Vyklízení sklepů v rámci schválené rekonstrukce

Vložil Růžičková, 25. Únor 2021 - 13:38 ::

V rámci per rollam nadpoloviční většina všech vlastníků (dle plochy bytu) jsme schválili rekonstrukci kójí ve sklepech (náhrada laťkových kójí za plechové) o stejných rozměrech a na stejném místě. Součástí je i oprava a nátěry podlah. Jak postupovat, když některý vlastník nebude chtít kóji vyklidit? Stanovy tuto situaci neřeší.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil janopace (bez ověření), 27. Únor 2021 - 14:08

  Předpokládám, že vyčleníte prostor, kde si to vlastníci po tu dobu uschovají. Když osoba nebude chtít, tak to tam prostě odsunout, komisně, fotografovat, OZ to řeší. Stanovy kopírují zákon. Jak to pak řešíte, když je zabordelovaný sklep?

  Vložil AndyB (bez ověření), 27. Únor 2021 - 15:04

  Jednou za par let se veci vynesou aktivnimi cleny na chodbu a objedna se kontejner, a kdo si za dva mesice ty veci neodstrani, tak se vyhodi.

  A jak u Vas?

  Vložil ik (bez ověření), 25. Únor 2021 - 19:54

  Jak bych to řešila, byla-li bych členem výboru? Práce jsou odhlasovány shromážděním, zřejmě žádný z přehlasovaných vlastníků se do 3 měsíců od schválení neobrátil na soud – takže schválená rekonstrukce platí. Nepíšete, zda už máte uzavřenu smlouvu s firmou, která bude práce provádět a máte stanovenu výslednou cenu prací. Budu předpokládat, že ano. Před provedením samotných prací bych každému do schránky vhodila upozornění od kdy budou práce prováděny a že do že do té doby musí sklep vyklidit a zpřístupnit firmě, aby ta mohla práce provést. Rovněž bych toto upozornění umístila na nástěnku ve společných prostorách. Kdyby se po schválení někdo bránil zpřístupnit sklep k provedení oprav, tak bych jej písemně upozornila, že práce byly schváleny potřebnou většinou, že práce jsou nasmlouvány a rovněž je již známa cena práce. V případě, že neumožní firmě opravy provést tak v jeho sklepních prostorách k provedení oprav nedojde. A jelikož cena práce bude muset být zaplacena, dveře jsou vyrobeny nebo ve výrobě, tak bych vlastníkům, kteří neumožní práce ve svých sklepech provést sdělila, že jeho sklepní dveře výbor uskladní ve společných prostorách, které k tomu určil. Jo a to upozornění bych předala osobně proti podpisu a v případě, že vlastník v domě nebydlí, poslala bych ho doporučeně. Možná, že se to mnohým zde píšícím nelíbí, ale jak jinak to udělat mě opravdu nenapadá.

  Vložil AndyB (bez ověření), 26. Únor 2021 - 1:14

  Jste popleta, vy vy vy osobooo! Jedinou pravdu má pan lake!

  Vložil Justitianus, 25. Únor 2021 - 22:57

  Kdepak! Co popisuje ik je příliš složité a hlavně: vůbec nic to neřeší. Ty vyrobené (avšak nenamontované) dveře a přepážky by zaplatili všichni! A úprava sklepních kójí by zůstala nedokončena. Nejde tedy o použitelnou radu. Ik je popletena. Je třeba postupovat úplně jinak.

  Ve smlouvě se zhotovitelem je třeba uvést pořádnou smluvní pokutu za každý den prodlení pro případ, že některý vlastník nevyklidí staveniště a nezpřístupní přidělenou sklepní kóji v době podle rozpisu.

  Jakmile se při provádění prací na takovou kóji narazí a dojde ke zdržení, zhotovitel „napálí“ SVJ smluvní pokutu za zdržení. SVJ bude ihned vymáhat tuto částku na vlastníkovi jednotky. Za deset dní bude částka desetinásobná. Za měsíc zdržení bude třicetinásobná. Jsou to jednoduché počty, žádná raketová věda.

  Dá se předpokládat, že vlastník jednotky se nakonec podřídí a kóji zpřístupní.


  Podotýkám, že celková výše pokuty není nemravná, i když dosáhne desítek tisíc. Judikatura je zajedno v tom, že pokuta určená podle počtu dnů nemůže být posouzena jako rozporná s dobrými mravy, jestliže o její celkové výši rozhoduje nečinný vlastník jednotky právě tím, že zůstává nečinný po určitou dobu. Výši vymáhané náhrady škody si tedy určil on sám.

  Justitianus

  Vložil ik (bez ověření), 26. Únor 2021 - 10:35

  Nechte si své teoretické názory, já si nechám ty praktické. Zřejmě vůbec nemáte představu o tom, jak fungují SVJ v reálu. Prostě, kdo odmítne zpřístupnit sklep tak má smůlu a může si případně sám vyměnit na vlastní náklady již vyrobené dveře, když si to v budoucnu rozmyslí. A smluvní pokuta je na dvě věci (každý si doplní sám). Protože, když se Vám vlastník odvolá proti pokutě k soudu, na což má právo, tak se soudy potáhnou léta s nejistým výsledkem. A SVJ bude ještě platit právní služby. A k těm sklepům, každý je samostatnou jednotkou, takže ty nepřístupné stavební firma obejde. Nebojte ona si s tím poradí.

  Vložil Justitianus, 26. Únor 2021 - 12:58

  Vážená ik, jste zjevně naprosto neschopný statutár. Vše co jste napsala je špatně.

  (1) Váš postup by znamenal stálý bordel v domě: některé stěny a dveře od kójí by byly vyměněny, jiné ale nevyměněny – jak se vlastníkům zachtělo nebo nezachtělo. V domě bude stálý nepořádek, stále se tam budou válet nějaké zaplacené, ale nenamontované dveře a příčky. Jste neschopná prosadit schválenou vůli většiny. Jste pro smích. Nedovedete si zjednat autoritu.

  (2) Nechápete ani to, co jsem Vám napsal: Vlastník přece nebude platit žádnou „smluvní pokutu“, Vy popleto! Smluvní pokutu bude platit SVJ zhotoviteli. A SVJ bude pak vymáhat na vlastníkovi jednotky náhradu škody, kterou svému SVJ způsobil. Buď nejste schopna porozumět jednoduchému textu v češtině, nebo si pletete pokutování s vymáháním náhrady škody v penězích.

  (3) Píšete zjevné nesmysly že „každý [sklep] je samostatnou jednotkou“. Samozřejmě že to nejsou jednotky! Jde pouze o kóje (společné dělicí přepážky) ve společné místnosti domu. Vy jste buď nečetla úvodní dotaz, nebo jste nepochopila co napsala tazatelka.

  Ik, vy jste opravdu totálně zmatena. Vy jste snad statutár? Lituji vlastníky ve vašem domě. Mít ve výboru pitomce, který ničemu nerozumí , nezná základní pojmy, není schopen pochopit jednoduchý text a nenechá si nic vysvětlit – to musí být slušnej oddíl.

  Justitianus

  Vložil ik (bez ověření), 26. Únor 2021 - 17:37

  Vás už je lépe nekomentovat. Ale naposled to udělám. Dát si do smlouvy smluvní pokutu za prodlení, kterou zaplatí SVJ jako celek, a tu pak bude vymáhat po vlastníkovi? No to fakt můžete navrhovat jenom Vy. A ten vlastník se podle Vás nemůže obrátit na soud? Může. A jak soud rozhodne je ve hvězdách, že? Takže to může vyjít dráž, než jsme výše psala. A nepodsouvejte mě, že jsem statutár, jen zapojuji mozek a hledám řešení tak nějak selským rozumem. A mohu si to dovolit, protože za těch 20 let, co naše SVJ funguje už jsem tam toho zažila dost a někdy jsem se nestačila divit, co někteří dokáží vymýšlet a řešit.

  Vložil VN (bez ověření), 2. Březen 2021 - 11:24

  Kdo způsobí škodu, je povinen ji nahradit poškozenému. Toto je základní mantra občanského zákoníku. A když někdo zaviní škodu tím, že dostane SVJ smluvní pokutu , měla by tato smluvní pokuta jít za viníkem. Je to naprosto stejný příklad jako výměna stoupaček. Přijde parta chlapů a zjistí, že nemohou nic dělat, protože nějaký idiot někde chlastá u kámoše… při schvalování akce na shromáždění bych na toto vlastníky ještě speciálně upozornil.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 2. Březen 2021 - 16:17

  Jenže v tomto případě (kóje) se ví dopředu, že idiot nebude doma (idiot to avizuje již při schvalování, tedy před zahájením příprav) a přesto se parta chlapů na tento termín objedná. Škodu tedy nezpůsobí idiot, ale idiot ve výboru.

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2021 - 16:58

  Pane anonymouse (bez ověření), přemýšlím zda jste blb, který je opravdu tak blbý, nebo troll, který ty pitomosti píše schválně.

  Vlastník jednotky má ze zákona povinnost umožnit na vyzvání přístup ke společné části (§ 1183 odst. 1). Jak to udělá a jak si to zařídí – to je pouze jeho věc.

  Nemá povinnost „být doma“. To je přece naprosto bezvýznamné, zda bude doma, nebo v práci, na Mallorce, u milenky, u lékaře, nebo si půjde zaběhat do lesa. V tom ho nikdo neomezuje. Musí však zařídit, aby kóje byla zpřístupněna (volná a odemčena) v den a hodinu podle rozpisu.

  Pokud není schopen si zorganizovat tyto běžné situace, ať prodá jednotku a odstěhuje se do zemljanky, nebo do rodinného domu. Tam nebudou žádné společné části a on se nebude muset přizpůsobovat rozhodnutí většiny.

  Ale dokud je vlastníkem jednotky, bude dělat to, co mu ukládá zákon.

  Justitianus

  Vložil anonymouse (bez ověření), 2. Březen 2021 - 18:41

  Z dotazu vyplývá, že vlastníků, kteří nesouhlasí se zbytečnou rekonstrukcí funkčních kójí, zbytečnými výdaji, stavěním Potěmkinových vesnic (ve FO se něco nastřádalo, hurá, znuděný důchodce může začít utrácet, teď a tady, zítřek ho nezajímá) v době sakra rozjeté recese bude více. Většina + 1 tyto pošle do české zemnice, nebo do rodinného domu, protože:

  „Od Adama byli hlupáci vždycky ve většině.“
  Casimir Delavigne francouzský básník a dramatik 1793 – 1843

  Vložil hak (bez ověření), 2. Březen 2021 - 19:34

  Máte ne to svérazný názor, ale budiž.

  Vložil Leona (bez ověření), 2. Březen 2021 - 17:26

  „Vlastník jednotky má ze zákona povinnost umožnit na vyzvání přístup ke společné části (§ 1183 odst. 1).“

  Ano, jenže to neopravňuje k svévoli. Číst pořádně!

  O tom, že byt nebo kóje musí být odemčen, jak píše Justitianus, se tam už nepíše vůbec nic.

  Vložil Justitianus, 2. Březen 2021 - 18:19

  Leono (bez ověření), píšu Vám to velmi jemně, slušně a delikátně: Jste blbka.

  Už jsem napsal (včetně odkazu na příslušné ustanovení zákona), že vlastník jednotky je povinen umožnit na vyzvání přístup ke společné části. Nejde tedy o žádnou svévoli, jestliže jej SVJ vyzve aby splnil svou zákonem uloženou povinnost. Jen blbka by toto nepochopila.

  Zde se řeší pouze případ sklepní kóje, nikoliv nějaké „odemčení bytu“. Ze všech diskutujících jen jedna Leona to nepochopila.

  Zpřístupnit kóji znamená zařídit to tak, aby do kóje byl umožněn přístup (pro členy výboru a pro řemeslníky kteří budou na společné části pracovat na základě smlouvy se SVJ). Rozumí se samo sebou, že ke zpřístupnění kóje patří i odemčení dveří, případně vyklizení předmětů které by bránily v přístupu ke společné části. To nemusí být v zákoně výslovně zmíněno. Jen jedna Leona to pořád nechápe …

  Předpokládám, Leono, že jste krásná blondýna.

  Justitianus

  Vložil Taky Člen (bez ověření), 2. Březen 2021 - 16:46

  Pokud nějaký „idiot“(dle Vašeho názoru) avizuje již při schvalování rekonstrukce spol. prostor, že nebude doma, aby kóji vyklidil nebo zpřístupnil je jeho povinností, si zajistit osobu/firmu, která to učiní za něho. A už to nechlastej!!!

  Vložil Čtenář (bez ověření), 2. Březen 2021 - 13:53

  Rekonstrukce kójí ve sklepech (náhrada laťkových kójí za plechové) určitě není na stejné úrovni, jako výměna stoupaček.

  Vlastník domu s rekonstrukcí kójí prostě nesouhlasí a statutár se musí přizpůsobit, tečka. Pokud přesto zahájí práce a dokonce si ujedná jakousi nátlakovou metodu formou pokuty, zplatí ji jedině on/a sám/a.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 2. Březen 2021 - 15:02

  Ty „blbe“, co to tu matláš za nesmysly? Jaký „vlastník domu“ nesouhlasí s rekonstrukcí kójí? Kdo to je ten „vlastník domu“, kterému se musí statutár podřídit? Co to hulíš? Pokud byla tato rekonstrukce schválena shromážděním, tak se tomu musí pořídit všichni vlastníci jednotek v domě. Pokud to ještě nevíš, tak v SVJ vždy rozhoduje většina. Na tom je správa domu založena!

  Vložil Čtenář (bez ověření), 3. Březen 2021 - 6:49

  Předchozí výbor také netušil, kdo je vlastník domu, byl přesvědčen že statutár. Z toho si nic nedělejte, je vás víc než dost. Bez souhlasu vlastníka domu si nedovolím použít z jeho prostředků ani korunu a představte si, dům stojí a vše funguje.

  Na většinu nehraju. Co je většina, 5 z 9, 31 z 60 … 4 nebo 29 vlastníků má platit ostatním a být ve svých domovech otroky? Nikoliv člověče.

  Vložil Většina (bez ověření), 3. Březen 2021 - 7:27

  „Co je většina“

  Většina je podle zákona podíl hlasů 0,25+ (nadpoloviční většina z nadpoloviční většiny přítomných).

  Většina rozhoduje.

  Vložil Leona (bez ověření), 2. Březen 2021 - 12:00

  „dostane SVJ smluvní pokutu , měla by tato smluvní pokuta jít za viníkem“

  Pokud dostane pokutu SVJ, pak je viníkem SVJ. Trestat lze pouze viníka. Jak chcete rozhodovat o tom, že viníkem je někdo jiný, když o viníkovi již bylo rozhodnuto? Chcete trestat někoho jiného? Na jakém základě?

  Vložil AndyB (bez ověření), 27. Únor 2021 - 12:33

  Máte pravdu, že navrhnout pokutu pro sebe (objednatele) je poněkud nepraktické… K čemu ta pokuta povede? K soudům kvůli kójím? Aha!

  V realitě se takhle věci neřeší.

  Jak třeba donutíte 88 letého dědu, aby si vyklízel sklep? Buď podepíšou všichni souhlas anebo ať si každý řeší koje na vlastní pěst a náklad – to může být také cesta.

  Vložil anonymouse (bez ověření), 27. Únor 2021 - 14:33

  Máta naprostou pravdu „V realitě se takhle věci neřeší“. Zákony se v našem „právním státě“ dodržovat nemusí. Jízda na „červenou“ nebo nedání „přednosti v jízdě“ či nenošení „roušek“, se prostě zákonným způsobem neřeší. Na to stačí naše pravá, nefalšovaná," česká lidová tvořivost", přesněji řečeno, čecháčkovská „vychcanost“!Ono se to pak nějak okecá a nakonec vyřeší samo!

  Vložil JaVa, 26. Únor 2021 - 11:40

  Paní Růžičková v úvodním dotazu píše:

  „schválili jsme rekonstrukci kójí ve sklepech (náhrada laťkových kójí za plechové) o stejných rozměrech“

  Není tam ani slovo o tom, že by byl každý sklep samostatnou jednotkou. Z úvodního příspěvku jednoznačně vyplývá, že se jedná o společné prostory. Jejich správa a údržba je plně v kompetenci právnické osoby SVJ. Jestliže byla tato rekonstrukce řádně schválena shromážděním, tak je povinností statutárního orgánu SVJ postupovat s péčí řádného hospodáře a vymáhat veškeré navýšení těchto prací po vlastníkovi jednotky, který nesplní zákonem mu dané povinnosti dle § 1183 o.z.

  Přeji hezký den.JaVa

  Vložil ik (bez ověření), 26. Únor 2021 - 20:13

  A jak donutíte někoho, kdo se Vám šprajcne a neumožní rekonstrukci v jeho kóji provést? Uděláte-li to proti jeho vůli, tak nevíte jak zareaguje a zda nebude statutáry žalovat, protože bude tvrdit, že se ztratilo něco, co měl uskladněno ve své sklepní kóji když ji nechali statutáři vyklidit, aby firma mohla provést práci. Prostě nechceš? Měj laťky a hnusný starý vstupní dveře. Jsi rozumný, budeš mít hezkou, novou sklepní kóji. Proč dělat něco složitě, když to jde jednoduše.

  Vložil Čtenář (bez ověření), 25. Únor 2021 - 23:27

  Pokud pí.Růžičková od začátku ví, předpokládá, má informaci, že vlastník/ci kteří s touto rekonstrukcí nesouhlasí ji budou bojkotovat (na povel nevyklidí svoji kóji, nepodřídí se bořkovi stavitelovi), nic začínat nemůže a celá věc se prostě v počátku ruší. Žádná škoda nikomu nevznikne, právě naopak.

  • pořádnou smluvní pokutu
  • napálí SVJ smluvní pokutu
  • bude ihned vymáhat
  • bude částka desetinásobná
  • bude třicetinásobná

  Co mi to jenom připomíná …?

  Vložil . (bez ověření), 25. Únor 2021 - 15:49

  Vlastník se zdrží všeho… A co když se nezdrží? Takových je.

  Vložil taky Člen (bez ověření), 25. Únor 2021 - 16:22

  Zřejmě se mezi ty, co se „nezdrží“ počítáte i Vy. V tom případě, Vám budou dány všechny více náklady na již schválenou úpravu společných částí domu k úhradě! Stačí Vám to tak, nebo máte ještě něco k úvodnímu dotazu?

  Vložil . (bez ověření), 25. Únor 2021 - 17:11

  Já jsem se normálně ptal, jak řešit to, když se vlastník nezdrží. Takových vlastníků je..... Vy jste mi napsal, že jsem to já, kdo se nezdrží. Já si dovolím napsat, že jste vůl, ne-li přímo magor.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".