Vyúčtování tepla 3

Vložil Tony, 29. Červen 2017 - 18:31 ::

Připomenutí z minula: lze nějakým způsobem vysvětlit že byt s nižším náměrem jednotek platí více než ten s vyšším náměrem (stejné byty, stejně orientované – pod sebou)?.

Slíbil jsem zaslat výsledek reklamace.

.. obdrželi jsme dvě reklamace vyúčtování objektu …. Po provedené kontrole musím bohužel konstatovat, že reklamace uživatelů je oprávněná v tom smyslu, že vyúčtování nevychází logicky tak, že uživatel s nejnižší spotřebou má rovněž i nejnižší náklady. Problém je však v nastavené metodice rozúčtování v souvislosti se změnou pravidel od 1.1.2016. Víme, že k těmto výsledkům dochází, bohužel ne všechna provedená vyúčtování bylo možno podrobit určité analýze, protože by jinak z naší strany nebylo odesláno.

V případě použití postupu dle legislativy může v praxi dojít k té situaci, že objekt nelze rozúčtovat, protože není dostatek finančních prostředků, které jsou rozúčtovány v prvních krocích (nad a pod limitní spotřeba) a k tomu konkrétně došlo při rozúčtování předmětného objektu. Tyto případy nejsou legislativně řešeny a v aktualizaci metodického pokynu z 31.1.2017 je uvedeno:

V této souvislosti je třeba upozornit na možnost překročení limitních hodnot u více příjemců služeb. Vzhledem k této možnosti by nebyly možné další iterace. V těchto zcela výjimečných případech, pokud by byl limit finančních prostředků nedostatečný, je možné přizpůsobit výpočtovou metodu podmínkám zúčtovací jednotky při zachování základních parametrů vyhlášky.

Intenzivně nejen naše společnost jedná s MMR o změně legislativy, minimálně o změně metodického pokynu, který by tyto nesrovnalosti odstranil, protože se v praxi bohužel nejedná o výjimečné případy.

Navrhujeme provést rozúčtování roku 2016 metodou spotřebního čísla viz příloha vyúčtování ze dne 14.6.2017.

Pevně věříme, že nesrovnalosti v postupech legislativy budou pro rozúčtování roku 2017 odstraněny.

Informujte prosím výbor SVJ a našich závěrech. Vyúčtování za rok 2016 je z naší strany přepracováno a lze jej obratem zaslat i v tištěné podobě.


Náš výpočtář předložil výpočet, který dokazuje, že argumentace o nedostatku finančních prostředků není pravda. Navržené rozúčtování „metodou spotřebního čísla“ se u mnoha bytů liší o stovky a ve čtyřech případech o tisíce (i dva). Ukázka přiložena – obě vyúčtování jsou provedena v souladu s platnou legislativou…vyh­láškou, která je prováděcím předpisem k zákonu….jen se výpočty o 2700 liší.. Reklamace pokračuje

Tak nevím kdo je na vině – zákonodárci a jejich zákon nebo úředníci MMR a jejich metodika nebo to jenom někdo neumí spočítat.

Tony

Přidán soubor *.xls, jak se liší dvě vyúčtování, které jsou podle jednoho zákona a stejné metodiky.

PřílohaVelikost
rozdíl duben červen.xls19 KB
IMG_2593.jpg321.2 KB
IMG_2592.jpg313.25 KB

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil corwin, 25. Červenec 2017 - 13:16

  Dobry den,

  rozuctovanim tepla se v nasem SVJ zabyvame jiz delsi dobu. Skoncilo to nakonec napsanim vlastniho programu. Je naimplementovana aktualni vyhlaska a vychazelo se pritom z toho aktualizovaneho metodickeho pokynu MMR. Na nasem dome to funguje dobre. Ciste teoretick by slo skusit nechat to schroustat nasim programem kdyz dodate data – jen tak na test :)

  diky

  https://psvj.cz

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 1. Červenec 2017 - 18:25

  „…nevím kdo je na vině – zákonodárci a jejich zákon nebo úředníci MMR a jejich metodika nebo to jenom někdo neumí spočítat…“

  1. kde máte Vaše pravidla pro obecné rozúčtování?
  2. jaké „pravidlo“ máte na „Náklady na rozúčtování…“
  3. KDE máte ten způsob ministerského rozúčtování
  Vložil Pavlík (bez ověření), 30. Červen 2017 - 9:57

  Tony,

  když dáváte nové téma k už probíránému problému, tak uveďte aspoň odkaz na související vaše dřívější téma, ať se může čitatel také seznámit s tím, co jste už uvedl dříve.

  Z vašeho příspěvku není úplně jasně, co jste vlastně uvedl za materiály v přílože. Co jsou to vlastně za podklady? Jsou to ty, které vám poslal rozúčtovatel k rozúčtování, které jste reklamoval, nebo nějaké nově zaslané rozúčtování po vaší reklamaci, nebo nějaké rozúčtování další osoby (zmíněného vašeho výpočtáře?)?

  Mám dojem, že když jste psal o tomto problému dříve, tak šlo o několik desítek bytů. V takovém případě ja pravděpodobně vyloučené, aby po proběhlých iteracích chyběli finanční prostředky. Myslím si, že jde o případ, kdy to někdo neumí spočítat.

  Vložil Tony1 (bez ověření), 3. Červenec 2017 - 17:28

  Vyúčtování tepla 3 navazuje na „vyúčtování tepla 1 a 2“ (asi před měsícem).

  V příloze jsem uvedl vyúčtování jednoho bytu. Jedno vyúčtování je z dubna, druhé z června (obě stvořila ISTA)- liší se mezi sebou o značnou částku. Prvotní dotaz (reklamace) byl – jestli je možné nějakým způsobem vysvětlit proč byt s nižším náměrem platí více než byt s vyšším náměrem. Jako odpověď jsme dostali nové rozúčtování (nebo jeho návrh), které je ještě „špatnější“ než první.

  Jako perličku ještě můžu uvést, že podle druhého vyúčtování by měl jeden byt (obývaný učitelkou matematiky) najednou platit za teplo o 1300 víc – jak uvádí ISTA opět vypočítané podle zákona a metodiky…Myslíte si, že by to pochopila?

  Tony

  Vložil Pavlík (bez ověření), 4. Červenec 2017 - 10:39

  Tony,

  proč neuvedete jednoduše odkaz na váš dřívější příspěvek tj. http://www.portalsvj.cz/…ani-tepla-20

  I když jste to neuvedl, z vyúčtování vyplývá, že v domě je několik desítek jednotek. Při takovém počtu považuji za vyloučené, aby nastal ten vyjímečný případ (zmiňovaný v metodickém pokynu MMR), kdy se po provedených iteracích zbývá nějaký zbytek nerozdělených nákladů, které by musel rozúčtovatel řešit nějakými svými pravidly nebo rozhodnutím tak, aby bylo zachováno nějaké rozumné logické přerozdělení mezi vlastníky. Uvedený vyjímečný případ může nastat podle mého názoru jen u malého počtu jednotek v domě.

  Jsem přesvědčen o tom, že pokud by rozúčtovatel postupoval správně podle dané metodiky, tak dojde ve vašem případě pouze k jednomu správnému rozúčtování, aniž by zbyly k rozdělení ještě nějaké nerozdělené náklady. Ke kontrole rozúčtování byste ale musel mít údaje všech jednotek o jejich spotřebě tj. jednotek po korekcích ve vašem případě 8004,1876.

  Dejte dotaz na „Poradnu Artav“ zde http://www.artav.cz/poradna.php…, zda je možné při počtu (uveďte počet jednotek-bytů) vznik situace, kdy při rozúčtování nákladů na vytápění podle platné metodiky může vzniknout vyjímečná situace zmiňovaná v metodických pokynech MMR, kdy ani po proběhlých iteracích nejsou rozděleny všechny náklady na vytápění a je třeba zbytek rozdělit svými pravidly.

  Vložil Tony, 7. Červenec 2017 - 12:13

  Pavlíku,

  Odkaz jsem neuvedl – neumím to. – jestli bude příště, tak to zkusím.

  V našem domě je 47 jednotek. Máme stejný názor, že k „vyjímečnému“ případu (nedostatek finančních prostředků) nedošlo. Pokud by rozúčtovatel postupoval správně, nemohlo by opravdu dojít k dvěma tak rozdílným vyúčtováním – jak píšete – může dojít pouze k jednomu správnému rozúčtování. Mám k dispozici snad všechny údaje všech jednotek, nebudu sám počítat. Zaplatili jsme přes 20000 a dostáváme „zmetky“. Pokusím se připojit, jak se liší vyúčtování z dubna a nabídnuté z června.

  Odkaz na Artav – děkuji – zkusím.

  Od 20.6. neodpověděla Ista na druhou reklamaci:

  Na návrh provést rozúčtování roku 2016 metodou spotřebního čísla uvedené v příloze z 14.6.2017 ne­můžeme přistoupit z důvodů:

  • není v souladu s platnou legislativou danou zákonem pro rok 2016, vyhl. 372 je od 1.1.2016 neplatná, nepoužitelná
  • v rozúčtování se objevují opět problémové tzv. „neměřené jednotky“ a nebyl dosud doložen způsob jejich výpočtu, nelze provést řádnou kontrolu.
  • korekce nadlimitních spotřeb není v souladu s vyhl. 269/2015 Sb, velmi odlišný způsob od původní varianty, kde alespoň toto bylo v souladu s platnou legislativou
  • odlišný způsob rozúčtování od platné legislativy dané zákonem by museli odsouhlasit všichni vlastníci SVJ

  Bezpodmínečně trváme, aby rozúčtování tepla našeho objektu bylo provedenou v souladu s platnou legislativou se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění, a vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb., v platném znění, přílohou č. 2 metodického pokynu této vyhlášky. Jiná varianta vyúčtování není pro naše SVJ akceptovatelná.

  Poznámky pod čarou:
  Argumentace nedostatku finančních prostředků po prvních krocích (nad a podlimitní spotřeba) není pravda. Je dostatek finančních prostředků pro další iteraci – teplo lze podle metodického pokynu rozpočítat – náš výpočtář Vám to když tak ukáže..
  Není možné, aby ten, který je poslední v řetězci iterací „odnesl“ náklady tak jak jste to vypočítali, není možné aby byt s menšími naměřenými jednotkami platil více než byt s většími jednotkami
  Jako předseda výboru SVJ nemohu s čistým svědomím předložit nové vyúčtování s tvrzením, že je opět podle zákonů ….a vyhlášek… a metodických pokynů… a přitom se liší o 2700 Kč !
  Jak mám sdělit někomu, že výpočetní firma špatně spočítala (se trochu spletla) spotřebu tepla a on má najednou zaplatit o 1 374 Kč víc??
  Byt 1462/11 (ve Vašem číslování 0023) u Vás vyúčtování reklamoval – reklamace byla zamítnuta (dle mého názoru oprávněně) – a teď, v novém vyúčtování je rozdíl 2438 Kč ??

  Tony

  Vložil Tony1 (bez ověření), 10. Červenec 2017 - 22:40

  Dnes, po telefonické urgenci reklamace, přišla zpráva:

  Dobrý den, v návaznosti na náš telefonát Vám sděluji, že jsme reklamaci a zpracované vyúčtování předali k posouzení znalci v oboru (ing. Zunt). Po obdržení jeho vyjádření Vám ho obratem předáme.

  Vypadá to, že Ista neumí teplo rozpočítat. O p. ing. Zuntovi je možné zde získat zajímavé informace.

  Tony

  Vložil Krupp, 11. Červenec 2017 - 18:02

  Pan ing. Zunt udělá přesně to, co požaduje ten, kdo ho platí. Jirka

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 21:27

  Ano, svatá pravda. Udělá to, co po něm chce zadavatel. Ne dle pravdy či alespoň zdravého rozumu, ale najde argumenty jakékoliv. Já mám stejné zkušenosti s dalšími bývalými úředníky ministerstva MMR. Klidně prodají svou matku, když to vynese nějaký chechtáky. Jmenovat je zatím nemohu, protože se s nimi musím utkat u soudu a nemohu jim na mne nabízet klacky.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 11. Červenec 2017 - 16:29

  Díky za objev.

  Mohl byste snad jmenovat která „organizOVANÁ tlupa“ to umí? Že by Artav, úředník ministerstva, nebo že by sám „mynystr“ či jeho poslanci.. že by SBD Krušnohor nebo jiná SBD/SVJ združená v jejich pašalíkově? KDO UMÍ provést rozúčtování dle zákona?

  Neumí to NIKDO. Jen z pozice síly nařídí ovcím zaplatit a na 99% ovcí stačí zaštěkat, ovce se podělá a zaplatí. Takže zde je to „kouzlo“, proč to všude funguje: něž by se ovce vzepřela a trvala DŮSLEDNĚ na svých právech, tak pro „klid v domě“ zaplatí a ZMLKNE.

  Bez znalosti Vašich podkladů jsem zvědav, co zjistí pan Zunt. Pro Vaše info, (1) pan Zunt je možná „onkologem různých rozúčování“, ale pouze v technické části, nikoli v části právní a (2) jeho výplod bude užitečný pouze k soudu a (3) viděl jsem nějakou FAkturu za „služby ohledně rozúčtování pro Prahu-1“ účtované panem Zuntem: účtoval si 700-Kč/hod v min rozsahu 65-hod. Jak vypadalo to co za tuto sumu předal zadavateli bohužel součástí této „Googlem“ nalezené faktury – nebyl.

  Vložil AsiTak, 1. Červenec 2017 - 1:40

  Jsem popsal pro excel v příspěvku:

  http://www.portalsvj.cz/…dle-prikladu

  a v souboru: Rozdělení nákladů na topení.Algorit­mus.pdf

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".