Typ vodoměru Vlastník(SVJ) přikazuje nebo akceptuje ??

Vložil rivr, 17. Září 2011 - 3:31 ::

Dobrý den, chtěl bych se zeptat na toto:

 • proběhlo Shromáždění a usenslo že nutná výměna vodoměrů bude provedena
 • odsouhlasen byl nákup z „příspěvků na správu domu“ s tím že každému Vlastníku bude v rozčním Vyúčtování přičten náklad za uvedený vodoměr (2ks)
 • odsouhlaseno ale bylo také, že údajně je radiový-odpočet jediný dobrý. Takže bude radiový. Jenže rozdíl cen je skoro 700Kč (bez rádia ~500 s rádiem ~1200) bez DPH

 • Vododměry jsou dle ‚prohlášení Vlastníka‘ – Vlastníků-členů SVJ (viz. způsob platby)

Otázka

 • Jako Vlastník nesouhlasím s instalací bezdůvodně drahého vodoměru proto zakoupím vovoměr na příslušnou vodu v dané třídě přesnosti (zjevně bych zakoupil typ používaný doposud) a jen ten bych umožnil instalovat pro odpočty v mém bytě. Certifikační číslo pak zašlu na SVJ aby jej měli v evidenci jak vyžaduje zák. 505/1990.
 • Je takový můj postup možný nebo ho prostě SVJ nepřijme s tvrzením, že jsem neumožnil instalaci podle §5/7 Vyhlášky-372 mi napočte 3-násobek ?
 • pokud by byl postup možný – kdo by musel instalovat ten vodoměr ? aby jej SVJ muselo uznat resp. mohu klidně vyzvat SVJ k výměně ale umožnit instalovat jen a pouze můj vodoměr ?

děkuji rivr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil rivr, 28. Září 2011 - 9:40
  cit.(): „…Typ vodoměru Vlastník(SVJ) přikazuje nebo akceptuje ??…“
  nemá tedy někdo „uvěřitelnou a použitelnou“ odpověď. Zatím mám toto
  • (p.Lake) – „je jen na mně zda a kdy vodoměr vyměním“
   Tato proklamace jistotu, že to je „podle práva“ nedává…
  • (p.Lolek) – reálná realizace je nemožná
  Měl by někdo nějaký věcný a použitelný postup jak záměr provést ??

  rivr

  Vložil svjvmt, 18. Září 2011 - 19:26

  Rádio má tu výhodu, že vám nikdo neleze do bytu a odečet je udělán v jeden termín. Co se týká ceny odečtu, tady na IRTN je to jedno, manuál či rádio 54 Kč za radiátor + zpracování. Rozdíl v IRTN klasika/rádio 240/330 Kč. Ceny vodoměrů, nabídky najdeme na internetu.

  Vložil Správce (bez ověření), 24. Září 2011 - 16:38

  U IRTN je situace poněkud odlišná než u poměrových vodoměrů, a to z následujících důvodů:

  (1) Nepožaduje se ověřování IRTN. Pokud jejich životnost je výrazně vyšší než 4 či 6 let, mohlo by jít o přijatelnou investici (je-li cenový rozdíl 90 Kč na kus, jak uvádí přispěvatel svjvmt, a životnost 20 let, dostaneme 4,50 Kč za rok za kus).

  (2) Náměry nelze tak snadno použít ke sledování, takže nikdo nemůže mít zájem odečítat bez vědomí odečítance několikrát denně, neboť z údajů nic podstatného nevyčte. Ani náměr blízký nule není nic výjimečného.

  Na druhé straně, cenový rozdíl 700 Kč na jeden vodoměr se dělá 117 Kč resp. 175 Kč ročně.

  Vložil lolek (bez ověření), 24. Září 2011 - 16:53
  • cit.„…Náměry nelze tak snadno použít ke sledování…“
   tak to mne zajámá… v čem je to jiné než odečet na konci roku ??? cena dodávky za GJ i za m3 je od dodavatele fixní a kalorimetr (fakturační) máte na patě.

  • cit.„…Náměry nelze tak snadno použít ke sledování…“
   z8leží k čemu – „ekvitermní regulace“ Vás taky sleduje a nejdete si hned stěžovat UOOU, že

  ale o tom toto vlákno není. Je o tom zda je reálné se zbavit hurá-akce v podobě nákupu předražených radio-hraček které neslouží Vlastníkům ale jako gamesa Správci a Výboru.

  lolek

  Vložil Správce (bez ověření), 24. Září 2011 - 17:04

  „je reálné se zbavit hurá-akce v podobě nákupu předražených radio-hraček které neslouží Vlastníkům ale jako gamesa Správci a Výboru.“

  Tazatel neuvedl, kolikaprocentní podporu má nákup předmětných radio-hraček. S malým podílem patrně mnoho nemůže, ale je reálné, že najde nějakou spřízněnou duši – na rozúčtování služeb potřebuje 3/4 přítomných.

  Bylo rozúčtování podle radio-hraček schváleno 3/4 přítomných? To nevíme.

  Vložil lolek (bez ověření), 24. Září 2011 - 17:33

  proč mluvíte o rozúčtování? Podle Vás je výměna vodoměru změnou v rozúčtování? Máte v tom zmatek. To víme již nyní. A když jde o to hlasování – tazatel uvedl že bylo usneseno takže to tu není o tom zda bylo nebo nebylo hlasování OK ale o prosté výměně mechanických hraček a radio-hračky.

  lolek

  Vložil Správce (bez ověření), 24. Září 2011 - 18:18

  Ano, domnívám se, že instalace vodoměrů s radiovým odečtem se neobejde bez předchozí změny pravidel rozúčtování podle zákona o vlastnictví bytů, která bude zohledňovat dálkové odečty, ze stávajícího např.

  „Voda se rozúčtuje podle odečtů vodoměrů instalovaných v jednotkách provedených 1× ročně při vstupu oprávněné osoby do jednotky, ta současně provede kontrolu neporušenosti instalovaného vodoměru.“

  na např.

  „Voda se rozúčtuje podle dálkových odečtů vodoměrů instalovaných v jednotkách provedených v libovolném čase a libovolně často prostřednictvím radia bez vstupu do jednotky. Kontrola neporušenosti vodoměru prováděna nebude.“

  Nebudou-li schválena pravidla pro dálkové odečty, nelze dálkové odečty provádět.

  Vložil lolek (bez ověření), 25. Září 2011 - 4:50

  pane „Správce“, to je nesmysl – změna rozúčtování (§9a/2 ZoVB) je např. když změníte rozpočet nákladů takovým způsobem, který za stejných podmínek před změnou a po změně způsobu rozúčtování vykáže u některých Vlastníků finanční posun.

  Vámi zmíněný způsob rozúčtování je pouze technikálie o které můžete hlasovat – ale se změnou rozúčtování nesouvisí.

  A dále uvádíte cit.…Voda se rozúčtuje podle dálkových odečtů vodoměrů instalovaných v jednotkách provedených v libovolném čase – to je také nesmysl – uvedu to pro TUV – §2 Vyhkášky-372 jasně uvádí co je „rozúčtování nákladů“ (§2/i) a s jakou periodou (§2/h) – perioda může být až roční (ale JE roční z hlediska dodavatelských faktur – protože právě náklady na nich se rozúčtovávají) a jakákoli zkrácená je nedůvodná tj. nesplňující účel za jakým je získávána a tím je v rozporu s ZOOU.

  cit.„..Nebudou-li schválena pravidla pro dálkové odečty, nelze dálkové odečty provádět…“
  hm, to je jen Vaše zafixovaná idea – ale co doložit ji nějakým §§ ?

  lolek

  Vložil Správce (bez ověření), 25. Září 2011 - 11:59

  Úvodní dotaz pana rivra řeší, jak se bránit proti instalaci měřidel umožňujících dálkový odečet. Uvádí přitom rozumné důvody, proč se dálkovému odečtu bránit.

  Může se úspěšně bránit v případě, že nebyla schválena pravidla pro rozúčtování podle odečtů prováděných dálkově. Má přitom velkou šanci že uspěje – požaduje se souhlas 3/4 přítomných podílů.

  Vložil lake, 25. Září 2011 - 14:26

  Správce si stále plete pojem "odečet" a pojem "rozúčtování".
  Změna způsobu odečtu není změnou způsobu rozúčtování. Pro rozúčtování je zcela bezvýznamné, jakým technickým způsobem byly získány náměry vodoměrů.

  O tom, jak se vodoměry budou odečítat, rozhodne shromáždění nadpoloviční většinou přítomných (pokud vůbec je mu tato otázka předložena k rozhodování). Následující způsoby odečtu jsou rovnocenné:
  (a) vizuální odečet osobou vstupující do jednotky,
  (b) samoodečet s použitím kontrolního čísla,
  (c) odečet pomocí čítacích impulsů po drátě,
  (d) odečet pomocí infračerveného přenosu osobou vstupující do jednotky,
  (e) samoodečet pomocí čipové karty,
  (f) odečet bezdrátově bez vstupu do jednotky.

  lake

  Vložil Správce (bez ověření), 24. Září 2011 - 17:00

  „„ekvitermní regulace“ Vás taky sleduje“

  Ale no tak.

  Vložil lolek (bez ověření), 19. Září 2011 - 6:46

  pane „svjvmt“ nemáte pravdu. Že Vám to někdo odečte rádiem – je „+“ pro koho? Pro Vás jako Výbor nebo pro externího Rozúčtovatele. Jakou Vám přinese výhodu „…že vám nikdo neleze do bytu…“ ??

  Jedinou výhodu to přinese těm kteří

  • umí šikovně demontovat vodoměr
  • urazit nebo demontovat TRH (termo-hlavice) nebo zničit nebo zneaktivnit ITN (indikátory)
  • přidat si a napojit na společné topení vlastní radiátor

  a to vše bez Vašeho vědomí (osobní zkušenost !!).
  Tak to je k tomu to vede. K neprůkaznému RTN (rozúčtování)

  Raději vymyslete nějaký jiný důvod (i já vím že by byl)

  lolek

  Vložil FrantaF, 21. Září 2011 - 17:19

  K podvodníkům. Pokud někdo demontuje vodoměr, zařízení ihned signalizuje chybu. Velký dům si může pořídit vlastní techniku a odečty dělat sám. Pak může odečítat třeba každý týden, již se tu o tom psalo. Odečty bez nutnosti vstoupit do bytu a získat najednou úplné hodnoty celého domu by mnohým postačily. Možnost doběhnout „podvodníky“ může být také důvodem využití. Synchronizace termínů s odečty na patách má také výhody pro kontrolu celkového množství.

  Poznámka k dalšímu příspěvku. Termín výměny se u každého vodoměru eviduje a není jej třeba kontrolovat.

  Konkrétní doporučení není možné a strašit je nezodpovědné. FrantaF

  Vložil FrantaF, 18. Září 2011 - 9:54

  Mám jenom stručnou poznámku. Domnívám se, že informace v dotazu jsou neúplné a vedou k řešení vedlejšího problému. Pro zavedení dálkového odečtu je řada rozumných důvodů, které by si měli vlastníci mezi sebou vyjasnit a podle těchto důvodů rozhodnout. Zdůvodnění jeho zavedení tím, že radiový odečet je jediný dobrý, je matením lidí.

  Při dálkovém odečtu se zvyšuje cena „odečtů“ o související elektroniku, která má dlouhou životnost a při výměně vodoměrů nezaniká. Elektronické snímací zařízení se na mechanický vodoměr nainstaluje, ale není jeho trvalou součástí. Z toho vyplývá, že přesnost měření je dána mechanickým vodoměrem, elektronika hodnoty pouze snímá a načítá.

  Výhodnost dálkového odečtu můžeme posoudit srovnáním řady významných přínosů a ceny doplňkového elektronického zařízení promítnuté do doby několika let. Při takovém postupu snad uvedené rozpory odpadnou, bude totiž zřejmé, zda to má smysl bez účasti všech.

  FrantaF

  Vložil lolek (bez ověření), 18. Září 2011 - 8:26

  …hm, řeknu to takhle: je zde velké množství problémů, které „nepřeskočíte“ takže pokud Lake uvádí že „akceptuje“ – já tvrdím „přikazuje“

  • dle „Laka“ a jeho rad pí.Žanetě lze dovodit, že pokud máte vodoměry jako ona (za ventilem a ve své části) tak tak by jste mohl (analogicky – nemusíte umožnit bezdůvodnou výměnu)

  Zkusme navodit postup

  • 1. měřidla užívaná k rozpočtu dle vyhlášky-372 musí být „stanovená“

  • 2. „subjekt“ je FO nebo PO osoba která se zaregistrovala dle §19 zák.505/1990

  • 3. měřidlo musí mít „subjekt“ v evidenci dle §18/a zák.505/1990

  • 4. „subjekt“ dle §18/b zák.505/1990 zajišťuje jednotnost a správnost měřidlo které má v evidenci

   • nedokážu ale říct zda se jednotností rozumí jen měřidlo ve stejné třídě přesnosti nebo i způsobu odpočtu.
  • 5. pro Váš účel musel by jste ve svém okolí nalézt „subjekt“ z databáze ČMI ochotný výměnu provést

  • 6. může to být tak, že Vaše SVJ má „subjektem“ externího Správce, může se pak stát, že ten se „šprajcne“ a SVJ pak nebude moci provést rozúčtování (záleží na smlouvě se Správcem). A může být že SVJ je „subjektem“.

   • jde o to, že jsem nenašel v 505/1990 nic co by nutilo „subjekt“ k akceptaci případného protokolu, který by jste předložil od cizího „subjektu“ jako doklad pro účel „měření“ (zmíněný v §18/b) a tedy pro účel rozúčtování dle Vyhlášky-372.

  • 7. pokud tedy Vaše odpočty budou „rádiové“ – lze dovodit že pakliže to nebylo v nějakém dalším Vašem Vámi neuvedeném usnesení, že tím kdo bude odečítat, bude externí Správce mající jak HW tak SW pro realizaci – jinak totiž není důvod pro instalaci „radiových“ měřidel. Z uvedeného „(…radiový-odpočet jediný dobrý…)“ plyne, že mohl být tlak na Výbor aby rádiově odečítaná měřidla prosazoval.
   Správci to práci ulehčí, Vy jeho „srandu“ zaplatíte… :')

  • 8. chápu tedy Váš vztek, protože při příští výměně, se měřidla mohou měnit třeba za „titanová a jedině od fy Zepter“ ale je to tak že to pravděpodobně musíte akceptovat (tj. umožnit výměnu za měřidla dodaná od SVJ – měřidlo stávající je Vaše a můžete si jej vystavit do příborníku a měřidlo budoucí za 4 nebo 6 let také).

  Znalost toho zda se vodoměr nachází na společném nebo Vašem potrubí i toho kdo má hradit instalaci (je logické domyslet, že při ceně 1200 je cena montáže „schována“ právě zde) je podle mne irelevantní. Ale sdělte ji sem prosím – opravdu mne zajímá jak Vám bude odpovězeno :))


  Shrnutí (na Vaše otázky)

  • Vámi uvedený postup „zaslat certifikační číslo“ – bude pravděpodobně nerealizovatelný

  • postup dle mého možný NENÍ, ALE třeba někdo další uvede nějaký super-§§ kdoví :)

  • kdo by instaloval vodoměry – viz. bod-5

  lolek

  Vložil lake, 17. Září 2011 - 16:09

  Pane rivr, obdobný případ se řešil zde: Bezdůvodná výměna vodoměrů...

  Pokud chcete další informace, musíte uvést, co praví Prohlášení vlastníka o vlastnictví té části potrubí, kde je Váš vodoměr namontovaný.

  Vaše otázky o instalaci nelze zodpovědět, protože jste neuvedl text přijatého usnesení. Nevíme tedy, kdo má uhradit montáž.

  lake

  Vložil rivr, 18. Září 2011 - 9:25

  cit.(): „…musíte uvést, co praví Prohlášení vlastníka …“

  Obdobně jako o „Žanety“ jsou vodoměry namontovány za odbočnými ventily a podle prohlášení-vlastníka jsou všechny potrubní instalace za odbočnými ventily součástí jednotky.


  cit.(): „…jste neuvedl text přijatého usnesení…“

  V termínu do konce roku proběhne výměna TUV-vodoměrů. Zakázku zajistí SVJ výběrem firmy a realizaci provede Správce a platbu celkovou realizaci proplatí z účtu Společenství. Jednotlivé částky za jednotlivé vodoměry budou Vlastníkům započteny v rozčním Vyúčtování. Cena za


  Tedy je zjevné (a každý je srozuměn – mimo mne a hlasoval jsem jediný proti) že to takto bude. Na Shromáždění nebyl uveden důvod proč zrovna rádiové vodoměry nebo co to přinese.
  Z toho co jste odpověděl Žanetě tedy rozumím

  • nebylo li usneseno, že by se montovaly vodoměry patřící SVJ (tedy montováné na společnou část potrubí (stupačky) a platily by se přes podíly) pak to nejsou nezbytné úpravy dle §13/4 ZoVB, který zmiňujete.
  • pokud by chtěl někdo aktivně měnit mé oba vodoměry – že mu to nemusím umožnit pokud nejsou před koncem doby ověření

  Pane Lake

  Ovšem nyní nevím jak s realizací – to co napsal p.Lolek je na zamyšlení.

  rivr

  Vložil lake, 18. Září 2011 - 18:03

  Pane rivr, děkuji za upřesnění.

  Jde o vodoměr ve vašem vlastnictví (což už jste napsal prve), umístěný na vaší části rozvodů vody. S toho plyne, že pouze Vy sám rozhodnete, zda a kdy svůj vodoměr vyměníte.

  Z usnesení shromáždění není zřejmé, kdo má hradit montážní práce. Hovoří se pouze o ceně vodoměru, která se má přeúčtovat vlastníkům jednotek. Pokud hromadné osazení hradí SVJ, pak tuto možnost ztratíte, odmítnete-li umožnit osazení vodoměru ve stanoveném čase.

  Vaše usnesení nepraví nic o radiových modulech, ani o radiovém odečtu. Není tedy rozhodnuto, že by se měly pořídit radiové moduly, ani že by se měla voda odečítat radiově. Není známo z jakých prostředků se mají radiové moduly pořizovat a kdo tedy bude jejich vlastníkem.

  lake

  Vložil rivr, 19. Září 2011 - 7:05

  cit.(): „…usnesení shromáždění není zřejmé…“

  Usnesení je jaké je. Co jsem napsal o tom že to bude „rádiové“ plyne

  • z debaty před hlasováním o usnesení
  • z ceny 1200 Kč/1Ks – minulá výměna za mechanické – stála 400/1Ks a 100Kč/1-instalaci – na Vyúčtování to ale samozřejmě rozděleno NEBYLO – tam bylo pouze 2Ks vodoměrů v ceně 500Kč/1Ks. Zjišťoval jsem ceny a KADEN s rádiovým odpočtem stojí ~1100 tak dovozuji, že z ceny 1200Kč/1Ks je právě 100Kč/1-instalaci – tedy jako minule

  cit.(): „…Pokud hromadné osazení hradí SVJ, pak tuto možnost ztratíte…“

  Kdyby ale mělo SVJ platit instalaci – byl bych rozezlen jěště více. Jsem v té 1/3 Vlastníků majících proti ostatním o 1/3 větší byt – takže kdyby „SVJ platilo instalaci“ – dotoval bych instalaci v malometrážních bytech. Proto proti separátní platbě za instalaci nic nenamítám.


  cit.(): „…z jakých prostředků se mají radiové moduly pořizovat a kdo tedy bude jejich vlastníkem…“

  vše je sumarizováno. Cenu za „rádio-modul“ dovozuji z ceny za vodoměr – moduly tedy budou asi ve vlastnictví Vlastníka a odečítat je bude opravdu Správce – údajně na to má nějaký bazmek a cena za odečty je 1× ročně součástí ceny za správu (zřejmě zatím).


  cit.(): „…pouze Vy sám rozhodnete, zda a kdy svůj vodoměr vyměníte…“

  pane Lake, po příspěvku p.Lolka začínám mít pochybnost o reálnosti

  • tedy vodoměr je můj, je na mé části potrubí – jenže mně nejde o nevýměnu vlastního vodoměru (ten si tak jako tak nechám) ale o to zda mohu instalovat nový vodoměr zase mechanický (který zakoupím sám a nainstaluje mi jej někdo z té databáze jak ji uvedl Lolek)
  • nebo mám trvat na tom, že výměnu může SVJ udělat do mého instalačního místa ale jen za NE-radiový-vodoměr
  • nebo mám trvat na tom, že výměnu může SVJ udělat ale na společnou část (tj. před zavírací ventil)?
  • nebo co se stane buduli na čemkoli uvedeném trvat a SVJ se k tomu postaví jako „mrtvý brouk“ – nechá ověření mého vodoměru propadnout a ve Vyúčtování pak pouze uvidím rozpočet vody jako kdybych ověřené měřidlo neměl – nakonec jste zde již několikrát uvedl že jen toto je správný postup ?? – pro Vlastníka ale velmi nevýhodný.
  Co byste mi tedy poradil ??
  (v titulku již nepíšete akceptuje ale přikazuje – má to signalizovat že musím s radiem souhlasit ?)

  děkuji rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".