uzavírací ventil na stoupačce

Vložil Marti (bez ověření), 26. Leden 2016 - 22:02 ::

Prosím o radu. V prohlášení vlastníka je uvedeno: „Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (potrubní rozvody vody, ústředního topení,elektro­instalace, odpady apod.) kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů.“ Zajímalo by mě, který uzavírací ventil se tím myslí. Ten nad vodoměrem vedoucí ke stoupačce přístupný z bytu nebo nějaký centrální na patě domu ? Začal mi totiž jemně protékat a nevím, zda patří pouze mně nebo se jedná o společnou část domu. Děkuji.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil lake, 27. Leden 2016 - 8:41

  Uzavíracím ventilem se míní kterýkoliv ventil s uzavírací schopností. Tam, kde se píše o „ventilu“ v jednotném čísle, platí to shodně pro všechny ventily.

  Vaše prohlášení musí povinně obsahovat výčet spoečných částí (v části prohlášení, která definuje společné části). Také musí povinně obsahovat výčet těch částí, které jsou ve výlučném vlastnictví vlastníka jednotky (v části prohlášení, která definuje Vaši jednotku).

  Vy jste z prohlášení citoval pouze druhou část o jednotce. Ta je poněkud hůře pochopitelná. Řadí za sebou části oddělené slovy „kromě“ (exkluze) a „včetně“ (inkluze). Je to jako v matematice:

  Který výsledek je správný?
  (3–2)+1=2
  3-(2+1)=0
  Odpověď: Správné jsou oba výsledky, jde jen o umístění závorek.
  Které z obou tvrzení je správné?
  (A) Součástí bytu je (veškerá jeho vnitřní instalace kromě stoupacích vedení) včetně uzavíracích ventilů.
  (B) Součástí bytu je veškerá jeho vnitřní instalace (kromě stoupacích vedení včetně uzavíracích ventilů).
  Odpověď: Správná jsou obě tvrzení, jde jen o umístění závorek.

  Podle obecných matematických zásad pro vyhodnocování výrazů platí, že výraz obsahující operace stejné úrovně, nerozdělený závorkami, se vyhodnocuje postupně zleva doprava. Podle zásad výrokové logiky se NOT (!) vyhodnocuje dříve než AND (&&). Kdybychom tyto zásady použili na větu z vašeho prohlášení, pak správná je varianta A.

  Právní logika ovšem není totéž co matematika a výklady mohou být dva. Zjistěte si co je v prohlášení uvedeno o společných částech.

  lake

  Vložil Marti (bez ověření), 27. Leden 2016 - 9:30

  Děkuji. Cituji z prohlášení, co je uvedeno o společných částech.

  "1. Společnými částmi budovy jsou:

  • základy vč. izolací, obvodové a nosné zdivo, hlavní stěny, průčelí
  • střecha
  • hlavní svislé a vodorovné konstrukce
  • vchody
  • schodiště, okna a dveře přímo přístupné ze společných částí, lodžie přímo přístupné ze

   společných částí domu

  • chodby
  • prádelna
  • sušárny, žehlírna
  • místnosti pro kola, kočárky
  • sklady
  • rozvody tepla, vody, kanalizace, elektřiny, společné televizní antény (STA),

   domovní elektroinstalace, rozvody telekomunikací

  • rozvody odsávání a větrání
  • společné technické zařízení

  Všechny tyto společné části mají právo užívat a povinnost podílet se na jejich opravách a údržbě všichni spoluvlastníci z titulu svého spoluvlastnického práva."

  Vložil lake, 27. Leden 2016 - 10:25

  Děkuji. Společné části jsou tedy definovány neurčitě, není rozlišena část rozvodů společná a část, která je ve výlučném vlastníctví vlastníků jednotek. Stoupací vedení je celé společné, o tom není sporu.

  Stále mi to vycházi na variantu A. Logic operations: http://www.wolframalpha.com/…getPopup.jsp?…

  lake

  Vložil Marti (bez ověření), 27. Leden 2016 - 12:53

  Děkuji. Pokud jsou tedy společné části v prohlášení vlastníka definovány neurčitě a není jisté komu patří uzavírací ventily, nedá se v tomto případě použít §6 d) NV 366/2013 Sb., které definuje uzávěry jako část společnou ?

  „Společnými částmi domu jsou dále: rozvody vody teplé i studené včetně stoupacích šachet, ať jde o hlavní svislé rozvody, nebo odbočky od nich až k poměrovým měřidlům pro byt, nebo k uzávěrům pro byt, nejsou-li instalována měřidla pro jednotlivé byty, včetně těchto měřidel nebo uzávěrů; to se netýká rozvodů uvnitř bytu, včetně vodovodních baterií “

  Vložil lake, 27. Leden 2016 - 13:07

  Pokud je prohlášení částečně neurčité, mohl by soud jistě použít nařízení vlády č. 366/20123 Sb., a to s odkazem na § 10 odst. 1 NOZ: „Nelze-li právní případ rozhodnout na základě výslovného ustanovení, posoudí se podle ustanovení, které se týká právního případu co do obsahu a účelu posuzovanému právnímu případu nejbližšího.“

  Podle Vaší citace z definice bytu v prohlášení se mi to jeví jako případ A. Víc Vám k tomu nesdělím. Je to fuška: skoro každé prohlášení vlastníka je částečně nesrozumitelné, nebo neurčité, nebo v něm něco chybí. Jako by původní vlastníci budov nemysleli vlastním mozkem a jen něco bezmyšlenkovitě opisovali.

  lake

  Vložil Marti (bez ověření), 27. Leden 2016 - 13:41

  Děkuji moc za Vaše odpovědi pane Lake.

  Vložil Ladik, 21. Září 2016 - 9:16

  Ladikzv Naše SVJ má podobný problém, je možné učinit dotaz? Děkuji Ladik

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".