STANOVY

Vložil Malá (bez ověření), 1. Červenec 2022 - 2:45 ::

Dobrý den, prosím o radu, za SVJ potřebujeme založit do sbírky listin stanovy. Stačí stanovy poštou s průvodním dopisem zaslat na soud s oni založí? Musí se ke stanovám přikládat i zápis ze schůze, kde byly schváleny.

Děkuji Malá

  • rejstřík SVJ
  • stanovy

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil asi tak (bez ověření), 1. Červenec 2022 - 7:31

Zjistěte si co požadují veledůležití úředníci u vás. U nás požadují, aby stanovy byly podepsané ověřeným podpisem (dříve stačil podpis obyčený) a taky kromě zápisu o schválení stanov požadují písemné zdůovodnění, proč listinu, tedy stanovy, chcete do rejstíku vložit. Jo, požadují zdůvodnění, proč stanovy chcete do rejstříku vložit. To normální možek nevymyslí. U nás taky stačí, když stanovy a všechny ty papíry přinesete do podatelny v papírové podobě. Zavolejte si tam, abyste zjistili, co požadují a jak to požadují dodat. Když úředníkovi nedodáte to, co chce, tak nemáte šanci.

Vložil Justitianus, 2. Červenec 2022 - 10:17

Jestliže úředníci požadují „písemné zdůovodnění, proč listinu, tedy stanovy, chcete do rejstříku vložit“, pak postačí v žádosti uvést důvod podle toho co je uvedeno v zákoně:

Podle § 66 písm. a) zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících platí, že sbírka listin obsahuje zakladatelské právní jednání právnické osoby, (…) a jejich pozdější změny; po každé změně musí být uloženo také jejich platné úplné znění.

Při tom platí, že zakladatelským právním jednáním právnické osoby SVJ jsou její stanovy (§ 1200 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.).


Podotýkám, že ouředník není vůbec oprávněn žádat nějaké zdůvodnění.
Ouředníkovi není vůbec nic do toho proč právnická osoba chce nechat založit určitou listinu do sbírky listin. To je pouze na rozhodnutí právnické osoby samotné. Soudní ouředník není oprávněn provádět nějakou cenzuru vkládaných listin, ani přezkoumávat důvod který vedl zapsanou osobu k podání návrhu na založení listiny do sbírky listin.


Ouředník není oprávněn žádat k zakládané listině žádnou další listinu navíc.
Plyne to přímo ze znění zákona o veřejných rejstřících. Ten ukládá zapsané osobě pouze povinnost předložit soudu samotnou listinu určenou k založení:

304/2013 Sb.
§ 71

(1) Zapsaná osoba předloží bez zbytečného odkladu od vzniku rozhodné skutečnosti rejstříkovému soudu listiny zakládané do sbírky listin.

K listině tedy musí být přiložena pouze žádost ze které vyplývá kdo a co po soudu požaduje. Jedinou výjimkou je zakládání některých listin v jiném nežli českém jazyce (§ 73 zákona). V tom případě rejstříkový soud může požadovat zároveň s listinou předložit i její překlad do českého jazyka.

Justitianus

Vložil Justitianus, 1. Červenec 2022 - 8:32

Jde-li o listinu určenou k založení do sbírky listin, jíž se nedokládají skutečnosti uvedené v návrhu na zápis, změnu, nebo výmaz zápisu ve veřejném rejstříku, pak platí:

Při zaslání poštou (Stanovy pošlete poštou jako PDF soubor na CD-R, CD-RW, atd.). Nemusí být opatřen uznávaným elektronickým podpisem. K technickému nosiči se souborem PDF je třeba přiložit (papírovou) žádost o založení listiny do sbírky listin, opatřenou podpisy členů statutárního orgánu oprávněných zastupovat právnickou osobu způsobem uvedeným v rejstříku.

Až vaše SVJ bude mít zřízenu datovou schránku, budete moci/muset odesílat přes DS.


Poznámka:
Jestliže samotné stanovy nemusí být elektronicky podepsány, pak je logické aby průvodní písemná žádost o založení listiny byla opatřena ověřenými podpisy statutárů. Do sbírky listin se totiž od 1. ledna 2012 neukládají podpisové vzory osob zapsaných jako osoby oprávněné jednat jménem právnické osoby! Rejstříkový soud tedy nemá k dispozici žádný nástroj kterým by ověřil totožnost podepisujících osob na papírové žádosti. Bez ověřených podpisů na žádosti by mohl kterýkoli podvodník poslat soudu k založení zfalšované stanovy.
Kupodivu – nikde (ani na stránkách ministerstva vnitra) jsem nenašel informaci o tom že podpisy statutárů na žádosti musí být ověřené. Dokonce je žádost o založení listiny označována nesmyslně jako „průvodní dopis“.

Justitianus

Vložil Petr, 1. Červenec 2022 - 9:23

„Stačí stanovy poštou s průvodním dopisem zaslat na soud ?“

Pokud poštou, tak asi doporučeně s dodejkou, nebo předání přes SMS České pošty (za 3,– Kč).

Já bych stanovy zanesl na soud proto, abych si nechal potvrdit kopii (netuším zda podatelna musí potvrdit znění každé stránky kopie vers. uložený originál).

Nejlepší ale je tuto věc zjistit přímo na konkrétním soudu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".