Vlastník jednotky je oprávněn objednat opravu společné části domu

Vložil Anonymous, 2. Červen 2014 - 23:38 ::

Lake tady napsal, že vlastník jednotky (bez ohledu na jeho spoluvlastnický podíl) je oprávněn objednat zateplení domu, opravu střechy a dalších společných částí domu.

Nemůžu to najít, takže pokračuji zde.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil X (bez ověření), 3. Červen 2014 - 14:29

  Na to jste se již jednou ptal.

  Lake opravdu napsal v jednom svém příspěvku „vlastník jednotky“ v jednotném čísle, ale myslel tím vlastníky jednotek kolektivně. Musíte číst cum grano salis.

  Pokud ale máte na mysli případ, kdy si opravdu jeden vlastník jednotky objednal nebo má v úmyslu objednat opravu společné části domu, tak popiště jeho pohnutky i okolnosti případu a položte otázku.

  Vložil & (bez ověření), 3. Červen 2014 - 19:28

  Kolektiv je od kolika vlastníků jednotek výše, pane X?

  Vložil X (bez ověření), 3. Červen 2014 - 22:06

  Já jsem nepsal o žádném kolektivu vlastníků. Měl jsem na mysli gramaticky kolektivně. Asi jako když v nějaké ústavě stojí, že „občan je zdrojem veškeré moci“ (a ne „občané jsou …“).

  Najděte si, co lake napsal:

  „Jestliže si vlastník jednotky objednal opravu střechy či zateplení domu, dostane po ukončení akce vyúčtování. Pokud zbývá k úhradě nějaká částka, která nebyla kryta složenými zálohami, uhradí na účet SVJ co je dlužen. Čemu na tom nerozumíte?“

  A nějaký nedovtipa to mylně pochopil tak, že lake tvrdí, že „vlastník jednotky (bez ohledu na svůj spoluvlastnický podíl) je oprávněn objednat zateplení domu, opravu střechy a dalších společných částí domu“. Jeho dotaz („z čeho že to oprávnění plyne“) v onom vlákně je ostatně již smazán.

  Vložil & (bez ověření), 3. Červen 2014 - 22:20

  V tom případě měl pisatel jasně uvést „Jestliže si vlastník domu objednal opravu střechy či zateplení domu …“ Pisatel si zjevně plete vlastníka jednotky a vlastníka domu.

  V ústavě je „Lid je zdrojem veškeré státní moci“, takže argument nesedí.

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 6:23

  pane Lake domnívám se ,že odpověd se bude zaměřovat k mému dotazu ohledně fin.výměny vrat u nebytového -soukromehoprostoru garáže. Je tomu tak??Jinak ke svému včerejšímu dotazu přidávámuořesnění. Na schůzi SVJ jsme všichni uživatelé byt.jed.8× jsme odsohlasily a provedly zápis,která nabízená varianta firmou bude provedena. O výměně venkovních vrat garáží není žádná zmínka.S touto variantou přišel předseda SVJ dodatečně po konzultaci s majiteli garáží s čímž nesouhlasíme.Tím,že majitelé by2bytů a 2garáží mají převážně s přidáním se jednoho majitele bytovek 3/4 podíl ,tak nás vždy přehlasují. Mimochodem jmenovaní majitele garáží,jenž si koupily do os.vl.jsou i majitelé bytů,které dlouhodobě pronajímají í s garážemi s námi vůbec v bytovce SVJ nebydlí-mají svoje vlastnické baráky tot zneužívají. Nehledě k tomu,že na jednoho z majitelů garáže a tudíž i bytovku je vedeno exekuční řízení a i na jeho všechny nemovitosti..Ma­jitelé těchto garáží proto vymyslely,jak se domnívám,že jednu výměnu vrat garáže si zaplatí a druhou zaplatí SVJ a hájí se tím,že venkovní vrata garáží jsou součásti bytovky.Můžete mi prosím odpovědět zdali se dožadují svého práva oprávněně,když jsou garáže jejich vlastnictví?Jinak se nejedná o opravu společných částí domu,Plánujeme pouze zateplení Bs budovy pod kterou jsou 2garáže v os.vl.a majitelé tuto situaci chtějí využít ve svůj prospěch.výměna dveří není nutná,jsou dřevěné a dle mého názoru by stačilo pouze jej ze vnitř zateplit polyetyrenem k uspoře financí,prostě by si poté kdykoliv majitelé garáží mohly svévolně prodat garáže za vyšší cenu. jedny dveře plechové i se zateplením je v projektu za cca 28tis.kč.Ale jak podotýkám,byty i garáže jsou dlouhodobě pronájímany lidem nepatřící do SVJ.Moc děkuji předem za brzkou odpověď ,popř.radu jak máme postupovat.Jinak váš článek není úplný,nemohl jsem jej dočíst/Nemůžu to najít,pokračuji zde./koukal jsem také na zákon 72/1994Sb o vlastnictví bytů a neb.prostorů.La­dislav Halada

  Vložil Anonymous... (bez ověření), 3. Červen 2014 - 7:08

  Diskutujete tady o ničem naprosto zbytečně. Kdo si co vymyslel a co se kdo domnívá je naprosto nepodstatné. Přečtěte si Prohlášení vlastníka, tam by mělo být uvedeno komu patří garáž a garážová vrata. Až zjistíte, co je napsáno v Prohlášení, tak nám to sdělte.

  Vložil Ladislav Halada, 4. Červen 2014 - 10:29

  k vlastnictví jednoky dále patří:a)nenosné vodorovné konstrukce(po­dlaha)b)nenos­né svislé konstrukce(příč­ky)c)vstupnívra­ta příslušející k nebytové jednotce d)vnitřní el.rozvody včetně zakončení(osvě­tlovací tělesa,zásuvky,vy­pínače)od hlavního el.jističe pro jednotku.¨Takto je pane ve vypisuna PV uloženém na katastru.Nyní mi prosím sdělte zdají mají právo na výměnu vrat při zateplování a budou li se snažit nás přehlasovat nebot mají celkem 4 hlasy + nějaký dobrovolník,je podrží celkem je nás 8byt,jednotek. budou se chtít bránit a trvat že nas přehlasují.stale dokola si dopisujeme co formulací budova obvod stěny s příslušenstvím­.atd. Podle mého názoru ted nemají právo do svych soukromých garáží požadovat nové vrata a SVJ jim to zaplatilo. Moc děkuji za odpověd,píši to jako neznalý-laik a spěcháme do zítřejší schuze SVJ.Moc děkuji. Halada

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 8:52

  Nechápu proč diskutujem o ničem.Napsal jsem že garáže jsou ve vlastnictví již zminovaných 2 osob,kteří si je koupily. a to i s vratmi. jsou výhradně jejich majetkem zaevid.i na katastru n. přeci nekoupily přístřešky bez dveří..A ted mi prosím odpovězte. co stím dělat.. mají dvě garaáže ,2 vlastnické byty nebydlí v bytech a vše je v pronájmu ..stále se opírají o ..co je budova .. a na dveřích trvají,,Děkuji.

  Vložil Anonymous.. (bez ověření), 3. Červen 2014 - 9:49

  Vy jste mě neposlechl. Píšete: „přece nekoupily přístřešky bez dveří.“ To všechno jsou vaše doměnky. Napište, co je o garážích a vratech uvedeno v Prohlášení vlastníka. Nechápu, proč vy diskutujete o ničem.

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 10:35

  jasně podívámse na to .jaký to bude mít vliv na výměnu vrat co si uživatelé přejí s oduvodněním citace ..budova–společné části domu .díky

  Vložil rebela, 3. Červen 2014 - 11:26

  Co je budova je úplne jedno. Pokud v Prohlásení vlastníka není uvedeno ze vrata jsou spolecnou cástí domu, tak SVJ nemůže platit jejich opravy.

  Vložil Ladislav Halada, 4. Červen 2014 - 11:31

  Na jednu z odpovědí jsem nyní odepisoval,nevím ke komu je směrována ale přesto moji odpověd na váši zprávu opět příkládám a nyní budu očekávat kvalifikovanou odpověd a radu jak postupovat,Dě­kuji.L.H

  Jednotka č.2243t|0|jen ebytovýp rostor v 1. podzemnímp odlaží. c.n.oo'l plochaj ednoilrys příslušenstvíjme . .............­....33'80 m2 Jednotkča ,zz43l|01s e skládáz : , i Součástjeí dnotkyj e veškeraje jí vnitřníe lektroinstalace. K vlastnictvíje dnotkyd ále patří:

  1. nenosnév odorovnék onstrukce( podlaha)
  2. nenosnésv islék onstrukce( příčky)
  3. vstupníw ata příslušejíckí n ebýovéj ednotce

  a; vnitrni. et. rozvody- včetně zakončení ( osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínačeo)d hlavníhoe l. jističep ro jednotku K vlastnictvíje dnotky č, 224f,na1 dále patřís poluvlastnickýp odíl o velikosti 338/ó816 na společnýcčh ástechb udovy vzhledemk celku' Jednotceé ,.2243t|o1při­ná1eisíp oluvlastnickýp odíl pozemkus t.p.č2. 474l1o^ v ýměře 1731m2o velikosti3 38i6816v zhledemk celku' Budoucí vztahk pozemku : Pozemekje předmětemp řevoduv souladus $ 21,o dst.1 zákonač ).721199S4b .v e znění pozdějšícáíer n a doplňků. 10. Jednotkač ,.2243na2je nebytovýp rostor v 1. podzemuímp odlaží. Celkováp lochaj ednotkys příslušenstvíjme . .....i.......­....20'60m 2 Jednotkač .z 2$na2 se skládáz : ‚.-.‘ Součástjíe dnotkyj e veškeráje jív nitřníe lektroinstďace. K vlastnictvíje dnotkyd ále patří:

  1. nenosnév odorovnék onstrukce( podlaha)

  0 nenosnésv isiék onstrukce( bytovép říčky)

  1. vstupnív ratap říslušejíckí n ebytovéje dnotce

  nl *itroi e1. rózvody- včetně zakončení ( osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínačeo)d

  Vložil X (bez ověření), 4. Červen 2014 - 14:43

  Z „pedofila“ se špatně kopíruje pomocí CTRL-C/V. V PV tedy stojí jasně:

  K vlastnictvíje dnotkyd ále patří:

  vstupnív ratap říslušejícík n ebytovéje dnotce

  Vstupní (spíše vjezdová) vrata jsou tedy ve vlastnictví vlastníka jednotky-garáže. Výměnu vrat si musejí tito vlastníci garáží uhradit ze svého. Přehlasovat vás ostatní vlastníky nemohou, protože o tom se zásadně nehlasuje.

  SVJ může nová vrata zajistit v rámci celkové rekonstrukce, ale trvejte na tom, aby vlastníci garáží předem složili zálohu na výměnu těchto vrat.

  Vložil Ladislav Halada, 4. Červen 2014 - 15:02

  Moc děkuji za odpověd. Ale co kdyby se majitelé dohodly s předsedou SVJ,který jim chodí na ruku? a přesto by to chtěl předseda uhradit?Kde a jakým způsobem třeba u soudu se můžeme bránit.?jaké jsou možnosti? Moc děkuji předem za odpověd a doufám,že je již poslední.Ladislav

  Vložil X (bez ověření), 4. Červen 2014 - 15:46

  Předsedovi vysvětlete, že by se dopustil zpronevěry. Myslím, že si to rozmyslí.

  Zpronevěra:

  "(1) Kdo si přisvojí cizí věc nebo jinou majetkovou hodnotu, která mu byla svěřena, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty.

  (4) Odnětím svobody na dvě léta až osm let bude pachatel potrestán,

  a) spáchá-li čin uvedený v odstavci 1 jako člen organizované skupiny, …"

  Pokud by to přesto udělal, pak na předsedu podejte trestní oznámení. Ale myslím si, že když mu ocitujete trestní zákoník, tak to nebude třeba.

  Vložil Ladislav Halada, 6. Červen 2014 - 6:11

  Dobrý den pane X,úvodem děkujeme zaSVJ,za veškeré rady ohledně mých dotazů o PV.dvou majitelů garáží v ov.Vaše rady i ostatní příspěvky od anonymů,kteří mi odpovídaly,nám při včerejší shůzi SVJ pomohly,přestože majitelé 2 nebytových prostorů- garáží v o.v +předseda trvaly na zaplacení výměny vrat u garáží.Stále opakovali citace Pojmy z SVJ o budově.,obvodní stěny a jiné formulace na to co patří k budově SVJ. O tom ,že při oznámení z naší strany,že nemíníme se o problému garáží dle PV zabývat jsou sokromé i s vratamy byly soustavně hluší,nic je nezajímalo,pěkně vytočený,tvrdily že májí vyjádření dvou nezávislých právníků ,a ten kdo mi dal radu z portálu SVJ jsou prý blbci -neználci práv.Po dlouhé debatě nakonec smlouva o dílo byla ponížena o cenu výměny vrat ,a dokonce se prosadilo i zateplování budovy kde ve smlouvě o dílo předseda podepsal a sám navýšil cenu o jmenované garáže aniž by seznámyl někoho z našich členů SVJ ,že jsou ve smlouvě také zařazeny i práce na již zminovaných ,garáží,a budou placeny z našeho FO.POdotýkám ,že do začátku včerejší schůze SVJ nikdo z nájemníku nedostal Smlouvu o díle k prostudování a nahlédnutí.Předseda ji pouze začal číst a že prým na ni nemáme nárok.Práce, která po včerejší schůzi již začnou 9.6.14,i když původně majitelé garáží i s předsedou SVJ byly poté soustavně proti zateplování budovy z důvodů že nebudou-li mít nové dveře/1ks za 38tis,včetně DPH/ nebude se zateplovat.Takto se chtěly pomstít -když my nic, tak vy také.toto používali k nátlaku aby majitelé bytovek,kteří se těšily na zateplení odsouhlasily ,že budou mít nové dveře ve svých garážích. a SVJ je zaplatí.Vzhledem k tomu že vlastní bytovky z 8 dvě, a 2 garáže mají celkem 4 hlasy při hlasování a přidal li se i předseda SVJ který jejich názory a návrhy soustavně doporučuje a souhlasí věsměs se vším, co navrhnou aj. Máme celkem 8 bytovek/ale nakonec se před úplným koncem schůze umoudřily a se zateplováním souhlasily a práce mohou započít. Jenom jsme nechápaly,že si stále tvrdily své a veškeré jim info z Pv je vůbec nezajímá,jako že se o tomto bodu

  • garáže v os.v. nemá jednat je vůbec ale vůbec nezajímalo a chtěli
  stále hlasovat,poněvadž ,vždy nás ve svůj prospěch % přehlasovaly.Po­dotýkám,že jeden z vlastníků pracoval na FÚ a nyní vlastní firmu na daně aj,máme dojem ,že se ho předseda bojí.Ještě jednou Vám i všem ,kteří mi odpovídaly přes moje otázky na tomto portálu.-neználka obtěžovaly moc děkuji .Ladislav
  Vložil Ladislav Halada, 4. Červen 2014 - 12:05

  je to zkopírováno z PDF a proto se to špatně zkopírovalo a tudíž i napsalo.pro Pro porozumění je přesný opis psáno: Jednotka č.2243/101 je nebytový prostor v 1.podzemním podlaží.Celková plocha jednotky s příslušenstvím je.....33,80 m2, Jednotka č 2243/101 se skládá z:--garáž 33.80m2. součásti jednotky je veškerá její vnitřní elektroinstalace. K vlastnictví jednotky dále patří: a) nenosné vodorovné konstrukce(podlaha) b)nenosné svislé konstrukce (příčky( c)vstupní vrata příslušející k nebytové jednotce d)vnitřní el.rozvody včetně zakončení (osv.tělesa .zásuvky,vypínače. K vlastnictví jednotky č 2243/101dále patří spoluvlastnický podíl o velikosti 338/6816 na společných částech budovy vzhledem k celkuJednotce č.2243/101 přináleží spoluvlastnický podíl pozemku st.p.č.2474/1 o výměře 1731m2 o velikosti 338/6816 vzhledem k celku.

  Budoucí vztah k pozemku:Pozemek je předmětem převodu v souladu s $ 21,odst.1 zákona č.72/1994Sb.ve znění pozdějších změn a doplňků. Vážený pane toto jsem celé opsal pro lepší srozumitelnost, druha garáž je táhož znění ,pouze změna m2 a č,jednotky. Těd konečně rád uvítám odpověd zdali jsme jim povini jako SVJ platit nové dvěře při jejich citaci o budově a příslušenství…Dě­kuji.Halada

  Vložil mija (bez ověření), 4. Červen 2014 - 11:37

  myslíte,že tomuhle bude někdo rozumět? Já tedy vůbec.

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 13:03

  Ano děkuji,zítra to zjistíme.ale bebudoul li v PV uvedeno,že vrata jsou společnou částí domu a oni nás přesto přehlasují,s o­důvodněním,že jejich vrata garáží jsou součásti domu?stačí když se jeden nájemník k nim přidá,jak poté bude možné se proti takovému schválení se bránit? Prosím o odpověd.Díky L.H i tak se zítra ozvu se zprávou o PV.

  Vložil mija (bez ověření), 3. Červen 2014 - 15:01

  pane Halado,odpověděl jste si docela pěkně a sám.I když v PV nebude nic o vratech a přes to vás přehlasují(ko­medie)tak se prostě zaplatí s Fo vrata a vy si můžete jít stěžovat max. k soudu nebo na lampárnu,to vyjde cca na stejno, páč soud půjde na ruku těm „důležitějším“­.Myslím, že tohle jste chtěl číst.....

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 15:16

  děkuji za ochotu podání odpovědi..a co je za tuto info od Vás:ložil rebela, 3. Červen 2014 – 11:26

  Co je budova je úplne jedno. Pokud v Prohlásení vlastníka není uvedeno ze vrata jsou spolecnou cástí domu, tak SVJ nemůže platit jejich opravy. jinak je pravdou,že jsou dva dotazy ,ale reaguji na ten kdo odpovídá,ba ani nevím kdo se za správami skrývá, vložil anonymus, bez ověření aj.já se alespon podepíši…nechtěl jsem toto číst co mi sdělujete.Tak si potom protiřečíte s PV..kde je potom pravda??Já se ptal slušně a každý není znalý,..právník aj..položil jsem pouze dotaz .L.H

  Vložil X (bez ověření), 3. Červen 2014 - 14:54

  Pane Halado,

  na toto téma jste již založil dvě vlákna („Financování výměny dveří v nebytových prostorech“). Proč nepokračujete tam? Máte tam jednu odpověď, na kterou jste nijak nereagoval. Místo toho pokračujete na jiném místě.

  Vložil Ladislav Halada, 3. Červen 2014 - 18:29

  neni moje, shoda jmen,pouze jsem se k dotazu přidal,le uplně obdobný..ale nezabývejte se tím,stejně mi nějaky anonym místo jasné odpovědi poradil aby jsem si stěžoval na lampárně..slušný přístup k lidem co neznají problematiku SVJ.Ladislav

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".