Výúčtování nákladů v domě

Vložil Jožan, 20. Září 2016 - 12:25 ::

Bydlím v domě, který je ve SVJ má několik vchodů a správcem je SBD. V minulosti se náklady rozúčtovaly tak jak se vlastníci v jednotlivých vchodech na různých úpravách dohodli. V současné době jsou náklady vyúčtovány všem vlastníkům celého domu dle vlastnických podílů. Dříve drobná vydání, na př.zhotovení klíčů, nákup žárovek nebo různé opravy hradili vlastníci vchodu, kterého se to týkalo, avšak nyní všichni, včetně majitelů garáží.Dalším problémem je náklad na televizní příjem, který je pro všechny velikosti bytů stejný, avšak úhrada je dle podílů, včetně garáží. Každý byt má vlastní poměrné vodoměry pro odečet vody, u teplé vody je jeden vodoměr pro celý dům, avšak pro studenou vodu má každý vchod samostatný. V jednom z vchodů nebyl soulad u studené vody mezi poměrnými měřidly a hlavním vodoměrem, došlo k výměně, avšak při provedené zkoušce bylo zjištěno, že vodoměr byl v normě, úhradu opět hradili všichni i garážníci. Správce tvrdí, že postupuje dle zákona, mám však dojem, že to odporuje zdravé logice. Prosím, odpoví mi někdo, kde je pravda? Jožan.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 22. Září 2016 - 14:44

  které shromáždění schválilo. Pokud jste si tedy odsouhlasili, že třeba vodné budou platit i ti co evidentně vodu nemohou odebírat a oni neprotestovali ani vyúčtování nereklamují tak co chcete? Píšete v minulosti to bylo jinak. Jak dlouho trvá nový stav? Nikdo jiný než postižení vlastníci se nemůže postarat o nápravu a to ne u správce, ale u SVJ.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 21. Září 2016 - 10:05

  Popsaný problém je i o možnosti volby dílčích zúčtovacích jednotek v rámci SVJ jako byty a garáže nebo vchody domu. Pokud vím omezení pro volbu zúčtovací jednotky existuje pouze pro služby T a TUV v předpisech 372/2001 a 269/2015 Sb., kde jednotka vychází prakticky pro celý dům, jiné omezení neznám. Takže pro ostatní druhy nákladů (elektřina, provoz) lze stanovit jednotky dle vchodů pokud takové rozhodnutí legalizujete a software správce bude umět zpracovávat. A protože to většinou neumí (ze středisek BD se vytvořili SVJ a další dělení neexistuje), správce bude argumentovat, že je to rozporu se zákonem (třeba se zeptat kterým a kterým paragrafem), ale není tomu tak. Náklad kalibrace domovního vodoměru je nákladem měření a rozúčtování služeb, který je definován jako náklad vlastní správy a proto sdílí všichni vlastníci dle vašeho pravidla rozpočítání nákladu vlastní správy.

  Vložil Lukrecie (bez ověření), 23. Září 2016 - 3:43

  „Náklad kalibrace domovního vodoměru je nákladem měření a rozúčtování služeb, který je definován jako náklad vlastní správy“

  Kde?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 23. Září 2016 - 13:00

  Je to vyvolaný náklad z úkonu odečtu pro potřeby vyúčtování. Zákon 366/2013 Sb., § 17 Vymezení některých nákladů vlastní správní činnosti odst. b). Tento náklad lze přidělit i službě poskytování SV nebo TUV podle toho jakou vodu vodoměr měřil.

  Vložil × (bez ověření), 21. Září 2016 - 11:18

  Dělení zúčtovací jednotky je v rozporu se zákonem o službách. To byste s uvedeným přístupem za podzúčtovací jednotky taky mohl prohlásit jednotlivá patra, nebo i jednotlivé byty, nebo jednotlivé místnosti.

  Vložil Poznamka (bez ověření), 22. Září 2016 - 1:09

  může tvořit jen takové rozdělení SVJ, pro danou službu, že platí:

  1. každý odběratel služby patří do právě jedné dílčí zúčtovací jednotky
  2. každé dílčí zúčtovací jednotce náleží nejméně 2 odběratelé služby
  3. společný náklad je vykazovatelný vždy jedné dílčí zúčtovací jednotce
  4. existuje pravidlo rozpočítání společného nákladu služby v rámci dílčí zúčtovací jednotky
  5. má-li služba plnění dodávek s kontinuálním odběrem, dílčí zúčtovací jednotky musí mít měřitelné odběry.

  Takže byt, místnost dílčí zúčtovací jednotka být nemůže.

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 6:18

  A co vchod?

  Jak byste řešil situaci, kdy má panelák dva vchody, v jednom – kde bydlí výbor – byla spotřeba elektřiny na výtah vyšší a tak to vyřešili jednoduše. Elektroměr na výtah v jejich vchodu zrušili a nechali napojit na oběhové čerpadlo topení pro oba vchody.

  Je to v pořádku?

  Vložil Poznamka (bez ověření), 22. Září 2016 - 8:48

  Použití není nutnost ale možnost a kolektiv musí bý přesvědčen o tom, že je to víc spravedlivý než aplikace jednotky SVJ (viz názor zadavatele tématu). Uvedených 5 bodů tvoří zhruba podmínky aplikovatelnosti tohoto způsobu vyúčtování. Dle vchodů aplikovat lze (u nás jsme použili na náklady odběru studené vody a odběru el. na osvětlení spol. prostor), ale nesmí se podvádět. Podvodem porušena podmínka 3.) a proto použití je třeba ukončit.

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 9:50

  Děkuji za odpověď!

  Porušena podmínka 3.) …je v našem SVJ patrně porušena, protože na jeden elektroměr je napojeno

  oběhové čerpadlo – tedy jedna zúčtovací jednotka a výtah je druhá zúčtovací jednotka.

  Porozuměla jsem tomu správně?

  A lze to opřít o nějaký zákon nebo vyhlášku?

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 10:33

  Dobrý den Helen, zkuste se zeptat nějaké výtahářské firmy.

  Obvykle má výtah elektroměr i jistič zvlášť, ale nevím, jestli je to povinné. Obvykle se též provoz výtahu účtuje vlastníkům od 2. patra nahoru, což není možné, když nemá svůj elektroměr.

  Všechny změny (včetně napojení výtahu na tepelné čerpadlo) by mělo schválit shromáždění vlastníků. Pokud v zápise ze schůze nic takového nemáte, neměl to výbor udělat. Stálo jim to vůbec za to? U nás vychází elektřina výtahu cca 30,–Kč/měs./byt.

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 10:58

  Asi jste si nepřečetla pozorně mou otázku…

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 11:33

  Bohužel zákon neřeší úplně všechno. Spousta věcí je ponechána na rozhodnutí SVJ. Nicméně za SVJ má rozhodovat shromáždění, nikoli výbor.

  Konkrétně „schválení druhu služeb a výše záloh na jejich úhradu, jakož i způsobu rozúčtování cen služeb na jednotky“ je výslovně určeno do kompetence shromáždění SVJ, viz NOZ §1208 písm. e).

  A výtahářská firma by Vám mohla říci, jestli odpojení výtahu od samostatného jističe není porušením nějaké normy nebo vyhlášky o provozu výtahů.

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 11:22

  Vaše otázka je špatně položena, ale když na tom trváte…

  „Porušena podmínka 3.) …je v našem SVJ patrně porušena, protože na jeden elektroměr je napojeno oběhové čerpadlo – tedy jedna zúčtovací jednotka a výtah je druhá zúčtovací jednotka. Porozuměla jsem tomu správně?“

  Nikoli, neporozuměla jste tomu správně. „Zúčtovací jednotka“ je v zákoně míněn dům (vchod, garážová stání atd.), který má více odběrných míst (bytů) a zároveň má samostatné měření (vodoměr, elektroměr, plynoměr, atd.).

  „A lze to opřít o nějaký zákon nebo vyhlášku?“

  Nikoli, to že má být výtah samostatnou zúčtovací jednotkou a oběhové čerpadlo samostatnou zúčtovací jednotkou nelze opřít o žádný zákon, ani vyhlášku.

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 11:47

  Píšete: a zároveň má samostatné měření (vodoměr, elektroměr, plynoměr, atd.).

  Oběhové čerpadlo topení by mělo mít také samostatné měření, nemyslíte?

  Výtah se rozpočítává zvlášť – dle osob v domácnosti – a topení také zvlášť, a dle úplně jiných pravidel!

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 12:43

  Ano. Máte pravdu. To jsem vám přece napsala hned v první odpovědi. Ale Vy jste se ohradila, že na to jste se neptala, že jste se ptala na zúčtovací jednotky :-)

  Položila jste konkrétní dotaz a dostala jste konkrétní odpověď. Tato odpověď je pravdivá. Nemohu za to, že se Vám nelíbí.

  Potřetí: Pravidla rozúčtování schvaluje shromáždění. Jaká jste si schválili, taková máte. Požádejte o náklady celého domu nebo vyúčtování reklamujte, pokud si myslíte, že výbor rozúčtovává nesprávně a nedrží se schválených pravidel.

  Oporu v zákonech a vyhláškách pro to sotva najdete, protože tam je vždy způsob rozúčtování uvozen větou „pokud není stanoveno jinak.“

  Vložil JaVa, 22. Září 2016 - 12:27

  Oběhové čerpadlo je součástí otopné soustavy a bývá umístěno v DPS(domovní předávací stanice),jejíž systém řídí a dodává teplo a TUV do všech bytových i nebytových jednotek v domě.Tato DPS (dle poskytovatele služeb) má téměř vždy samostatné podružné měření spotřeby el.energie.I vý­tahy(zase dle provozovatele) mají také samostatné podružné měření spotřeby.Taktéž osvětlení společných prostor včetně STA, domácích telefonů a zvonků mají samostatné podružné měření.Každá bytová jednotka má též samostatný podružný elektroměr atd.JaVa

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 13:29

  JaVa, děkuji Vám za vysvětlení.

  Problém je právě v tom podružném měření – chybí, a nikdo není schopný vysvětlit, jak to tedy správa domu rozúčtováv.

  Podali jsme reklamaci, ale zatím bez odpovědi, již je to víc jak čtyři měsíce.

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 14:33

  Pokud je Váš správce 4 měsíce v prodlení s vyřízením reklamace, můžete vůči němu uplatnit pokutu dle § 13 zákona o službách.

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 13:03

  Ještě Vás, pane JaVa, doplním, že současně se samostatným měřičem také má toto vše samostatné jističe.

  Vložil Helen (bez ověření), 22. Září 2016 - 11:43

  Taiso, ptala jsem se Poznámky, nikoliv Vás.

  Vložil × (bez ověření), 22. Září 2016 - 9:45

  „kolektiv musí bý přesvědčen“

  Kolika procenty?

  Vložil Taisa, 22. Září 2016 - 10:43

  Jak to má vědět? Přečtěte si Vaše stanovy.

  Vložil Taisa, 21. Září 2016 - 15:37

  Mýlíte se. Termín „zúčtovací jednotka“ používá zákon o službách pouze a výhradně v souvislosti s vyúčtováním tepla a teplé vody. Pan Poznamka má pravdu.

  Vložil × (bez ověření), 21. Září 2016 - 18:08

  Tvrdíte, že zúčtovací jednotkou je něco jiného než společenství vlastníků a celý dům (třeba patro), aniž byste označila právní oporu pro toto své tvrzení. Já tvrdím, že takovou oporu označit nedokážete.

  Vložil xx (bez ověření), 23. Září 2016 - 1:08

  Co není zakázaný je povolený.

  Vložil Taisa, 21. Září 2016 - 18:33

  Pane x, počítač evidentně máte, číst taky umíte, tak ty dovednosti prosím používejte. :-)

  Rozporoval jste tvrzení pana Poznamky s odkazem na zákon o službách. Tak si jej otevřete a vyhledejte frázi „zúčtovací jednotka“ resp. její varianty.

  Nechovejte se, jakoby jste byl někde v zapadákově odstřiženého od veškerých informací, děláte ze sebe hlupáka. Jste na webovém fóru(!!!). Každý si může otevřít v prohlížeči druhé okno a online se okamžitě přesvědčit, zda máte či nemáte pravdu.

  Vložil Taisa, 20. Září 2016 - 13:31

  Dům je v podílovém spoluvlastnictví vlastníků jednotek. O způsobu rozúčtování nákladů na správu domu rozhodují tito vlastníci na shromáždění SVJ, viz NOZ § 1208 písm. d), e). SVJ má statutární orgán, tj. výbor nebo předsedu SVJ. Ten se řídí rozhodnutím shromáždění. Pokud SVJ spolupracuje s externím správcem (SBD), výbor SVJ předá rozhodnutí shromáždění správci. Tzn. správce se řídí rozhodnutím shromáždění.

  Pokud jste způsob rozúčtování nezměnili na schůzi shromáždění, ani výbor, ani správce nemá pravomoc způsob rozúčtování svévolně měnit. To se týká všeho – jak vody, tak i společné televizní antény, tak i drobných výdajů.

  Správce lže – nepostupuje podle zákona. Viz NOZ § 1180 odst. (1) Nebylo-li jinak určeno, přispívá vlastník jednotky na správu domu a pozemku ve výši odpovídající jeho podílu na společných částech.

  Vložil sed (bez ověření), 20. Září 2016 - 15:29

  V zákoně 67/2013 je, že společenství rozhodne. Není tam, že musí rozhodnout shromáždění. Za společenství jedná výbor, čili může změnit i způsob rozúčtování, druh služeb atd.

  Vložil Taisa, 20. Září 2016 - 17:25

  Je mi líto, mýlíte se. Prosím koukněte na ten § 1208, určuje, co vše patří do působnosti shromáždění.

  Vložil JarekSVJ, 20. Září 2016 - 16:50

  Rozhodně způsob vyúčtování by měli řešit stanovy, včetně toho jak to změnit. A pokud by se to nějakému komunistickému dobytku nelíbilo ať se obrátí na soud…

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 20. Září 2016 - 19:59
  1. mohl byste nám přesněji popsat, jak Vy určujete, kdo je komunistický dobytek. Já bych tipoval že žádnou krávu ani žádnýho vola staršího 27 let (to byla revoluce kdy komunisti z OPBH začali podnikat a zakládat SRÓčka) – ten rok k tomu „27“ jsem přidal proto, aby se alespoň to „komunistické dobytče“ mohlo narodit. Řekl bych, komunističtí dobytci, jsou již skrytě-zazobaní-důchodci a jejich potomci-výboroví-dobytci nám blbečkům teď ukazují jak to dělali jejich tatíci za dob-komančů
  2. u nás pohrobek „komunistickéo dobytka“ (kterýmu je již přes 65 a vede jednu z velkých správních firem na Mostecku) vesele a bohabojně tvrdí, že všechno se řídí „zvykovým právem“ a „právem první noci“ …a když se najde dostatečně velká skupina infantilních ovco-blbů, která to bude chtít mít ve stanovách, tak jim to tam klidně dá ve znění „aby se koza nažrala a vlk zůstal celej“
  3. kolik máte u Vás „komunistickeh dobytků“ kteří si chtějí došlápnout na dobytky „výborový“ (jakým jste (zřejmě) Vy), protože by mně zajímala z čeho vyvěrá Vaše znalost rozpoznání dobytka „výborovýho“ (to když se sejde ta vaše parta pivních kámošů) a „komunistickýho“ (to jsou dle Vás zřejmě ti, co během posledních 22 koupili ve Vámi-zmiňovaném-dobytkově byt za nekomunistickou cenu, ale za „tržní“ cenu)
  Vložil severočech (bez ověření), 21. Září 2016 - 22:19

  HajdyHou, jestli jste z Mostu, napište na mail mostecak89@sez­nam.cz a dáme pokec.

  Vložil severočech (bez ověření), 23. Září 2016 - 8:13

  To nevadí, myslím, že máme stejného správce, hodíme pokec.

  Vložil HajdyHou (bez ověření), 23. Září 2016 - 2:58

  Přímo z Mostu nejsem (22km). Vadí?

  Vložil severočech (bez ověření), 23. Září 2016 - 8:15

  Pardon, chybně jsem klikl, odpověděl jsem asi sám sobě.

  Vložil Taisa, 20. Září 2016 - 17:33

  Máte úplnou pravdu A dle NOZ již stanovy toto obsahovat musí, viz § 1200 odst. (2) písm. g).

  Vložil JarekSVJ, 20. Září 2016 - 17:44

  Naše stanovy to obsahují… a každému jenom trošku ale opravdu trošku odpovědnému vlastníkovi doporučuji odpovědně zabývat se , tomu co stanovy obsahují a co by obsahovat měli a né tady mlátit slámu…

  Vložil Janina* (bez ověření), 20. Září 2016 - 14:46

  nechápu proč mínusujete odpověď od Taisa ?! Vždyť má pravdu !!!

  Vložil Taisa, 20. Září 2016 - 17:26

  toho si nevšímejte, já si toho taky nevšímám, to je takovej muj fanklub :D

  Vložil T (bez ověření), 20. Září 2016 - 15:18

  „proč mínusujete odpověď od Taisa ?! Vždyť má pravdu !“

  Snad si nejprve přečtěte odkazované ustanovení OZ. Potom se můžeme na téma bavit.

  Vložil Taisa, 20. Září 2016 - 17:30

  Paní Janina si je patrně přečetla. BTW máte v příspěvku chyby, správně by měl znít:

  „Snad si nejprve přečtěte odkazovaná ustanovení NOZ.“

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".