úhrada soudních výloh sporu SVJ

Vložil spravedlnost (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 13:36 ::

Dobrý den,zvolení výboru SVJ je spojeno s převzetím hmotné odpovědnosti za rozhodnutí učiněné tímto výborem. Následně ,po prohrané soudní při/hlasování per rollam/, si nechal předseda výboru SVJ shromážděním odhlasovat /cca80%souhlas/čle­ny SVJ rozúčtování soudní výlohy v jednorázovém příspěvku do fondu na správu,údržbu a opravy.Z tohoto fondu zřejmě byla provedena úhrada dle soudního rozhodnutí. Kde končí odpovědnost výboru SVJ ? Děkuji

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 15. Prosinec 2017 - 18:55

  Následně ,po prohrané soudní při/hlasování per rollam/, si nechal předseda výboru SVJ shromážděním odhlasovat /cca80%souhlas/čle­ny SVJ rozúčtování soudní výlohy v jednorázovém příspěvku do fondu na správu,údržbu a opravy."

  Nevím, jestli jsem správně porozuměl psanému textu.SVJ/res­p.statutární orgán(předseda), si ten mimořádný příspěvek na soudní výlohy"prohraného sporu" nechal odsouhlasit hlasováním mimo shromáždění(per rollam),aniž by předtím svolal shromáždění vlastníků, klasickým způsobem dle znění vašich stanov?

  Proč to dělal?Pokud si nebyl jistý výsledkem sporu,tak se nemělo SVJ soudit.

  Vy máte ve vašich stanovách něco takové přímo zakotveno?

  Mohl/a by jste to trochu více osvětlit.O čem ta soudní pře vlastně byla?Jinak máte samozřejmě plné právo, zachovat se jako přehlasovaný vlastník a usnesení shromáždění, se kterým z vážných důvodů nesouhlasíte, do 3 měsíců napadnout. Děkuji JaVa

  Vložil Zdenek 22, 15. Prosinec 2017 - 16:18

  Jak už bylo řečeno, náklady soudních výloh patří do nákladů spojených s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku podle § 17 e) NV. K tomu výbor žádné schválení shromáždění nepotřebuje.

  Je ale otázka, zda tyto náklady vznikly chybou konkrétních členů výboru, a tedy zda za ně odpovídají. Pokud zde takové podezření je, bylo-li to výboru oznámeno a dotyční členové výboru na to nehledí, nezbude vám, než dotyčné členy odvolat, zvolit nové a prostřednictvím nového výboru vymáhat škodu.

  Podotýkám, že škodu je třeba prokázat včetně zavinění a to nemusí být nic jednoduchého.

  Vložil Petr, 15. Prosinec 2017 - 18:56

  „dotyčné členy odvolat, zvolit nové a prostřednictvím nového výboru vymáhat škodu“

  Buďte tak laskav a poraďte, jak odvolat členy výboru, aby je mohl nový výbor zažalovat (vymáhat škodu). Dohromady má výbor cca 19,9% hlasů. Kde ve zbývajících 80% hlasů seženete potřebné hlasy ? Zvláště v takovém společenství, kde odhlasovali to, co tazatel sděluje. A proč by měl být výbor žalován jen novým výborem ? Žalobu může podat každý člen společenství. Nebo snad ne ?

  Vložil Zdenek 22, 15. Prosinec 2017 - 22:25

  Pane Petře, členy výboru je možné odvolat zbývajícími 80,1 % hlasů, hlasy všech nespokojených vlastníků.

  Jinak ano, žalovat může kdokoliv kohokoliv, pokud žalující prokáže aktivní legitimaci, u žalovaného pasivní legitimaci a ustojí důkazní břemeno v případě náhrady škody. Pokud by toho byl „spravedlnost“ schopen, asi by se zde neptal, nemyslíte? Pokud toho není sám schopen nebo si na to sám netroufá, asi mu nezbývá, než moje rada.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 19:42

  spolu nijak nesouvisí. Každý vlastník má právo požádat soud o rozhodnutí náhrady škody způsobené statutáry a toto soudní rozhodnutí se vztahuje i na ostatní vlastníky. Vlastník nemusí jednat jejich jménem ani nemusí být jimi k takovému kroku zplnomocněn. Odvolání statitárů se pak děje jako samostatný úkon podle stanov příslušného SVJ.

  Vložil Čmuchal (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 14:28

  dle mne, náklady na prohru SVJ nesouvisí s nákladem na správu domu a pozemku. Bylo by třeba znát ten rozsudek, na základě kterého SVJ prohrálo a teprve pak lze nejen spekulovat o zavinění (kádrů SVJ / ofcí / právníků pro SVJ / správce SVJ / …)

  Takže chcete li něco reálně vyzjistit, bu+d si najm2te za 2–3.000 právníka nebo přijďte z kůží na tento trh: a zpřístupněte text Vašeho rozsudku Vaše IČO, či jiné dokumenty které máte k dispozici a pak se uvidí, zda se zde najde dostatečně fundovaný altruista, který Vás rozebere…

  Vložil Rudy (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 15:50

  Samozřejmě takové náklady patří do nákladů spojených s poskytováním právních služeb týkajících se správy domu a pozemku podle § 17 e) NV č. 366/2013 Sb.

  Jde jen o to, zda lze neúspěch v soudním řízení připsat na konto členů statutárního orgánu pro jejich pochybení, nedbalé jednání či jednání bez potřebných znalostí. V takovém případě by se mohlo jednat o porušení péče řádného hospodáře a SVJ by mohlo vzniklou škodu vymáhat na členech statutárního orgánu. Pakliže ale SVJ rozhodlo rozhodnutím shromáždění, že náklady uhradí SVJ z příspěvků na správu a nebude vyžadovat jejich úhradu po členech statutárního orgánu, pak je třeba takové rozhodnutí nejvyššího orgánu SVJ respektovat.

  Vložil JaVa, 15. Prosinec 2017 - 16:28

  „Pakliže ale SVJ rozhodlo rozhodnutím shromáždění, že náklady uhradí SVJ z příspěvků na správu a nebude vyžadovat jejich úhradu po členech statutárního orgánu, pak je třeba takové rozhodnutí nejvyššího orgánu SVJ respektovat.“

  Samozřejmě,pokud usnesení shromáždění, není v rozporu se zákonem.Tzn.,že není jeho úmyslem, zakrýt vadné konání statutárního orgánu SVJ,které bylo v rozporu z § 159/89/2012 Sb., a za které, je plně,tedy i finančně zodpovědný pouze výkonný orgán SVJ.

  § 159 z.č.89/2012 Sb.,

  (3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

  V takovém případě,by mělo být, toto usnesení shromáždění vlastníků, pro členy SVJ, právně nevymahatelné!

  JaVa

  Vložil Pavel II (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 19:46

  odhlasovat pro statutára dar, třeba dovolenou na Bahamách a toto usnesení je platné. Pouze vlastnící hlasující proti se mohou u soudu domáhat neplatnosti takového usnesení resp. zproštění takového závazku jen pro přehlasovaného vlastníka.

  Vložil Rudy (bez ověření), 15. Prosinec 2017 - 17:01

  Pane JaVa,

  z citovaného a zvýrazněného textu § 159

  „(3) Nenahradil-li člen voleného orgánu právnické osobě škodu, kterou jí způsobil porušením povinnosti při výkonu funkce, ačkoli byl povinen škodu nahradit, ručí věřiteli právnické osoby za její dluh v rozsahu, v jakém škodu nenahradil, pokud se věřitel plnění na právnické osobě nemůže domoci.

  vyplývá, že člen statutárního orgánu ručí pouze v případě, pokud se věřitel plnění na právnické osobě (SVJ) nemůže domoci. V našem případě věřitel plnění po SVJ vymohl, protože tak rozhodlo SVJ.

  Vložil Petr, 15. Prosinec 2017 - 19:35

  Pokud chcete trochu fundovaně poradit, musíte dodat informace k případu (zda pochybil výbor či někdo jiný). To snad každý rozumný člověk chápe, tak to snad chápete i Vy. Jinak vám neporadí ani Tomáš Sokol. Vždyť jste se ani neobtěžoval sdělit, zda šlo o spor kvůli nezaplaceným příspěvkům, zálohám, doplatkům z vyúčtování, kdy výbor zanedbal třeba svou povinnost danou mu stanovami. Dělá to na mně dojem, že nejste o rozsudku a usnesení informován. A kdo ví, co vlastně o případu a od kdy vůbec víte.

  O kolik peněz za prohraný spor jde ?

  Kladete otázku, na kterou je odpověď ve vašich stanovách. Proč se ptáte nás „Kde končí odpovědnost výboru SVJ“ ?

  Vyhledejte zde podobná vlákna, nebo na internetu „odpovědnost členů výboru“, „odpovědnost statutárních zástupců“.

  Na internetu např.

  www.patria.cz/…e-5-dil.html

  … NOZ … zavádí vyvratitelnou právní domněnku o porušení péče řádného hospodáře ze strany této osoby se všemi z toho vyplývajícími důsledky, zejména povinnosti k náhradě škody. NOZ tedy klade na osoby vykonávající funkci člena voleného orgánu (typicky statutárního orgánu, popř. funkci revizora či člena kontrolní komise) mnohem větší nároky, než tak činila dosavadní právní úprava. Odpovědnost členů statutárního orgánu se totiž dle vzorových stanov SVJ doposud řídila ustanoveními občanského zákoníku a péče řádného hospodáře coby institut obchodního práva se na jeho členy nevztahovala.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

  Pokud jde o péči řádného hospodáře, tak nevím, zda se na to vztahuje v Trestním zákoníku §220 nebo 221. Jde o to, o jak vysokou škodu jde.

  Chcete kouzelnou radu, a nejste sám. Chce to trochu pátrat.

  Vložil Bedrna (bez ověření), 16. Prosinec 2017 - 16:03

  Vážení, věc se má následovně.Předseda SVJ svým nesprávným rozhodnutím,navíc předložený všem VJ,které svým chováním zcela ovlivnil,čímž navíc postupoval při konečném rozhodování negativně s ohledem na §159 NOZ,na který byl několikrát upozorněn,právě s odkazem na porušování samotného zákona,se na základě zjištění, žč byla jak na něj tak samozřejmě na samotné SVJ podaná žaloba,se „sychroval“ s čerpáním financí z účtu SVJ v rámci obhajoby,nejen SVJ, ale ve skutečnosti jeho osoby. Navíc se o čerpání těchto peněz vůbec nehlasovalo, protože to předseda všem na schůzi předložil coby „hotovou věc“, kterou SVJ má vzít na vědomí!!!Vůbec nepřipouští, že jeho nezákonná činnost je v rozporu s §159 NOZ!!! Navíc korunu všemu nasadil při posledním jednání SVJ, kde svým jednáním ovlivnil přítomné VJ, aby nebyl ze zákona pořizován zápis z jednání do 30-ti dnů a tento zápis nebyl na vyžádání nikomu předkládán.O tento „skutek“ bude rozšířena pův.žaloba!! Jak to tu jeden kdysi napsal o „ovcích“, v našem paneláku jsou v současné době lidé,kteří jsou ve vleku jedince,který si věci staví dle svých nezákonných postojů!!

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".