Vložil laik (bez ověření), 17. Duben 2014 - 10:25

Žádat můžete, ale je otázkou zda shromáždění rozhodne kladně. Snížit lze pouze celkovou výši příspěvku/zálohy a je otázkou zda je to ekonomicky reálné.

Přispíváte právě na správu společných částí domu, nikoliv na správu svého bytu.

Nesouhlasit bylo možno jen s usnesením do 6 měsíců od jeho přijetí formou žaloby „přehlasovaného vlastníka.“ Neřeším zda jde či nejde o důležitou záležitost.

Platba na správu je většinou za m2 (podíl) nikoliv na „hlavu domácnosti“.

Jak zní usnesení shromáždění ? To, že si to přepočítáte na „hlavu“ není směrodatné.

Pokud máte velký byt a nemáte prostředky na jeho provoz, prodejte jej. Vím, že si pravděpodobně za tuto větu „vysloužím“ pár mínusů či záporných reakcí, ale jiné řešení není.

Správa domu vyžaduje určité prostředky, jinak bude dům chátrat – „vybydlovat se“. Čímž se znehodnotí cena bytu.

13/1 ZoVB

Vlastník jednotky se podílí na správě domu v rozsahu, který odpovídá jeho spoluvlastnickému podílu na společných částech domu, není-li mezi vlastníky jednotek dohodnuto jinak.

15/1 ZoVB

Vlastníci jednotek jsou povinni přispívat na náklady spojené se správou domu a pozemku. Pokud dohoda neurčuje jinak, nesou náklady poměrně podle velikosti spoluvlastnického podílu (§ 8 odst. 2).

15/2 ZoVB

ZoVB K účelu uvedenému v odstavci 1 skládají vlastníci jednotek předem určené finanční prostředky jako zálohu. Výši záloh si určí vlastníci jednotek usnesením shromáždění dopředu tak, aby byly kryty předpokládané náklady, které bude nutné vynaložit v následujících měsících i v dalších letech. Výši částky a den její splatnosti sděluje vlastníkům jednotek výbor nebo pověřený vlastník. Není-li výbor nebo pověřený vlastník zvolen, rozhoduje se o výši částek podle odstavce 1 nadpoloviční většinou všech vlastníků jednotek v domě. Ustanovení § 11 odst. 6 platí obdobně.

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.