Vstupní dveře do bytu

Vložil Milde (bez ověření), 27. Červen 2015 - 8:20 ::

V jednom bytě chystají výměnu vstupních bytových dveří – a to včetně futer. Vím jedno, že kolem nich vede dost drátů – zvonky nebo od jističů k hlavnímu jističi na chodbě. Zároveň se tak poškodí i výmalba na chodbě ve spol. prostorách. Jaké s tím kdo máte zkušenosti u Vás? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Alois Adamec, 27. Červen 2015 - 18:02

  V našem SVJ platí,že vše vodorovné je vlastníka /ů/ a vše svislé je společným vlastnictvím,za které odpovídá a spravuje výbor SVJ.

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 11:48

  Než se trochu rozepíšu, je nutné si uvědomit, čí jsou ty dveře a futra. Nutné je tedy nahlédnout do prohlášení vlastníka.

  Pokud zjistíte, že jsou vlastníka bytu, nepotřebuje k tomu souhlas, můžete jej však nějakým způsobem „technicky omezit“.

  Pokud víte, že tam vedou kabely, nechť na své náklady nechá tyto kabely zaměřit. Bude následně vědět, kam rozhodně nevrtat.

  Další věc je, kdy tuto činnost bude dělat, aby to nedělal třeba ve svátek, kdy by měl být v domě klid. Na výmluvy typu, že na to jindy nemá čas, jsou pouze výmluvy.

  Další věc je, že to bude nepořádek, dohlédněte tedy na to, aby pokaždé po ukončení prací po sobě uklidil.

  Další věc je, že by měl uvést vše do původního stavu, včetně malby.

  Doporučuji o tom udělat zápis, nejlépe si pozvat daného vlastníka na jednání výboru a tam s ním tyto jednotlivé záležitosti probrat.

  Budete mít tak v ruce něco, o co se můžete opřít, když například poškodí elektroinstalaci. Můžete pak škodu a náklady na odstranění této škody po něm vymáhat.

  Vložil Petr.K (bez ověření), 27. Červen 2015 - 17:26

  V každém případě by snad pro výměnu dveří měla platit ve společném domě určitá pravidla, neboť dnes jich firmy nabízejí velké množství. Jde však o to, že touto úpravou zasáhne do společných prostor – a podotýkám, nikdy se mu to nepodaří dát do původního stavu, co bylo nedávno opraveno. Kabely opravdu bývají dosti často umístěny od elektroměrů umístěny pár cm nad futry, podobně je tomu i dalšími rozvody (kabel.tel, internet, domovní zvonky…) U nás v domě, kdo si chtěl nechat vyměnit dveře za bezpečnostní, tak použil variantu, že firma upravila původní rám, přidaly se tam další bezpečnostní prvky tak, aby dveře splňovaly požadovanou třídu bezpečnosti. K tomu byl vydán i certifikát.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 12:00

  Korky, výbor je u vás nějaká trestní komise?

  Vložil Petr.K (bez ověření), 27. Červen 2015 - 17:42

  Myslím, že tak daleko to není třeba řešit, ale členové výboru by měli mít nejlepší přehled, jak řešit tu či onu problematiku – např. z projektové dokumentace (pokud bude aktuální). Pokud by to však moc neobtěžovalo, neškodilo by, aby se např. členové výboru domluvili a vypravili se do onoho bytu. Zabránilo by se tím možná škodám nebo úrazům el. proudem. Vlastník bytu by rozhodnutí měl respektovat.

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 12:14

  Věřte, že pozvání vlastníka na výbor je velmi důležitá při řešení některých vzniklých konfliktů či jako nástroj toho, aby konflikty v rámci domu nevznikaly.

  Uvědomte si, že někteří vlastníci mají absolutní přehled o svých právech, avšak minimální povědomí o svých povinnostech.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 12:23

  Ne, nevěřím Korky, výbor není od toho, aby řešil konflikty mezi vlastníky a dělal osvětu podle svých představ. Tohle nevíte, vzdyť vy jinak víte úplně všechno. Uvědomte si Korky, že jako člen výboru zastupujete právnickou osobu, nejste ve výboru od toho, abyste poučoval vlastniky. Vy to nevíte?

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 13:00

  Já rozhodně nevím úplně všechno

  A v tomto konkrétním případu právě zastupuje všechny vlastníky jak zvolený člen právnické osoby a péčí řádného hospodáře se snažím předejít škodě na společném majetku, např. na zmíněné elektroinstalaci.

  Vlastníka tímto nepoučuji pouze jej technicky omezím, jak dané práce mohou a mají být provedeny v zájmu společného majetku, který SVJ spravuje.

  Úplně stejně můžu postupovat například při instalaci jiných zařízení, satelit, anténa, internet atd.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 14:11

  Přestaňte tady kázat ty bludy. Vlatníka můžete zastupovat pouze jako osoba, ne jako člen výboru. A to pouze v případě,když dostanete od nějakého vlatníka plnou moc. Z jakého důvodu někoho technicky omezujete. U nás byste dostal kopačky, vševěde. Nespraujete žádný společný majetek, co to je společný majetek?

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 16:51

  Nebudu se s Vámi přít o bludech, praxi, či realitě.

  V daném případě zastupuji všechny vlastníky, pokud jde například o zmíněnou elektroinstalaci, která bývá zpravidla ve společném vlastnictví vlastníků bytových jednotek až po jistič v bytovém domě. Jsem k tomu zplnomocněn jako statutární orgán SVJ, který je odpovědný za správu tohoto majetku.

  Omezuji je technicky právě z toho důvodu, aby vše bylo v pořádku, nedošlo ke škodám, či třeba k porušení záruky při zásahu do provedeného díla, které bylo provedeno dříve než požadavek někoho na něco.

  O společném majetku si přečtěte ustanovení NOZ o spoluvlastnictví a ustanovení o společenství vlastníků.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 17:50

  Jako člen výboru máte povinnost dělat správu odpovědně s péčí řádného hospodáře, to nikdo nepopírá. Nezastupujete při tom ovšem vlastníky, holenku. Máte to snad někde ve stanovách? Pravomoc hlídat výměnu dveří nebo elektroinstalace a zvonku do bytu vlastníka vám nikdo nedal. Nemáte oprávnění nikomu kontrolovat výměnu jeho dveří, nemáte oprávnění nikoho zvát na výbor a tam mu dávat nějaké kapky podle vašich představ. Samozřejmě svépravný vlastník se tam nedostaví a pošle vás na patříčná místa. Už jste to pochopil? Ne, tak to je váš problém. U nás by vám tam nikdo nepřišel, u nás byste si nikoho zvát na výbor ani nedovolil. Respektíve možná ano, ale jenom jednou. Hezký večer.

  Vložil Honzin (bez ověření), 28. Červen 2015 - 12:30

  Pane Anonymousi Jestli takto Vy respektujete výbor, tak to asi ve Vašem domě vypadá, že si každý dělá, co chce a jak chce. Vždyť výbor je prodloužená ruka nebo sluha všech vlastníků – holenku. Výměna vnějších dveří nebo když Vy se neodborně ve zvonku povrtáte a uděláte zkrat v celém baráku, tak to asi někoho zajímat bude a taky – kdo to zaplatí – holenku. A často se ty závady potom dosti obtížně hledají a není to nic levného. Tak ať máte plnou peněženku, až to budete mít platit!

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 18:06

  A koho tedy zastupuji jako člen statutárního orgánu společenství vlastníků domu, jejímž jsou vlastníci členy na základě toho, že jsou vlastníkem bytové jednotky?

  Ve Stanovách může být například toto: Řídí a organizuje běžnou činnost společenství vlastníků a rozhoduje ve věcech spojených se správou domu a s předmětem činnosti společenství vlastníků s výjimkou těch věcí, které jsou podle právních předpisů ve výlučné působnosti shromáždění, anebo si je shromáždění k rozhodnutí vyhradilo.

  Pokud daná elektroinstalace je společná, tak je to v zájmu všech i dotyčného vlastníka, aby nepřišel k úrazu.

  Nikomu žádné kapky nedávám, pouze říkám, že je nutné dodržovat nějaká pravidla a věřte, že to nedělám kvůli tomu, abych někomu ukazoval jakou mám „moc“. Dělám to kvůli tomu, aby vše proběhlo v pohodě ke spokojenosti všech vlastníků, včetně toho, kdo chce mít nové dveře, aby nedošlo ke škodám na společném majetku. A věřte, že je lepší to řešit na jednání výboru v klidu, než se o tom bavit někde na chodbě. Nehledě na to, že tam vlastníka, který chce něco upravit, můžete seznámit s dokumentací domu apod.

  Zaplať Bůh, zatím jsem nikdy nemusel řešit to, že by někdo nepřišel, či by mne vyhodil od dveří, když jsme chtěli něco řešit. Vše je o komunikaci.

  Já žádný problém nemám, pouze předávám své zkušenosti. To, že Vám se něco nelíbí, je možné. Ale to není můj problém.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 18:25

  Korky, krindapána, jako člen statutářního orgánu zastupujete přece právnickou osobu. Copak vy to nevíte? Copak vy jste kompetentí hlídat vlastnía, aby nepřišel k úrazu? A kde jste vzal to oprávnění? Dále, když někdo mění dveře, tak podle vás poškodí společný majetek v vy jste oprávněný toto hlídat. Běžte se vycpat, to je vše.

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 18:52

  Vážený pane,

  právnická osoba má své členy, pokud jste to ještě nezjistil, vystupuji za právnickou osobu a zastupuji tím všechny vlastníky.

  A nevkládejte mi, prosím, do klávesnice, co jsem nenapsal. Já neříkám, že jej budu hlídat, aby nepřišel k úrazu. Já tvrdím, že jsem oprávněn v rámci své kompetence zajistit ochranu společného majetku. Tím též můžu docílit toho, že pan majitel nenavrtá společnou elektroinstalaci, například pro osvětlení ve společných částech domu, a nedostane ránu, až to bude dělat.

  Nemluví se pouze o dveřích v příspěvku, ale i o rámu. Vy víte, jaký to bude rám, jaké s tím budou spojené činnosti? Zda bude zasahovat do společné zdi? Může se například jednat pouze o to, že vlastník dá bezpečnostní prvky do již stávajícího rámu.

  Celou dobu se tu však hovoří o tom, že se bude jednat i o nový rám. Nový rám může znamenat i to, že vlastník bude zasahovat do venkovní zdi, která není jeho majetkem, kvůli tomu, že třeba chce mít dveře vyšší než je má doposud, či bezpečnostní prvky vyžadují zásah do panelů.

  Tím, že to s ním technicky projdete mu poskytujete i službu, například máte jako SVJ firmu, která Vám udělá zaměření kabelů, aby nedošlo k jejich poškození, nebo mají členové Výboru k dispozici zařízení, které to umí, včetně zaměření kovových prvků ve zdech, aby majitel nevrtal zbytečně, protože by narazil na ocelovou výplň panelu.

  Ještě jednou opakuji, nedělám to kvůli tomu, abych někomu ukazoval jakou mám „moc“, ale aby vše proběhlo hladce pro všechny strany – jak vlastníka bytové jednotky, který bude zasahovat do společných prostor domu, tak pro ostatní vlastníky bytových jednotek, aby nebyly tímto počínáním nějak omezeni či nedošlo k poškození jejich společného majetku.

  Příjemný zbytek večera.

  Vložil Anonymous, (bez ověření), 27. Červen 2015 - 21:34

  Korky, vlastníci a právnická osoba jsou naprosto dvě rozdílné věci. Abyste zastupoval vlastníky musíte od nich mít plnou moc, od každého musíte mít plnou moc. Byl jste někdy u právníka, aby vás osobně zastupoval? Pokud ano, musel jste mu přece vy sám dát plnou moc. Zastupoval prácník někdy společenství? Jestli ano, zastupval snad pytel vlastníků? Ne, zastupoval právnickou osobu a statutární zástupci mu museli dát plnou moc, aby mohl zastupovat společenství. Ale pak nezastupval přece vlastníky. Společenství není plný pytel vlastníků. Vy nechápete základní věc, co je společenství. Hlavně, že vám to u vás žerou. Tak je dál zastupujte, kontrolujte a dohlížejte na ně, aby se jim nic nestalo. Doporučuji dát si pozor, aby se něco nestalo vám.

  Vložil Honzin (bez ověření), 28. Červen 2015 - 13:27

  Pane Anonymousi, myslím, že vůbec plnou moc mít nemusí, protože kdo se nechá zvolit jednou do výboru /statutárního orgánu/, tak asi činí z přesvědčení, že chce pro ostatní lidi v domě něco udělat dobrého a nikoliv někomu házet klacky pod nohy. Pane Anonymousi – to Vy děláte ze společenství vlastníků něco úplně jiného. Byl bych nerad, kdybyste svým počínáním uškodil i jiným spoluvlastníkům.

  Vložil lake, 27. Červen 2015 - 17:14

  V této věci bych se také zastal pana Korkyho. Každý má povinnost počínat si tak, aby nedošlo ke škodám na majetku, zdraví či na životě. Jednou z možností je upozornit škůdce přímo. Například na jednání výboru, nebo písemně. Výhodou jednání na zasedání výboru je, že z takového jednání je pořizován zápis a členové výboru mohou dosvědčit o čem se jednalo.

  SVJ i jednotliví členové výboru tím plní svou všeobecnou prevenční povinnost podle § 2900 NOZ:

  89/2012 Sb. § 2900
  Vyžadují-li to okolnosti případu nebo zvyklosti soukromého života, je každý povinen počínat si při svém konání tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, životě, zdraví nebo na vlastnictví jiného.

  lake

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 17:16

  Jsem rád, že se i na něčem shodneme :-) Díky.

  Korky

  Vložil tazatel jaryn, 27. Červen 2015 - 14:24

  Musím se zastat lehce Korkyho . Práce pro SVJ je hodně o komunikaci – nemyslím tím vněšování do práv vlastníka. Pokud vázne komunikace je to špatné. Většina vlastníků si myslí, že si můžou dělat v bytě co chtějí , jo pokud zasahují do něčeho co je součásti bytu – vlastnictví vlastníka – ať si poserou i stropy… Ale běžně vlastníci zasahují i do společných částí : upravují si odvětrávání, satelity, antény atd. Co se týče těch dveří vstupních : podle našeho prohlášení jsou majetkem vlatníka. Pokud bych si měnil i futra může opravdu dojít např. k poničení domovního zvonku. To že si poničím svůj přívod elektřiny po tom výboru nic není . Ale ten domovní zvonek, nebo rozvody STA atd… proč by na tohle neměl člen výboru, který cití zodpovědnost neupozornit. Takže: Anonymous, (bez ověření) – vyser si oko.

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 16:54

  Díky za lehké zastání :-)

  Vložil Ludmila, 27. Červen 2015 - 11:26

  Vypadá to, že u vás má každý vlastník jiné vstupní dveře do bytu (a co okna, ta jsou možná taky jenom některá vyměněna nebo dokonce každé jiné?)- to už za „Byťáku“ platilo a bylo popsáno v nájemních smlouvách, co je povinen vlastním nákladem provádět uživatel bytu a co vlastník. Vycházelo se z toho, že vstupní dveře do bytu musely být v domě stejné. Z toho zřejmě i vycházel výčet společných částí domu v Prohlášení (někde se dokonce uvádí- opsalo se z nájemní smlouv – že vnitřní část dveří je vlastníka, vnější společná, podobně se to opsalo u oken …).

  Podívejte se do Prohlášení jak to tam s dveřmi máte. V každém případě, když o nic jiného, tak jde o estetický vzhled a za stavební práce a event. škody, vzniklé při výměně, zodpovídá vlastník těch dveří. Společné vlastnictví je vždycky peklo, bohužel vlastníci zapomínají, co si odsouhlasili v Prohlášení a noví vlastníci, ti o existenci Prohlášení mnohdy ani neví.

  Vložil svjvmt, 27. Červen 2015 - 12:07

  Proč si myslíte, že všichni mají všechno v prohlášení jak by mělo být? A vy tam o dveřích máte? My ani ň. Dokonce ani výtah ne aj. Drtivá většina ani to prohlášení nemá, a neví co to je. Ano každý má jiné dveře, některá okna vyměněna.

  Vložil Korky0202, 27. Červen 2015 - 12:51

  V našem prohlášení je uvedeno, že dveře do bytových jednotek, včetně rámu jsou součástí bytové jednotky, stejně tak jako tepelná tělesa (radiátory), včetně termoregulačního ventilu.

  Samozřejmě i v našem prohlášení jsou napsané nesmysly, typu vlastník bytové jednotky vlastní pouze vnitřní výplň okenice, vnější výplň a rám je součást společných částí domu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".