Vložil Ladislav Halada, 4. Červen 2014 - 11:31

Na jednu z odpovědí jsem nyní odepisoval,nevím ke komu je směrována ale přesto moji odpověd na váši zprávu opět příkládám a nyní budu očekávat kvalifikovanou odpověd a radu jak postupovat,Dě­kuji.L.H

Jednotka č.2243t|0|jen ebytovýp rostor v 1. podzemnímp odlaží. c.n.oo'l plochaj ednoilrys příslušenstvíjme . .............­....33'80 m2 Jednotkča ,zz43l|01s e skládáz : , i Součástjeí dnotkyj e veškeraje jí vnitřníe lektroinstalace. K vlastnictvíje dnotkyd ále patří:

  1. nenosnév odorovnék onstrukce( podlaha)
  2. nenosnésv islék onstrukce( příčky)
  3. vstupníw ata příslušejíckí n ebýovéj ednotce

a; vnitrni. et. rozvody- včetně zakončení ( osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínačeo)d hlavníhoe l. jističep ro jednotku K vlastnictvíje dnotky č, 224f,na1 dále patřís poluvlastnickýp odíl o velikosti 338/ó816 na společnýcčh ástechb udovy vzhledemk celku' Jednotceé ,.2243t|o1při­ná1eisíp oluvlastnickýp odíl pozemkus t.p.č2. 474l1o^ v ýměře 1731m2o velikosti3 38i6816v zhledemk celku' Budoucí vztahk pozemku : Pozemekje předmětemp řevoduv souladus $ 21,o dst.1 zákonač ).721199S4b .v e znění pozdějšícáíer n a doplňků. 10. Jednotkač ,.2243na2je nebytovýp rostor v 1. podzemuímp odlaží. Celkováp lochaj ednotkys příslušenstvíjme . .....i.......­....20'60m 2 Jednotkač .z 2$na2 se skládáz : ‚.-.‘ Součástjíe dnotkyj e veškeráje jív nitřníe lektroinstďace. K vlastnictvíje dnotkyd ále patří:

  1. nenosnév odorovnék onstrukce( podlaha)

0 nenosnésv isiék onstrukce( bytovép říčky)

  1. vstupnív ratap říslušejíckí n ebytovéje dnotce

nl *itroi e1. rózvody- včetně zakončení ( osvětlovací tělesa, zásuvky, vypínačeo)d

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.