SVJ, jeho stanovy a NOZ

Vložil Zdenek 22, 4. Říjen 2016 - 8:17 ::

http://www.epravo.cz/…-103180.html

V závěru článku mě zarazila tato věta:

Jak vyplývá ze sjednocujícího stanoviska vrchních soudů, nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ (§ 3041 odst. 1). Neměla by se na ně proto ani vztahovat povinnost uvedena v § 3041 odst. 2 NOZ, tedy, že musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu. 

Nemáte někdo plný text (nebo odkaz) předmětného sjednocujícího stanoviska?

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Aloisie (bez ověření), 25. Červen 2017 - 17:54

  „nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ“

  Kdo, kdy a kde tohle napsal?

  Vložil Danil Josef (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 14:23

  „Řada společenství vlastníků jednotek (SVJ) se rozhodla … přizpůsobit své stanovy donucujícím ustanovením NOZu“

  To vypadá, jako by bylo možné se rozhodnout, zda stanovy měnit či neměnit. Měnit stanovy tedy není třeba, podle tohoto výkladu.

  Vložil Drobný (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 16:38

  Vaše tvrzení je nelogická hloupost hned ze dvou důvodů.

  Za prvé. Jestliže vyplývá ze zákona povinnost něco učinit, buď se povinný rozhodne splnit povinnost, nebo se rozhodne povinnost nesplnit, i když tím porušuje zákon. V obou případech se rozhodl, a jak vidíte, vůbec to neznamená, že o žádnou povinnost nejde.

  Za druhé. Protože na přizpůsobní stanov je termín konec letošního roku, rozhodla se řada SVJ své stanovy donucujícím ustanovením NOZu už přizpůsobit, zbytek SVJ toto rozhodnutí ještě čeká.

  Vložil Danil Josef (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 16:43

  Pane Drobný,

  popisujete postup se zákonem rozporný, zatímco jsem předpokládal postup se zákonem souladný. Každý podle svého založení, bránit Vám ve Vašem přístupu k zákonu nemohu.

  Vložil vn (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 13:36

  No pozor, pisálkové toho napindaj, umí krásně vytrhnout věci z kontextu. Chtělo by to plný text originálu.

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 8:25

  Dobrý den, pane Zdenku, notář při změně stanov být nemusí, už to tady psal pan Pavel několikrát.

  Vložil Jan77 (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 10:53

  To by pak byl jen detail. Pokud by platilo " nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ (§ 3041 odst. 1)", pak by se na stará SVJ nevztahoval NOZ, což má dopad zásadní. Tuto přelomovou myšlenku tu svého času propagoval p. Lake. Ten však zmizel. Aktuálně se s tímto názorem nesetkávám.

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 11:57

  Promiňte, ale to není jen detail. Z toho, že se starých SVJ netýká jeden paragraf NOZ nemůžete přece vyvozovat, že se starých SVJ netýká NOZ jako celek.

  Vložil . (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 11:41

  To, že se s nimi nesetkáváte neznamená, že neexistují.

  Vložil oo (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 11:47

  Názory jsou různé. Citovaný právní koncipient je teprve druhá osoba s titulem JUDr., která toto publikovala. Ostatní právníci píší něco jiného. Pokud ale skutečně něco takového je v zápisu z porady soudců VS, tak by to bylo závažnější, než nějaký článeček nějakého koncipienta.

  Vložil Novák (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 10:35

  To je sice pravda Taiso,

  ale mě také zajímá to zdůvodnění sjednocujícího stanoviska ze zápisu ze společné gremiální porady soudců vrchních soudů rozhodujících ve společenstevních a rejstříkových věcech konané v Olomouci ve dnech 8. – 10. června 2016, kde došlo ke sjednocení stanovisek tak, že formu notářského zápisu musí mít pouze rozhodnutí o změně stanov společenství vzniklých ode dne 1. ledna 2014, nikoliv však společenství dříve vzniklých.

  Teď se na něj všichni odvolávají, aniž by byl někde zveřejněn, a nedá se ani posoudit to, co z něho údajně vyplynulo podle advokátního koncipienta JUDr. Ing. Martina Dirhana v článku na eportal.cz, na který tazatal odkazuje Jak vyplývá ze sjednocujícího stanoviska vrchních soudů, nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ (§ 3041 odst. 1). Neměla by se na ně proto ani vztahovat povinnost uvedena v § 3041 odst. 2 NOZ, tedy, že musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu. “.

  Já prostě tomuto tvrzení JUDr. Ing. Martina Dirhana nevěřím.

  Zápis z gremiální porady byl údajně rozeslán rejstříkovým soudům, tak by snad někdo mohl ze zápisu citovat zdůvodnění toho sjednocujícího stanoviska, jestli ho zápis obsahuje.

  Vložil Otto (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 10:53

  Advokátní koncipient JUDr. Ing. Martin Dirhan uvádi:

  „Jak vyplývá ze sjednocujícího stanoviska vrchních soudů, nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ (§ 3041 odst. 1). Neměla by se na ně proto ani vztahovat povinnost uvedena v § 3041 odst. 2 NOZ, tedy, že musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu.“

  I když také neznám zápis ze společné gremiální porady soudců vrchních soudů konané v Olomouci ve dnech 8. – 10. června 2016, tak jsem přesvědčen o tom, že má pan advokátní koncipient bujnou fantazii, díky které vyvodil to, co uvádí. Pan advokátní koncipient určitě patří k lakeho fanclubu.

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 11:52

  Pane Otto, vezměte do úvahy, že pan koncipient hovoří celou dobu pouze o formě změny stanov. Ničeho jiného se článek netýká.

  Vložil Johny (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 13:13

  Paní Taiso,

  vy ste slepá nebo blbá. Jak to, že se článek ničeho jiného než formy stanov netýká? Vždyť koncipient v závěru uvádí:

  „Jak vyplývá ze sjednocujícího stanoviska vrchních soudů, nejsou SVJ vzniklá před 1. 1. 2014 právnickými osobami upravenými podle NOZ (§ 3041 odst. 1). Neměla by se na ně proto ani vztahovat povinnost uvedena v § 3041 odst. 2 NOZ, tedy, že musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu.

  Toto tvrzení dokazuje, že koncipient se kromě formy změny stanov vyjadřuje táké k otázce „zda stárá SVJ musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu“. Pan koncipient vyvozuje ze zápisu ze společné porady soudců vrchních soudů, že SVJ stanovy donucujícím ustanovením NOZu přizpůsobit nemusí.

  Vložil xyz (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 21:01

  Pane Johne a z čeho usuzujete, že pan koncipient vyvozuje své závěry z porady soudců vrchních soudů? Já si myslím, že své závěry vyvozuje z rozsudku 8 Cmo 202/2016 – tam je to jasně zdůvodněno.

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 14:01

  Vemte to obráceně. Pokud by byla pravda, co píšete, znamená to, že stará SVJ stanovy dle NOZ nemění. Tzn. všechna stará SVJ nechávají stanovy tak, jak jsou. Nikdo žádné stanovy nemění. Co to tedy všichni řeší? Nač je potřeba stanovovat pravidlo, zda je u změny stanov potřeba notář nebo není, když není potřeba žádná změna? Kvůli takové zbytečnosti se svolává gremiální porada soudců vrchních soudů? Nwm :-)

  Vložil Jan77 (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 14:56

  Přečtěte si také úvodní odstavec článku, cituji „…případně měnily stanovy z jiných důvodů…“)

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 15:05

  Ano, to jsem četla. Jistě, občas některé SVJ změní stanovy. Nicméně opakuji dotaz: Je skutečně kvůli tomu třeba svolávat celostátní gremiální porady?

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 10:47

  Zdůvodnění odkazem na § 3041 odst. 1 mi připadá dostatečné. Nejsem právník ani soudce, takže netuším, zda je zápis z gremiální porady veřejný. Veřejný judikát Vám nestačí?

  Vložil Novák (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 10:58

  Taiso,

  nejde přece jen o účast notáře, jde přece o mnohem více. Jde o tvrzení, že "Neměla by se na ně proto ani vztahovat povinnost uvedena v § 3041 odst. 2 NOZ, tedy, že musí své stanovy přizpůsobit donucujícím ustanovením NOZu.“ Chápete to už?

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 11:50

  Podle mého názoru jde právě a pouze o účast notáře.

  Článek se jmenuje „K FORMĚ ZMĚNY STANOV SVJ VZNIKLÝCH PŘED 1. 1. 2014“.

  Článek celý pojednává o tom, zda NOZ vyžaduje či nevyžaduje stanovy a tedy i jejich změnu ve formě notářského zápisu.

  Nikde ani zmínka, že by se sjednocující stanovisko gremiální porady týkalo něčeho jiného, než formy změny stanov. Pokud jste to tam někde viděl, tak mi to sem prosím zkopírujte, bo asi špatně vidím.

  Vložil Johny (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 13:33

  Taiso nelžete,

  celý článek nepojednává jen o tom, zda NOZ vyžaduje či nevyžaduje stanovy a tedy i jejich změnu ve formě notářského zápisu. Jak už jsem uvedl výše, tvrzení v závěru článku dokazuje, že koncipient se kromě „formy změny stanov“ vyjadřuje táké k otázce „zda musí stárá SVJ přízpůosbit své stanovy donucujícím ustanovením NOZu“. Pan koncipient vyvozuje ze zápisu ze společné porady soudců vrchních soudů, že SVJ stanovy donucujícím ustanovením NOZu přizpůsobit nemusí.

  Vložil Taisa, 4. Říjen 2016 - 14:10

  Odpověď viz výše v diskusi – pokud neexistuje potřeba měnit stanovy, proč existuje potřeba řešit komplikovaně a na nejvyšší úrovni formu změny stanov?

  Vložil Ber_Neber (bez ověření), 4. Říjen 2016 - 16:36

  Ano, Taiso, toť otázka!?

  Svého času na tomto foru nick Lake dával odpověď a nelichotivými výrazy častoval tvůrce nové legislativy a varoval, co za zmatky a škodu může tato nedopečená legislativa způsobit…

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".