten fond je na společný dům. …

  • žádný fond. Příspěvkem se v §15 míní úhrada prokázaných nákladů. Pokud nevíte na co se „fond“ používá a máte ho za „pytel plný peněz“, pak se nápravy nedočkáte

  Neználek'

  Vložil laik (bez ověření), 17. Duben 2014 - 10:25

  Žádat můžete, ale je otázkou zda shromáždění rozhodne kladně. Snížit lze pouze celkovou výši příspěvku/zálohy a je otázkou zda je to ekonomicky reálné.

  Přispíváte právě na správu společných částí domu, nikoliv na správu svého bytu.

  Nesouhlasit bylo možno jen s usnesením do 6 měsíců od jeho přijetí formou žaloby „přehlasovaného vlastníka.“ Neřeším zda jde či nejde o důležitou záležitost.

  Platba na správu je většinou za m2 (podíl) nikoliv na „hlavu domácnosti“.

  Jak zní usnesení shromáždění ? To, že si to přepočítáte na „hlavu“ není směrodatné.

  Pokud máte velký byt a nemáte prostředky na jeho provoz, prodejte jej. Vím, že si pravděpodobně za tuto větu „vysloužím“ pár mínusů či záporných reakcí, ale jiné řešení není.

  Správa domu vyžaduje určité prostředky, jinak bude dům chátrat – „vybydlovat se“. Čímž se znehodnotí cena bytu.

  13/1 ZoVB

  Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

  15/1 ZoVB

  Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

  15/2 ZoVB

  ZoVB K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1 nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Ustanovení § 11 odst. 6 platí obdobně.

  Vložil SV (bez ověření), 8. Květen 2014 - 18:44

  „Nesouhlasit bylo možno jen s usnesením do 6 měsíců od jeho přijetí formou žaloby „přehlasovaného vlastníka.“ Neřeším zda jde či nejde o důležitou záležitost.“

  Pokud se jednalo o usnesení o platbě do jakéhosi fondu, jehož existence není prokázaná a není prokázáno, že společenství vlastníků je oprávněno rozhodovat o výši plateb do tohoto fondu, je docela dobře možné, že je toto usnesení absolutně neplatné (nulitní), protože o výši platby do neexistujícího fondu není možné platně hlasovat.

  Aby bylo rozhodnutí platné, musel by dále být splněn § 15/2 ZoVB, tj. předpisy záloh by musely splňovat následující:

  „Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".