Výměna plastových oken ve společ. prostorách

Vložil Anonymous, 2. Červen 2010 - 13:02 ::

Přítomnost vlastníků na shromáždění – výměna oken ve společných prostorách Vložil Anonymous, 2. Červen 2010 – 9:50 :: Ostatní

Dotaz, zákon o vlastníctví § 11 odst. 5 věta druhá: Jde-li o modernizaci, rekonstrukci, stav. úpravy a opravy spol. částí domu, jimiž se nemění vnitřní uspořádání domu a zároveň velikost spoluvlastnických podílů na spol. částech domu, postačuje souhlas tříčtvrtinové většiny všech vlastníků jednotek. Mám tomu rozumět tak, že nerozhoduje váha hlasu, ale např. ze 100 vlastníků postačuje více jak 75 vlastníků? Dále v kontextu věty první téhož odstavce, kde se hovoří o přijetí usnesení, ale nemluví se o "postačuje souhlas 3/4 většiny p ř í t o m n ý c h vlastníků, lze do hlasování započítávat i písemné prohlášení vlasníků se souhlasem předmětu hlasování – např. výměny oken ve společných prostorách? Problém je v tom, vůbec se sejít ve výši 75 % vlastníků, natož aby všichni o tom hlasovali. Pokud by stačilo písemné kladné vyjádření ostatních nepřítomných vlastníků, bylo by to jiné. S pozdravem

A.K.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 4. Červen 2010 - 0:22

  Hlasování už se řešilo vícekrát, například zde: Schválení plánu oprav: hlasování

  Nerozumím proč vidíte účast na shromáždění jako nepřekonatelný problém. Pokud nepřítomní vystaví předem plnou moc, může na shromáždění být pouze osoba řídící shromáždění, zapisovatel a osoba vybavená plnými mocemi, která hlasuje za všechny. Pro průkaznost bych doporučil akceptovat pouze písemné zmocnění. Dejte si to takto do stanov.

  lake

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".