Vložil Justitianus, 26. Prosinec 2022 - 13:12

Jste popletený popleta, ale odpouštím Vám, protože jste Váš popletený názor alespoň dokázal srozumitelně naformulovat. To zde nebývá běžné.

Samozřejmě se mýlíte.

☀ Je třeba rozlišovat vlastní majetek právnické osoby od ciziho majetku (který tato osoba pouze spravuje).

☀ Je třeba rozlišovat vlastní správu právnické osoby od správy cizích záležitostí (k té může p. o. mít oprávnění buď ze smlouvy, nebo ze zákona).

☀ Je třeba rozlišovat náklady na vlastní správu právnické osoby (§ 1180 odst. 2) od nákladů na správu cizího majetku – domu a pozemku (§ 1180 odst. 1).

☀ Vlastní správa právnické osoby zahrnuje samozřejmě i správu vlastního majetku. Vlastní správa je však mnohem širší pojem.


Vlastní správu (správu sebe sama) vykonává každá právnická osoba, a samozřejmě to platí i pro SVJ. Opačný názor je směšně popleten. Právnických osob je v ČR 459 tisíc (aktivní p. o.). Pokud by právnické osoby nevykonávaly svou vlastní správu, kdo ji tedy vykonává? Kdo? Svatý Mikuláš, nebo snad Santa?

Kdo se stará o to aby právnická osoba měla statutární orgán, aby jej měla zapsaný v rejstříku, aby vedla účetnictví, aby zakládala účetní závěrky do sbírky listin rejstříkového soudu, aby vedla řádně záznamy o svém majetku, aby postupovala podle zákona o archivnictví a archivovovala dokumenty, aby oznamovala svého skutečného majitele, aby dodržovala zákonné poinnosti podle opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti, případně aby podávala daňová přiznání, aby se podrobovala kontrolám ze strany Finančního úřadu a prokazovala skutečnosti, aby plnila povinnosti v oblasti zdravotního a sociálního pojištění pokud zaměstnává jiné osoby, nebo odměňuje statutáry ???

Vše co jsem namátkou vyjmenoval patří pod vlastní správu právnické osoby (pod správu sebe sama). Povinnost činit tyto (a jiné) úkony plyne pro právnickou osobu již ze samotné její existence a z právních přdpisů, i kdyby neexistoval žádný dům s jednotkami.

Jen blb by mohl tvrdit, že vlastní správa právnické osoby neexistuje.

Můžete jedině tvrdit, že VY NEVÍTE co zahrnují „náklady na vlastní správní činnosti právnické osoby“, které zmiňuje občanský zákoník ve svém § 1180 odst. 2. Toto Vám věřím. Dovzdělejte se tedy.

Justitianus

Odpovědět příspěvkem do diskuse

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.
Tato informace bude zobrazena.
Diskuse je moderovaná - neslušné příspěvky, příspěvky mimo téma apod. mohou být odstraněny.