Uplatňování DPH u bytových družstev

Vložil Pavel, 1. Září 2019 - 22:54 ::

Dnes se tu vyskytl od nicku Znalec DPH příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…-za-spravu-0#…

ve kterém se uvádělo:

1)Nutno dodat, že tento výklad GFŘ měl mezi daňovými poradci už tehdy své odpůrce.

2)Dnes je výklad překonaný.

ad1)Uvedená problematika se tu řeší opakovaně. Své odpůrce má tato Informace stále, ale to je tak vše. Právo tvoří státní úředníci, nikoliv odborná veřejnost. Odborníci dokáží jen ve velmi malé míře ovlivnit právo prostřednictvím výkladu soudu, což není tento případ.

ad2)Neuvádíte proč by měl být tento výklad překonaný. Výklad je od počátku v rozporu s právem, ale není překonaný o čemž svědčí i to, že stále visí na stránkách finanční správy.

Naopak.

Na základě níže uvedené Informace se již ustálila „správní praxe“ a postup plátců v duchu tohoto právního názoru nebyl, není a velmi pravděpodobně nebude daňovou správou zpochybňován.

K soudnímu vyjasnění velmi pravděpodobně nedojde, protože na tom nikdo nemá zájem.

Výše uvedené uvádím pro ilustraci, jak se v ČR tvoří „právo“.

Ale nejsem znalec DPH, jen čtu evropské a české předpisy, literaturu a judikaturu.

Hezký den!

Pavel

_____________­________________________­________________________­________________

https://www.financnisprava.cz/…ruzstev-1643

Uplatňování DPH u bytových družstev

3. srpna 2004

V tomto výkladu je řešena aplikace zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty u bytových družstev. Plnění, která spočívají v zajišťování bytových potřeb a dalších plnění přímo souvisejících s bytovými potřebami členů družstva nejsou považována za ekonomickou činnost bytového družstva, pokud jsou poskytována pro členy družstva – fyzické osoby.

Jedná se zejména o následující plnění:

 • Výstavba družstevních objektů (obytných domů a garážových objektů, bytů a garáží) realizovaná vlastními kapacitami družstev nebo realizovaná družstvem jako investorem.
 • Pronájem bytů, garáží a garážových stání a plnění poskytovaná s jejich užíváním (s výjimkou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje).
 • Zajišťování správy společných částí domu podle zákona o vlastnictví bytů a plnění poskytovaná s užíváním bytů a garáží v domě pro jejich vlastníky (s výjimkou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje).
 • Převody družstevních bytů , garáží a garážových stání a spoluvlastnických podílů na pozemcích, které k nim příslušejí.

Pokud jsou obdobná plnění poskytována právnickým osobám, jedná se o ekonomickou činnost i v případě, kdy tyto právnické osoby jsou členy družstva, neboť u právnických osob se nejedná o zajišťování bytových potřeb členů družstva.

Ekonomickou činností jsou uvedená plnění rovněž v těch případech, kdy jsou poskytována pro osoby, které nejsou členy družstva. Ekonomickou činností je rovněž účtování různých administrativních poplatků (např. za zpracování smlouvy o převodu členského podílu, povolení stavebních úprav, povolení podnájmu, zápisné nového člena a podobně) a dále to jsou dodávky tepla a teplé vody z vlastního zdroje a to členům družstva i osobám, které členy družstva nejsou.

Do obratu bytového družstva rozhodného pro registraci k DPH podle § 6 odst. 2 zákona dále vstupují:

Výnosy za plnění poskytovaná pro osoby, které nejsou členy družstva, a členy právnické osoby (např. nájemné z bytů, nebytových prostor, pozemků a staveb, plnění poskytovaná s jejich užíváním, údržba, opravy, rekonstrukce, poplatky za administrativní úkony, správa domů). Nájemné z nebytových prostor (vyjma garáží a garážových stání) staveb a jejich částí a plnění poskytovaná s jejich užíváním i v případě, kdy jsou poskytovány členům družstva – fyzickým osobám.

Úhrada vlastníků nebytových jednotek (vyjma garáží a garážových stání) za správu domu podle zákona o vlastnictví bytů a úhrady za plnění poskytovaná s jejich užíváním i v případě, kdy jsou poskytovány členy družstva – fyzickými osobami. Do obratu nevstupují částky, které nejsou v souladu s účetními postupy účtovány do výnosů, např. při přeúčtování dodávek elektrické energie, tepla, plynu, vody a podobně.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Znalec DPH (bez ověření), 2. Září 2019 - 10:09

  A teď si Pavle vezměte, kdyby se našla družstva, která tuto informaci pochopila špatně, popř. o ní nevěděla, nebo jí ignorovala a DPH z poplatku za správu neodváděla. Za 10 let může jít o milióny Kč, u větších družstev klidně desítky miliónů Kč. Pokud by si toho někdo všiml, družstvo by doměrek položil do kolen. Já jen, že není dobré se v daních hrabat a raději jen tiše našlapujme. Myslím, že příkladů najdeme mnoho zejména v malých okresních městech u tzv. OSBD.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".