Vyúčtování spotřeby TUV

Vložil zerromail (bez ověření), 3. Květen 2011 - 14:24 ::

Podobné téma se v diskusi již vyskytlo, ale to se nás ještě konkrétně nedotýkalo.. Po obdržení vyúčtování energií za uplynulé období jsme zjistili velký nárůst spotřeby vody pro přípravu TV, která v návaznosti ovlivní individuální vyúčtování každého z nás v řádech několika tisíců Kč(!). V sídlišti je pouze jeden hlavní fakturační vodoměr a jeho náměr hrubě neodpovídá orientačnímu součtu poměrových vodoměrů v bytech. Rozdíl je větší než 20% spotřeby, prakticky je účtovaná spotřeba 2,5 větší než ta skutečná (poměrová, po součtu vodoměrů). Rozdíl je vidět i z porovnání spotřeb domu meziročně – nárůst z cca 650 m3 na téměř 1300. Odečty spotřeb v bytech kopírují spotřeby v minulých obdobích, vše ukazuje na únik vody mezi patním měřidlem v kotelně a bytovými domy. Máte někdo zkušenosti s možností zákonné obrany proti této „nespravedlnosti“? Kdo nese v tomto případě jednoznačnou ztrátu vody v rozvodech k domu? Hlavní vodoměr bude přezkoušen zkušebnou, ale obávám se, že měřené množství bylo správné. Pro představu, jak tento únik vody ovlivní individuální vyúčtování uvádím, že při mé poměrové spotřebě cca 41m3 mě 1m3 SV pro přípravu TV stojí 146 Kč, spolu s teplem pro její ohřev se pak celoroční náklad na spotřebu TV vyšplhá na cca 19,5 tis.Kč (byt 3+1, 3 osoby).Díky za radu i zkušenosti. Z.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 7. Květen 2011 - 15:04

  Podle vyhlášky 366/2010 Sb., § 3 odst. (2) „(n)áklady na dodávku teplé vody při její společné přípravě a společném měření pro více odběrných míst zahrnují veškeré náklady, které odpovídají hospodárnému, spolehlivému a bezpečnému provozu zdroje tepelné energie, rozvodného tepelného zařízení a odběrného tepelného zařízení a které byly vynaloženy na zajištění dodávky teplé vody do všech odběrných míst.“

  Budete muset prokázat, že dodavatel teplé vody vám naúčtoval kromě nákladů odpovídajících hospodárnému provozu také náklady které tuto hranici přesahují – náklady na únik teplé vody z potrubí ve vlastnictví dodavatele.

  Nepředpokládám, že dodavatel přizná, že má nevyhovující rozvodné zařízení, které nekontroluje a neopravuje. Ostatně zachoval se nezodpovědně, neboť z průběžných odpočtů fakturačního vodoměru mu muselo být jasné, že množství vody je ve srovnání s uplynulými roky podstatně vyšší. Mohl tedy předpokládat únik, vyhledat a odstranit jej. Máte dvě možnosti:

  1. Opřete se o údaje z předchozích let abyste ukázali, jaké hodnoty spotřeby byly běžné. Budete argumentovat, že skokové zvýšení spotřeby muselo být způsobeno jinými vlivy, nežli zvýšeným odběrem.
  2. Obraťte se na odborné pracoviště provádějící lokalizace poruch na vodovodech. Jejich měření by se stalo podkladem pro jednání s dodavatelem, popř. důkazem v případném soudním sporu. Mezitím podejte reklamaci.

  lake

  Vložil severak1, 11. Květen 2011 - 8:11

  Dobrý den

  1: Máme problém s vyúčtování TUV a SV. Při vyúčtování je nám výsledná cena TUV po započtení i podlahové plochy(což považuji za diskriminaci spotřebitelů) účtována v obrovské výši. Cena SV pro ohřev TUV je 79,7 kč za m3. Výsledná cena TUV je při moji spotřebě 33m3 za rok 263,3 kc za m3 Což si myslím je nenormální. Nebo je taková cena i jinde?

  2:SV je nám v bytech naměřena ve výší 2138m3, na hlavním měřidle na „patě domu“ je naměřeno 3738m3. rozdíl činí 1600m3, slovy milion šestset tisíc litrů, což odpovídá velkému plaveckému bazénu. Je možné naměřit takové rozdíly, když se jedná o 56 bytů a počet obyvatel je 163?

  3: Co můžem dělat? Máme požadovat doklad o certifikaci jak hlavních měřidel, tak i tzv poměrových?Kde zjistím cenu SV podle „nařízení“ a je možné tuto cenu navyšovat rozhodnutím obce?

  Vložil rivr, 11. Květen 2011 - 22:42
  cit.(): „…Je možné naměřit takové rozdíly, když se jedná o 56 bytů a počet obyvatel je 163…“
  Pane „severak1“, ztráta 57% je opravdu „hustá“…
  • uveďte zda jste Vlastník v SVJ nebo jen nájemník
  • jste li Vlastník v SVJ – ptejte se kdo dělal odečty poměrových měřidel a jak
  • zkontrolujte nekontrolvané odběry (neměřené hydranty, chyba patního-fakturačního měřidla, mají opravdu všichni Vlastníci instalovaná a zaplombované poměrová měřidla, …apod.)
  Pokud jste měli třeba nějakou havárii, nebo jiné nelokalizované ztráty – pak ano.
  Naše ztráty na TUV máme kolem 5% u STO kolem 13%

  cit.(): „…Cena SV pro ohřev TUV je 79,7 kč za m3. Výsledná cena TUV je při moji spotřebě 33m3 za rok 263,3 kc za m3 …“
  no to není jisté. Já mám TUV z CZT. Cena z r.2009 byla u nás 180Kč/m3 – takže zjevně z Vaší kotelny to bude trochu dražší.
  rivr
  Vložil severak1, 12. Květen 2011 - 23:06

  Ne, nebyla žádná havárie. Jsme nájemníci, ale teď v Dubnu a Květnu kupujeme byty do OV.Můžu požadovat všechny doklady od měření všech jednotek? Můžu požadovat certifikaci všech měřidel? Můžu v případě podezření požadovat prozkoušení – certifikaci?

  Tady mám vyúčtování:

  SV:

  Celkem na FM 3738,0 m3, v bytech 2138 m3 Spotř. v bytě 56 m3, cena za m3 78,876 kč, cena v bytě celkem 4417,01 kč

  TUV:
  Celkem v kč na FM 368968,00 kč, Jedn. cena 482,9 Kč/GJ Spotřeb. celkem fakturovaná 2138 m3 zvláštní, stejná jak u SV Podl. plocha celkem – 3898,43 m3 Dodávka celkem TE 746,07 GJ

  Nakl. na byt na podlahu – 30%:

  Podl. plocha 72.97 m2, Cena na 1m2 28,394 kč Dodávka TE 0,21 GJ Náklady na byt 2071,88 kč

  Náklady na byt dle vodoměrů – 70%:

  Spotřeba m3 – 33,0 m3 v bytě Nákla. na 1 m3 – 120,803371 kč Náklady dle m3 na byt 3986,56 kč Náklady na TE 0,36 GJ
  A znova další náklady na byt 2629 kč

  Proč mám účtováno 3× náklady na byt? Tomu nerozumím. Také nerozumím těm hodnotám v GJ. Nesedí mi % v GJ. Tedy 30+70. Můžete mi odpovědět? Děkuji.

  Vložil rivr, 13. Květen 2011 - 3:52
  cit.(): „Můžu požadovat certifikaci všech měřidel“
  můžete ale v případě, že nebude dodavatelem zjištěna závada fakturačního měřidla – pak ji zaplatíte

  cit.(): „Proč mám účtováno 3× náklady na byt? Tomu nerozumím“
  Ty Vaše „3× náklady“ je zřejmě jen rozepsání rozpočtu TEPla – §5/3 Vyhlášky 372/2001
  a ta poslední je skutečný náklad viz. §7/2

  Já nemám scan Vašeho Vúčtování. Ale i tak Vám toto musí vysvětlit rozúčtovatel – za ním musíte zajít a po něm musíte žádat vysvětlení. Měl by jste se domluvit i s ostatními nájemníky – i oni budou platit ten Váš plavecký bazén. Žádejte o doložení tabulky odečtů. Někde prostě máte „škodnou“

  pokud bych já nyní kupoval byt – zaměřil bych na tu koupi, na prohlášení vlastníka, na smlouvu, na zvolení těčh správných lidí do Výboru… a až pak na Vaši ztrátu
  rivr
  Vložil lolek (bez ověření), 7. Květen 2011 - 2:07

  zde to najdete :))

  Vložil MonikaB (bez ověření), 15. Červen 2011 - 23:24

  Ve vyúčtování za topnou sezonu 2008 byl stav na patním měřidle 5370m3 TUV, součet všech bytových vodoměrů udává 3655m3. V průběhu pokusu o rekamaci vznikalo SVJ oddělením od SBD. Komunikace je naštěstí v elektonické podobě, v klasické tištěné formě bychom předstihly i sebrané spisy Třebízského. Pracovnice SBD jako partner tepláren a správce domu od toho dal tlapičky pryč, záhadně se ztratilo i patní měřidlo a nám přes půlmilionu.

  Umí někdo najít plavecký stadion,ke je naše voda ?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".