Stanovy SVJ - platby za nájemníky

Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 8:52 ::

Ahoj, v poslední době se nám v SVJ cca třetina bytu začala pronajímat. Na poslední schůzi SVJ se otevřela otázka, zda je možné zanést dostanov „nějakou“ klauzuli, na základě které by bylo možné za každého nájemníka vybírat peníze (náklady spojené s častou zmenou najemniku-skody při stěhování, aj).

Nemá někdo z vás něco podobného zanesené ve stanovách SVJ? Napadá mě x Kč za každého nájemníka za každý kalendářní rok?

Díky za jakýkoliv názor k věci.

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Leukocit (bez ověření), 18. Srpen 2019 - 6:19

  Rozumím tomu, že bydlící vlastník by chtěl kasírovat “vydělávajícího” vlastníka.

  A že požadovat škodu při stěhování to byste jim museli u toho svítit… Jedině snad kamerový systém se záznamem.

  Změnit to můžete, když získáte 100% hlasů. Případně i méně, ale bude to nevymahatelné. Třeba poplatek za častější změny osob, než 1× ročně.

  Kasírovat může SVJ za nenahlášení počtu osob už dnes.

  Vložil Pavel II (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 16:58

  a proto je třeba souhlasu všech vlastníků.

  Vložil esteron (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 10:13

  Pokud s tím budou dotyční vlastníci souhlasit, pak lze vybírat jakékoli poplatky, které někdo dobrovolně platí.

  Jen upozorňuji na jedno riziko: pokud účel platby odůvodníte jako nějakou paušální náhradu za škody, které způsobují často se stěhující nájemníci vlastníků, pak je otázka, zda budete moct požadovat úhradu nákladů např. za mimořádný úklid, za opravu poškozenho výtahu, stěny na chodbě, podlahy apod.

  Na jednom setkání akademie pro bd se hovořilo o legislativním návrhu, že prohlášení vlastníka by mohlo vyloučit pronájmy, popř. zavést zvýšenou platbu příspěvku. Jenže i kdyby takový návrh do NOZ prosazen byl, týkalo by se to jen nově vzniklých SVJ. U starých SVJ jedině tehdy, že by se změnou prohlášení souhlasili všichni, což nelze očekávat.

  Vložil ČlenSVJ (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:30

  Chcete omezovat vlastníky jednotek na jejich právech ?Jestli vnikají nějaké škody při častém stěhování, tak je musí „páni výboři“ vymáhat po vlastníkovi jednotky.Co je to to „aj.“,není to závist?

  Vložil jarmila krenová, 16. Srpen 2019 - 13:09

  ..asi jste to nezažil, ale něco podobného v praxi vskutku existuje. Známí platili v předchozím bytě FO 2× v případě, že byt pronajímají a to za jakési zvýšené opotřebení společných prostor, neb podnájemníci si toho majetku údajně méně váží a více jej mohou poškodit. Takže, drahý člene SVJ Chocholko, byste byl asi překvapen :-)

  Vložil Nečlen II (bez ověření), 16. Srpen 2019 - 14:30

  Výbor v předchozím bytě Vašich známých není na Chocholouška, ale na dlouhou hospitalizaci v dobře zabezpečeném zařízení.

  Slovy právníků obecně např.:

  SVJ požaduje za pronájem mého bytu v OV poplatek. Má na to právo?

  Mám byt v OV, který chci poprvé pronajmout. SVJ na mě požaduje za smlouvu pronajatého bytu na rok 5000 Kč, při zkráceném ukončení smlouvy a uzavření nové v témže roce opět 5000 Kč a při prodloužení stávající smlouvy o další rok též 5000 Kč. Poplatky budou použity prý údajně na fond oprav, který je přece zahrnut v nájemném. Nevím vůbec, jak na výši poplatků SVJ přišlo a podle jakých parametru výši stanovilo a zda vůbec mají u bytu v OV právo jej vyžadovat. Jednání se mi zdá diskriminační. U bytu v OV bych chápala třeba dohodou nějaký čistě dobrovolný příspěvek…

  Pro zodpovězení vašeho dotazu si v prvé řadě dovolujeme vymezit společenství vlastníků jednotek jako právnickou osobu založenou za účelem zajišťování správy domu a pozemku. Jednotky v domě, jehož správu SVJ vykonává, jsou ve vlastnictví jednotlivých členů SVJ, nikoli tohoto SVJ. SVJ s jednotkami v domě nikterak nenakládá. Nemůže s nimi disponovat a ani profitovat z toho, že jsou jednotky v domě pronajímány.

  Nájemní vztah vzniká mezi vlastníkem jednotky – vámi, a nájemcem. SVJ do tohoto vztahu nikterak nevstupuje. Jako vlastník jednotky jste oprávněn s touto jednotkou nakládat podle svého uvážení. Můžete ji užívat, prodat, darovat, nechat „ladem“ a samozřejmě mimo jiné také pronajímat. SVJ nemůže v tomto směru do vašeho vlastnického práva zasahovat. Nemůže ovlivnit, zda v bytě žijete vy sama, nebo nájemce.

  Z těchto důvodů nemůže SVJ požadovat ani poplatek za to, že svůj byt pronajímáte. Jako člen SVJ jste povinna hradit zálohy na služby spojené s užíváním bytu, popřípadě příspěvek do tzv. fondu oprav. S nájemcem je možné podmínky, za jakých bude na tyto platby nad rámec sjednaného nájemného přispívat, sjednat v nájemní smlouvě. Výše příspěvku do fondu oprav je stanovena podle předem daného „klíče“. Po vlastnících, kteří byty pronajímají, nelze požadovat, aby z toho důvodu, že byt ve svém vlastnictví pronajímají, přispívali do fondu oprav většími částkami. Požadavek SVJ není nikterak opodstatněný.

  JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., advokát, Advokátní kancelář ERHARTOVÁ VÍTEK & PARTNERS

  Vložil Tobias (bez ověření), 25. Únor 2020 - 12:12

  JUDr. Jindřich Vítek, Ph.D., to píše správně. Na to se musí jinak:

  Buď na základě dobrovolnosti, a nebo přes služby. Nic nebrání odhlasovat pravidla pro rozúčtování úklidu, osvětlení, odpadu ad., které požadované zohlední.

  Už se zde řešilo.

  Vložil polar69 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 23:29

  Uvádíte, že nelze navýšit poplatek (jako administrativní) tak prosím jak to, že když jsem vlastník bytu v domě, který je zatím z části BD, platím jednak poplatek za správu 200,–Kč, příspěvek do FO 2000,. a světe div se 150,–Kč jako poštovné, přičemž jsem od BD za celou dobu 20ti tel dostal asi jeden dopis. Proč by SVJ nemohla mít pro nebydlící v domě taktéž poplatek za administrativu a poštovné, když jim musí vše posílat poštou (jeden doporučený dopis 75Kč a obyčejný 30,–) a navíc vést a spravovat pro ně internetové stránky, aby měli možnost se seznamovat s věcmi když nechodí na shromáždění a dům jim je ukradený, jen dojí peníze z nájmů. Výboru tak vzniká další pracovní a časová zátěž a náklady. Proč by tedy měli do FO platit stejně, jako osoby bydlící a starající se o dům.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 12:42

  prosím vás? služby podle osob nebo podle podílu – je jedno, jestli je tam nájemník nebo vlastník služby měřitelné – totéž.

  Vložil polar69 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 10:26

  Dobrý den, v textu uvádíte, že SVJ nemůže od vlastníka požadovat jinou výši příspěvku do FO za opravy kvůli nájemníkům. S tím lze souhlasit, ale jen částečně. Kdo bydlí v domě, sleduje nástěnku, co se kdy děje, kdy je schůze, co se bude v domě dělat, přečte si zápis ze shromáždění vyvěšený v domě atd. Pronajímateli musíte posílat poštou pozvánky, odpovídat na emaily (kdy opakovaně chtějí něco vysvětlit místo toho aby přišli na schůzi, nebo si přečetli informace na internetových stránkách), řešit opakovaně problémy s jejich nájemníky kteří omezují práva ostatních vlastníků bydlících v domě atd., tedy zatěžují výbor SVJ a spotřebovávají víc peněz (tř. na poštovném) nežli běžný bydlící vlastník. V takovém případě proč by za nebydlícího vlastníka měli tyto náklady platit ostatní, v domě bydlící nájemníci. Je tedy možné na základě rozhodnutí shromáždění pro tyto nebydlící pronajímače (v mnohých případech nepřizpůsobivým lidem) navýšit částku na správu domu (poštovné atd,) např. o částku 100,–Kč/měsíc? Já myslím, že ano.

  Vložil Krupp, 25. Únor 2020 - 11:03

  Na to nemáte právo.
  Pokud vzniknou prokazatelné náklady týkající se jenom konkrétního vlastníka, můžete mu je předepsat k náhradě. Opakuji ale, že musí být prokazatelné. Jirka

  Vložil polar69 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 23:13

  A jak chcete prokazatelně vyúčtovat, že pronajímateli jste museli psát 10× email a vysvětlovat věci které byly na shromáždění a jsou v zápise ale on je líný přijít a nebo si zápis přečíst. Nebo že musíte jet x krát do domu kvůli stížnostem na jeho nájemníky a pak mu musíte psát dopis s výzvou atd. Jak by jste to chtěli vyúčtovat. Ale výbor to řešit musí a čas a práce není zadarmo. A navíc shromáždění má dle jiného právo stanovit výši plateb a pokud administrativní poplatek platí všichni pronajímatelé a souhlasí s ním, proč ho nemá platit jeden, který byt koupil na kšeft v době, kdy se tyto poplatky již několik let platili ale on se před koupí o nic nezajímal. Proč by měli práci výboru platit všichni za jednoho „kšeftaře s chudobou“.

  Vložil radka2222 (bez ověření), 26. Únor 2020 - 7:49

  snad nebere žádné odměny za svoji práci? co to je „administrativní poplatek“? víte, kdo to vůbec je kšeftař s chudobou?

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 10:58

  nelze.

  Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:33

  Děkuji za Váš názor. Jsem rád, že Vašem SVJ nemáte podobné problémy.

  Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:32

  Děkuji za názor. Jsem rád, že nemusíte podobné věci řešit ve Vašem SVJ. Bohužel u nás je situace jiná.

  Vložil . (bez ověření), 25. Únor 2020 - 11:54

  To víte, že je taky máme. Ale řešíme je tak, jak napsal pan Krupp, ne tak, jak je chcete řešit u vás. To nelze.

  Vložil anonim (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:13

  Přece platby na služby a fondu oprav jsou jen pro vlastníky byt.jednotek.

  Jde pouze o to, aby vlastníci byt. jednotek nahlásili počet nájemníků v byt. jednotce.

  Je zde otázka , na jaký účet by měl odesílat pronajimatel finanční hotovost, když SVJ nemůže podnikat ?

  anonim

  Vložil Anonymousssssssss (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 11:08

  Anonime, opět netušīte o čem je řeč. Vaše spamy by se měly automaticky mazat.

  Vložil anonim (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 5:47

  Opětně došlo k účelové změně osoby který vložil svůj příspěvek !!!

  Je nutnost Anonymuse několika "S ", si ověřit co je spam ?

  (Pomohu Vám spam je nevyžádána pošta ) a teď mudruj.

  Pokud by to byla pravda, není možnost diskuse ale nechat pouze korupčníky jednat, kteří tunelují finanční hotovosti vlastníků byt.jednotek v SVJ, stejně jako v našem SVJ, kde jde o 13.000.000 Kč a 120.000.000 Kč.na revitaklizaci bytového domu. ( bytový dům ze třemi vchody a 7. patry )

  anonim

  Admine nemazat

  Vložil Jdoucikolem (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 6:41

  Mužete napsat kolik máte bytu, ješte lépe kolik m2 je v SVJ? Ta částka ve velká.

  Vložil anonim (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 12:38

  V našem SVJ je 72 byt.jednotek.

  anonim

  Vložil Lýdie (bez ověření), 11. Srpen 2019 - 13:08

  To dělá 1.85 mil. Kč na byt. Neber to.

  Vložil MartinPHA (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 9:22

  Dobrý den, Vaší připomínku chápu. Spíše jsem se pouze chtěl dotázat, zda tato možnost je a zda ji někdo nepoužívá (od realitních makléřů, kteří zprostředkovávají podnájmy vím, že bytová družstva toto občas mívají).

  Jde o to, že nájemníci se u nás mění skoro každý měsíc a stěhování vždy nechá poměrně velké škody na společných prostorách. Stejně tak se nájemníci dost podílí na poškozování společných prostor, rozlámané dveře, pocmarane zdi, aj.

  Cílem je vybírat od majitelů bytů, které se pronajímají, za kazdeho nájemníka částku na rok (tzn. každý nájemník nahlášen v daném kalendářním roce – platba do SVJ). Z těchto nákladů by se pak spoluhradily opravy společných prostor (ani zdaleka to nepokryje vše).

  Dodám, vymáhání na majitelích bytu jsme realizovali, ale bez výsledku…

  Vložil Radka22222 (bez ověření), 10. Srpen 2019 - 12:27

  Nechápu, když víte, kdo dělá konkrétní škody, proč je na něm, resp. Majiteli bytu, nevymáháte. Samozřejmě je nesmysl chtít po pronajímatelích, aby hradili cokoli navíc než ostatní jen proto, že svůj majetek pronajmou.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 25. Únor 2020 - 18:06

  Ono to vymáhání je někdy složité. Vlastník je cizinec bydlící kdesi v zahraničí (třeba Rusko, Ukrajina, Izrael, …) Byt pronajímá přes Airbnb – většinou cizincům. Cizinci dělají v noci bordel, poničí zařízení, je volána policie (tedy je znám i pachatel). Pachatelé ráno odjedou a teď po nich něco vymáhejte … A tato situace se opakuje několikrát měsíčně. A vlastníkovi je to jedno. Jednak je mimo dosah, pak také není pachatel. A své peníze za pronájem si kasíruje. V daném případě by se opravdu hodila možnost nějak pronajímání (krátkodobé) omezit. Nebo nějak zlepšit a zjednodušit možnosti vymáhání škody. Nejenom na přímém pachateli, ale i na vlastníkovi …

  Vložil radka2222 (bez ověření), 25. Únor 2020 - 18:53

  i kdyby bydlel na marsu, tak vlastník má majetek. a to je nejpodstatnější. takže sice cesta dlouhá, ale je z čeho škody požadovat, a pokud výbor koná, tak vymožitelnost škod je 100 %. Jen to holt bude chvíli trvat. Ale rezignovat proto, že bydlí vlastník v zahraničí, je blbost.

  Vložil Dvořák (bez ověření), 26. Únor 2020 - 10:25

  To není rezignace. To je … Jistě, pokud by se jednalo o jednotlivý případ, tak by se snad vymoci dalo. Ale pokud v domě nejde o jednoho takového vlastníka ale je jich více (situace v Praze) a situace se opakuje několikrát do měsíce, tak by se regulace opravdu hodila. Kromě toho, jak jsem psal, škody způsobil konkrétní vandal, nikoliv vlastník.

  Vložil Tobias (bez ověření), 26. Únor 2020 - 11:10

  „škody způsobil konkrétní vandal“

  Znáte jeho jméno, adresu, datum narození?

  Vložil Krupp, 26. Únor 2020 - 10:47

  To jsou ty výhody našeho právního řádu. Jen bych se zeptal, proč jste SVJ? My jsme družstvo a bráníme se převodu bytů do vlastnictví, jak to jde. Zatím úspěšně. Družstvo má přeci jenom určité možnosti, jak popsaným problémům bránit. Samozřejmě vám nepomůžu, protože změna z SVJ na družstvo je prakticky nemožná, ale říkám si, jestli si tím nejste tak trochu vinni sami. Jirka

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".