Stanovy SVJ - platby za nájemníky

Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 8:52 ::

Ahoj, v poslední době se nám v SVJ cca třetina bytu začala pronajímat. Na poslední schůzi SVJ se otevřela otázka, zda je možné zanést dostanov „nějakou“ klauzuli, na základě které by bylo možné za každého nájemníka vybírat peníze (náklady spojené s častou zmenou najemniku-skody při stěhování, aj).

Nemá někdo z vás něco podobného zanesené ve stanovách SVJ? Napadá mě x Kč za každého nájemníka za každý kalendářní rok?

Díky za jakýkoliv názor k věci.

  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Leukocit (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 6:19

Rozumím tomu, že bydlící vlastník by chtěl kasírovat “vydělávajícího” vlastníka.

A že požadovat škodu při stěhování to byste jim museli u toho svítit… Jedině snad kamerový systém se záznamem.

Změnit to můžete, když získáte 100% hlasů. Případně i méně, ale bude to nevymahatelné. Třeba poplatek za častější změny osob, než 1× ročně.

Kasírovat může SVJ za nenahlášení počtu osob už dnes.

Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 16:58

a proto je třeba souhlasu všech vlastníků.

Vložil esteron (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 10:13

Pokud s tím budou dotyční vlastníci souhlasit, pak lze vybírat jakékoli poplatky, které někdo dobrovolně platí.

Jen upozorňuji na jedno riziko: pokud účel platby odůvodníte jako nějakou paušální náhradu za škody, které způsobují často se stěhující nájemníci vlastníků, pak je otázka, zda budete moct požadovat úhradu nákladů např. za mimořádný úklid, za opravu poškozenho výtahu, stěny na chodbě, podlahy apod.

Na jednom setkání akademie pro bd se hovořilo o legislativním návrhu, že prohlášení vlastníka by mohlo vyloučit pronájmy, popř. zavést zvýšenou platbu příspěvku. Jenže i kdyby takový návrh do NOZ prosazen byl, týkalo by se to jen nově vzniklých SVJ. U starých SVJ jedině tehdy, že by se změnou prohlášení souhlasili všichni, což nelze očekávat.

Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:30

Chcete omezovat vlastníky jednotek na jejich právech ?Jestli vnikají nějaké škody při častém stěhování, tak je musí „páni výboři“ vymáhat po vlastníkovi jednotky.Co je to to „aj.“,není to závist?

Vložil jarmila krenová, 16. Srpen 2019 - 13:09

..asi jste to nezažil, ale něco podobného v praxi vskutku existuje. Známí platili v předchozím bytě FO 2× v případě, že byt pronajímají a to za jakési zvýšené opotřebení společných prostor, neb podnájemníci si toho majetku údajně méně váží a více jej mohou poškodit. Takže, drahý člene SVJ Chocholko, byste byl asi překvapen :-)

Vložil Nečlen II (bez ověření), 16. Srpen 2019 - 14:30

Výbor v předchozím bytě Vašich známých není na Chocholouška, ale na dlouhou hospitalizaci v dobře zabezpečeném zařízení.

Slovy právníků obecně např.:

SVJ požaduje za pronájem mého bytu v OV poplatek. Má na to právo?

Mám byt v OV, který chci poprvé pronajmout. SVJ na mě požaduje za smlouvu pronajatého bytu na rok 5000 Kč, při zkráceném ukončení smlouvy a uzavření nové v témže roce opět 5000 Kč a při prodloužení stávající smlouvy o další rok též 5000 Kč. Poplatky budou použity prý údajně na fond oprav, který je přece zahrnut v nájemném. Nevím vůbec, jak na výši poplatků SVJ přišlo a podle jakých parametru výši stanovilo a zda vůbec mají u bytu v OV právo jej vyžadovat. Jednání se mi zdá diskriminační. U bytu v OV bych chápala třeba dohodou nějaký čistě dobrovolný příspěvek…

Pro zodpovězení vašeho dotazu si v prvé řadě dovolujeme vymezit společenství vlastníků jednotek jako právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Jednotky v domě, jehož správu SVJ vykonává, jsou ve vlastnictví jednotlivých členů SVJ, nikoli tohoto SVJ. SVJ s jednotkami v domě nikterak nenakládá. Nemůže s nimi disponovat a ani profitovat z toho, že jsou jednotky v domě pronajímány.

Nájemní vztah vzniká mezi vlastníkem jednotky – vámi, a nájemcem. SVJ do tohoto vztahu nikterak nevstupuje. Jako vlastník jednotky jste oprávněn s touto jednotkou nakládat podle svého uvážení. Můžete ji užívat, prodat, darovat, nechat „ladem“ a samozřejmě mimo jiné také pronajímat. SVJ nemůže v tomto směru do vašeho vlastnického práva zasahovat. Nemůže ovlivnit, zda v bytě žijete vy sama, nebo nájemce.

Z těchto důvodů nemůže SVJ požadovat ani poplatek za to, že svůj byt pronajímáte. Jako člen SVJ jste povinna hradit zálohy na služby spojené s užíváním bytu, popřípadě příspěvek do tzv. fondu oprav. S nájemcem je možné podmínky, za jakých bude na tyto platby nad rámec sjednaného nájemného přispívat, sjednat v nájemní smlouvě. Výše příspěvku do fondu oprav je stanovena podle předem daného „klíče“. Po vlastnících, kteří byty pronajímají, nelze požadovat, aby z toho důvodu, že byt ve svém vlastnictví pronajímají, přispívali do fondu oprav většími částkami. Požadavek SVJ není nikterak opodstatněný.

JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:33

Děkuji za Váš názor. Jsem rád, že Vašem SVJ nemáte podobné problémy.

Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:32

Děkuji za názor. Jsem rád, že nemusíte podobné věci řešit ve Vašem SVJ. Bohužel u nás je situace jiná.

Vložil anonim (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:13

Přece platby na služby a fondu oprav jsou jen pro vlastníky byt.jednotek.

Jde pouze o to, aby vlastníci byt. jednotek nahlásili počet nájemníků v byt. jednotce.

Je zde otázka , na jaký účet by měl odesílat pronajimatel finanční hotovost, když SVJ nemůže podnikat ?

anonim

Vložil Anonymousssssssss (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 11:08

Anonime, opět netušīte o čem je řeč. Vaše spamy by se měly automaticky mazat.

Vložil anonim (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 5:47

Opětně došlo k účelové změně osoby který vložil svůj příspěvek !!!

Je nutnost Anonymuse několika "S ", si ověřit co je spam ?

(Pomohu Vám spam je nevyžádána pošta ) a teď mudruj.

Pokud by to byla pravda, není možnost diskuse ale nechat pouze korupčníky jednat, kteří tunelují finanční hotovosti vlastníků byt.jednotek v SVJ, stejně jako v našem SVJ, kde jde o 13.000.000 Kč a 120.000.000 Kč.na revitaklizaci bytového domu. ( bytový dům ze třemi vchody a 7. patry )

anonim

Admine nemazat

Vložil Jdoucikolem (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 6:41

Mužete napsat kolik máte bytu, ješte lépe kolik m2 je v SVJ? Ta částka ve velká.

Vložil anonim (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 12:38

V našem SVJ je 72 byt.jednotek.

anonim

Vložil Lýdie (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 13:08

To dělá 1.85 mil. Kč na byt. Neber to.

Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:22

Dobrý den, Vaší připomínku chápu. Spíše jsem se pouze chtěl dotázat, zda tato možnost je a zda ji někdo nepoužívá (od realitních makléřů, kteří zprostředkovávají podnájmy vím, že bytová družstva toto občas mívají).

Jde o to, že nájemníci se u nás mění skoro každý měsíc a stěhování vždy nechá poměrně velké škody na společných prostorách. Stejně tak se nájemníci dost podílí na poškozování společných prostor, rozlámané dveře, pocmarane zdi, aj.

Cílem je vybírat od majitelů bytů, které se pronajímají, za kazdeho nájemníka částku na rok (tzn. každý nájemník nahlášen v daném kalendářním roce – platba do SVJ). Z těchto nákladů by se pak spoluhradily opravy společných prostor (ani zdaleka to nepokryje vše).

Dodám, vymáhání na majitelích bytu jsme realizovali, ale bez výsledku…

Vložil Radka22222 (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 12:27

Nechápu, když víte, kdo dělá konkrétní škody, proč je na něm, resp. Majiteli bytu, nevymáháte. Samozřejmě je nesmysl chtít po pronajímatelích, aby hradili cokoli navíc než ostatní jen proto, že svůj majetek pronajmou.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".