Vzdělání Administrativní pracovník společenství vlastníků

Vložil Anonymous, 16. Květen 2019 - 15:17 ::

Podle

http://www.narodnikvalifikace.cz/…vi_vlastniku

existuje vzdělání Administrativní pracovník společenství vlastníků. Má někdo toto vzdělání? Jaká je obsahová náplň? Jsou nějaké studijní materiály?

Náš předseda by potřeboval trochu vzdělat.

Oblast „Charakterizovat Fond oprav, jak se tvoří a používá“ by mě taky zajímala, zejména zákonný podklad.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel Svoboda ebd9a9 (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:25
  Vložil Přítelkyně soudkyň (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:19

  Dovzdělat by se měly hlavně soudkyně.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 8:41

  V současné době není nikdo oprávněn organizovat kvalifikační zkoušku pro kvalifikaci administrativní pracovník společenství vlastníků. S pravděpodobností hraničící s jistotou v současné době nikdo neorganizuje přípravný kurz nebo seminář ke složení této zkoušky. Proto lze předpokládat, že k této kvalifikaci neexistují žádné studíjní materiály a vzhledem k tomu, že byla schválena ke konci loňského roku, nelze předpokládat, že existuje někdo, kdo ji již absolvoval (zatím nebyl nikdo oprávněn zkoušku organizovat).

  Vložil Jar (bez ověření), 17. Květen 2019 - 23:16

  Cituji z požadavků na zkoušku, autor MMR,

  „Zpracovat v textovém editoru dopis členům družstva…“ „Charakterizovat fond oprav, jak se tvoří a používá.“ ( Neznám SVJ, které tvoří FO. ) „Vysvětlit princip stanovení záloh na provoz.“ ( OZ nezmiňuje slovo záloha v bytovém spoluvlastnictví ani jedinkrát.)

  Máte pravdu, Pavle, na SVJ se přiživuje kde kdo, např. autor náplně zkoušky a připravuje půdu pro další příživníky, kteří se budou při porušování zákona při správě cizího majetku ohánět složením této zkoušky.

  „Na tvorbě standardu se podíleli Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

  Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině: AZ-MAN, s. r. o. Commco, s. r. o. ACKL, a. s. Byty-reality, s. r. o. COM-SEC, s. r. o. CZ-MAN, s. r. o. SCT, s. r. o. Toffin plus, s. r. o. „

  Hanba jim!

  Jarmila

  Vložil Pavel, 17. Květen 2019 - 9:23

  Na SVJ se přiživuje mnoho neználků. Cituji z časopisu Střecha 1/2019. Jakási fyzická osoba nabízí v inzerátu správu nemovitostí i pro „domy ve vlastnictví SVJ“. Chlubí se tradicí od roku 1996.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 16. Květen 2019 - 17:12

  Před chvilkou jsem přečetla a reagovala do připraveného formuláře:

  Vážení, chcete zkoušet a sami máte v problematice účetnictví SVJ chaos viz dále k „Fondu oprav“.

  Vím, o čem píšu, specializuji se na účetnictví SVJ od roku 2002, jsem bývalá auditorka, napsala jsem knihu SVJ (nakladatelství Bilance 2004, vedla různé semináře, publikovala v časopise Účetnictví.....

  Mám dva weby, ten hlavní je na www.klaiex.webnode.cz. Vysvětluji v něm hlavně problematiku, na kterou nemá oddělení metodiky MF ČR čas. Příspěvek k matení pojmů s „Fondem oprav“ tam samozřejmě nechybí.

  K některým Vašim tématům: (můj text je uveden ***)

  Chcete:

  1. Vysvětlit základní pojmy zákona o účetnictví – 10 % otázek

  *** Sami však základní pojmy neovládáte, jinak byste nechtěli vysvětlovat „Fond oprav“, ale příspěvky na správu.

  Mezi základní účetní pojmy patří i pojmy vlastní a cizí zdroje. Fondy jsou vlastními zdroji, zálohy na správu jsou cizími zdroji. Příspěvky vybírané formou záloh jsou příspěvky do cizích zdrojů. Neúčtují se jako fondy.

  Nesprávný pojem „fond“ udržují v SVJ při životě hlavně družstva jako externí správci SVJ. Ještě jim nedošlo, že by se jejich účetní měli rovněž dovzdělat.

  Pojem Fond oprav nenajdete v OZ – v části věnované SVJ, není v NV č. 366/2013 Sb., ani v ZDP – prostě nikde. Nesprávně jej používají i soudci, bankovní úředníci apod. Je to ostuda, že i vy, kteří chcete někoho zkoušet.

  2. Vysvětlit vazby mezi účetním a daňovým systémem – 10 % otázek

  *** To je v pořádku, pokud budou otázky voleny rozumně. Bohatě by stačilo, kdyby měli zkoušení odpovědět, které výnosy SVJ podléhají zdanění u SVJ jako právnické osoby, a které si musí vlastníci zdanit sami.

  3. Popsat náležitosti daňového dokladu – 8 % otázek

  *** Proč? SVJ nejsou většinou plátci DPH. Zkoušení by měli spíše vědět, jaké jsou náležitosti účetních dokladů. Potom by si třeba nedovolili proplácet částky, které nejsou na dokladu odsouhlaseny podpisem odpovědné osoby.

  4. Charakterizovat Fond oprav, jak se tvoří a používá – 10 % otázek

  *** Viz výše. Tvorbu a použití Fondu oprav můžete zkoušet, až nebudou příspěvky tvořeny formou záloh a SVJ se rozhodnou pro vybírání příspěvků do fondů a jeden z nich nazvou „fondem oprav“.

  S pozdravem Ing. Naděžda Klainová, účetní poradkyně specializovaná na účetnictví SVJ.

  Ve Vsetíně 16. 5. 2019

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 18. Květen 2019 - 8:42

  Dnes jsem k prvnímu mailu autorům otázek připravených pro zkoušení administrativních pracovníků SVJ přidala další mail. Chtěla bych, aby autoři znali názory „lidu“ na ty své výplody.

  Pochybuji totiž, že si zdejší návštěvníci, hlavně ti, co najdou pouze klávesu mínus, dají tu práci a napíší přímo autorům.

  Kopie dnešního mého mailu:

  K některým otázkám jsem se už vyjadřovala. Nyní doporučuji všem, kteří se podíleli na jejich tvorbě, aby si přečetli diskusi na portálu SVJ na http://www.portalsvj.cz/…vi-vlastniku

  Snad se za ty výplody autoři alespoň trochu zastydí a začnoou studovat. Je opravdu katastrofa, kolik lidí se přiživuje na SVJ, místo aby jim pomohli solidní právní úpravou.

  N. Klainová

  Vložil Dvořák (bez ověření), 18. Květen 2019 - 5:03

  I na základě toho, co píšete, je myslím tento bod ve zkoušce velmi důležitý. Právě proto, že existují různé názory, co to je, zda to vůbec v SVJ existuje nebo jde jen o použití nesprávného názvu, je důležité, aby kvalifikovaná osoba uměla na tuto otázku odpovědět jak formálně správně, tak i srozumitelně pro vlastníky.

  Vložil Pavel, 18. Květen 2019 - 10:13

  Pane Dvořáku,

  domnívám se, že jste neoprávněně optimistický.

  Je sice důležité vědět, že se v SVJ běžně používá nesprávný termín fond oprav místo příspěvků na správu, ale tuto pravdu autor osnovy zkoušek zjevně netuší.

  Domnívám se tak i proto, že další téma zkoušky je „Prakticky předvést evidenci vkladu finančních prostředků do fondu oprav a čerpání z fondu oprav“.

  Že by autor osnovy zkoušek sám potřeboval nejen přezkoušení, ale i důkladné úvodní školení v problematice práva a účetnictví SVJ, lze dovodit i na tom, že se chce zabývat daňovými doklady podle ZDPH a nikoliv účetními doklady podle ZoÚ.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 10:46

  Nejedná se o osnovu zkoušek, ale o kvalifikační standard, což je trochu něco jiného. Dokumentaci pro právdění kvalifikačních zkoušek si zpracuje autorizovaná osoba a schválí ji jej autorizující orgán. Takže ono je to všechno trochu jinak.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 12:47

  Opravdu se nejedná o osnovu, ale o kompetence úspěšného absolventa. Stačí si o tom něco zjistit, např. na http://www.nuv.cz/…cni-standard. Osnovu zcela logicky si musí zpracovat autorizovaná osoba sama a předložit ji s ostatní dokumentací ke schválení v rámci žádosti o autorizaci.

  Vložil znalec standarů (bez ověření), 18. Květen 2019 - 13:18

  Vy jste se seznámil s některými kvalifikačními standardy? Vždy%t jsou to blbiny na kvadrát.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 14:02

  Nesmíte na to koukat jako na osnovy, neboť, jak již jsem několikrát uvedl, osnovy to nejsou. Jsou to kompetence (kompetence, tzn. kvalifikace, znalosti, dovednosti).

  Vložil Jiný znalec standardů (bez ověření), 18. Květen 2019 - 13:26

  „Vy jste se seznámil s některými kvalifikačními standardy? Vždy%t jsou to blbiny na kvadrát.“

  Přečtěte si rovněž, jak kvalifikační zkoušky mohou nahradit střední vzdělání a maturitu. Se středním vzděláním se potom můžete zapsat k turbostudiu do Plzně nebo do Sládkovičova.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 14:14

  Pro doplnění: Až bude možné získat tuto kvalifikaci, tak ten, kdo ji získá bude mít přiznánu vyšší kvalifikaci, než ten, kdo vystudoval střední školu a úspěšně ji zakončil maturitní zkouškou – maturitní zkouška – EQF 4, kvalifikační zkouška admin. pracovníka společenství vlastníků – EQF 5.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 14:03

  Ano, tímto způsobem můžete získat i maturitní vysvědčení. To je již mnoho let známá věc.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 18. Květen 2019 - 14:47

  „tímto způsobem můžete získat i maturitní vysvědčení. To je již mnoho let známá věc.“

  Jaký je právní podklad? Maturitní vysvědčení se získává středoškolským studiem.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 15:40

  Nejen studiem, ale též i získáním úplné profesní kvalifikace ukončené maturitní zkouškou, tedy bez předcházejícího řádného studia, viz – § 4 zákona č. 179/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  „Osoba s alespoň základním vzděláním, která podle zvláštního právního předpisu získala profesní kvalifikace potvrzující ve svém souhrnu získání všech odborných způsobilostí stanovených podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání, může, i bez předchozího vzdělávání ve střední škole nebo konzervatoři a bez předchozího úspěšného vykonání zkoušek ze všech předmětů či jiných ucelených částí učiva stanovených rámcovým a školním vzdělávacím programem příslušného oboru vzdělání za všechny ročníky vzdělávání, získat stupeň vzdělání úspěšným vykonáním závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v odpovídajícím oboru vzdělání.“ – § 113c odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů.

  Dnes opravdu nemusíte studovat, abyste měl maturitu. Maturitní vysvědčení není vždy dokladem o středoškolském studiu, ale o příslušných kompetencích.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 17:31

  To mínus jste dal mě, nebo citovanému znění právního předpisu? A neboje to tak, že nechcete přizna, že nemáte pravdu?

  Vložil znalec standarů (bez ověření), 18. Květen 2019 - 13:37

  pane znalče, já jsem s tím seznám móóóc dobře a to v konkrétních oborech. Já vím, o čem to je. Můžete např. získat i kvalifikaci na ruční přišívání knoklíku. Domníváte se, že se s takovou kvalifikací uplatníte na trhu práce? Jo, jo, někdo získal grant, tak to vytvořil. Není to ani k hounu, ale je to na světe.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 18. Květen 2019 - 14:04

  Asi o tom moc nevíte, neboť o žádných grantech to není!

  Vložil Jiný znalec standardů (bez ověření), 18. Květen 2019 - 13:54

  „Můžete např. získat i kvalifikaci na ruční přišívání knoklíku.“

  Takováto kvalifikace tam uvedena není.

  Vložil znalec standarů (bez ověření), 18. Květen 2019 - 15:28

  Je tam uvedena. Je to dílčí kvalifikace

  Vložil Uchazeč o studium (bez ověření), 18. Květen 2019 - 13:33

  Jak získat titul MBA za 13 dní?

  https://www.idnes.cz/…_domaci_cern

  Neví někdo, která vysoká škola tento třináctidenní kurs pořádala? Byla to Policejní akademie? Rád bych si podal přihlášku. Přihlášku k turbostudiu do Plzně jsem zaslal, dodnes mi neodpověděli.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Květen 2019 - 7:34

  V našem SVJ je v majetku SVJ kancelářské děrovadlo, sešívačka na papír a formuláře pro vedení pokladny. Počítače používají členové výboru své soukromé, archiv je v odložené skříni, kterou daroval člen SVJ, aby ji nemusel vyhodit do kontejneru. Připadlo by mi nelogické, kdyby SVJ mělo nějaký fond – ze zákona nesmí podnikat (tvorba fondů patří podle mne k podnikání). SVJ spravuje dům, který nevlastní. K čemu by SVJ mělo fond oprav, aby pak v budoucnu vložilo vlastní prostředky fondu do domu, který nevlastní? Nenašel jsem logický důvod pro existenci fondů v SVJ.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:07

  Tvorba fondů v SVJ je povolena, ne přikázána. Ti, kdo je potřebují, mají možnost je tvořit, ti, kdo je nepotřebují, by je mohli alespoň tolerovat.

  Chci-li však někoho zkoušet, musím tomu rozumět. A těch, kdo tomu rozumí, moc není viz přehlídka přeborníků z řad externích správců, účetních, soudců, bankovních úředníků, autorů „odborných“ knih a časopisů, lektorů seminářů a teď i potenciálních zkoušejících, kteří nejsou schopni se oprostit od „fondu oprav“.

  Napsal jste:

  Nenašel jsem logický důvod pro existenci fondů v SVJ.

  Příklad existence logického důvodu pro tvorbu fondů:

  Teď samozřejmě nejde o tzv. „fond oprav“ – výše kritizovaný pojem, ale o jiné fondy.

  Chcete vybudovat parkoviště ve vlastní režii. Nakupujete stavebniny na sklad, protože jsou momentálně ve velké slevě.

  Vypadá to, že trochu rozumíte účetnictví, tak si zkuste nákup zaúčtovat. V zahajovací rozvaze máte zůstatky jen na běžném účtu a na účtu DZ na správu.

  Po zaúčtování si sestavte rozvahu a zamyslete se nad ní. Opravdu se Vám líbí? Mně se na ní nelíbí, že zůstatek záloh na správu neodpovídá použitelným zdrojům, které má SVJ k dispozici.

  Závěr: Fondy je vhodné tvořit pro účtování o nákupu dlouhodobého majetku a zásob na sklad. Na pořízení tohoto majetku by se měly vybírat příspěvky na správu samostatně.

  Možnost převádět do fondů zálohy na správu kdysi nekompromisně kritizovala KDP. O tom, že by tam změnili názor, nevím, vědět by to mohl pan Pavel.

  Vložil tep (bez ověření), 17. Květen 2019 - 15:58

  Parkoviště by se hodilo, ale nemáme zakoupenou parcelu, takže materiál není kde skladovat a ani jak ho zajistit před rozkradením. Materiál, zakupený z fondu, bude majetkem SVJ a členové výboru si musejí počínat s péčí řádného hospodáře. Problém je i s určením výše příspěvku na pořízení parcely. Jsou vlastníci bytů bez aut, jiní mají 2 auta + přívěs. Máme v domě i takové vlastníky, že už nechtějí do ničeho investovat, protože jsou staří a bez větších úspor. Parcela, zakoupená z fondu na výstavbu parkoviště bude majetkem SVJ, anebo vlastníků, kteří budou do fondu přispívat? Mají se po vybudování parkoviště měnit vlastnické podíly na domě? Určitě se najde alespoň 1 vlastník, který se změnou nebude souhlasit. To jsou jen některé problémy, při a po výstavbě jich bude víc: Jak rozdělit kde kdo bude parkovat, protože budou i místa méně lukrativní. Co když nějaký materiál pochybí a jiný bude přebývat? Dokupování v malém se prodraží. Jedinou výhodou fondu je snad snadnější účtováním, ale výhodu pro vlastníky bytů a členy výboru jsem nenašel.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2019 - 16:14

  Můj příspěvek jste pochopil jinak. Neměla jsem na mysli Vaše SVJ a Vaše důvody proč nebudete kupovat zásoby a pozemek.

  Uváděla jsem příklad, kdy fond jako vlastní zdroj krytí zásob na skladě při účtování v SVJ skutečně chybí. Neznáte-li účetnictví, pusťte to z hlavy.

  Účetní, kteří si příklad zaúčtují, by to pochopit měli.

  Vložil elax (bez ověření), 17. Květen 2019 - 16:23

  Proboha, proč se pořád urážíte? Měla byste uznat, že jste zrovna moc vhodný příklad fondu pro svj neuvedla.

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2019 - 17:15

  Proboha, jak jste na to přišel/přišla, že se pořád urážím. Pouze jsem zkonstatovala, že jsem se spletla, když jsem si myslela, že tep umí účetnictví.

  Źe Vy účetnictví SVJ neovládáte, jsem poznala okamžitě. Pokud najdete lepší příklad na vysvětlení nezbytnosti fondů v SVJ, sem s ním. Nemám problém se omluvit, když se spletu.

  Vložil elax (bez ověření), 17. Květen 2019 - 18:58

  Děkuju paní Klainová, odpověděla jste mi opět svým osobitým způsobem.Lepší příklad? A co např. výstavba (přístavba) nového výtahu, To by nebylo ono?

  Vložil N. Klainová (bez ověření), 17. Květen 2019 - 19:43

  S lítostí musím konstatovat, že by to nebylo ono. Rozumíte-li opravdu účetnictví a jste-li opravdu zvědavý/á, napište mi nějaký mail na klaiex@seznam.cz a já Vám to vysvětlím do detailů. Jinak by to bylo plýtvání místem i časem.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Květen 2019 - 18:39

  Pokud by fondy v SVJ byly skutečně nezbytné, pak by je zákonodárce požadoval. Vzhledem k tomu, že zákonodárce fondy v SVJ nikde nezmiňuje, pak v SVJ nezbytné patrně nejsou.

  Vložil Krátký (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:41

  Jak to, že nezmiňuje. V ZoU a vyhlášce je zmiňuje. Pakliže jste měl na mysli Obč. zákoník, tak není důvod aby řešil záležitosti, které řeší jiné právní předpisy.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:52

  „V ZoU a vyhlášce je zmiňuje.“ Vložil Krátký (bez ověření), 18. Květen 2019 – 9:41

  Pane Krátký,

  zákon o účetnictví o fondech SVJ nepíše nic. (Tento zákon zmiňuje fondy svěřenské, nadační, investiční, penzijní a státní a dále Pozemkový fond.)

  V jaké vyhlášce se píše o fondech SVJ? Třeba jsem něco přehlédl.

  Vložil Krátký (bez ověření), 18. Květen 2019 - 10:58

  Vyhláška 504/2002 Sb.

  Jde o vyhlášku, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví

  V § 2 (1) g) je uvedeno, že se týká SVJ.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:51

  „Tvorba fondů v SVJ je povolena“

  Jak zjistím, zda naše SVJ má fondy? (Jinak než tak, že budu věřit trvzením předsedy)? Pokud má SVJ fondy, jsem povinen do nich platit? Existenci fondů by SVJ mělo prokázat.

  „kritizovala KDP“

  Kdo je KDP?

  Vložil AAAspol (bez ověření), 17. Květen 2019 - 8:04

  Proč nad tím vůbec dumáte, proč se tím zabýváte. My taky nemáme žádné fondy a nikdo nás žádné fondy nedonutí vytvářet

  Vložil Přemysl (bez ověření), 17. Květen 2019 - 8:49

  „My taky nemáme žádné fondy a nikdo nás žádné fondy nedonutí vytvářet“

  Soud mě donutil platit do neexistujícího fondu. Jak to vysvětlit odvolacímu soudu?

  Vložil Kuba. (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:58

  Určitě máte ve stanovách uvedeno že máte přispívat na správu domu. I když by bylo někde nepřesně uvedeno, že jde o příspěvky do fondu oprav, není to důvod neplacení, protože jste věděl, že máte platit příspěvky na správu. Není logické argumentovat tím, že jste platil do neexistujícího fondu na neznámý účel a neplatil na příspěvky na správu.

  V případě Vašich pochybností, na co se vybrané prostředky ve FO použily, jste mohl využít Vašeho práva informovat se u SVJ a také nahlédnutím do účetních výkazů jste mohl zjistit, že v účetníctví žádný fond oprav vytvořen nebyl a ani o něm účtováno nebylo a že se podle účetnictví jednalo o příspěvky na správu, které byly řádně zaúčtovány.

  Vložil Jar (bez ověření), 17. Květen 2019 - 23:24

  Kubo,

  mimochodem, jak máte zaúčtovány příspěvky na správu domu? Zcela vážně, napište nám to,

  Jarmila

  Vložil Kuba. (bez ověření), 18. Květen 2019 - 9:28

  Příspěvky na správu se v našem SVJ účtují tak, jak uvádí p. Klainová na svém webu.

  Vložil AAAspol (bez ověření), 17. Květen 2019 - 9:56

  Pokud jste si schválili na shromáždění, že budete platit do fondu oprav, tak do něj platit musíte. Máte smůlu.

  Vložil Vlastník bytu (bez ověření), 17. Květen 2019 - 10:03

  „Pokud jste si schválili na shromáždění, že budete platit do fondu oprav, tak do něj platit musíte. Máte smůlu.“

  Obdobně: Pokud jste si schválili na shromáždění, že budete hradit každodenní donášku pizzy předsedovi, tak to platit musíte. Máte smůlu.

  Ve skutečnosti: SVJ má pravomoc omezenou zákonem. Může rozhodovat pouze o věcech ve své působnosti. Už se zde řešilo.

  Vložil All (bez ověření), 17. Květen 2019 - 1:31

  U nas jsme pro prispevky na spravu zvoli kryci jmeno „Fond oprav“, take z casti z duvodu aby nam ho nikdo nevytuneloval, kdyz vlastne neexistuje

  Vedle v baraku leta vedli Fond oprav a kdyz zjistili, ze neexistuje, premysli ze by uvedene castky prolily hrdlem.

  Vložil Anonymousasdf (bez ověření), 16. Květen 2019 - 15:57

  Mám dojem že jde o zkoušku nikoli o vzdělávání a nedaří se mi najít autorizovanou osobu o které by bylo možno tuto zkoušku vykonat. Takže je to zatím zřejmě příprava, teď asi začnou družstevníci školy tak zvané administrativní pracovníky Odhaduji to na pár desítek tisíc, tedy cenu školení No a pak za nějakých devět deset tisíc si bude moct člověk udělat Onu zkoušku. Zatím se váš předsedo musí vzdělávat sám a pak si můžu zkusit udělat zkoušku. Nicméně člen statutárního orgánu a administrativní pracovník To jsou asi dost jiné pozice.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 16. Květen 2019 - 21:26

  Máte pravdu, jedná se o kvalifikační zkoušku. Standard této kvalifikace je platný od 5. září loňského roku. Bohužel v současné době k této kvalifikaci neexistuje autorizovaná osoba, u které by bylo možné zkoušku absolvovat.

  Vložil Jiška (bez ověření), 16. Květen 2019 - 20:03

  Ano, jde jen o zkoušku, nejde o školení. Z rozumných školících agentur doporučuji Bova Polygon, Vox, Notia, akce Jednoty českých právníků.

  Bohužel na obdobné nedostatky a mezery ve znalostech akreditovaných zkoušejících najdete i v jiných oborech na tomto webu. Vložit peníze do „kvalifikační zkoušky“ bude vyhazováním peněz. Bohužel někteří zaměstnavatelé tyto zkoušky požadují.

  Vložil Jar (bez ověření), 17. Květen 2019 - 23:31

  No jo, máte pravdu, školí pro ně sama autorka novely NOZ a možná i náplně zkoušky, víte ta paní s takovým germánským příjmením, tak to nebude stát tisíce, ale desítky tisíc, myslíte, že na školení vysvětlí ty fondy a zálohy? Kdo tam půjdete, že byste to nahrál, je to někdo, komu to družstvo platí? Sám si to asi nějaký vlastník, který by si rád spravoval svůj majetek, platit nebude, je to dost balík…

  Vložil Petr, 17. Květen 2019 - 18:25

  Pod pojmem fond oprav se rozumí buď

  • příspěvky správy domu a pozemku
  • jiní do toho zahrnují splátky úvěru domu (na zateplení či výtah)
  • další zahrnují pod „fond oprav“ splátky nových oken bytu
  • „nejlepší“ je zahrnout do fondu oprav zálohy služeb, protože v mnohých SVj jsou příspěvky a zálohy služeb pod jednou položkou

  viz

  1/ www.portalsvj.cz/…ond-provozni

  2/ www.portalsvj.cz/…u-fond-oprav

  2.1/ Používání pojmu „fond oprav“

  Vložil lake, 18. Říjen 2010 – 6:05

  Pojem „fond oprav“ nepoužívám (a nejsem sám). Pokud občas tazatele upozorním na nesrozumitelnost jeho vyjádření, někteří diskutující na to reagují konfrontačně. Sdělují, že „pojem je zažitý“, že „každý mu přece rozumí“, že údajně „každý ví o co jde“.

  Jenomže právě toto není pravda.

  • Další považují za fond oprav zálohu na správu domu a pozemku, kromě pojištění a odměn členů výboru. • Pak jsou ti, pro které fond oprav je celá záloha na správu domu a pozemku, včetně odměn a pojištění domu. • A pak ještě ti, kteří říkají „fond oprav“ a míní úplně všechny částky, které posílají na účet SVJ – včetně záloh na služby (!).

  2.2/ Fond oprav 14

  Vložil lake, 8. Květen 2012 – 10:09

  Připojuji přehledovou tabulku pro srovnání hospodaření v typickém bytovém družstvu a ve společenství vlastníků jednotek. Je z ní vidět, že mezi oběma pojmy je zásadní rozdíl.

  3/ www.portalsvj.cz/…avnych-pojmu

  4/ klaiex.webnode­.cz/zaklady-ucetnictvi/zaklady-ucetnictvi/zalohy-na-spravu-a-fond-oprav/

  Zálohy na správu a fond oprav

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".