stanovy

Vložil Běla Rýdlová (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 14:30 ::

Dobrý den, u nás v SVJ již několik let odsouhlasujeme stanovy. Já jsem je velmi podrobně připomínkovala. Na schůzi konané v únoru 2017 – stanovy byly přílohou pozvánky, stanovy nebyly odsouhlaseny /osobně jsem na schůzi zdůrazňovala chyby ve stanovách /.

<dl>
<dt>Nová schůze konaná v listopadu 2017 – v programu pozvánky napsán
bod</dt>

<dd>schválení stanov</dd> </dl>

na pozvánce nejsou stanovy přiloženy ani není uvedeno, že tyto stanovy můžete obdržet tam a tam.

Na schůzi – stanovy odsouhlaseny.
Jak stanovy, v jakém znění ????? Na této schůzi jsem nebyla. Prosím poradíte mi jak by jsem měla dál postupovat.

Děkuji Běla Rýdlová

  • kverulant
  • blázen

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Anonymouk (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 18:28

Paní Bělo, předně je třeba si nastudovat OZ ohledně povinnosti co se týká shromáždění, potažmo SVJ. Požádejte o nahlédnutí do dokladů ke shromáždění. Usnesení shromáždění mělo být zveřejněno. Pište všem členům výboru. Ať tak či tak je poslední instancí soud.
Půjdete do toho, přidá se někdo k vám či jste samotinká?

Vložil Pavel II (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 18:15

u soudu je jedinou m ožností. To, že nejste přehlasovaný vlastník výrazně snižuje Vaše šance uspět.

Vložil xyz (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 23:12

„To, že nejste přehlasovaný vlastník výrazně snižuje Vaše šance uspět.“

Vlastník bytu může napadnout žalobou i usnesení, jehož přijetí se neúčastnil.Roz­hodnutí Nejvyššího soudu sp. zn. 22Cdo 1423/2009 ze dne 25.5.2011.

Vložil NOZ (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 23:25

Judikatura před NOZ není vždy použitelná.

Vložil MartinII, 5. Prosinec 2017 - 15:22

Nejsprávnější postup je obrátit se prokazatelně (což bývá problém, viz i zdejší diskuse) na výbor. Nejsprávnější by bylo doporučeně dokonce s dodejkou.

Nejvyšší orgán společenství je shromáždění. Zkuste zjistit u jiných vlastníků, jak schůze probíhala, zda byli přítomni všichni, kteří jsou uvedeni v presenční listině a pod. Na téma schvalování stanov aniž je vlastníci měli k dispozici, je zde mnoho vláken. Zkuste hledat. Pravda je, že se to v množství vláken těžko hledá.

To, že jste na schůzi nebyla, pokud jste byla pozvána a byl v pozvánce bod „stanovy“, v tom vám nepomůže ani pánbůh.

Vložil K. Čechová (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 0:16

Ano, konečně jsme schválili stanovy. Přítomni byli všichni, kteří jsou v prezenční listině, řádné plné moci včetně zástupců pro byty ve spoluvlastnictví včetně výpisu z KN v den konání Shromáždění jsou k dispozici. Dokonce jsme byli již tak zoufalí, že jsme si opatřili i plnou moc člena z ciziny. Je nás totiž málo. Třikrát jste nám blokovala přijetí stanov s požadavkem na vyšší kvórum 75% ze všech místo 75% z přítomných v doporučených okruzích,jak jsme měli i dosud od založení SVJ. To bychom byli zcela neakceschopní. Minule jsme neschválili o půl procenta. Nyní byli přítomni všichni kromě vás a jedné nemocné členky, kterou jsme ještě zvali osobním mailem. Z 15 členů s cca stejnými podíly bylo přítomno 13 a 12 schválilo, proti byla pouze jedna členka s polovičním podílem. Stanovy byly na schůzi k dispozici v několika exemplářích pro zájemce v neměnném znění, které máme již rok v mailu a tak budou vloženy do rejstříku. Tzn. kromě povinných změn dle NOZ v podstatě totožné, jako máme dosud, včetně kvóra 75% přitomných, nikoliv všech, jak jste požadovala navýšit zcela proti duchu NOZ i stávajícím stanovám. Valná většina totiž pochopila, že jsme nebyli schopni schválit stanovy již dva roky ani touto nižší většinou, při vyšším kvóru bychom byli zcela neakceschopní. Dále při zájmu o dům mohou přijít všichni a rázem bude ze 75% přítomných 75% všech, opačně to logicky nelze.Záleží tedy opravdu pouze na aktivitě spolumajitelů. Všichni si oddechli, že máme konečně stanovy, vy si jejich neměnné znění můžete znovu vytisknout z mailu a zkontrolovat, může vám je vytisknout i kterýkoliv člen výboru a vhodit do schránky. A můžete se klidně soudit. My jsme opravdu rádi, že máme po vyčerpávajících obstrukcích konečně stanovy,vlastně stejné jako dosud, staré vzorové, takové, které nám vyhovovaly a vyhovují. K. Čechová, předseda výboru SVJ

Vložil Kolemjdoucí1 (bez ověření), 6. Prosinec 2017 - 0:25

Paní Čechová držím Vám palce. Skoro v každém SVJ se najde nějaký škodič. Většinou duševně nemocná osoba. Je třeba vytrvat. Pokud postupujete podle zákonů, tak si žalobou nepomůže.

Vložil Běla Rýdlová (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 10:21

Milá paní Čechová a náhodný noční kolemjdoucí (ano máte pravdu v každém domě se najde duševně nemocná osoba ).

Paní Čechová, přestaňte již konečně lhát a začněte si plnit své povinnosti dané Vám zákonem NOZ a stanovy SVJ. Běla Rýdlová

Vložil Hrubý (bez ověření), 10. Prosinec 2017 - 11:45

Paní Rýdlová,

když píšete, že paní Čechová lže a neplní své povinnosti dané jí zákonem NOZ a stanovami SVJ, tak uveďte konkretně v čem lže, a neplní své povinnosti. Pokud to neuděláte, neprokážete nijak své tvrzení, a my nemáme důvod vám věřit.

Vložil xyz (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 23:19

„To, že jste na schůzi nebyla, pokud jste byla pozvána a byl v pozvánce bod „stanovy“, v tom vám nepomůže ani pánbůh.“

Pane Martine II, jaký máte názor na čl. 36 LZPS?

Vložil NOZ (bez ověření), 5. Prosinec 2017 - 23:28

Názor pana Martina na situaci tazatelky je podobný jako bude názor soudu.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".