Vyúčtování záloh na vodu

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 19:58 ::

Dobrý den, mám, respektive máme problém s předsedou našeho SVJ v domě o šesti bytech. SVJ bylo založeno v červnu 2015, já byt kupoval v říjnu 2015. Tehdejší předseda mě informoval o platbách které je třeba hradit. Mimo jiné i platby za vodu které se stejně jako všechny počítaly podle metrů čtverečních. Proti tomuto jsem se ohradil, protože můj byt má asi 58m² ale k bytu mám i sklep 40m². Takto velký sklep mám jenom já, ostatní mají malé kumbály takže je to tak nějak nebolí. Do sklepa samozřejmě voda přivedena není. Za poměrně malý byt kde jsem tehdy žil sám, jsem měl tedy předepsané platby asi 800kč měsíčně. Pro jednoho člověka se jedná o absurdní částku – což uznal i tehdejší předseda a přislíbil v nejbližších měsících nápravu. Tehdy jsem tomu ještě věřil, tak jsem několik měsíců platil, od té doby ale bylo ticho po pěšině. Tak jsem platit přestal. V ostatních (větších) bytech s více obyvateli měli platby za vodu nižší než já, takže jsem odmítl ostatním vodu dotovat. Do dnešního dne nebylo provedeno žádné vyúčtování, žádný nový rozpis, nic. A to i přes to že před dvěma a půl lety byly v rámci havarijní opravy rozvodů vody a odpadů nainstalovány do všech bytů certifikované vodoměry. Nyní nastoupil do funkce předsedy bratr toho původního a ten se rozhodl že bude všechno hned vymáhat soudně a vyhrožovat atd. Bohužel tento člověk trpící velikášstvím v současnosti vlastní 54% nemovitosti, takže se nedá snadno umlčet. Chce vymáhat něco bez vyúčtování a to i přes to, že SVJ eviduje přeplatek na vodném a stočném 105.000kč – na šest bytů! Nicméně hlavní má otázka je – jak se bránit proti výši plateb za vodu které mi byly předepsány, ale kterou jsem rozhodně nespotřeboval? Dě­kuji

  • zálohy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil tomas 22, 16. Leden 2021 - 15:32

Nyní u ESLP . V této věci se musíme spojit. Jednak mám znalosti a zkušenosti od soudu a mohu vás tedy instruovat a jednak je to i pro můj spor důležité.

Napíšeme si vzájemně email.

Vložil Pamětník (bez ověření), 16. Leden 2021 - 19:23

tomas 22 je notorický sudič, který prohrál všechny soudy v ČR a proto jde k ESLP. Tam prohraje také, protože ani tam nemají rádi neplatiče. Ostatní sudiči o svých porážkách u soudů zde již nepublikují, např. Magda.

Vložil Čtenář (bez ověření), 16. Leden 2021 - 19:30

A co vám je do toho? Já panu tomas 22 v jeho úsilí držím palce a doufám, že naši banánovou, mentalitou východní republiku ESLP konečně, co se týká SVJ, praští pořádně přes prsty.

Vy jen závidíte, že někdo jde za svou pravdou bez ohledu na vzdálenost.

Vložil Zemphira (bez ověření), 16. Leden 2021 - 22:32

Česko už ve Štrasburku prohrálo vícekráte, protože nedodržuje právo. Rozhodnutí jsou dohledatelná. Vůbec bych se nedivila, kdyby tomu tak bylo i tentokrát. Měli bychom (my v ČR) vyřešené vyúčtování služeb.

I v případě úspěchu bude stále zbývat k řešení vyúčtování správy. Je nějaká jiná platba, u níž soudy bez jakékoli opory v právu tvrdí, že zálohy není třeba vyúčtovat a nespotřebované zálohy není třeba vrátit? Zkuste si představit, že by takto postupoval třeba autoservis.

https://www.echr.coe.int/

Rovněž držím panu Tomas 22 palce!

Vložil tomas 22, 17. Leden 2021 - 18:31

já především už mám od našeho ÚS dopis, v němž uznává, že z jeho odůvodnění rozsudku nevyplývají závěry jež použil jako podklad pro zdůvodnění svého odmítnutí naší ústavní stížnosti a, že soudce zpravodajce se rozhodl posuzovat věc(dopad přestárlých vodoměrů na individuální vyúčtování), které nerozuměl a neměl k tomu potřebné znalosti.

já se opravdu soudit nechtěl a nechci. Jen jsem respektovat stanovisku státních úřadů určených zákonem pro dohled nad jeho dodržováním, a autora vyhlášky.

Bohužel soud je ignoroval, aby nakonec připustil, že vlastně nerozumí tomu o čem rozhodl.

Vložil . (bez ověření), 14. Leden 2021 - 21:36

Dávate dohromady plochu bytu a sklepu. Byt a sklep je jedna jednotka o ploše 98 m2? Co je o tom napsané v Prohlášení vlastníka?

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 21:51

Pane „. (bez ověření)“, domnívám se, že je bezvýznamné jaká je plocha bytu či plocha sklepa.

Tazatel zde napsal jasně, že náklady na služby se hradí podle spoluvlastnických podílů. Ty jsou uvedeny v prohlášení vlastníka a v katastru na listech vlastnictví jednotek, bez ohledu na plochu jakýchkoliv místností v domě.

Justitianus

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 21:48

Ne, každá jednotka je na katastru vedena samostatně. 58m byt a 40m sklep. Prohlášení vlastníka zjistím jak?

Vložil . (bez ověření), 14. Leden 2021 - 22:00

Pochpil jsem to správně? Vy platíte vodu i za sklep? Poku je to skutečně sklep, proč platíte za sklep zálohy za vodu. To jsem nějak nepochopil. Prohlášení vlastníka pro váš dům je možné dostat k přečtení v Katastru nemovitostí. Pokud budete mít zájem, tak vám stránky ofotí. A možná je vložené i v řejstříku společenství. To ale netuším, zda vaše společenství má prohlášení v rejstříku vložené. To si musíte zjistit.

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 22:17

Ano, měl bych zaplatit vodu i za sklep protože mají být rozúčtované podle spoluvlastnického podílu. No taky to nechápu, ale asi to tak bude.

Vložil Justitianus, 15. Leden 2021 - 8:50

Pane Scuka, s takovým případem jsem se ještě nesetkal.

Rozhodující je Vaše nová informace že sklep je samostatnou nebytovou jednotkou, a že do ní není zavedena voda, ani tam není zaústění odpadového potrubí.

  • V tom případě SVJ do této jednotky neposkytuje službu „dodávka vody a odvádění odpadních vod“. Proto Vám nemůže za tuto jednotku ani účtovat náklady na tuto (neposkytovanou) službu, ani nemá právo od Vás vymáhat zálohy na tuto (neposkytovanou) službu.

V tomto případě příjemcem služby podle zákona č. 67/2013 Sb. je pouze vlastník bytové jednotky. K výpočtu částek je možno použít jen spoluvlastnický podíl vlastníka bytové jednotky.

Předpokládám, že jste hradil podle součtu spoluvlastnických podílů Vašich jednotek. Měl jste ovšem hradit pouze za bytovou jednotku.

  • Měli by Vám vrátit: 40/(58+40)=40.82% ze zaplacených částek.

To platí pouze pokud spoluvlastnické podíly odpovídají podlahovým plochám, které jste uvedl.

Můžete rovnou oznámit, že SVJ porušuje zákon a bezdůvodně se obohacuje na Váš úkor. Oznamte prokazatelně, že ve vašem nebytovém prostoru není ani vodovod, ani zaústění odpadního potrubí a že pro tento nebyt Vám služba není poskytována. Pro vyúčtování roku 2020 si zajistěte, aby SVJ vystavilo a doručilo řádné vyúčtování služeb. Pak toto vyúčtování napadněte námitkou, bude-li opět nesprávné.

Mezitím můžete hrozit pokutou za nedoručená vyúčtování za uplynulé roky 2017, 2018, 2019.

Jakmile Vám SVJ tato stará vyúčtování doručí, můžete je také napadnout pro nesprávnost (lhůtu stanoví zákon č. 67/2013 Sb.). Závisí to ovšem na tom, zda platby byly zálohami, nebo konečnou úhradou za služby. To my netušíme.

Je Vaší chybou, že jste nevyžadoval vyúčtování v předchozích letech. Tím jste možná ztratil možnost vymáhat na SVJ částky, na které máte nárok. Za uplynulé roky nemůžete nic požadovat od SVJ, jestliže neprokážete že se jednalo o zálohy, které SVJ dosud příjemcům služeb nevyúčtovalo a nevypořádalo.

Jestliže snad šlo o zálohové platby a ze strany SVJ nedocházelo k vyúčtování a k vypořádání, pak Vaše platby stále jsou zálohami, které Vám SVJ dluží. Vy teď můžete úspěšně požadovat jak řádná vyúčtování za roky 2017, 2018, 2019, 2020, tak i vrácení alikvotní části Vámi uhrazených částek.

Justitianus

Vložil tomas 22, 17. Leden 2021 - 18:35

není vůbec jisté, že takový výklad přijme soudce.

promluvíme si o tom

Vložil Voda (bez ověření), 15. Leden 2021 - 12:38

„V tomto případě příjemcem služby podle zákona č. 67/2013 Sb. je pouze vlastník bytové jednotky.“

Tak tomu nemusí být, máme málo informací. I vlastník nenapojené jednotky může konsumovat službu voda ve společných prostorách nebo na společném pozemku (prádelna, sušárna, umývárna, společné WC, sauna, bazén, fitcentrum, klid, zalévání, odvádění srážkových vod ad.).

Dělení na služby dodávané do jednotky a dodávané do společných prostor a společného pozemku nemá oporu v právní úpravě. Pokud se domníváte opak, označte příslušné ustanovení.

Vložil . (bez ověření), 14. Leden 2021 - 22:34

Není ten sklep příslušenství bytu? Pokud ne, tak je to nebytová jednotka, nebo je to nějaká jiná jednotka – sklepojednotka? Já to pořád nějak nechápu. Ale je napsané v Prohlášení, jak to vlastně je. V té sklepojednotce ale může odebírat jenom služby, které tam odebírat lze. Když tam není zavedená voda, tak proč po vás za tu neexistujíc vodu chtějí nějaké poplatky?

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 22:09

Prohlášení má být povinně vloženo ve sbírce listin rejstříkového soudu. Navštivte https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-$firma a najděte vaše SVJ. Hledejte ve sbírce listin.

Není-li tam prohlášení vloženo, pak vaše SVJ porušuje zákon. Vyzvěte SVJ aby okamžitě zjednalo nápravu (a poskytněte jim k tomu dostatečnou lhůtu). Jestliže ani po uplynutí lhůty neuvede listiny do souladu se zákonem, pak si můžete prohlášení obstarat na katastrálním úřadu. Co zaplatíte pak dejte k úhradě SVJ. Jde o škodu, kterou Vám SVJ způsobilo nesplněním své zákonnné povinnosti.

Justitianus

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 20:13

Přečtěte si prohlášení a vaše stanovy. To jste měl udělat ještě před tím, než jste odeslal dotaz na tento portál. My přece nejsme jasnovidci a netušíme jaká pravidla platí ve vašem domě.

Pokud nenajdete nic v prohlášení ani ve stanovách, pak možná byl způsob rozúčtování nákladů na poskytování služby „dodávka studené vody“ a „odvod splaškových vod“ schválen shromážděním.

Váš problém je, že jste bez protestů platil podle jakýchsi podivných a nespravedlivých pravidel – a tím jste s nimi vyslovil konkludentní souhlas. V souladu s těmito pravidly jste každoročně přijímal vyúčtování služeb, a nikdy jste k tomu nepodal námitku. Reálně Vám hrozí soudní vymáhání pohledávek.

Vyvolejte hlasování o způsobu rozúčtování a pak se jako přehlasovaný vlastník obraťte na soud (§ 1209 zákona č. 89/2012 Sb.). Soud by měl uspořádat poměry v domě podle „slušného uvážení“, pokud ovšem nenarazíte na osla v taláru.

Justitianus

Vložil tomas 22, 17. Leden 2021 - 18:40

není vaší povinností znát způsob rozúčtování a umět posoudit jeho dopad.

konkludentní souhlas je jen fantasmagorie.

Vložil Jdoucí kolem (bez ověření), 17. Leden 2021 - 18:50

tomas 22, známý sudič, který prohrál všechny své soudy, poučuje? To je gól!!

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 20:38

V zápisu ze shromáždění jsem našel tento odstavec:

Stanovení pravidelného měsíčního příspěvku nákladů pro správu domu za bytovou jednotku

Náklady na správu domu (odměna správcovské společnosti, odměna předsedy, povinné revize a kontroly a podobné náklady) budou rozúčtovány na vlastníky bytových i nebytových jednotek v poměru podle jejich spoluvlastnického podílu na celém domě.

Ve stanovách nic není.

Ale já protestoval – mám e-mailovou komunikaci s předsedou kde se k tomuto vyjadřuji Jeho odpověď z 15.2.2016 byla: „Po konzultaci s panem Ščukou, rád bych informoval všechny, že po převedení účetnictví a provedení revize počtu osob žijících v jednotlivých bytech, budou zálohy pro jednotlivé byty upraveny. Hádám, že cca v březnu/dubnu. Do té doby ovšem, prosím, plaťte zálohy vypočtené níže. Jejich víše vyplývá z reálně hrazených nákladů, nemůžeme být dlužníky.“

Od té doby ovšem nebylo svoláno shromáždění až do dubna 2019 – to už byly nainstalovány vodoměry, přesto se ani po urgenci voda neřešila.

Vyúčtování služeb ovšem neproběhlo ani jednou.

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 21:00

Obsah vašich stanov se týká pouze plateb na správu domu.

Kdo je poskytovatelem služeb? Je to SVJ? Nebo nějaká jiná osoba? Poskytovatel služeb má také své povinnosti, například doručit příjemci služeb každoročně vyúčtování služeb ve lhůtě, kterou stanoví zákon.

Pokud totiž nedostáváte vyúčtování služeb, pak máte nárok na úhradu pokuty ve výši 50 Kč denně za každé roční vyúčtování služeb, které Vám nebylo doručeno. Podrobnosti viz zákon č. 67/2013 Sb.. Bude to už pěkná částka. Klidně se o ni přihlaste, máte na ni nárok ze zákona.

Justitianus

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 21:18

Ještě jsem našel jeden odstavec který řeší vodu

Shromáždění schválilo společnost eSpráva s.r.o. jako organizaci pro správu domu. Rozsah služeb domu bude obdobný jako před založením SVJ, o jejich administraci se nadále bude starat správcovská společnost. Dodavatelé elektrické energie, vody a kanalizace zůstanou nezměněni, pouze dojde ke změně smluvních vztahů na SVJ. Zálohy na dodávky energií a ostatních služeb, a jejich vyúčtování, budou rozúčtovány na vlastníky bytových i nebytových jednotek v poměru podle jejich spoluvlastnického podílu na celém domě.

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 22:00

Takže vidíte, co všechno se dá zjistit četbou stanov.

Z toho plyne,že poskytovatelem služeb je SVJ – právnická osoba. Pokutu můžete vymáhat na SVJ. Spočítejte si její výši. Připravte se na to, že SVJ nejspíše namítne promlčení nejstarších dlužných částek. Viz ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. o promlčení. I tak to bude pěkná suma: výpočtem mi vychází 126000 Kč.

Otázka je zda soud případně zohlední skutečnost, že jako člen SVJ jste měl možnost ovlivnit chování SVJ a mohl jste právnickou osobu kdykoliv vyzvat, aby dodržovala zákon a doručila Vám vyúčtování služeb. Nic z toho jste však neučinil. Je tedy možné, že soud Vám přizná jen část zde vypočtené částky pokuty.

Jsou v tom Vámi citovaném textu také jednoznačně určena pravidla rozúčtování služeb – podle spoluvlastnického podílu. To je sice překvapivý způsob rozúčtování (a u některých služeb zřejmě naprosto nesmyslný) – ale bylo to takto řádně schváleno a žádný příjemce služeb se proti tomu neohradil, ani se neobrátil na soud v prekluzní lhůtě. Takže to nepochybně platí.

Takže i za studenou vodu platíte podle Vašeho spoluvlastnického podílu. Do nebytové jednotky „sklep“ ovšem nemůže být služba poskytována, jestliže tam není vodovod. Za sklep tedy nemáte hradit nic ani na zálohách. Jak se zařídit do budoucba už jsem Vám poradil.

Justitianus

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 22:01

Děkuji za radu. Sice nemám zapotřebí se na někom přiživovat, ale je dobré mít nějakou páku. Hádám že tuto pokutu můžou teoreticky vymáhat i ostatní vlastníci (kteří jsou na mé straně).

Vložil Justitianus, 14. Leden 2021 - 22:07

Ano, přesně tak. Mohou i oni vymáhat. Ovšem čím více vlastníků o tom bude vědět a budou vymáhat, tím větší dluh bude SVJ mít. A za dluhy SVJ ručí zase jen vlastníci jednotek. Nakonec z toho každý z vás získá nulu.

Ale je to takto spravedlivé: jako členové SVJ tvoříte shromáždění. Shromáždění nikdy nepřikázalo právnické osobě SVJ, aby dodržovala zákon a aby vlastníkům jednotek vystavovala vyúčtování služeb. Je tedy výrazem vyšší spravedlnosti, když to nakonec dopadne zase zpátky na vás všechny.

Justitianus

Vložil Nikola Scuka, 14. Leden 2021 - 22:11

Tomu rozumím – jedná se o teoretický dotaz. Nemám v plánu této možnosti využít – pokud nebudu zatlačen do kouta. Jak už jsem napsal – pan předseda trpí velikášstvím a je přesvědčen o své neomylnosti.

Vložil MartinII, 15. Leden 2021 - 11:20

„SVJ bylo založeno v červnu 2015, já byt kupoval v říjnu 2015“ „… Prohlášení vlastníka zjistím jak?“

„uznal i tehdejší předseda a přislíbil v nejbližších měsících nápravu. Tehdy jsem tomu ještě věřil, tak jsem několik měsíců platil, od té doby ale bylo ticho po pěšině. Tak jsem platit přestal. … Do dnešního dne nebylo provedeno žádné vyúčtování, žádný nový rozpis, nic“

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Pane Scuka, nezlobte se na mne, ale od r. 2015 jste se nezajímal o Prohlášení vlastníka. Aspoň nyní před dotazem jste si měl projít zdejší diskusi na téma „Prohášení“. No, omlouvá vás, že nejste sám. Těch co se o Prohlášení nezajímají, je jistě 75 %, ne-li více. Vy, pokud jsem „prolétl“ diskusi nevíte mnoho ani o Stanovách. Stanovy a Prohlášení jsou spolu se základními zákony (NOZ) Bible vlastníka.

Dotaz: kdo zařídil, že sklep je samostatná jednotka, jak jsem snad správně četl v diskusi ? Pokud to tak je v Prohlášení, tak to zařídil původní vlastník domu, který Prohlášení sepsal. To vypadá na developera.

Dotaz: Co znamená „ostatní vlastníci (kteří jsou na mé straně)“. Asi z toho plyne, že říkají „pane držíme vám palce. Až to vyřešíte, tak se k vám přidáme. Teď si nebudeme pálit prsty“.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

„jsem tomu ještě věřil … od té doby ale bylo ticho po pěšině. Tak jsem platit přestal“

Přestat platit můžete, až když dostanete změnu rozpisu v EL (evidenční list)

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Na (neúspěšné) vymáhání doplatku za služby (voda atd.) bez vyúčtování jsou judikáty Nejvyššího soudu. Ty se ale na webu NS těžko v tom množství hledají. Judikát byl zmíněn i zde někde v diskusi. Já bych se žaloby za vodu bez vyúčtování nebál.

Zkuste

www.judikaty.info/…vani-zalohy/

Ve Zdroji

  • překliknětě na Nejvyšší soud,
  • nebo viz dále podmenu Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nalezené rozsudky pro výraz: vyúčtování zálohy

Přibližný počet výsledků: 39 (zobrazit statistiku vyhledávání) Seřadit výsledky podle: relevance | počtu citací | datumu (nejnovější nahoře) | datumu (nejstarší nahoře)

Nalezené rozsudky v jiných zdrojích

Nejvyšší soud České republiky 77 dokumentů

Nejvyšší správní soud České republiky 23 dokumentů

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zadejte text rozhodnutí „vyúčtování vodné“ „rozúčtování služeb“ apod.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Zkuste tyto možnosti

1/ www.bezplatnapravniporadna.cz

Kontakt Právníci, advokáti, poradci BezplatnaPrav­niPoradna.cz JUDr. Eva Janečková (advokát) advokát – pracovní právo JUDr. Eva Chroumalová – advokát odpovídání na dotazy – pracovní právo JUDr. Tomáš Plíhal (advokát) advokát – obchodní právo, insolvence, bytová problematiky, nájmy, rodinné právo, bytová družstva JUDr. Eva Cempírková – advokát odpovědi na právní dotazy (více oblastí práva) Mgr. Pavla Kotolová (advokát) advokát – dědictví, notářství, občanské a trestní právo

atd.

Jak a kdy poslat dotaz do poradny?

2/ https://muj-pravnik.cz/…adna-zdarma/

JAK LÉPE ŘEŠIT PRÁVNÍ PROBLÉMY?

Zdarma zasíláme praktické tipy, rady a doporučení k řešení právních problémů. Užitečné odkazy na vzory smluv, které si můžete sami upravovat. Zvýhodněné nabídky advokátů, které Vám pomohou vyřešit právní problém online.

… jsme spustili formulář pro vaše právní dotazy, který slouží jako právní poradna, avšak nelze očekávat právní pomoc zdarma. Dotazy jsou přeposílány advokátům a ti vám navrhnou řešení. Tento návrh je zdarma, následné právní služby jsou zpoplatněné.

Nekupujete zajíce v pytli a navíc si můžete snadno a zdarma zjistit, zda váš právní problém vyžaduje odborné řešení a kolik to může stát peněz.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".