Ukládání ÚZ do sbírky listin po 1.1.2014

Vložil Pavel, 13. Říjen 2013 - 1:34 ::

Zákon 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících (A)ukládá v § 66/c ukládat do sbírky listin účetní závěrky osobám, kterým to nařizuje zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví (B).

Oba zákony samozřejmě nerozlišují SVJ podle data vzniku.

Z výše uvedeného se domnívám, že SVJ po 1.1.2014 nebudou mít uloženu povinnost ukládat účetní závěrky do sbírky listin.

Hezký den!

_____________­________________________­________

(A) Zákon 304/2013 Sb., § 66/c Sbírka listin obsahuje mj.:

výroční zprávy, řádné, mimořádné a konsolidované účetní závěrky, nejsou-li součástí výroční zprávy, stanoví-li povinnost jejich uložení do sbírky listin zákon upravující účetnictví osob a vyžaduje-li jejich vyhotovení jiný zákon, návrh rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty a jejich konečnou podobu, nejsou-li součástí účetní závěrky, a zprávu auditora o ověření účetní závěrky,

(B) Zákon 563/1991 Sb., § 21a/1 Způsoby zveřejňování:

(1) Z účetních jednotek podle § 1 odst. 2 jsou povinny účetní závěrku i výroční zprávu, vyžaduje-li její vyhotovení tento zákon nebo zvláštní právní předpis, zveřejnit ty, které se zapisují do obchodního rejstříku, nebo ty, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis. 14) Účetní jednotky zveřejňují účetní závěrku v rozsahu, v jakém jimi byla sestavena (§ 18 odst. 3). Povinnosti účetních jednotek ke zveřejnění či uveřejnění jiných informací stanovené ve zvláštních právních předpisech 15) nejsou dotčeny.....

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Pavel, 25. Leden 2015 - 18:56

  V 10/2013 jsem uveřejnil svůj názor, že SVJ nemají povinnost ukládat účetní závěrku do sbírky listin.

  Koncem roku 2014 stejný názor zveřejnil Svaz účetních v Metodických aktualitách.

  V 1/2015 stejný názor uveřejnil SVJ aktuálně č. 1/2015.

  Pro úplnost s předstihem dodávám, že výše uvedené platí pro roky 2014 a 2015. Pro rok 2016 se chystá novela ZoÚ, která má zavést povinnost ukládat ÚZ pro všechny subjekty zapisované do veřejného rejstříku, tj. i SVJ.

  Dobrovolně lze ukládat již nyní.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil Pavel, 4. Leden 2016 - 22:07

  Doplňuji, že podle dnes zveřejněné novely č. 221/2015 Sb. se musí zpětně uložit i ÚZ (resp. rozvaha a příloha) SVJ za roky 2014 a 2015.

  Hezký den!

  Pavel

  Vložil PELE (bez ověření), 25. Leden 2015 - 20:42

  Přidám odkaz na článek

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".