Vyměníme pravomocný zásadní rozsudek k §1179 NOZ, etc. za jiné pravomocné rozhodnutí NS ČR, ÚS ČR !

Vložil property4 (bez ověření), 30. Červenec 2019 - 18:02 ::

Dobrý den,

vyměníme pravomocný konečný zásadní rozsudek týkající se §1179 NOZ, o právu člena SVJ na zákonné informace na všechny dokumenty tykající se správy nemovité věci SVJ, členů SVJ ZA pravomocný rozsudek NS ČR, ÚS ČR týkající se vlastníkem udělených splatných pokut SVJ podle §13 č. 67/2013 anebo o platnost, zákonnost vyúčtovaní správa, služby v SVJ, či platnost, zákonnost stanovených předpisů všech druhů záloh, příspěvků správa, služby/měsíc+způsob změny jejich výše vlastníkům jednotek, zákonnosti pravidel SVJ rozúčtování správa, služby, anebo o neplatnost usnesení ohledně schválení „dohody/smlou­vy/usnesení“ o výškách všech cen služby, správa, kterou neodhlasovali/ne­podepsali všichni členové SVJ, je stanovená trvale fixně xx,–Kč/m2 v rozporu s prohlášením vlastníka budovy, stanovami SVJ, §NOZ, č. 366/2013 Sb. tj. protiprávně, excesivně bez ohledu na plánované rozpočtové náklady na opravy, údržbu, správu a bez ohledu na náklady jednotlivé jednotky, spotřebu ne/užívané jednotky dle § č. 67/2013 Sb., etc.. Preferujeme rozsudky týkající se bytového domu – SVJ vzniklým dle ZoVB, ale může jít i o vlastníky v SVJ dle NOZ a vyúčtovaní, rozúčtování, protiprávně stanovené, vyčíslené zálohy dle ZoVB, vzorových stanov anebo NOZ, či rozsudky o finanční ne/vypořádání ne/vyúčtování, skutečných nákladů správa, služby s vlastníkem jednotky, event. o nezaplacení dluhu SVJ vlastníku jednotky za havarijní opravenou společnou část domu (situovanou uvnitř jednotky vlastníka) na náklady vlastníka (tj. ve výši nezbytně nutných nákladů vynaložených vlastníkem), nebo refundaci nákladů vynaložených vlastníkem za havarijní opravu odsouhlasenou shromážděním SVJ anebo za rozsudek o protiprávní významné změně společné části domu-chodby bytového domu vlastníkem jednotky bez souhlasu všech vlastníků anebo o porušení zákonných pravidel při přijetí usneseni per rollam.

Hezký den. kontakt: property4@sez­nam.cz

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Novák Jiří 226236 (bez ověření), 29. Říjen 2019 - 0:52

  Našli jste na webu SeznamSVJ.cz také vaše SVJ?

  Vložil Anonymous5 (bez ověření), 1. Srpen 2019 - 10:11

  se zde vasnive rozsahle diskutuje, zda jsou odstavce dispoz. ci kogentni, pro koho jak, zda jsou pro nesouhlasici zavazna, atd., avsak zadnou aktualni judikaturu prispevatele ke svym nazorum neuvadi.

  Vložil Judikát (bez ověření), 1. Srpen 2019 - 12:26

  Judikát o dispozitivnosti § 1180 asi není, protože každý, kdo umí číst a má rozum alespoň průměrného člověka, si o dispozitivnosti tohoto ustanovení může počíst v materiálech parlamentu, literatuře atd. Stejně tak asi nebude judikát o tom, že 1+1=2. Život netvoří jen judikáty.

  Vložil Tomáš Neugebauer (bez ověření), 2. Srpen 2019 - 7:51

  Máte plně pravdu v tom, že judikáty se nesmí přeceňovat. Judikáty v českém právu nejsou obecně právně závazné (nejsou pramenem práva) a jsou pouze doporučením, jak rozhodovat v podobných případech. Proto nelze vyloučit případ dvou zcela odlišných rozhodnutí v téměř stejných kauzách (s obdobným skutkovým nebo právním základem).

  Navíc při použití judikatury právními laiky vzniká nebezpečí, že osoba nebude schopna přesně posoudit všechny podstatné prvky případu, které by zakládaly prostor pro využití judikatury (přílišné zobecnění použití judikátu).

  Vložil JUDr. (bez ověření), 2. Srpen 2019 - 22:45

  „Máte plně pravdu v tom“, že u osoby, která

  „umí číst a má rozum alespoň průměrného člověka“ nehrozí, že

  „nebude schopna přesně posoudit všechny podstatné prvky případu, které by zakládaly prostor pro využití judikatury (přílišné zobecnění použití judikátu).“

  Vložil VykladUstoveni1180 (bez ověření), 1. Srpen 2019 - 14:41

  dle Vašeho názoru, výkladu 1180 NOZ je pro nesouhlasící vlastníky závazná povinnost platit, příspěvky, zálohy služby, správa, opravy ve výši, kt. není stanovena podle zákona tj. ve výši spoluv. podílu podle rozpočtu nákladů a v rozporu s č. 67/2013 Sb., když témer všichni vlastníci tento způsob plateb odsouhlasili na shromáždění?

  Vložil DFB (bez ověření), 3. Srpen 2019 - 2:41

  Vam na dany presny pravni dotaz z praxe neodpovi, zjevne protoze jeho mozek je zavirovan parlamentni apod. teorii k 1180 NOZ. Navic tady jisty pan maze vsechny prispevky, ktere maji jiny prav. nazor nez je jeho laicky. Tato diktatorska ubohost admina na zadne objektivni forum nepatri.

  Vložil JaVa, 1. Srpen 2019 - 15:44

  navrhované znění novely § 1180 odstavec 1 :

  „(1) Vlastník jednotky přispívá na správu domu a pozemku v poměru odpovídajícím jeho podílu na společných částech, nebylo-li v prohlášení určeno jinak, zejména se zřetelem k povaze, rozměrům a umístění společné části, která slouží jen některému vlastníku jednotky k výlučnému užívání, a k rozsahu povinnosti vlastníka jednotky spravovat tuto část na vlastní náklad.“

  Vy ale píšete:

  „když „téměr“ všichni vlastníci tento způsob plateb odsouhlasili na shromáždění?“

  Já Vám oponuji,že:

  „Téměř“ všichni, nejsou „všichni dotčení“ vlastníci jednotek v domě,jejichž souhlas je třeba ke změně Prohlášení vlastníka k budově a to dle § 1169 odst.2.

  Přeji Vám hezký den.JaVa

  Vložil Contra (bez ověření), 1. Srpen 2019 - 14:59

  ..... viz.. vice mj. Legalni licence… https://cs.m.wikipedia.org/…3%AD_licence

  Vložil Vlada70 (bez ověření), 31. Červenec 2019 - 13:46

  Jsem rád, že už existuje judikát k právu na informace o hospodaření, správě,… Ještě nedávno zde mj. kvílil jistý pan TN, že tyto práva nevymahatelná, že žaloby soudy zamítají, že je vlastníci jednotek nedotáhly k nejvyšším konečným soud. instancím. A vida, všechno jde, když se skutečně chce. Gratuluji! Některé z vámi požadovaných rozsudků existují, ale nevím žel zda jsou finálně pravomocné ve prospěch vlastníků (vzhledem k možnostem využití dalších mimořádných prostředků řízení). Judikat k ustanoveni 13 č. 67/2013 Sb. zatím pravděpodobně žel stále neexistuje. V.

  Vložil Leukocit (bez ověření), 9. Srpen 2019 - 22:36

  Rozsudek o pokutách ještě asi ani na první instanci – okresních soudech – neexistuje.

  Vložil PHO (bez ověření), 12. Srpen 2019 - 21:35

  podle čeho usuzujete…?

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".