Správa SVJ

Vložil Anonymous, 26. Prosinec 2022 - 9:41 ::

Justitianus zde opakovaně píše o vlastní správě SVJ. Na první čtení na tom není nic nesprávného nebo nejednoznačného. Jenže se zaměňují dva pojmy s rozdílným významem, přičemž k záměně dochází patrně v důsledku použití nesklonné zkratky SVJ a omezeně skloňovatelného pojmu společenství vlastníků jednotek. Vše bude zřejmé, budeme-li používat místo SVJ a společenství vlastníků jednotek dobře skloňovatelné pojmy právnická osoba SVJ nebo esvéjéčko.

Justitianův (a jenom Justitianův, nikdo jiný tento pojem nepoužívá) pojem vlastní správa SVJ je totiž zavádějící, mohl by znamenat, že to, co je spravováno, je SVJ, a nikoliv vlastní správní činnost vykonávanou/za­jišťovanou společenstvím vlastníků jednotek.

Pojmy je třeba rozlišovat a není možné z nesprávně formulovaných nebo víceznačných nebo nepochopených nebo neklonných pojmů cosi dovozovat.

Justitianus (patrně úmyslně a škodolibě) zaměňuje správu právnickou osobou SVJ (správu esvéjéčkem, uvedenou v zákoně, zákonnou činnost SVJ) a správu právnické osoby SVJ (správu esvéjéčka, nikde neuvedenou, vytvořenou pouze v Justitinově fantasii).

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Justitianus, 26. Prosinec 2022 - 13:12

  Jste popletený popleta, ale odpouštím Vám, protože jste Váš popletený názor alespoň dokázal srozumitelně naformulovat. To zde nebývá běžné.

  Samozřejmě se mýlíte.

  ☀ Je třeba rozlišovat vlastní majetek právnické osoby od ciziho majetku (který tato osoba pouze spravuje).

  ☀ Je třeba rozlišovat vlastní správu právnické osoby od správy cizích záležitostí (k té může p. o. mít oprávnění buď ze smlouvy, nebo ze zákona).

  ☀ Je třeba rozlišovat náklady na vlastní správu právnické osoby (§ 1180 odst. 2) od nákladů na správu cizího majetku – domu a pozemku (§ 1180 odst. 1).

  ☀ Vlastní správa právnické osoby zahrnuje samozřejmě i správu vlastního majetku. Vlastní správa je však mnohem širší pojem.


  Vlastní správu (správu sebe sama) vykonává každá právnická osoba, a samozřejmě to platí i pro SVJ. Opačný názor je směšně popleten. Právnických osob je v ČR 459 tisíc (aktivní p. o.). Pokud by právnické osoby nevykonávaly svou vlastní správu, kdo ji tedy vykonává? Kdo? Svatý Mikuláš, nebo snad Santa?

  Kdo se stará o to aby právnická osoba měla statutární orgán, aby jej měla zapsaný v rejstříku, aby vedla účetnictví, aby zakládala účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu, aby vedla řádně záznamy o svém majetku, aby postupovala podle zákona o archivnictví a archivovovala dokumenty, aby oznamovala svého skutečného majitele, aby dodržovala zákonné poinnosti podle opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, případně aby podávala daňová přiznání, aby se podrobovala kontrolám ze strany Finančního úřadu a prokazovala skutečnosti, aby plnila povinnosti v oblasti zdravotního a sociálního pojištění pokud zaměstnává jiné osoby, nebo odměňuje statutáry ???

  Vše co jsem namátkou vyjmenoval patří pod vlastní správu právnické osoby (pod správu sebe sama). Povinnost činit tyto (a jiné) úkony plyne pro právnickou osobu již ze samotné její existence a z právních přdpisů, i kdyby neexistoval žádný dům s jednotkami.

  Jen blb by mohl tvrdit, že vlastní správa právnické osoby neexistuje.

  Můžete jedině tvrdit, že VY NEVÍTE co zahrnují „náklady na vlastní správní činnosti právnické osoby“, které zmiňuje občanský zákoník ve svém § 1180 odst. 2. Toto Vám věřím. Dovzdělejte se tedy.

  Justitianus

  Vložil Jo,???? (bez ověření), 26. Prosinec 2022 - 13:39

  Justi vysvětli ještě který cizí majetek může společenství spravovat, to mě zajímá

  Vložil * (bez ověření), 26. Prosinec 2022 - 13:54

  Cizím majetkem pro svj jsou společné části domu, které mají vlastníci jednotek zapsané na svém vlastnickém listu. Ty musí spravovat, takovu povinost mu dává zákon.

  Vložil Bože (bez ověření), 26. Prosinec 2022 - 14:26

  Cizím majetkrm pro společenství jsou bytové jednotky ty nemůže spravovat viz § 1189

  Vložil Bože (bez ověření), 26. Prosinec 2022 - 14:22

  Společné časti domu jsou v majetku všech vlastníků!!!! Komu mýslíte, že by patřily????

  Vložil * (bez ověření), 27. Prosinec 2022 - 12:53

  Jistě, že jsou v majetku všech vlastníků, můj příspěvek s tímto tvrzením není v rozporu.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".