Společný zástupce

Vložil Ada (bez ověření), 28. Květen 2020 - 14:49 ::

Dobrý den.

V domě máme bytové jednotky a pod domem garáž s garážovými stáními (každý byt má jiné množství zakoupených stání). Na schůzi SVJ byli přítomni majitelé bytů a za garážová stání byl zvolen společný zástupce. Při hlasování o mimořádném příspěvku ve výši 2 mil Kč hlasovalo několik majitelů bytů proti. Tito majitelé mají i garážová stání, za která dali před schůzí plnou moc společnému zástupci. Ten na schůzi hlasoval pro mimořádný příspěvek. Není to na hlavu postavené, že za svůj byt hlasuje vlastník NE a za jeho garážové stání hlasuje společný zástupce ANO? Je možné toto nějak zvrátit? Tedy považovat udělenou plnou moc za neplatnou (nebo rozhodnutí přijaté na schůzi), když vícero majitelů garážových stání bylo na schůzi přítomno a hlasovalo za své bytové jednotky proti a za ně bylo hlasováno společným zástupcem pro?

Děkuji za odpověď.

  • společný zástupce

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil sky78, 29. Květen 2020 - 9:10

Pro odstranění pochybností je nutno dovodit výklad ust. § 1185/2 o.z. o společném zástupci následovně (což se doporučuje zařadit přímo do stanov SVJ):

Spoluvlastníci jednotky určí/zmocní (zpravidla ze svých řad) pro konkrétní zasedání shromáždění svého ad hoc společného zástupce (§ 1185/2 o.z), který podle jejich pokynů (dle jejich společné vůle, § 1122/1 o.z., ke konkrétní záležitosti) hlasuje na shromáždění za spoluvlastníky jednotky (za tuto jednotku jako celek, § 1116 o.z.). Společný zástupce má postavení správce společné věci (§ 1134 n. o.z.) a příkazníka (§ 2430 n. o.z.).

Vložil Jan77 (bez ověření), 28. Květen 2020 - 18:47

Pokud je halová garáž nebytovou jednotkou, tak za ni jako celek hlasuje jeden zástupce jediným hlasem, jak správně píšete. Pak se i zcela logicky může stát , že hlasuje jinak než někteří vlastníci za své byty. Je to tak správně. Nevidím způsob ani důvod, jak to zpochybnit.

Vložil Jarda_, 28. Květen 2020 - 18:38

Musíte upřesnit vlastnické vztahy a nejlépe citovat přesný zápis usnesení.

Vložil Justitianus, 28. Květen 2020 - 17:51

Zcela jistě je nepravdivé Vaše tvrzení, že „každý byt má jiné množství zakoupených stání“. Garážové stání není možno „zakoupit“. Garážové stání je kus prázdného prostoru plného vzduchu a čáry na podlaze. Není to ani věc nemovitá, ani věc movitá. Ani ten vzduch, ani ty čáry si nikdo nemůže koupit.

Zřejmě se jedná o společnou garáž ve spoluvlastnictví. Spoluvlastníci jednotky „garáž“ přijímají rozhodnutí většinou, počítanou podle podílů. Pak je zcela v pořádku, že spoluvlastníci garáže určili společného zástupce, který jejich jménem hlasoval na shromáždění.

Justitianus

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".