Úzká komunikace u parkovacích stání v podzemní garáži

Vložil Vaclav Novak (bez ověření), 17. Leden 2021 - 0:31 ::

Dobrý den,

na náš výbor SVJ se obrátil jeden ze spoluvlastníků podzemní garáže pod domy v našem SVJ. Má kolmé řadové stání mezi sloupy a nemůže zaparkovat, pokud na příjezdové komunikaci stojí podél zdi zaparkované auto, které tam léta neparkovalo. Argumentuje tím, že dle norem, by ta příjezdová cesta měla být široká min. 4.5m, ale pokud tam stojí auto je to tak 3–3,5m.

Potíž je v tom, že i podél té zdi jsou parkovací stání, které developer prodal jiným spoluvlastníkům té garáže. Místa jsou zanesená v realizační projektové dokumentaci, která měla být oveřena v rámci platné kolaudace v roce 2002.

Stězovatel vlastní a užívá to své stání od roku 2011 a vloni došlo k prodeji toho místa podél zdi a nový spoluvlastník ho používá.

Otázka: S kým by měl stěžovatel řešit svůj problém? Eventuelně porušení norem.

Nemyslím si, že v tomto má výbor SVJ nějakou zodpovědnost, ale můžeme tomu napomoci, třeba v komunikaci atp. Naše SVJ je větší, garáž má 143 míst = spolvlastníků… už tak s touto nebytovou jednotkou máme práce, např. na schromáždění.

Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr87, 17. Leden 2021 - 17:10

  Dobrý den,

  ať se stěžovatel naučí parkovat nebo si koupí menší automobil. Ničeho jiného evidentně nedosáhne.

  Pokud věděl od roku 2011, že při parkování zasahuje do cizího stání a neřešil to tehdy, teď už nic nevyřeší.

  Ideálně si měl prostor přeměřit ještě předtím, než si to stání koupil.

  Vložil Justitianus, 17. Leden 2021 - 3:59
  • Napsal jste: „na náš výbor SVJ se obrátil jeden ze spoluvlastníků podzemní garáže“.

  Takže je to jasné: SVJ s tím nemá nic společného. Předmětem činnosti SVJ je (zejména) správa společných částí domu a správa společného pozemku. Nikoliv správa jednotek (§ 1175). Výstižně jste napsal, že výbor SVJ v tom nemá žádnou zodpovědnost. Vše si musí vyřešit spoluvlastníci jednotky „Garáž“ sami mezi sebou.

  • Napsal jste: „… podél té zdi jsou parkovací stání, které developer prodal jiným spoluvlastníkům té garáže“.

  Ne, ne, ne. Opakujete nepravdivé tvrzení, které jste kdesi slyšel. Garážové stání není věc. Garážové stání tedy není možné „prodat“. Developer mohl prodávat pouze své ideální spoluvlastnické podíly na jednotce Garáž. Spoluvlastnický podíl ovšem není spojen s žádnými konkrétními čarami, namalovanými na podlaze podle jakéhosi projektu.

  • Napsal jste: „vloni došlo k prodeji toho místa podél zdi …“

  Ne, ne, ne. Jak už jsem vysvětlil, došlo pouze k prodeji spoluvlastnického podílu na jednotce Garáž. Spoluvlastníci jednotky si mezi sebou mohou určit jak budou jednotku užívat, kde je povoleno parkovat, kdo bude parkovat a kdo bude z užívání vyloučen (za finanční náhradu). Můžete jim to takto vysvětlit a nechte je ať si to mezi sebou vyřeší. Nic víc stejně dělat nemůžete.

  • Napsal jste: „… už tak s touto nebytovou jednotkou máme práce, např. na schromáždění.“

  Spoluvlastníci garáže jistě dodrželi zákon a zmocnili společného zástupce, který vykonává práva vlastníka garáže vůči SVJ (§ 1185 odst. 2). To platí i pro účast na shromáždění, pro hlasování, pro doručování vyúčtování služeb, atd.. Jediná práce pro SVJ spočívá v tom, že archivujete plné moci udělené společnému zástupci.

  Justitianus

  Vložil Vaclav Novak (bez ověření), 17. Leden 2021 - 11:49

  Zdravím,

  nejsem akademik a nehledám důkaz, že se to SVJ netýká a že si to ONI mají vyřešit sami. Krom toho, že jsem předsedou výboru SVJ, jsem také jedním ze spoluvlastníků garáží a když už jsme u toho, bývám zplnomocněná osoba za garáže pro účast na schromáždění SVJ. Nepřišlo mi to tak důležité zmiňovat. Chci mít v SVJ pokud možno klid a hledám tu někoho, kdo se musel popasovat nějakým podobným problémem jehož řešení je nad možnosti jednoho člena SVJ.

  Je pravda, že tato nebytová jednotka byla developerem rozprodána formou ideálních podílů jednotlivým spoluvlastníkům, nicméně součást kupních smluv je i označení parkovacího místa = užívacího práva, a to dle celkového výkresu garáží. Ten výkres pochází od developera a v SVJ ho bereme jako prvotní určení, dohodu současných spoluvlastníků, kdo kde bude užívat tento nebytový prostor. Co je mi známo, tak krom 2 případů, kdy se dva spoluvlastníci domluvili, že si prohodí své místa, tak k jiné změně dohody o úžívání garáží nedošlo.

  Znovu zopakuji otázku: S kým by měl stěžovatel řešit svůj problém? Eventuelně porušení norem. Nabízí se odpověd: se spoluvlastníky, jenže těch je 142, těm stačí nečinnost. Soudní cestou, to je hodně drahá a dlouhá zábava o ničem. Zajímalo by mne, zda je možné se domáhat nápravy sitace popř. odškodnění na někom a to z titulu, že došlo k porušení stavebních norem.

  Děkuji, VN

  Vložil Justitianus, 17. Leden 2021 - 13:40
  • Pane Novaku, napsal jste o problému „… jehož řešení je nad možnosti jednoho člena SVJ“.

  A právě v tom je Vaše chyba a Váš základní omyl.

  Záležitost není řešitelná v rámci SVJ mezi členy SVJ. To jsem Vám přece už napsal! Záležitost je řešitelná jedině v rámci spoluvlastnictví Garáže rozhodnutím přijatým mezi spoluvlastníky Garáže. Dokud toto nepochopíte, je zbytečné abych zde dále komunikoval.


  Je bezvýznamné co developer snad uvedl v jednotlivých kupních smlouvách. Ty ostatně zavazovaly pouze prodávajícího (developera) a kupujícího (nabyvatele ideálního podílu na jednotce). Závazky z kupní smlouvy mohl kupující vymáhat pouze na prodávajícím, a to pouze do doby než developer ztratil nadpoloviční většinu. Obsah kupních smluv je tedy pro ostatní spoluvlastníky významný asi tak jako tiché, krátké uprdnutí ve vlahém pdzimním večeru.

  Jestliže všichni dodržují „výkres od developera“, pak jde nepochybně o konkludentně sjednanou dohodu všech spoluvlastníků Garáže. Tato dohoda je bezpochyby platná a vymahatelná, samozřejmě pouze do doby, než spoluvlastníci Garáže přijmou (většinově) jiné rozhodnutí o využití jejich společného majetku.

  Řešit nějaké odškodnění z důvodu „porušení stavebních norem“ je předem odsouzeno k neúspěchu.

  Justitianus

  Vložil Wendy (bez ověření), 17. Leden 2021 - 13:54

  „Řešit nějaké odškodnění z důvodu „porušení stavebních norem“ je předem odsouzeno k neúspěchu.“

  Porušení předpisů je naopak zásadní, pokud k němu došlo. Předpisy řeší podrovně požadavky na parkovací stání. Nejprve je třeba zjistit, zda jsou parkovací stání v souladu s předpisy, a nebo je příčina potíží jinde – např. v nadměrné velikosti automobilu. Od toho se odvíjí řešení.

  Vložil Justitianus, 17. Leden 2021 - 14:03

  Wendy, Vy buď neumíte číst (dyslexie), nebo nerozumíte jednoduchému textu v českém jazyce. Nechte si to od někoho vysvětlit.

  Nikdy a nikde jsem nenapsal, že by porušení předpisů nebylo zásadní. Napsal jsem pouze to, že řešit nějaké odškodnění z tohoto důvodu je předem odsouzeno k neúspěchu. Čtěte co bylo napsáno a pak (až tomu porozumíte) teprve případně reagujte. Děkuji.


  Takže znovu pro méně chápavé, a jako doplnění pro tazatele:

  Řešit nějaké odškodnění z důvodu „porušení stavebních norem“ je předem odsouzeno k neúspěchu. Snad byste mohl pátrat zda vnitřní uspořádání parkovacích stání a jízdních pruhů odpovída normám (nevím z hlavy zda to řeší ČSN 73 6056 nebo ČSN 73 6058). Šířky jízdních pruhů při kolmém a šikmém stání řeší ČSN 73 6056 (viz např. Remeš, J. a kol., 2014).

  Šíře jízdních pruhů musí být dodržena, měl by si to pohlídat Hasičský záchranný sbor – jde o bezpečnost a možnost hladkého a rychlého vyklizení garáže při požáru. Zkuste tedy tuto bojovou cestu …

  Justitianus

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".