Vlastník s 80 % hlasů

Vložil sis (bez ověření), 24. Listopad 2016 - 19:46 ::

Dobrý den, naše SVJ bytového má jednoho většinového vlastníka, který dle podílu na společných častech bytového domu disponuje cca 80% hlasů. Zbylých 10 vlastníků bytů disponuje každý cca 2% hlasů. Nyní většinový vlastník navrhl nové stanovy, ve kterých chce vše rozhodovat nadpoloviční většinou hlasů vlastníků přítomných na shromáždění. V podstatě by již hlasy ostatních vlastníků vůbec nepotřeboval. Je možné nějakým způsobem tohoto většinového vlastníka přehlasovat tak, aby nové stanovy nenabyly platnosti? Jde o to, že 10 z 11 vlastníků je proti těmto novým stanovám, bohužel počet hlasů těchto vlastníků je 20% z celkového počtu. Rádi bychom prosadili hlasování nadpoloviční většiny vlastníků a nikoliv nadpoloviční počet hlasů vlastníků. Děkuji za odpovědi i pomoc.

  • hlasování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil burdickatapult (bez ověření), 6. Prosinec 2016 - 16:53

Změna stanov je obyčejně 100% souhlas všech vlastníků… takže když bude ta hrstka Vás nesouhlasit, neodsouhlasíte si tyto stanovy…

Vložil Vlk (bez ověření), 28. Listopad 2016 - 11:08

Dobrý den sis, i když se situace na první pohled jeví jako beznadějná, kupodivu legislativa nabízí řešení.

  1. můžete postupovat podle stanov Vašeho SVJ, které platí až do doby přijetí nových stanov – v nich určitě máte určená procenta pro přijetí usnesení o schválení či změně stanov. Bohužel máte-li vzorové stanovy dle Nařízení vlády č. 371/2004 Sb., tak je rozhodným kvórem pro změnu stanov tříčtvrtinová většina hlasů přítomných členů společenství na schůzi (tj. 75 % podílů a více). Takže podle Vámi nastíněných poměrů ve Vašem SVJ budete určitě přehlasováni.
  2. v případě přehlasování, ale můžete využít odst. 1) z § 1209 Občanského zákoníku „Je-li pro to důležitý důvod, může přehlasovaný vlastník jednotky nebo i společenství vlastníků, pokud je vlastníkem jednotky, navrhnout soudu, aby o záležitosti rozhodl; v rámci toho může též navrhnout, aby soud dočasně zakázal jednat podle napadeného rozhodnutí. Není-li návrh podán do tří měsíců ode dne, kdy se vlastník jednotky o rozhodnutí dozvěděl nebo dozvědět mohl, jeho právo zaniká.“ A toto určitě důležitý důvod je, protože hlasovací poměry ve Vašem SVJ upírají rovný přístup k rozhodovacímu právu a možnosti spravovat společný majetek ostatním 10 členům, ale pozor na tří měsíční lhůtu, uteče jako voda.

3)Z Vašeho dotazu není zřejmé zda ostatní vlastníci byli vyzváni k připomínkování předložených stanov. Ale i kdyby tomu tak nebylo k předloženému znění nových stanov byste měli předložit navrhovateli Vaše připomínky a doplnění. To se bude hodit při případné soudní při.

Jest-li mohu tak Vám doporučuji prostudovat z Nového občanského zákoníku Oddíl 5 Bytové spoluvlastnictví, zejména §§1200, 1206–1214. A diskuze na tomto portálu, které se této problematice věnují. Bohužel platí úsloví „Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.“

Přeji Vám hodně zdaru Vlk

P.S.: Ideální by bylo se s navrhovatelem dohodnout na znění nových stanov. Jinak v našem SVJ máme ohledně změny stanov tuto klauzuli: „K přijetí rozhodnutí o schválení nebo změně stanov, je zapotřebí nadpoloviční většina hlasů všech členů společenství.“ Je ale pravdou, že nemáme vlastníka, který by vlastnil více jak 50 % podílu na společných částech.

Vložil VN (bez ověření), 25. Listopad 2016 - 10:21

Jediné co můžete , je to , že budete hlídat , aby všechny postupy fungovaly dle zákona a když zjistíte jeho porušení ,že se budete bránit. I když budete mít jenom 20% stejně musíte být přizváni na shromáždění , každý projednávaný bod musí být uveden na pozvánce a každé usnesení musí být uvedeno v zápisu ze shromáždění..

Vložil anon. (bez ověření), 24. Listopad 2016 - 19:56

Nemá¨te šanci. Zákon platí, vaše snaha je marná. Počítají se podíly na domě, ne kusy.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".