Vrácení částky DPH

Vložil Arnold (bez ověření), 26. Srpen 2011 - 10:27 ::

Dobrý den, Společenství vlastníků je povinné uhradit dodavatelským firmám faktury (za teplo, elektřinu, stavební úpravy, atd.) včetně DPH. Je oprávněno požádat o vrácení příslušné částky DPH s ohledem na specifické postavení dané zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastníctví bytů?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil karelh, 29. Srpen 2011 - 20:51

  otázka zněla: Dobrý den, Společenství vlastníků je povinné uhradit dodavatelským firmám faktury (za teplo, elektřinu, stavební úpravy, atd.) včetně DPH. Je oprávněno požádat o vrácení příslušné částky DPH s ohledem na specifické postavení dané zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů?
  Odpověď:
  Ano je, pokud splní podmínky vyžadované zákokonem o DPH:
  1. uskutečňování ekonomické činnosti ve smyslu zákona o DPH osobou povinnou k dani dle § 5 odst. 1 a 2 ZDPH – … Osobou povinnou k dani je i právnická osoba, která nebyla založena nebo zřízena za účelem podnikání, pokud uskutečňuje ekonomické činnosti, přičemž ekonomickou činností se pro účely tohoto zákona rozumí soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby…
  K objasnění pojmu ekonomická činnost u bytových družstev vydalo v roce 2004 MF následující stanovisko http://cds.mfcr.cz/…ka_1214.html?… : Plnění, která spočívají v zajišťování bytových potřeb a dalších plnění přímo souvisejících s bytovými potřebami členů družstva nejsou považována za ekonomickou činnost bytového družstva, pokud jsou poskytována pro členy družstva – fyzické osoby. Jedná se zejména o následující plnění: …Zajišťování správy společných částí domu podle zákona o vlastnictví bytů a plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží v domě pro jejich vlastníky (s výjimkou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje). Pozor u dodávek tepla změna http://www.dashofer.cz/…j-cid242403/ Uvedené lze aplikovat i na SVJ
  2. Dále ust. § 72 ZDPH stanoví plátce je oprávněn k odpočtu daně na vstupu u přijatého zdanitelného plnění, které v rámci svých ekonomických činností použije pro účely uskutečňování zdanitelných plnění dodání zboží, převodu nemovitosti nebo poskytnutí služby s místem plnění v tuzemsku….
  3. SVJ bude registrováno jako plátce daně z přidané hodnoty (je jedno zda z důvodu překročení obratu dle § 6 ZDPH nebo jako tzv. dobrovolný plátce).
  Z výše uvedeného je jasné, že na výše položenou otázku nelze jednoznačně říci ano či ne bez znalosti dalších podrobností. Karelh,

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Srpen 2011 - 12:21

  Vážený pan Arnold, a ostatní.

  S určitostí ne, jelikož společenství je nezisková organizace, která hospodaří s cizími penězi – zálohami dle specifického zákona č. 72/1994 Sb., bez ročního obratu z ekonomické činnosti – společenství vlastníků nepodniká, a není a nemůže být ani „dobrovolným plátcem DPH“.

  Ekonomickou činností je soustavná činnost výrobců, obchodníků a osob poskytujících služby, včetně důlní činnosti a zemědělské výroby a soustavné činnosti vykonávané podle zvláštních právních předpisů, zejména nezávislých povolání jako je např. činnost vědecká, literární, umělecká, vychovatelská, jakož i nezávislá činnost lékařů, právníků, inženýrů, architektů, dentistů a účetních znalců. Za ekonomickou činnost se také považuje využití hmotného a nehmotného majetku za účelem získání příjmů, pokud je tento majetek využíván soustavně.

  Matějka

  Vložil lolek (bez ověření), 29. Srpen 2011 - 9:54

  pane „Matějka“

  • cit.„…společenství vlastníků nepodniká, a není a nemůže být ani „dobrovolným plátcem DPH“…“

   tzn. SVJ nemůže být „dobrovolným plátcem DPH“
   povinným se ale stát za specifických podmínek může ?

  lolek

  Vložil Matějka Jaroslav, 31. Srpen 2011 - 18:18

  Pane „lolek“,

  ano, za specifických podmínek při plnění dodávek dle energetického zákona jiným subjektům (fyzickým či právnickým osobám) než vlastním členům.

  Pozn.: Dodávky „nájemcům“ jednotek v nájmu od vlastních členů se to netýká, jelikož dodávka je uskutečňována členovi společenství, nájemní vztah mezi členem společenství a nájemcem není předmětem činnosti společenství.

  Matějka

  Vložil Pozorovatel (bez ověření), 1. Září 2011 - 11:01

  Otázka: Je SVJ oprávněno požádat o vrácení příslušné částky DPH s ohledem na specifické postavení dané zákonem č. 72/1994 Sb. o vlastnictví bytů?

  Kategorická, ale nesprávná, odpověď: Vložil Matějka Jaroslav, 26. Srpen 2011 – 13:21 Vážený pan Arnold, a ostatní. S určitostí ne, … není a nemůže být ani „dobrovolným plátcem DPH“.

  _____________­________________________­________________________­______

  Otázka: SVJ nemůže být „dobrovolným plátcem DPH“…?

  Další odpověď, neodpovídající první odpovědi: Vložil Matějka Jaroslav, 31. Srpen 2011 – 19:18 Pane „lolek“, ano, za specifických podmínek při plnění dodávek dle energetického zákona jiným subjektům (fyzickým či právnickým osobám) než vlastním členům.

  _____________­________________________­________________________­______

  Rozdílnost a zmatečnost jednotlivých odpovědí mi připomíná rozdílnost a zmatečnost výroků členů naší vlády. Že by nám sem přispíval člen vlády???

  Vložil Pavel, 26. Srpen 2011 - 21:57

  Pane Matějko, nemáte pravdu.

  1)Skutečnost, zda je někdo neziskovou organizací, je zcela irelevantní pro to, zda bude plátcem DPH a bude mít nárok na odpočet. Mnoho neziskovek je plátcem DPH a nárok si uplatňuje.

  2)SVJ hospodaří se „zálohami dle specifického zákona č. 72/1994 Sb.“ to máte pravdu, ale v okamžiku přijetí záloh se peníze stávají vlastnictvím SVJ, už jsem Vám to vysvětloval.

  3)Zda někdo má či nemá roční obrat z ekonomické činnosti uvedený v zákoně není důležité, neboť může být i „dobrovolným plátcem DPH“

  4)Zda subjekt podniká je nepodstatné, důležité je, zda uskutečňuje ekonomické činnosti

  5)Že SVJ „není a nemůže být ani „dobrovolným plátcem DPH““ je Váš subjektivní dojem. V literatuře jsou publikovány oba názory.

  Závěr: Tvrzení „s určitostí ne“ v daňovém právu je signálem, aby se k takovému tvrzení přistupovalo velmi obezřetně. Člověk se znalostí a zkušeností takto nemluví, protože má znalosti a zkušenosti. :-))

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil lolek (bez ověření), 29. Srpen 2011 - 10:00

  pane „Pavel“,

  • cit.„ad2…už jsem Vám to vysvětloval…“
   Můžete uvést přesněji kde konkrétně jste toto vysvětloval

  • cit.„ad5…je Váš subjektivní dojem. V literatuře jsou publikovány…“
   „Subjektivní dojem“ p.Matějky i „literatura“ je jen teorie.
   • odpovídá tedy ta „literatura“ (tj.že SVJ může být „…dobrovolným plátcem DPH…“)
    praxi (=judikatuře) ??
   • pokud ano, proč by SVJ mělo či chtělo být plátcem DPH?

  děkuji lolek

  Vložil Matějka Jaroslav, 28. Srpen 2011 - 14:18

  Vážený p.Pavel,

  k vašemu tvrzení musím oponovat: „…,ale v okamžiku přijetí záloh se peníze stávají vlastnictvím SVJ,…“.

  Nemáte v žádném případě pravdu, peníze se nikdy nestanou vlastnictvím SVJ. Z této Vaší představy vyplývá řada chybných názorů.

  Musíte si rozklíčovat ustanovení ZoVB §15 odst.4. „Pokud vznikla právnická osoba (§9), jsou finanční prostředky zálohově poskytnuté vlastníky závazkem právnické osoby vůči vlastníkům jednotek. …“.

  Já zastávám názor s řadou právníků i ekonomů, že peníze nejsou nikdy SVJ, jelikož jsou stále závazkem vůči vlastníkům.

  Matějka

  Vložil lake, 26. Srpen 2011 - 15:20

  Pravda je zcela jiná, než píše pan Matějka – možná je to tím horkem, kdo ví …

  1. Společenství může být označeno za „neziskovou organizaci“, ale pan Matějka se už nezmiňuje o tom, co by z této právně neurčité skutečnosti mělo vyplývat. Určitě to nemá nic společného s DPH. Ostatně jednoznačná definice „neziskové“ organizace v českém právním řádu neexistuje. Zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmu v ustanovení § 18, odst. 3 definuje (pouze pro účely daně z příjmu) „poplatníky, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání“, ale v příkladmém výčtu (§ 8 odst. 8) není ani jeden typ organizace, který by se dal identifikovat jako SVJ.
  2. Společenství nehospodaří s cizími penězi, nýbrž se finančními prostředky které jsou vedeny v účetnictví SVJ. Pravdou je, že je většinou získává výběrem záloh a jde tedy účetně o cizí zdroje, ale to na věci nic nemění. Tato chyba byla panu Matějkovi již nejméně dvakrát na tomto portálu vysvětlena, ale přichází se svým tvrzením znovu.
  3. Není pravdou, že „SVJ nepodniká“. Žádný celostátně platný právní předpis nezakazuje, aby SVJ podnikalo. SVJ samozřejmě může podnikat, t.j. vyvíjet hospoodářskou (ekonomickou) činnost, a dosahovat při tom zisk.
  4. Není pravdou, že SVJ není a nemůže být ani dobrovolným plátcem DPH. Neexistuje žádný celostátně platný právní předpis, který by zapovídal, aby se SVJ stalo plátcem DPH. Pravdou naopak je, že jako plátce DPH se může zaregistrovat prakticky kdokoliv, pokud vyvíjí ekonomickou činnost.

  Není pochyb, že SVJ běžně vykonává ekonomickou činnost (poskytuje služby, je ze zákona pronajímatelem). Tím je pro SVJ otevřena možnost být plátcem DPH.

  Otázkou je pouze to, zda to bude pro SVJ mít nějakou výhodu.

  lake

  Vložil Matějka Jaroslav, 26. Srpen 2011 - 16:41

  Pane „lake“ = demagog,

  tvrdíte: „Ostatně jednoznačná definice „neziskové“ organizace v českém právním řádu neexistuje.“

  Já předkládám několik příkladů zákonných ustanovení v ČR pro vaši informovanost:

  "Přehled části legislativy pro neziskové organizace /stav v r.2009/

  Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR Základní práva a svobody

  Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod Právo shromažďovací, právo sdružovat se ve spolcích a společnostech, právo zakládat politické strany a hnutí, svoboda náboženství 162/1998

  Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím Právo shromažďovací, svolání shromáždění, oprávnění a povinnosti svolavatele a účastníků shromáždění

  Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním Petice, petiční výbor, shromažďování podpisů – Zákon č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv Činnost ochránce, oprávnění a povinnosti ochránce

  Usnesení vlády č. 879/2007 Sb., návrh postupu zavedení metodiky pro zapojování veřejnosti do přípravy vládních dokumentů Stanovuje povinnost státních úřadů zveřejnit veškeré návrhy zákonů na internetu a následně se zabývat připomínkami veřejnosti – Zákon č. 227/1997 Sb., o nadacích a nadačních fondech Zřízení, vznik, zrušení, zánik, likvidace, status, orgány, hospodaření

  Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Založení, vznik, zrušení, likvidace a zánik, orgány, hospodaření

  Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., kterým se vydávají vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek Vznik a zánik vlastnické jednotky, převody vlastnictví, práva a povinnosti vlastníků jednotek, společenství vlastníků jednotek

  Zákon č. 378/2005 Sb., o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení Podmínky poskytování dotací bytovému fondu, převody vlastnictví, práva a povinnosti vlastníků jednotek

  Zákon č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů Charakteristika sdružení, zákaz sdružení, registrace, vznik a zánik sdružení, odborové organizace

  Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád V §27 upravuje okruh účastníků správního řízení, o kterých to stanoví zvláštní zákon. Pokud se řízení dotýká ochrany životního prostředí, může se účastníkem řízení stát také občanské sdružení (zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, § 70)

  Zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků Předmět podpory, způsoby poskytování podpory, podmínky podpory, přijímání a hodnocení návrhů projektů a výzkumných záměrů, Informační systém výzkumu a vývoje

  Zákon č. 215/2004 Sb., o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory Práva a povinnosti poskytovatelů a příjemců veřejné podpory – Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu Úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a působnost územních samosprávných celků při podpoře sportu

  Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu

  Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Poskytování dotací a návratných finančních výpomocí z územních rozpočtů

  Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách Všeobecné podmínky poskytování investičních pobídek

  Nařízení vlády č. 168/2000 Sb., o centrální adrese Uveřejňování informací o veřejných zakázkách, správce centrální adresy, provozní řád – Nařízení vlády č. 596/2006 Sb., kterým se stanoví přípustná míra veřejné podpory v regionech soudržnosti České republiky Výše přípustné míry v jednotlivých regionech – Nařízení vlády č. 267/2002 Sb., o informačním systému výzkumu a vývoje Centrální evidence výzkumu a vývoje, výzkumných záměrů, veřejných soutěží – Nařízení vlády č. 461/2002 Sb., o účelové podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o veřejné soutěži ve výzkumu a vývoji Náležitosti způsobu poskytování a užití účelové podpory, náležitosti zadávací dokumentace"

  PANE „lake“ STAČÍ ? Nebo opět vypíchnete jednu větu z kontextu a budete ji rozebírat, aby jste se zviditelnil?

  Matějka

  Vložil Pavel, 26. Srpen 2011 - 22:04

  Pane Matějko,

  uniká mi smysl výše uvedeného seznamu. Domníváte se, že z těchto předpisů vyplývá definice či seznam kdo/co je neziskovka?

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Matějka Jaroslav, 28. Srpen 2011 - 14:23

  Vážený p.Pavel,

  kdybyjste četl celou diskusi, tak jste v obraze. Pan „lake“ napsal: „Ostatně jednoznačná definice „neziskové“ organizace v českém právním řádu neexistuje.“

  Já pouze p.„lake“ informoval o některých definicích v českém právním řádu o „neziskových organizacích“.

  Matějka

  Vložil Votočka, 26. Srpen 2011 - 11:24

  S největší pravděpodobností – NE!! SVJ většinou nesplňuje podmínky pro registraci k DPH.

  Podrobné vysvětlení požadujte od své účetní.

  Votočka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".