SVJ, Nájemníci vers. vlastníci, Užívání společných prostor jež nejsou součástí pronajímaného bytu.

Vložil relief, 25. Září 2020 - 15:28 ::

Jak se bránit pokud se Shromáždění společenství vlastníků bytů usneslo, že zahrádky a parkoviště (jsou ve spoluvlastnictví majitelů všech bytů v domě) budou výhradně a bez náhrady používat jen někteří majitelé bytů resp. jejich NÁJEMNÍCI. 80% bytů v domě je pronajímáno a majitelé bytů, kteří byty nepronajímají byli přehlasováni.

Doplnění: Jakou má v tomto případě šanci na úspěch, pokud podám na neoprávněně parkující nájemníky žalobu podle trestního zákoníku § 208 Neoprávněný zásah do práva k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru ?

Co by udělal policajt přivolaný k autu nájemníka parkujícím na místě k němuž mám spoluvlastnický podíl ?..nájemník mi parkováním svého auta brání systematicky a dlouhodobě využívat parkovací místo jehož jsem spoluvlastníkem.. Nájemní smlouva nedává nájemníkovi samozřejmě žádná práva parkovat na pozemcích ve vlastniství SVJ.

Děkuji za odpovědi.

  • společné části
  • parkování

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Jakole (bez ověření), 28. Září 2020 - 2:17

Píšete: “…zahrádky a parkoviště budou výhradně a bez náhrady používat jen někteří majitelé bytů”

Jak je to možné, vyloučit vlastníky? Umím si představit vyloučit z parkování ty vlastníky, jejichž poměrný podíl by nestačil na parkovací místo (míst k parkování je méně, tedy budou uspokojeni jen ti vlastníci s největším podílem).

Ale k tomu nic neuvádíte, možná prezentujete jen část informací.

V praxi buď tak anebo častěji metoda: kdo dřív přijde.

Ps: Metodu, že společný pozemek rozdělil developer čárami a napsal to do smluv nezmiňuji, to není váš případ. Lake bude asi nespokojen, no když to vlastník s tímto kupuje, podle mě o tom věděl a měl tedy ctít.

Vložil Justitianus, 26. Září 2020 - 15:45

Relief,

Vaším „doplněním“ úvodního dotazu jste do věci vnesl zmatek. Původně jste napsal, že „zahrádky a parkoviště jsou ve spoluvlastnictví majitelů všech bytů v domě“. Teď naopak tvrdíte, že parkoviště je „pozemek ve vlastnictví SVJ“.

Jestliže si nejste jistý ani v tak základní věci, pak je celý Váš dotaz nedůvěryhodný. Kdo ví jak to všechno ve skutečnosti je …

Mimochodem: Zcela z říše fantazie je Váš námět „podat žalobu podle trestního zákoníku“. Vy byste mohl jedině tak podat OBŽALOBU – a to pouze kdybyste byl státní zástupce. A to asi nejste, soudě podle Vašich nulových znalostí práva.

Justitianus

Vložil Justitianus, 25. Září 2020 - 16:37

Poznámka na úvod: Nejde v žádném případě o nějaký spor „nájemníci vers. vlastníci“. Jde pouze o rozhodování spoluvlastníků mezi sebou.

Vyloučit vás samozřejmě mohou jedině v případě, kdy způsob užívání společných pozemků (zahrádky a parkoviště) není jednoznačně stanoven v prohlášení vlastníka budovy. Nebo v případě, kdy zahrádky a parkoviště nejsou v prohlášení vůbec zmíněny. Jestliže prohlášení o tom mlčí, půjde o běžné většinové rozhodování spoluvlastníků o společném majetku.

Je ovšem nemožné platně hlasovat o tom, že vám nenáleží finanční náhrada jako vyloučenému spoluvlastníkovi. Takové tvrzení je v rozporu s Listinou základních práv a svobod. Podle čl. 11 odst. 4 LZPS platí, že vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva je možné ve veřejném zájmu, a to na základě zákona a za náhradu. V případě který popisujete není dán veřejný zájem, ani neexistuje zákon, který by umožnil vyloučit spoluvlastníka z užívání společné věci bez náhrady.


Bohužel není mi úplně jasné jaký efektivní způsob zvolit jako obranu. Podle mne jde jednoznačně o usnesení nulitní (od počátku neplatné) z důvodů uvedených v § 1 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.: „Nezakazuje-li to zákon výslovně, mohou si osoby ujednat práva a povinnosti odchylně od zákona; zakázána jsou ujednání porušující dobré mravy, veřejný pořádek nebo právo týkající se postavení osob, včetně práva na ochranu osobnosti.“

Je jasné, že v tomto případě došlo k porušení veřejného pořádku (čl. 11 odst. 4 LZPS), usnesení porušuje dobré mravy (zabraňuje se spoluvlastníkovi čerpat požitky plynoucí z jeho podílu). Do třetice je porušeno i právo týkající se postavení Vás jako spoluvlastníka nemovitého majetku.

V právním státě by stačilo sdělit ostatním, že usnesení porušující Vaše ústavní práva se na Vás nevztahuje. Bohužel české soudy sypou z rukávu absurdní a nesmyslné rozsudky (viz rozsudek kterým soud posvětil stanovy, které zakázaly vlastníkovi jednotky aby si pořizoval kopie, výpisy či opisy dokladů a účetních knih; směl se jen u správce podívat na ty desítky papírů a tisícovky čísel).

Ve Vašem případě by asi bylo riskantní pouze prohlásit, že jde o usnesení protiústavní, které na Vás nedopadá. Netuším jak by to český soudce později zprasil a obrátil proti Vám. Bohužel čeští soudci jsou jako sadističtí šílenci utržení z řetězu. Jejich judikáty ohledně usnesení shromáždění končívají tvrzením „Když jste nenapadl usnesení jako přehlasovaný vlastník (a v zákonné lhůtě), pak to platí i pro Vás. I když to usnesení je v rozporu se zákonem.“

Nejjistější tedy bude obrátit se na soud a žádat, aby soud označil přijaté „usnesení“ za nulitní pro jeho zřejmou protiprávnost. Je to cesta otravná, nákladná a zdlouhavá.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Září 2020 - 17:34

v minulém svj zkusili to stejné. písemně jsem jim oznámila, že je to neplatné, a prostě jsem na pozemku dál parkovala. zavolali odtahovku a policajty, ukázali jim zápis ze shromáždění, a zaplatili si marný výjezd odtahovky. policie jim vysvětlila, že když mě odtáhnou, tak se nedoplatí (dovoz auta zpět, do té doby taxi nebo náhradní vozidlo atd.). a pochopili hned. i bez soudu.

Vložil parkování (bez ověření), 26. Září 2020 - 13:15

jedná se o absolutně neplatné usnesení shromáždění dle § 1221 a 245 NOZ, protože se příčí dobrým mravům (Na usnesení členské schůze nebo jiného orgánu, které se příčí dobrým mravům, nebo mění stanovy tak, že jejich obsah odporuje donucujícím ustanovením zákona, se hledí, jako by nebylo přijato. To platí i v případě, že bylo přijato usnesení v záležitosti, o které tento orgán nemá působnost rozhodnout.)

není možné si zabrat společný pozemek bez náhrady. náhradou má být váš spoluvlastnický podíl na tržním nájemném (tj. vlastníte 10% pozemku, tržní nájem jednoho parkovacího místa je 10.000 Kč za rok, náhrada má být 1.000 Kč)

nadto by bylo třeba změnit prohlášení vlastníka – viz http://www.portalsvj.cz/…nemu-uzivani

souhlas s radka222, oznámil bych jim absolutní neplatnost a parkoval tam dál

Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Září 2020 - 15:46

a jakou vám dají náhradu za to, že vás vyloučí z užívání? je to protiprávní vám sebrat právo užívat bez náhrady váš majetek, tudíž neplatné.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".