vyúčtování služeb SVJ

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 13. Duben 2022 - 18:45 ::

Dobrý den, obdrželi jsme vyúčtování za služby SVJ. V položce /Teplo od 1.1.2021 – 31.12.2021/ účetní vyčíslila: finanční náklady rozúčtovala na jednotlivé bytové jednotky správně vůči fak. částce, ale v položce „Sazba“ uvádí chybný údaj za GJ. U položky /Teplá voda od 1.1.202 – 31.12.2021/ vyčíslila: finanční náklady rozúčtovala na jednotlivé bytové jednotky správně vůči fak. částce, ale v položce „Spotřeba FM (GJ)“ uvádí chybný údaj za GJ a v položce za „Sazba“ uvádí chybný údaj. nákladů. Příčinou chybných údajů je taková, že Teplárny Brno zvýšily sazbu od měsíce listopadu 2021 z 635,–Kč/GJ na 784,–Kč/GJ. Fin. náklady za tep. energii u položky „tepla“ a „teplá voda“ na jednotlivé bytové jednotky vypočítala z fakturační fin. částky, podělila ji spotřebou ve FM a vyčíslila sazbu za GJ, která neodpovídá sazbě uváděné od Tepláren/681,91­..Kč/GJ/. Tímto nastalo při výpočtu /Náklad FM děleno podíly ve FM krát podíl na jednotku/ k chybnému výpočtu. Vyčíslení podílu je závislé na spotřebě a tím samozřejmě i na sazbě za GJ. Dotaz, proč nepřišla provést zápis koncem října, kdy byla sazba nižší než v listopadu a prosinci, mi bylo sděleno, že to není její povinnosti provádět dvakrát zápisy z měřičů a tento výpočet je v pořádku a takto se to řeší u všech SVJ". Může účetní vypočítat tímto způsobem fin. náklady jednotlivým bytovým jednotkám za el. energii? Děkuji za odpověď.

  • rozúčtování služeb
  • blbka

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jan77 (bez ověření), 16. Duben 2022 - 9:33

Dobrý den,

rozúčtovatel má v té záležitosti pravdu. Vyúčtovaní se provádí tak, že se vezmou celkové roční náklady za dům/jedno číslo/ a ty se rozúčtují mezi spotřebitele. Další odečty v průběhu roku se zásadně nedělají. Soudím, že těch 681 Kč/GJ je ve skutečnosti průměrná cena GJ v tom roce.

Vložil Nechápavý (bez ověření), 15. Duben 2022 - 13:50

Paní ŽÁDNÍKOVÁ,

můžete stručně a srozumitelně, nejlépe na max. dva řádky, shrnout, v čem je problém?

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 15. Duben 2022 - 16:42

Pro Nechápavého: Jestli si vypočítáte finanční náklady na bytovou jednotku, kde budete vycházet z údajů za celkové dané období a zkusíte je porovnat s mým dvojím výpočtem (jeden/vycházet ze skutečných fakturačních fin. nákladů, náměrů, skutečných podílů do října/, druhý výpočet (listopad-prosinec) obdobně, musí Vám vyjít rozdíl. Je to způsobeno zdražením spotřeby od listopadu.

Vložil Popleta (bez ověření), 16. Duben 2022 - 8:03

Můžete ještě zveřejnit množství odebraného tepla v G za období 1–10 a 11–12?

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 16. Duben 2022 - 14:25

Pro Poplety: Upřesňuji – Pro UT 1–10 333GJ, 11–12 152GJ Pro TUV 1–10 232GJ, 11–12 51GJ

Vložil Popleta (bez ověření), 17. Duben 2022 - 9:46

Máte to dobře! 674 Kč je přepočtená sazba za celoroční nákup tepla:
Celkem nákup 517927 Kč děleno celkem množství 768 GJ rovná se přepočtená sazba 674 Kč/GJ. 

Období GJ sazba Cena
1–10 333+232 63­5 358775
11–12 152+51 784 1­59152
1–12 768 674 517927

Vložil Popleta (bez ověření), 19. Duben 2022 - 7:02

Máte to dobře (bez chyby výpočtu)!
celkem nákup tepla
období GJ sazba cena
1–10 333+232 63­5 358775
11–12 152+51 784 1­59152
1–12 768 674,38­41146 517927
Sazba (jednotková cena) z celkového nákupu tepla je 674,3841146 Kč/GJ

celkem nákup vytápění
období GJ sazba cena
1–10 333 635 211455
11–12 152 784 119168
1–12 485 681,69­69072 330623
Sazba (jednotková cena) z celkového nákupu tepla na vytápění je 681,6969072 Kč/GJ

celkem nákup ohřev vody
období GJ sazba cena
1–10 232 635 147320
11–12 51 784 39984
1–12 283 661,85­15901 187304
Sazba (jednotková cena) z celkového nákupu tepla na ohřev vody je 661,8515901 Kč/GJ

Vložil Justitianus, 19. Duben 2022 - 8:32

Popleto, co jste vypočetl nemá nic společného se skutečností. Tyto pseudovýpočty jsou nesprávné a zbytečné. Při rozúčtování se od samého počátku pracuje pouze s náklady v Kč. Nikoliv s nějakými gigajouly. Nikoli s nějakými (neexistujícími či zprůměrovanými) cenami v Kč/GJ.

Klidně si tam napište třebas cenu 333 Kč/GJ, 999 Kč/GJ, nebo průměr 674.38 Kč/GJ – a vyúčtování pro dům vám musí vyjít naprosto stejně.

Cena tepelné energie od dodavatele je v každém časovém úseku jen jedna – ta která je na faktuře. Bez ohledu na to zda byla v domě použita k vytápění, nebo k ohřevu vody. To se z faktur vůbec nedá rozpoznat. Cena tepelné energie se ve vyúčtování uvádí jen proto, že to tak předepisuje § 6 vyhlášky č. 269/2015 Sb.. To čísílko se však nepoužívá při rozúčtování, a nemá žádný vliv na vyúčtování příjemcům služeb.

Kouzlení s čísílky je v rozporu se zákonem a příslušnou vyhláškou. A stejně tak jsou nesprávná a bezvýznamná tatáž kouzelná čísílka ve vyúčtování tazatelky. Její vyúčtování mělo povině obsahovat údaje o skutečné ceně (skutečných cenách) podle faktur za tepelnou energii, a o celkových nákladech zúčtovacího období:

Období Cena tepla Odběr Náklad
od 01.01.2021 do 31.10.2021 635 Kč/GJ (565 GJ) (358775 Kč)
od 01.11.2021 do 31.12.2021 784 Kč/GJ (203 GJ) (159152 Kč)
Celkem za zúčtovací období 2021   768 GJ 517927 Kč

Do bytového domu se dodává tepelná energie za jednu cenu (bez rozlišení zda je pak použita k ohřevu vody, nebo k vytápění). Při rozúčtování se použije pouze poslední hodnota z tabulky, což je součet dodavatelských faktur – celkový náklad 517927 Kč. Povinností poskytovatele služeb (SVJ) je rozdělit tento celkový náklad na dvě části:

  1. náklad na službu „vytápění“ v Kč
  2. náklad na službu „centrální ohřev teplé vody“ v Kč

Dále se pracuje pouze s těmito dvěma částkami v Kč, a ty se rozúčtují příjemcům služeb. Píšu to zde počtvrté. Tazatelka tuto triviální skutečnost od počátku nechápe.

Justitianus

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 19. Duben 2022 - 19:43

Pan Justi… píše „Cena tepelné energie od dodavatele je v každém časovém úseku jen jedna – ta která je na faktuře. Bez ohledu na to zda byla v domě použita k vytápění, nebo k ohřevu vody. To se z faktur vůbec nedá rozpoznat.“ Ano, z faktury se to nedá rozpoznat, ale k daň. dokladu je přiložena příloha, kde Teplárny vyčíslují spotřebu po jednotlivých měsících, finanční náklady za spotřebu tep. energie po jednotlivých měsících a to jak u položky za „vytápění“, tak i u „centrální ohřev teplé vody“. Jestli náš „zákonodárce“ myslel /časový úsek/, v našem případě úsek od 1.1.2021 do 31.12.2021, který se použije k výpočtu fin. nákladů, tak ať se vyjadřuje jasně. Stejně nemohu pochopit, já „blbka“, jak je možné, že znám spotřebu el.energie, kterou nám vyčíslují Teplárny do jednoho úseku v daném zúčtovacím období za určité fin. náklady a za spotřebu el. energie v dalším úseku v daném zúčtovacím období za zvýšené fin. náklady a z těchto údajů nejsou vypočteny 2 finanční náklady, které by se sečetly. Proč nemůže být proveden výpočet z vyčíslených skutečných údajů od Tepláren? Na dotaz předsedkyně, která mě odkazuje na účetní, jak vypočítala fin. náklady za tep. energii, odpovídá, abych si prostudovala vyhlášku 269/2015Sb. Ale z ní nejsem moudrá, a navíc k výpočtu bych potřebovala údaje, které mi nejsou povoleny k nahlédnutí./GDPR/.

Vložil Popleta (bez ověření), 19. Duben 2022 - 8:33

Já jsem jen dokladoval jak vznikly a jaké mají význam údaje uvedené v příspěvku. O využití těchto údajů v jiných výpočtech jsem nepsal nic.

Vložil Justitianus, 19. Duben 2022 - 9:44

Správná odpověď je ta, že údaje uvedené ve Vašem příspěvku nemají význam vůbec žádný.

Je to jako byste vyluštil sudoku: rozumím, že máte dobrý pocit, ale výsledek je na prd – nepoužitelná tabulka s nic neříkajícími čísílky.

Provedl jste stejně chybné a nepoužitelné výpočty jako popletená účetní v domě tazatelky. A došel jste ke stejným nesprávným a nepoužitelným výsledkům. Teď tedy – díky Vám – víme jakými nesmyslnými postupy se došlo k těm čísílkům.

  • Není ovšem pravdivé Vaše tvrzení „Máte to dobře (bez chyby výpočtu).“.

Chyba výpočtu je právě v tom, že zjevně nesmyslným postupem se došlo k absurdnímu výsledku: ke dvěma různým „cenám“ tepla! Ovšem tyto fiktivní ceny nikdy neexistovaly, nikdy se podle nich teplo nedodávalo, a nenaleznete je na žádné faktuře z účetního období 2021. Ta čísílka jsou vylhaná. Neodpovídají ničemu co kdy existovalo v reálném světě.

Rozhodující pro tazatelku je, že jakákoli čísílka označená „GJ“ a „Kč/GJ“ nejsou použita při rozúčtování, a nemají žádný vliv na výsledek jejího vyúčtování služeb.

Předpokládám, že v tomto se shodneme.

Justitianus

Vložil Justitianus, 17. Duben 2022 - 13:48

Potvrzuji co napsal Popleta. Pokud se uplatňovala jednosložková cena tepelné energie, pak:

Celková spotřeba tepla ve zúčtovacím období 768 GJ
Náklady zúčtovacího období 517927 Kč
Průměrná cena za 1 GJ ve zúčtovacím období 674.38 Kč/GJ

Nerozumím kdo a jakým způsobem došel k průměrné ceně tepla 681.91 Kč/GJ. Asi paní účetní neumí počítat. Nebo tazatelka spletla některý údaj. Případně zapomněla uvést náklad na teplou vodu na úklid – rozdíl je 5783 Kč, to jest 16 Kč denně.

V každém případě je to úplně jedno, protože nikde v celém tom výpočtu se nepracuje z údajem „cena za 1 GJ“. To je pro rozúčtování nákladů bezvýznamný údaj.

Náklady celého domu na ty dvě služby jsou 517927 Kč. Z toho se vyšlo. Tato částka se napřed rozdělila na náklad k vytápění a náklad k ohřevu TUV. A pak se náklad na každou tuto službu rozúčtoval příjemcům služeb. Vše počítáno od začátku do konce pouze v Kč.

Justitianus

Vložil Náprava (bez ověření), 17. Duben 2022 - 20:38

Á, pan Justianus musel mít nápovědu od pana Poplety. Já, žadatelka, jsem neudělala chybu, jak se domnívá. Sazba 681,9192 je udána v položce za službu „teplo“ a za službu „teplá voda“ /ohřev TUV/. Píše, že je to stejně jedno, ale jeho výpočet finančních nákladů stejně neodpovídá fakturační částce od Tepláren. Zase vedle. Ale musím ho pochválit, že pochopil, že mi nešlo o „anarchistický výmysl“ a tentokrát použil mozek, i když s nápovědou, a nepoužil žádnou urážku. Chválím.

Vložil Justitianus, 18. Duben 2022 - 7:05

Žádníková nám poskytla nějaké vstupní údaje. A když jsme tyto její údaje použili ve výpočtech (Popleta a Justitianus), tak se jí nelíbí že to prý neodpovídá fakturační částce. Ona nám ovšem poskytla právě jen tyto vstupní údaje, a jiné údaje z vyúčtování zatajila!

Takže pokud je někde chyba, pak je pouze na straně blbky Žádníkové.

Justitianus


Žádníková se ani neumí přihlásit pod svou identitou. I když je registrovaným členem už 3 týdny, teď zde pro změnu vystupuje anonymně jako „Náprava (bez ověření)“. To o něčem svědčí.

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 18. Duben 2022 - 9:54

Nemohla jsem se pod jménem Žádníková dostat do diskuse, proto jsem zvolila další jméno. To jen pro vysvětlenou, žádná anonymita. Opět jste nezklamal, řadím Vás na první místo mezi hulváty. A hlavně se naučte číst a přitom používat to, co máte v hlavě. Nevím, jaké jiné údaje potřebujete k jednoduchému výpočtu. Ale když je člověk jednoduchý, co od něj očekávat?!

Vložil pronajímatel (bez ověření), 14. Duben 2022 - 22:53

Napsala jste: “Může účetní vypočítat tímto způsobem fin. náklady jednotlivým bytovým jednotkám za el. energii?“

Myslíte asi za teplo a ne za el. energii?

Mno, může, kde není žalobce… Podejte námitku (reklamaci) v zákonné lhůtě a pak teprve se uvidí…

Na nějaké dotazy se vám esveje a účetní vyprdnou a odbydou vás.

Ps: já taky nechápu, oč vám jde resp. čeho se chcete domáhat nebo spíše: jak konkrétně jste poškozena, o jakou sumu v Kč vám jde?

Pps: zákon se teď změnil tak, že pokud nejste poškozena, i soud vás pošle do háje.

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 15. Duben 2022 - 7:51

Pro pronajímatele: Jedná se mi o spravedlnost. Možná, kdyby se postupovalo při tomto výpočtu, který popisuji, zaplatila bych více. Ale jestliže nemám přístup k podkladům, které bych potřebovala, je to jenom domněnka. Do října 2021 bylo fakturováno: spotřeba(GJ)*sazba 634,–Kč/GJ = fin.náklady do října. Do tohoto období byly podíly X/bohužel k nim nemám přístup k nahlédnutí , jak byly vypočteny a v jaké výši/. Výpočet tedy měl být: fin.náklady(do října)/podíly FM(fakturační místo)(do října) *podíly byt.jednotky.(do října) Od listopadu do prosince bylo fakturováno: spotřeba(GJ)*sazba 784,–Kč/GJ = fin. náklady od listopadu do konce roku. V tomto období byly podíly Y. Výpočet tedy měl být: fin.náklady(lis­topad-prosinec)/podí­lyFM(listopad-prosinec)*podíly byt.jednotky (listopad-prosinec)

Vložil prujem (bez ověření), 15. Duben 2022 - 20:51

A kde je problem? Ty podily jsou asi nejaka pomerna cast, nebo snad ne? Neco jako 10/12 + 2/12 z celku? Nebo podle otopneho diagramu, je prilohou zakona.

Pokud v tom nespatrujete nejake konkretni poskozeni ani podezreni, tak se tim nezabyvejte, soudy to zametaji s tim, ze to nema vliv na vycisleni.

Vložil Justitianus, 15. Duben 2022 - 9:12

Takže má závěrečná poznámka – už ne pro zatvrzelou anarchistku Žádníkovou, ale pro ty, kdo jsou schopni myslet mozkem a chápou, že je třeba dodržovat platná pravidla.

  • Zúčtovací období je zpravidla jeden rok a jeho počátek určuje SVJ jako poskytovatel služeb (§ 2 písm. c) zákona č. 67/2013 Sb.).
  • Nelze měnit začátek a konec zúčtovacího období v průběhu zúčtovacího období (§ 5 odst. 1 zákona č. 67/2013 Sb.).
  • Rozúčtování a vyúčtování nákladů na službu se provádí za CELÉ zúčtovací období (§ 2 písm. e) zákona č. 67/2013 Sb.).
  • Rozúčtují se tedy všechny náklady vynaložené v průběhu celého roku.

Jinak by tomu mohlo být jedině pokud by si SVJ schválilo předem odlišná pravidla – například že rozúčtování a vyúčtování služeb se bude provádět za nějaká kratší období než jeden rok. V tom případě by ovšem musel být k tomu proveden zákonem předepsaný odečet indikátorů či vodoměrů na konci každého (zkráceného) zúčtovacího období, a to u všech příjemců služeb.

Nemá smysl vymýšlet si nějaké vlastní fantazie. Nemá smysl mudrovat o rozúčtování podle úplně jiných (nikým nikdy neschválených) pravidel.

Justitianus

Vložil Popleta (bez ověření), 19. Duben 2022 - 8:01

V tomto případě se nejedná o problém vyúčtování ale o problém výpočtu nákladu služeb vytápění a ohřevu TUV a to každý zvlášť. Nákladem služby je cena spotřebovaného tepla na poskytování služby.

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 15. Duben 2022 - 10:16

Pro Juntianuse: Na Vaši nevychovanost mohu jen povzdechnout a litovat Vás. Vy, když aspoň 1× za den neurazíte člověka, asi jste nesvůj. Doporučuji Vám raději jít do přírody a „neležet celé dny v zákonech“. „Rozúčtování a vyúčtování služeb se zásadně provádí za CELÉ zúčtovací období, které je zpravidla jeden rok. Rozúčtují se tedy všechny náklady vynaložené v průběhu celého roku.“ To jsem nerozporovala, pouze rozúčtování a vyúčtování služeb za celý rok by se skládal ze dvou výpočtů. Je otázkou, zda z měřiče na radiátorech by se dal opsat údaj/náměry (dílky)/ v konkrétním měsíci. Poslužte si další urážkou, aspoň Vám ta Vaše spokojenost z toho vydrží možná až do zítřka.

Vložil Justitianus, 13. Duben 2022 - 21:11

Nesmysl. Neexistuje nic takového jako „položka Sazba“. Náklad na službu se bere z účetních dokladů a je to celková částka v Kč za zúčtovací období. Tato částka se pak rozúčtuje příjemcům služeb. U služby „vytápění“ se nerozúčtují žádné gigajouly! Je tedy nepravdivé Vaše tvrzení „Vyčíslení podílu je závislé na spotřebě a tím samozřejmě i na sazbě za GJ“.

To záhadné „FM“ bude asi zkratka „frequency modulation“, nebo Frýdek-Místek, nebo František Mrázek (známý pražský mafián, popravený v roce 2006).

Ptáte se naprosto nesmyslně zda účetní může cosi vypočítat. Ona to ale počítá podle nějakého algoritmu (pracovního postupu), který má mít SVJ schválený a musí Vám jej na požádání předložit. Máte samozřejmě právo nahlédnout do toho dokumentu i do ostatních podkladů pro rozúčtování, ale neotravujte s tím účetní.

Mimochodem – je úplně jedno co „… se řeší u všech SVJ“. Rozhodující je pouze konkrétní algoritmus stanovený a platný pro VAŠE SVJ. Co se řeší v ostatních SVJ – to je Vám šuma fuk.

Justitianus

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 14. Duben 2022 - 16:31

Tak ještě jednou. Citovala jsem údaje z vyúčtování za služby. Konkrétně u služby za „Teplo/01.01.2020–31.12.2020/“( špatný název), chápejte to, že je tím myšleno služba za „vytápění“, je údaj „Sazba“- Kč/GJ údaj „Spotřeba FM,fakturační místo/(GJ)“ – tím je myšleno celková spotřeba (v GJ) v bytovém sektoru údaj „Náklady FM Kč“- fakturační fin.náklad za spotřebu tep. energie v bytovém sektoru. Z těchto údajů jsou vypočítány /je jedno, jestli to vypočítá účetní na klíně nebo to vypočítá nějaký program/ náklady FM Kč = sazba-Kč/GJ se násobí spotřebou FM(GJ). Tento výpočet nákladů FM Kč je tedy ovlivněn výši sazby. Psala jsem, že v údaji „sazba“ je uvedena nesmyslná částka za GJ. /Způsobeno dvojí sazbou v daném zúčtovacím období./ Kdyby se neměnila sazba z 635/GJ , byly by finanční náklady za byt. sektor samozřejmě nižší a tím i fin. náklady na jednotlivé bytové jednotky. Protože Teplárny zvýšily sazbu na 784/GJ, ale až od 1.11.2021, měl být proveden do 31.10.2021 zápis o spotřebě v bytových jednotkách a z toho vypočítat fin. náklady /sazba 635/GJ/. V konci roku 2021 měl být proveden další zápis o spotřebě v bytových jednotkách a z toho vypočítat fin. náklady/sazba 784/GJ/. Koncem roku byl proveden pouze jeden zápis o spotřebě v jednotlivých bytech a tím při výpočtu „podle nějakého algoritmu“ máme udanou sazbu 681,…/GJ na celý rok. Ta ale neodpovídá žádné ze dvou platných sazeb. Proto se domnívám, že finanční náklady na jednotlivé bytové jednotky jsou nepravdivé. Chtěla jsem poradit, zda postupovala účetní při výpočtu správně. Jen na vysvětlenou pane Justianusi. Dotaz jsem musela položit účetní, protože předsedkyně mi odpověděla, že toto neví a nemusí vědět a na dotazy týkající se účetnictví se mám obrátit na účetní. Má plnou moc. Proto jsem ji „otravovala“. Při požadavku k nahlédnutí do podkladů, týkající se výpočtu, mi bylo sděleno, že některé údaje se týkají GDPR a proto mi je nemohou dát k nahlédnutí. /např. započítatelná podlahová plocha bytů, hodnotu kritérií u jednotlivých bytů, spotřebu a koeficienty na jednotlivé byty…/. Nežijete vůbec v realitě.

Vložil pronajímatel (bez ověření), 14. Duben 2022 - 23:00

Píšete: “ Při požadavku k nahlédnutí do podkladů, týkající se výpočtu, mi bylo sděleno, že některé údaje se týkají GDPR a proto mi je nemohou dát k nahlédnutí. /např. započítatelná podlahová plocha bytů, hodnotu kritérií u jednotlivých bytů, spotřebu a koeficienty na jednotlivé byty…/. ”

Tomu bych i věřil, ačkoliv IMHO na tohle nemá SVJ právo, tak mě napadá jen napadnout vyúčtování poté, kdy máte průkazně odmítnutí k nahlednutí podkladů, argumentovat tím, že nelze přezkoumat a proto není splatné, neplatit doplatek a budoucí zálohy jasně označit aby nebyly použity na doplatek.

Ale udělat to opatrně, s právníkem, s cílem, aby vás museli o doplatek žalovat do 3 let a pak aby byl judikát k tomu, zda podklady jako “ započítatelná podlahová plocha bytů, hodnotu kritérií u jednotlivých bytů, spotřebu a koeficienty na jednotlivé byty” jsou a nebo nejsou pod ochranou GDPR.

U okresního soudu se to nejspíše nevyřeší.

Vložil Justitianus, 14. Duben 2022 - 21:35

Naprosto nic jste nepochopila.

Naposledy Vám píšu, že jediné co se rozúčtuje jsou náklady v korunách českých. Náklady jsou ty částky, které SVJ vynaložilo. Ustanovení § 3 zákona č. 67/2013 Sb. popisuje jednoznačně co se rozúčtuje. Žádne gigajouly to nejsou.

(1) Základní složka nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce činí 30 % až 50 % a zbytek nákladů tvoří spotřební složku. (…)

(2) Při rozdělení spotřební složky nákladů na vytápění v zúčtovací jednotce mezi příjemce služeb se vychází z náměrů měřidel podle zákona o metrologii nebo zařízení pro rozdělování nákladů na vytápění. (…) Rozdíly v nákladech na vytápění připadající na 1 m2 započitatelné podlahové plochy však nesmí u příjemců služeb (…) překročit (…).

Náklady jsou ty částky, které SVJ vynaložilo na poskytování služby. Při tom je pro rozúčtování služby bezvýznamné jaká byla pevná složka ceny a jak velká byla pohyblivá složka ceny, zda se cena za GJ pohyblivé složce měnila v průběhu roku, zda součástí nákladu byla i smluvní pokuta za překročení sjednaného množství, nebo naopak pokuta za neodebrání sjednaného množství.

Přestaňte fantazírovat o věcech, kterým nerozumíte.

Pokud Vás zajímá jak SVJ došlo k částce, která se rozúčtovala příjemcům služeb, nechte si předložit podklady (dodavatelské faktury, které jsou archivovány jako účetní doklady SVJ).

Justitianus

Vložil ŽÁDNÍKOVÁ, 14. Duben 2022 - 21:47

Odkaz na § 3 zákona č. 67/2013 Sb. jste zbytečně opisoval. Znám ho pomalu nazpaměť. Píšete, že jediné, co se rozúčtuje jsou náklady v českých korunách. Co by asi tak mělo být rozúčtováno jiného? Ve vyúčtování ve spotřební složce/50 %/ je výpočet: Fin. náklady děleno podíly ve FM krát podíly bytové jednotky. Nebudu popisovat a unavovat jako vy, jak se vypočítají podíly. Mohu Vás jen poučit, že podíly k fin. nákladům v českých korunách do října roku 2021 byly jiné než podíly k fin. nákladům za listopad a prosinec 2021. Odpověď na můj dotaz jste mi nedal. Jsem i ráda, že jste mi odepsal naposledy.

Vložil Kotas (bez ověření), 16. Duben 2022 - 0:09

paní Žádníková, nic proti Vám nemám, ale co uvádíte je zbytečný žalozpěv.
Ukážu Vám příběh, příběh toho, co je za horizontem…

měl bych mít vyúčtováno celkem 6 služeb. Dostal jsem teď vyúčtování, ale bez třech.

Náklad na tyto tři služby je součtem <10% – takže nejde o vodu, teplo ani topení :)

Pro mně je nevyúčtování nevýhodný. Rozdíl je cca 1900 Kč v můj neprospěch.

Reklamace k ničemu nevedla. Řekli mi, že mi jiné vyúčtování nedají, podklady neposkytnou, nic neopraví a nadále již se mnou nebudou(!) komunikovat.

Aktuálně jsem nezaplatil z důvodu prokazatelných vad 2-období takže dluh který považuji já za nesplatný, činí nyní >50.000.

Cena
podání žaloby (5% z ceny sporu (nezaplacení vyrovnání))
zaplacení mého právníka za konzultaci – 3000 Kč/hod
cena dle advokátní vyhlášky za úkon při žalobě SVJ na mne je cca 3200/úkon

Když první soud prohraji,
zaplatím SVJ aniž bych mohl získat správné vyčíslení a zaplatím náklady řízení cca 20.000 mému advokátu + 20–30.000 advokátu od SVJ

Když první soud vyhraji a druhý prohraji,
zaplatím za náklad řízení cca dvojnásobek (až 100.000)

Pročetl jsem si rozsudky odvolacího soudu a skoro všechny obrátil v neprospěch člena SVJ. Důvodem byla vždy nízká výše rozdílu konečného vyrovnání (soudce napsal, že rozdíl ve správnosti – aniž by nechal dělat znalecký posudek – nedosahuje výše ústavní nespravedlnosti a proto je bagatelní a zanedbatelný). Bezpochyby nebyla výše zanedbatelnosti míněna k výši ročních nákladů, ale k výši platu soudce odvolacího soudu. :) :) :)
Nenašel jsem žádný rozsudek, kde by chtěl žalovaný člen SVJ riskovat ještě u soudu nejvyššího.


Takže lze se nějak domoci aby mi byly vyúčtovány i ty služby podílově menší tak, aby to odpovídalo schváleným rozúčtovacím pravidlům? A lze skutečně ověřit zda bylo správně ROZÚČTOVÁNO? …

… ne, možnost vynutit si správné vyúčtování a rozúčtování
je pouze chiméra, které věří jen ti, chudí duchem.
Vložil E_man, 17. Duben 2022 - 9:55

Pan Kotas píše: …Ukážu Vám příběh, příběh toho, co je za horizontem…....

Pane Kotas nemám dotaz, jen konstatování, že jste se obrátil na „nesprávný soud“. Domnívám, se že pokud se neobrátíte na soud, který bude hájit nejen vaše práva, ale práva nejméně většiny vlastníků, tak ničeho nedosáhnete! Tím soudem zcela jistě není první instance – Okresní soud. Který soud to tedy je?

No je to „soud vašich spoluvlastníků“ ve vašem domě!!!!

Vložil Nechápavý (bez ověření), 17. Duben 2022 - 10:26

„No je to „soud vašich spoluvlastníků“ ve vašem domě!!!!“ (Vložil E_man, 17. Duben 2022 – 9:55)

Koho míníte oním soudem spoluvlastníků?

Domovní důvěrnici?
Uliční výbor?
Člena Lidových milicí?
Pomocnou stráž VB?
Svaz pro spolupráci s armádou?

Vložil E_man, 17. Duben 2022 - 11:20

Pane Nechápavý. Jak mohu k čertu vědět, kdo je spoluvlastníkem v domě pana Kotáse?!

Vložil Sudič (bez ověření), 16. Duben 2022 - 6:42

Přesně tak, pane Kotasi. Popsal jste jeden z problémů soudního řešení věcí, označovaný ne zcela výstižně jako náklady řízení, když ve skutečnosti jde o nenažranost advokátů. Práce advokáta není kvalifikovanější ani důležitější ve srovnání s prací jiných odborníků, navíc nemáte záruku kvality. Mnohokrát mi advokát poradil chybně. Pouze jeden advokát mi poctivě řekl, že se problematikou nezabývá a nemá v této oblasti dostatek znalostí a zkušeností, ať se obrátím na jiného. Ostatní advokáti berou jakoukoli věc a nedostatek svých zkušeností a znalostí tají. Dalším problémem je časová náročnost řízení, deset let žádná míra. Po takové době Vás mnohdy výsledek už nezajímá. Od určité chvíle už spor není o věc samu, ale pouze o tzv. náklady. Chcete vymoct zpět své vynaložené náklady, a přitom každým svým dalším podánín náklady zvyšujete. Deset let nemůžete nikam odjet, protože byste mohl propást obsílku nebo jednání, musíte se uvolňovat ze zaměstnání, zaměstnavatel je sice povinen Vás uvolnit, jenže získáte nálepku sudiče, kterého je vhodné se raději zbavit. Účastníci řízení v průběhu řízení postupně umřou, takže nakonec proti sobě stojí lidé, kteří o věci neví vůbec nic a kteří spor nezahájili. Spor přitom ukončit nemohou, protože náklady. Potom je soudce povýšen k nadřízenému soudu, věc dostane na stůl nový soudce, který k předchozímu průběhu řízení nepřihlédne a začíná od začátku.

Zdá se, že řešením je nenajímat advokáta, nastudovat věc sám. To by šlo (s výjimkami – Nejvyšší soud, Ústavní soud, tam musí advokát Vámi sepsané podání podepsat). Jenže omyl: Jako ne-advokát nemůžete požadovat náklady! Takže i když uspějete, nikdo Vám nezaplatí ani korunu. Soud napíše: Žádné náklady Vám nevznikly. Takto si soud cení Vaší práce, která je mnohdy kvalitnější než práce advokáta, protože na rozdíl od něho se věci plně věnujete a na rozdíl od advokáta máte podrobnou znalost věci. Takže v důsledku advokáta nenajímáte pro jeho kvalitní práci, ale proto, aby mohl požadovat náklady od protistrany. I když najemete advokáta, stejně mu musíte podrobně věc sepsat, navrhnout postup a hlavní argumenty. Za tuto Vaši práci si advokát účtuje svoji odměnu.

Howgh.

Vložil Kare (bez ověření), 18. Duben 2022 - 23:46

Můžete požadovat soudní poplatek a náhradu nákladů řízení učastníku nezastoupenému advokátem:

Viz par. 151/3 osř ve spojení s par. 2/3 vyhl. 254/2015

300 Kč za jeden úkon :-/

V ostatním ale máte pravdu, zjevně jste již zkušený sudič a víte, jak to chodí, když narazíte na soudce bl*a. Já narazil soudce férového a proto mě na výše uvedené sám navedl :-)

Vložil Justitianus, 16. Duben 2022 - 5:31
  • Kotas napsal: „Nenašel jsem žádný rozsudek, kde by chtěl žalovaný člen SVJ riskovat ještě u soudu nejvyššího.“

To jste tedy hledal velice povrchně. Nejspíš jste nehledal vůbec.

Judikatura je totiž v této věci konstantní; namátkou: 21 Cdo 803/2002, 26 Cdo 2471/2007, I. ÚS 1294/07, 26 Cdo 1814/2009, 26 Cdo 4742/2010, 26 Cdo 4404/2017, 26 Cdo 312/2018, III.ÚS 2361/18 ze dne 18. 9. 2018, 26 Cdo 913/2019, 26 Cdo 4074/2019, 26 Cdo 2778/2019, 26 Cdo 1528/2020–152, …

Bude-li schválena novela zákona č. 67/2013 Sb. v navrženém znění, bude to mít vliv na splatnost přeplatků a nedoplatků plynoucích z neřádného vyúčtování. Pro tyto případy nebude dosavadní judikatura plně použitelná.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".