SVJ nebo monopol jednoho vlastníka?

Vložil Petr (bez ověření), 4. Listopad 2019 - 17:07 ::

Zdravím všechny diskutéry.

Žádám o radu podle jakého zákona se řídit v této situaci : Bytový dům o 5 byt. jednotkách + 1nebyt. prostor, všechny jednotky mají jiného vlastníka. BJ i nebyt. prostor jsou v osobním vlastnictví. SVJ není založeno, není IČO. Existuje pouze prohlášení vlastníka a vymezením společných prostor, vymezením vlastnických podílů, takovými jen zhruba sepsanými povinnostmi spoluvlastníků, a ustanoveným správcem nemovitosti (jedem z vlastníků). Tento vlastník měl v době převodu do OS cirka před 15lety největší podíl. Tudíž logicky byl ustanoven správcem. Nicméně tento správce za dobu oněch 15 let rozprodal většinu svého podílu, takže v současné době má minimální podíl. K podstatě věci : Jelikož nejsme SVJ jakož to právnická osoba, funguje to následovně :

 • zálohy na správu a služby se zasílají správci na soukromí účet
 • neprobíhá žádné výběrové řízení, v případě velkým oprav střecha, izolace atd. ( správce nevybírá, vždy najde jen jednoho dodavatele či firmu)
 • netransparentní hlasování (vždy prostřednictvím emailu, kdy oslovuje spoluvlastníky jednotlivě, takže nikdo neví, co komu napíše, zda je nějak neovlivňuje, též konečné rozhodnutí, zasílá každému zvlášť, bez vyjádření ostatních vlastníků)
 • informace ohledně stavu a pohybem na účtu, kam vkládáme prostředky, i přes opakované výzvy nepředkládá vypis. Opět pouze informuje přes email kolik tam asi tak je.

To asi jen tak hrubý výčet. Žádám vás tedy o radu jaký zákon v této souvislosti aplikovat a onoho správce, který se tak nějak pasoval do role majitele domu, a odstranit ho. Vzhledem k tomu že v prohlášení vlastníka není ani zmínka jak v této věci postupovat. Stanovy nejsou a nejspíš nebudou, v domě žijí převážně starší lidé, obyčejní, ne moc majetní, bojí se jakéhokoliv sporu. Já osobně v domě nebydlím, mám to jako investici. Nicméně mě tento stav, kde jen vkládám peníze aniž bych věděl kam, mírně řečeno znepokojuje. Děkuji za případnou radu

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil JaVa, 4. Listopad 2019 - 19:26

  „Tento vlastník měl v době převodu do OS cirka před 15lety největší podíl. Tudíž logicky byl ustanoven správcem. Nicméně tento správce za dobu oněch 15 let rozprodal většinu svého podílu, takže v současné době má minimální podíl.“

  § 9 odst.3 ZOVB(72/1994 Sb.,)

  (3) Společenství vzniká v domě s nejméně pěti jednotkami, z nichž alespoň tři jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků, a to dnem doručení listiny s doložkou o vyznačení vkladu do katastru nemovitostí nebo jiné listiny, kterou příslušný státní orgán osvědčuje vlastnické vztahy k jednotce, poslednímu z těchto vlastníků. Příslušný katastrální úřad vyrozumí ostatní vlastníky jednotek o provedení vkladu vlastnictví jednotky do katastru nemovitostí. Další osoby, které nabyly vlastnictví k jednotce jiným způsobem než smlouvou, jsou povinny o tom uvědomit původního vlastníka budovy.

  § 1203/89/2012 Sb.,

  Ztratí-li správce většinu hlasů, podá nejpozději do šedesáti dnů jako statutární orgán společenství vlastníků návrh na zápis společenství vlastníků do veřejného rejstříku a nejpozději do devadesáti dnů svolá shromáždění. Neučiní-li to, může tak učinit kterýkoli vlastník jednotky.

  Píšete:„Stanovy nejsou a nejspíš nebudou,“

  Zkuste si pročíst na „Legislativě“třeba tyto:

  371/2004 Sb. – Vzorové stanovy společenství vlastníků jednotek

  A také něco o vzniku SVJ ze ZOVB:

  http://www.portalsvj.cz/…m-vzniku-svj#…

  Přeji Vám hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil radka2222 (bez ověření), 4. Listopad 2019 - 17:52

  jak můžete investovat do koupi bytu, což je hodně drahá záležitost, a nic o tom nevědět? začněte studiem NOZ. až budete vědět základy, jako od kdy je svj, co to obnáší apod. pak můžete přidat řadu dalších předpisů. vaše – vlastní byty nemajetní lidé… kolik má hodnotu jeden byt ve vašem domě???

  Vložil Grüezi (bez ověření), 4. Listopad 2019 - 19:56

  To jsou Teda odpovědi, kolik stojí byt… Tady je to na otázku otázkou

  Vložil MartinII, 5. Listopad 2019 - 12:16

  …podle jakého zákona se řídit v této situaci"

  „zálohy na správu a služby se zasílají správci na soukromí účet“ „informace ohledně stavu a pohybem na účtu, kam vkládáme prostředky, i přes opakované výzvy nepředkládá vypis“

  „jaký zákon v této souvislosti aplikovat a onoho správce, který se tak nějak pasoval do role majitele domu, a odstranit ho“

  „Nicméně mě tento stav, kde jen vkládám peníze aniž bych věděl kam, mírně řečeno znepokojuje“

  • – – – – –

  SVJ se řídí NOZ od § 1158 např. § 1191).

  Dále § 1207 (1) … Statutární orgán svolá shromáždění i z podnětu vlastníků jednotek, kteří mají více než čtvrtinu všech hlasů, nejméně však dvou z nich; Neučiní-li to, svolají tito vlastníci shromáždění k zasedání na náklad společenství vlastníků sami.

  • – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
  • rozhodně bych nic neplatil na soukromý účet
  • obraťte se na portalobydleni.cz", tam radí JUDr. Nejspíše vám poradí, dát to soudu (Trestní zákoník, dle mne § 206 nebo § 220, § 221)

  Pokud nejste SVJ, i když jste již měli být, řídíte se dle mne NOZ od § 1115.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".