Vložil Tony, 7. Červenec 2017 - 12:13

Pavlíku,

Odkaz jsem neuvedl – neumím to. – jestli bude příště, tak to zkusím.

V našem domě je 47 jednotek. Máme stejný názor, že k „vyjímečnému“ případu (nedostatek finančních prostředků) nedošlo. Pokud by rozúčtovatel postupoval správně, nemohlo by opravdu dojít k dvěma tak rozdílným vyúčtováním – jak píšete – může dojít pouze k jednomu správnému rozúčtování. Mám k dispozici snad všechny údaje všech jednotek, nebudu sám počítat. Zaplatili jsme přes 20000 a dostáváme „zmetky“. Pokusím se připojit, jak se liší vyúčtování z dubna a nabídnuté z června.

Odkaz na Artav – děkuji – zkusím.

Od 20.6. neodpověděla Ista na druhou reklamaci:

Na návrh provést rozúčtování roku 2016 metodou spotřebního čísla uvedené v příloze z 14.6.2017 ne­můžeme přistoupit z důvodů:

  • není v souladu s platnou legislativou danou zákonem pro rok 2016, vyhl. 372 je od 1.1.2016 neplatná, nepoužitelná
  • v rozúčtování se objevují opět problémové tzv. „neměřené jednotky“ a nebyl dosud doložen způsob jejich výpočtu, nelze provést řádnou kontrolu.
  • korekce nadlimitních spotřeb není v souladu s vyhl. 269/2015 Sb, velmi odlišný způsob od původní varianty, kde alespoň toto bylo v souladu s platnou legislativou
  • odlišný způsob rozúčtování od platné legislativy dané zákonem by museli odsouhlasit všichni vlastníci SVJ

Bezpodmínečně trváme, aby rozúčtování tepla našeho objektu bylo provedenou v souladu s platnou legislativou se zákonem č. 67/2013 Sb., v platném znění, a vyhlášky MMR č. 269/2015 Sb., v platném znění, přílohou č. 2 metodického pokynu této vyhlášky. Jiná varianta vyúčtování není pro naše SVJ akceptovatelná.

Poznámky pod čarou:
Argumentace nedostatku finančních prostředků po prvních krocích (nad a podlimitní spotřeba) není pravda. Je dostatek finančních prostředků pro další iteraci – teplo lze podle metodického pokynu rozpočítat – náš výpočtář Vám to když tak ukáže..
Není možné, aby ten, který je poslední v řetězci iterací „odnesl“ náklady tak jak jste to vypočítali, není možné aby byt s menšími naměřenými jednotkami platil více než byt s většími jednotkami
Jako předseda výboru SVJ nemohu s čistým svědomím předložit nové vyúčtování s tvrzením, že je opět podle zákonů ….a vyhlášek… a metodických pokynů… a přitom se liší o 2700 Kč !
Jak mám sdělit někomu, že výpočetní firma špatně spočítala (se trochu spletla) spotřebu tepla a on má najednou zaplatit o 1 374 Kč víc??
Byt 1462/11 (ve Vašem číslování 0023) u Vás vyúčtování reklamoval – reklamace byla zamítnuta (dle mého názoru oprávněně) – a teď, v novém vyúčtování je rozdíl 2438 Kč ??

Tony

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.