Vadný hlavní vodoměr a požadavek na výměnu vodoměrné sestavy

Vložil P.N.-27.7. (bez ověření), 26. Červenec 2019 - 23:34 ::

Měření hlavního vodoměru od nezávislé organizace již proběhlo a bylo prokázáno, že patní vodoměr měří výrazně chybně. Řádově překročeny všechny přípustné limity odchylek měření u patního vodoměru. Ale dodavatel vody nám po měření napsal, že požaduje ještě před dořešením fakturace a výměnou hlavního vodoměru vyměnit vodoměrnou sestavu. Vodárny nespecifikovaly co přesně na vodovodní instalaci vyměnit, jestli části sestavy před hl. vodoměrem, za hlavním vodoměrem nebo obojí. Na upřesnění technického aspektu, tedy co přesně na sestavě vyměnit, se ješte budeme u vodáren informovat.

 1. Stačilo by z technického a právního hlediska vyměnit např. jen segment před vodoměrem, např. přidat filtr proti zanášení hl.vodoměru kaly?

Musí být vyměněno za přítomnosti technika z vodáren, když by se jednalo o část před hlavním vodoměrem?

 1. Dle jakého zákona a paragrafu může dodavatel požadovat výměnu vodoměrné sestavy před výměnou hlavního vodoměru a vyřešením reklamace fakturace. Co konkrétně na vodoměrné sestavě může požadovat vyměnit?

Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil PN777, 25. Listopad 2019 - 15:30

  Vše začalo výzvou k výměně hlavního vodoměru. Následně jsme porovnáním zjistili rozdíl mezi součty dálkově odečitatelných bytových vodoměrů a hodnotou na hlavním vodoměru, detailně viz.: http://www.portalsvj.cz/…vodaren-pvak Proběhlo měření od ČMI, potvrdilo rozdíl, vadný hlavní vodoměr, ale dodavatel vody chtěl provést výměnu celé vodoměrné sestavy. Chtěli jsme po dodavateli vody upřesnit, která část (díl) sestavy je nevyhovující a proč. Poslali jen násobně předražený cenový návrh na výměnu celé vodoměrné sestavy, ale na jeho provedení jsme nepřistoupili. Žádali jsme o jasnou specifikaci vadného či chybějícího dílu v sestavě. Nakonec vodárny nebyli schopni podat konkrétní odpověď, určit chybějící nebo vadný díl. Tzn. žádnou celkovou výměnu (ani dílčí výměnu) nakonec neprovedli a peníze za přiměřenou vodu (viz. chybný hlavní-patní vodoměr) vrátili.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 14:55

  abychom specifikovali co se dodavateli vody nelíbí. Protože montážní práce vyžadují uzavření hlavního uzávěru a demontáž obchodního měřidla (přerušení dodávky) a ěoupě nemusí být těsné, vřele doporučuji obrátit se na dodavatele aby 1. specifikoval rozsah prací a a za 2. aby je na objednávku provedl. Osobní zkušenost v jm kraji, místní vodárny takovou objednávku neodmítli a cena nebyla neobvyklá. Může to provést kterákoliv instalační firma, ale jednak to nemusí být v souladu s požadavkem dodavatele a také pokud nebude těsnit šoupě bez vodárny se neobejde a jen se prodlouží doba odstávky. Případné zemní práce se ovšem asi budete muset zajistit i když vodárny na to mají své dodavatele.

  Vložil PN (bez ověření), 19. Srpen 2019 - 17:55

  Díky ale v otázce je jasně napsáno: „Na upřesnění technického aspektu, tedy co přesně na sestavě vyměnit, se ješte budeme u vodáren informovat.“

  Tzn. nikdo po Vás nepožaduje: „Nechtějte po nás abychom specifikovali co se dodavateli vody nelíbí.“ To po Vás tedy opravdu nechci. Např. uživatel P_V pochopil, upřesnil a smysluplně mne odkázal.

  První uzávěr – ventil před patním vodoměrem „šoupě“ je těsné, testoval jsem. Žádné zemní práce nepotřebujeme.

  Dodavatel vody (PVK – Praha) poslal cenový návrh opravy, kde hodlá vyměnit úplně vše, navíc materiál a hlavně cena za práci je řádově tzn. několikanásobně vyšší než u soukromých instalatérů. Nikde nic neteče a jednotlivé segmenty sestavy tzn. ventily (uzávěry) apod. jsou funkční, nejsou rezavé atd. Přidat filtr před hlavní vodoměr dává smysl, ale nechápu proč chtějí vyměnit vše. Právě proto bylo v dotazu kromě jiného uvedeno: „Co konkrétně na vodoměrné sestavě může požadovat vyměnit?“.

  Otázkou je, proč stále dodavatel vody nezaslal vzorový výkres sestavy a nespecifikoval jaký díl, segment je na sestavě vadný. Jedná se PVK o vydělání na předražené opravě a tak vlastně redukování jejich budoucích nákladů, financí které bude muset vrátit za přiměření vody vadným hlavním vodoměrem? Uvidíme…, žádost o výkres a specifikaci vadného dílu/ů v sestavě dostanou ještě jednou.

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Červenec 2019 - 10:16

  Dle jakého zákona a paragrafu může dodavatel požadovat výměnu vodoměrné sestavy…

  Nejspíš podle smlouvy o dodávce vody.

  Vložil P.N.28 (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 22:25

  Děkuji za reakci.

  Ve smlouvě o dodávce vody přímo o výměně vodoměrné sestavy nic není uvedeno. Zmiňována je často přípojka a vodoměr. Ale vodoměrná sestava není uvedena. Tzn. Tzn. pravidla pro určení co na sestavě může být požadováno k výměně a kdy (po jakém časovém úseku nebo při jakém stavu opotřebení vodoměrné sestavy uvedeno není.

  Odkaz na naší smlouvu s PVAK, (dodavatel vody z Prahy) je stejná jako vzor :

  https://www.pvk.cz/…5/013667.pdf

  Možná odpověď na to, jestli je časově určena doba užívání vod. sestavy nebo je i jiné kritérium kdy měnit bude někde v ZoVaK (zákon o vodovodech a kanalizacích)? Zkusím zákon ještě projít.

  Vložil P_V (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 23:07

  V

  (4)...Pokud prípojka nebo vnitrní vodovod nevyhovuje požadavkum pro montáž vodomeru, je Odberatel povinen na vyzvání Provozovatele provést v primerené lhute potrebné úpravy.

  (6) Provozovatel je oprávnen prerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádení odpadních vod:

  e) neodstraní-li Odberatel závady na vodovodní prípojce nebo kanalizacní
  prípojce nebo na vnitrním vodovodu nebo vnitrní kanalizaci zjištené
  Provozovatelem,

  což dává vodárnám prostor jakoukoli neshodu se vzorem prohlásit z závadu.

  Vložil P_V (bez ověření), 27. Červenec 2019 - 10:09

  Existuje vzorový výkres vodoměrné sestavy. Ten si od vodáren vyžádejte. Buďte připraveni na to, že pokud se od něj odchýlíte v jakékoliv drobnosti, kterou si od vodáren nenecháte písemně schválit, budou na vás zlí.

  Oznamte vodárnám že na tom budete dělat, podle toho výkresu to nechte libovolným instalatérem předělat a hned poté požádejte vodárny o zaplombování vodoměru. Případně vám to celé udělá servisní firma od vodáren, ovšem asi dráž.

  Pro příklad, jak to chtějí v Praze. Dole odkaz Technické požadavky. https://www.pvk.cz/…ni-pripojky/

  Vložil P.N.28 (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 22:59

  Děkuji za informaci.

  Vzorový výkres vodoměrné sestavy vyžádám. Uvidíme jak se k žádosti PVaK postaví, tzn. co, za jak dlouho a jestli vůbec pošlou.

  Doufejme, že vodárny jen nezdržují a nechtějí si jen snížit náklady na vrácení financí za vodu, kterou přiměřil hlavní vodoměr. Tak, že nás budou nutit k výměně vodoměrné sestavy i za vodoměrem směrem do domu. Tzn. vyšší celková cena za výměnu. Navíc pokud bychom byly nuceni materiál i službu – výměnu provést a zaplatit přímo jim nebo jim spřízněné firmě. I proto potřebuji vědět podle čeho konkrétně můžou určit kdy vodoměrnou sestavu vyměnit.

  Uvidíme jak zareagují.

  Ten odkaz je „žádost o zřízení přípojky“, mi přípojku máme. Proč bylo odkázáno na tu URL? Děkuji za reakci.

  Vložil P_V (bez ověření), 28. Červenec 2019 - 23:14

  Bylo odkázáno na to URL, protože jsem u toho taky napsal, co tam hledat.

  Právě s PVK mám už z více míst informace o hnidopišském lpění na přesné podobě sestavy. Jelikož se jim prý množí případy reklamací špatně měřících vodoměrů, tak nyní vyžadují, aby sestava byla 100% v cajku. A to i u odběratelů, kteří nereklamovali.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".