Ukončení členství v SVJ

Vložil Šprengr (bez ověření), 15. Duben 2021 - 11:43 ::

Zajímalo by mě, zda po ukončení členství v SVJ má bývalý člen, který každý měsíc platil pravidelně do fondu oprav, služeb atd., právo na vrácení části z peněz, které ke dni ukončení jsou vedeny na účtu SVJ.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Krupp, 17. Duben 2021 - 11:59
  Pane Šprengre,
  když jste prodával byt, měl jste s výší „naspořených“ peněz z vámi uváděných fondů /není to správný název, ale nebudeme bazírovat na detailech/ seznámit kupce. V tom případě jste to měl, nebo mohl, promítnout do ceny. Dovedete si snad srovnat, jakou hodnotu má stejný byt
  • v domě po rekonstrukci,
  • v domě před rekonstrukcí, na kterou má naspořeno
  • a v domě bez rekonstrukce, nebo před rekonstrukcí, na níž se bude muset zadlužit.
  Právo máte pouze na vypořádání nákladů na služby. I v tom případě je možné se dohodnout, že prodáváte byt se vším všudy. Ono to vypořádání služeb bývají obvykle jednotky tisíc a v ceně bytu v milionech to hraje zanedbatelnou­ roli. 
  Vložil Usměrňovač (bez ověření), 16. Duben 2021 - 18:40

  Pane Šprengře,

  za normálních okolností je třeba platby (zálohy) vyúčtovat a nespotřebovanou část záloh vrátit.

  SVJ ovšem – z neznámých důvodů – je speciální případ a z vůle moudrého zákonodárce funguje na principu černé díry. Vyúčtování plateb tak nepadá v úvahu, tím méně vrácení nespotřebovaných zá­loh.

  Normální společnost či spolek je profesionálně veden.

  SVJ ovšem – z neznámých důvodů – je speciální případ a z vůle moudrého zákonodárce je veden amatérsky.

  Vložil Justitianus, 16. Duben 2021 - 12:41

  (1) Správa domu
  Jestliže jste hradil částky nesmyslně označené „fond oprav“, je to jako byste je hodil do bezedné studny. Už je nikdy neuvidíte. Sám netušíte, zda se mělo jednat o krátkodobé zálohy na správu, o dlouhodobé zálohy na správu, nebo o příspěvky na správu. Nemáte nejspíš ve stanovách SVJ sjednáno žádné vyúčtování, ani termíny takového vyúčtování.

  (2) Služby spojené s užíváním bytů
  Nejspíše jste hradil průběžně zálohy nebo přímo konečné úhrady za služby spojené s užíváním bytu. Vyúčtování a vypořádání u služeb je upraveno zákonem č. 67/2013 Sb.. Nemá to žádnou souvislost s tím, zda v době vyúčtování a vypořádání budete nebo nebudete členem SVJ.

  • Konečné úhrady za služby: Ty Vám pochopitelně nikdo vracet nebude – snad jedině kdybyste prokázal, že služba nebyla poskytována, měl byste nárok na vrácení bezdůvodného obohacení poskytovatele služeb.
  • Zálohy na služby: Služby spojené s užíváním bytů budou (jak jistě víte) vyúčtovány do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období; po doručení vyúčtování služeb bude následovat vypořádání přeplatků a nedoplatků. Zálohy na služby Vám samozřejmě nikdo vracet nebude. Je možné, že Vám bude vrácen přeplatek, ale stejně dobře se může stát, že budete muset uhradit nedoplatek podle vyúčtování.

  Justitianus

  Vložil vin (bez ověření), 16. Duben 2021 - 10:20

  Vážený pane, dle z. 67/2013 každý příjemce služeb a plátce záloh musí dostat vyúčtování. Když to platí pro nájemníka, tak to platí taky pro vlastníka. Na tom nic nemění ani schizofrénní zákon, který říká, že při převodu bytu taková povinnost nevzniká. Nárok na vyúčtování své části má každý z nich, jak původní, tak i nový vlastník. Zcela jistě se najdou borci, kteří budou tvrdit, že povinnost vypořádat zálohy nevzniká. Vzniká, nedejte se, vaše vyúčtování služeb požadujete a nenechte se vyhodit. Nárok na vrácení peněz z jakéhosi vašeho fondu oprav nemáte.

  Vložil MartinII, 16. Duben 2021 - 9:49

  Dle NOZ

  § 1186

  (1) Při převodu vlastnického práva k jednotce nevzniká … povinnost vypořádat příspěvky na správu domu a zálohy na plnění spojená nebo související s užíváním bytu.

  (2)

  (3) Převádí-li vlastník vlastnické právo k jednotce, doloží nabyvateli …, jaké má dluhy podle odstavce 2, popřípadě že takové dluhy nejsou; …

  • – – – – – – – – – – –

  Dle NOZ se příspěvky správy domu se nevracejí (bez ohledu zda se BJ převádí či nepřevádí). Vyúčtování záloh služeb by mělo být předpokládám na převádějícího, i když dle odst. 1 by tomu tak ani u záloh být nemělo (pokud „zálohami na plnění …“ jsou myšleny „zálohy služeb“).

  Vložil AsiTak, 18. Duben 2021 - 4:49

  Při ukončení členství, předpokládejme z důvodu prodeje jednotky, prodávající má právo vypořádat nespotřebované části průběžně hrazených příspěvků na správu domu a vlastní správu ale ne se subjektem SVJ ale kupujícím a zálohy za služby spojené s užíváním jednotky ale ne v čase převodu vlastnického práva, ale v čase vyúčtování ZO, ve kterém převod vlastnického práva byl uskutečněn. Jestliže stanovíme cenu bytu správně pak nebudou opodstatněná záporná invektiva na činnosti SVJ. Ve finančních vztazích pouze osoba prodávajícího bude nahrazena osobou kupujícím. Finanční vztahy osoby prodávajícího a kupujícího vůči SVJ zůstávají nezměněné.

  1. vypořádání nespotřebované části průběžně hrazených příspěvků za správu domu a vlastní správu se subjektem kupujícím. Je jedno zda tato částka je vedena jako FO nebo DZ/KZ nebo běžná záloha nebo platba do „černé díry“.

  Cena bytu ke dni převodu vlastnického práva je vyjádřena finančním ekvivalentem (cena odhadce) časové hodnoty investiční činností a která byla dodavateli uhrazena. Cenu bytu zvyšuje prodávajícím členem neuhrazená část provedené rekonstrukce. Cenu bytu snižuje členy uhrazená, nespotřebovaná část průběžně hrazených příspěvků. Cenu bytu zvyšuje prodávajícím členem uhrazená část splátek nákladů úvěru.

  1. vypořádání nespotřebované části průběžně hrazených záloh za služby spojené s užíváním jednotky.

  Vzhledem k tomu, že služby se poskytuji a financuji průběžně, lze vyúčtovat pouze celou lhůtu ZO, a to po uplynutí ZO. Výsledek celkového vyúčtování bude rozdělen mezi vlastníkem prodávajícím a kupujícím v poměrem náměru odečtu spotřeby služby nebo poměrem trvání vlastnického práva v ZO.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".