společné prostory

Vložil Helena123, 4. Září 2010 - 12:24 ::

Dobrý den.V našem domě jsou společné prostory, kdysi bývalá prádelna a další místnost, která patřila ke kotelně na uhlí a vlasnil ji kotelník.Tento společný prostor si přivlastnil nájemník,nikdo o tom nevěděl, který se po něm nastěhoval.Nyní jsme byty odkoupili a tyto společné prostory patří všem,jsou zamčené. Od bývalé prádelny má uzamčený také jeden vlastník.Oba prostory jsou společné. V místnosti, kde bylo dříve uhlí, mám kolo, které si celé prázdniny nemohu vyzvednou, protože mi pan J nechce dát klíče,a je celé dva měsíce na chalupě. Musím mu dát vědět dva dny předem.Prý tam má drahé kola, lyže a také, že to dostali k bytu, což není pravda. Nechali si udělat mříže a pojistili si tento prostor, čož opět není pravda. Nemůže mít pojistku na společné prostory.Dnes jsem ho šla požádat o klíče. Prý má tři a klíče mi nedá. Má tam tři zámky a sám si vybere lidi, kteří tam s ním budou.Dostal to k bytu, ale nějaký dokumen o tom ,že to vlasní mi nepředložil. Samozřejmě, že nemá nic. Je tam jen jeho kamarád soused. Prý mi kolo vyndá, ať si ho dám do bývalé prádelny. To ovšem já nechci, protože se uvažuje o tom, že tam bude v budoucnu sušárna. Nyní mám strach, že kolo vyndá na chodbu, kde se může stratit. Rozhodla jsem se tedy, že tam pověsím také dva visací zámky a klíče mu také nedám. Nyní možná lítá po baráku a shání podpisy, přemlouvá lidi, aby mohl využívat prostory sám.Nevím ovšem, co se stane až zjistí, že jsem prostory také uzamkla. Možná mé zámky odstraní.To ale přece nemůže, je to tak? Budeme mít teprve schůzi a tam se o tom bude rozhodovat.On je hodně arogantní a myslí si, pan podnikatel, že mu vše patří. Prý si tam dal drahé mříže, které stály 25000,– Kč. Nyní jsou to společné prostory, tak si je může zase vzít a prostor zpřístupnit. Ty mříže tam jsou ještě před tím, než jsme koupili byty.Hlavně tam chdil, tak aby ho nikdo neviděl, že tyto spol. prostory užívá. Nevím, jak jinak mám dosáhnout toho, abych i já část svých prostor mohla využívat, když s ním není možné se dohodnout, místa tam je dost. Já tam mám kolo a dva zámky- on tam má kola a také si to uzamkl, tak je to nastejno, ne? Akorát p. J o něco dříve. Nechtěla jsem se takto s ním dohadovat, myslela jsem, že mi klíče jednoduše dá a já, pokud opravdu tam mříže dal, tak mu přispěji , no, tu pojistku mu asi platit nebudu, protože to nemůže být pravda.Mluvila jsem s předsedou SVJ a ta mi potvrdila, že dům je pojištěný celý.Také říkala, že si nemůže takto přivlastňovat spol. prostory.Děku­ji Helena

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Petr, 4. Září 2010 - 13:50

  Obstarejte si Prohlášení vlastníka na katastrálním úřadě, tam musí vymezení společných prostor být. Měl by ho mít výbor. Někde by měl být přesný zákres domu (půdy, sklepy, chodby, byty). My to máme např. v privatisačních smlouvách od obce. Chtějte to na shromáždění projednat (asi to do jednání nedají a změnu programu neodhlasují). Napište výboru doporučeně svoji stížnost (podnět) a že to chcete projednat. V katastru cuzk.cz, který najdete na internetu, by muselo dle mne být uvedeno věcné břemeno užívání pro toho pána. Nemůže být pojištěn prostor, který není vyčleněn (číslo nebytu jako třeba garáž), a uveden v katastru.

  Vložil Helena123, 5. Září 2010 - 3:13

  Helena123 Věcné břemeno tam nemá a ve smlouvách je to společný prostor, jedna pojišťovna jim nechtěla uzavřít smlouvu, tak šli k druhé a ta to provedla s tím, že si od nich nechají pojistit i byt. Nevím jak to, že si to pojišťovna dovolila i když prostor není vyčleněn. Ten druhý, co má také uzamčený jeden prostor v prádelně mi to tak řekl.Mimo jiné je členem výboru Oni to mají také pojištěné. Je to prostě s prominutím bordel.

  Vložil lake, 4. Září 2010 - 14:36

  Pane Petře,
  paní Helena je řadová členka SVJ. Neházejte na ní povinnosti výboru. Nemá důvod obstarávat si Prohlášení vlastníka: to má u sebe mít výbor a předložit na požádání k nahlédnutí.
  -----------------------------------------------------------------------------------------
  Svévolné zabrání společné části domu je jedním z nejvážnějších porušení společných pravidel. Toto má rovněž řešit výbor - buď silovým vyklizením neoprávněně zabraných prostor, nebo (po souhlasu shromáždění) uzavřením nájemní smlouvy k výhradnímu užívání této společné části domu.

  Bude-li většina vlastníků souhlasit a pán nabídne nejvyšší částku nájemného, nechť má místnost i nadále pod zámkem. Nezapomeňte mu k tomu připočítat dlužnou částku za neoprávněné zabrání společných prostorů za dva roky zpětně.

  Pokud se mu toto řešení nebude líbit, žádná nájemní smlouva nebude:
  Pozvat řemeslníka s rozbrušovačkou, přepilovat závory, odstranit mříže, nalezené věci uskladnit pod zámkem jinde (a napočítat mu pořádnou částku za službu dočasného uskladnění). Než si věci vyzvedne, musí prokázat, zda jsou vůbec jeho. Vy jste je přece nalezli ve společných prostorách domu a vlastník je neznámý ...

  S takovýmto pirátem bychom se v našem domě nepárali!

  lake

  Vložil Helena123, 5. Září 2010 - 13:42

  Helena123 Nerozumím tomu, co je ta nejvyšší částka nájemného a jak se určí? Mám největší podíl ze všech 14ti vlasníků a docela mi vadí, že se u nás hlasuje pouze, jedna bytová jednotka = jeden hlas. Půdní prostor zbyl na mně ten nejmenší. Sklepy se nyní budou upravovat, budou prý zděné, mají být stejně velké nebo mám právo na větší, ve smlouvách není uvedena velikost a nyní jsou kóje zbourané. Děkuji

  Vložil lake, 5. Září 2010 - 18:57

  Heleno,

  • Výše nájemného se stanoví dohodou mezi pronajímatelem a nájemcem.

  • Pokud soused užívá společnou místnost bez dohody s ostatními podílovými spoluvlastníky nad rámec svého spoluvlastnického podílu, náleží ostatním spoluvlastníkům peněžní náhrada, která se stanoví jako "... částka, která odpovídá částkám vynakládaným obvykle v daném místě a čase na užívání obdobného předmětu nájmu, a kterou by nájemce za obvyklých okolností byl povinen platit podle nájemní smlouvy.". (Rozsudek Nejvyššího soudu 30 Cdo 5252/2007, ze dne 23.6.2009)

  • V SVJ se hlasuje zpravidla podle spoluvlastnického podílu na společných částech domu. Budete muset upřesnit předmět hlasování.

  • V domě užíváte tu část společných prostor, která podle Prohlášení vlastníka je vymezena jako příslušenství Vašeho bytu. Totéž bývá uvedeno v kupní smlouvě. O užívání společných místností a prostorů, které nejsou příslušenstvím bytů, rozhoduje SVJ.

  • Pokud se v domě něco zbouralo a stavbou pevných zdí vznikají místnosti, jde o změnu stavby. K tomu je potřebný souhlas všech podle § 11 odst. 5 ZoVB. Podle mého názoru měla být uzavřena smlouva o výstavbě, v níž mělo být specifikováno jak se vlastníci jednotek budou jednotlivě podílet na užívání nově vzniklých společných místností. Bude nutné též změnit Prohlášení vlastníka.

  • Pojištěním jednotlivé místnosti se vůbec nezabývejte. Pro věc je to bezvýznamné.

  lake

  Vložil Helena123, 9. Září 2010 - 10:40

  Helena123 Děkuji Vám p. lake. Potřebovali jsme rychle odsouhlasit, zda bude v baráku obnoven a zrekonstruován výtah, dvě rodiny s tím nesaouhlasí. . Rozdali se lístečky, kde bylo psáno čeho odsouhlasení týka a k zaškrtnutí ANO nebo NE a podpis. Prý to není platné, hlasovat se musí veřejně. |Stačí vyvěsit papír, kde bude kdo odsouhlasil a kdo ne? Než by se sešlo shromáždění tak by bylo asi pozdě. Ve stanovách se píše, že v případě, kdy je podle zákona o vlastnictví bytů potřebný souhlas všech členů společenství, může být tento souhlas vyjádřen jednotlivými členy společenství také mimo schůzi shromáždění písemně na jedné listině nebo více. Pokud výbor udělal chybu lze to nějak napravit a jak.

  Vložil lake, 4. Září 2010 - 12:47

  Heleno,
  Toto není Váš problém. Ať to vyřeší výbor, hned. Nejsou-li schopni takovou jednoduchou záležitost zvládnout, jsou vám k ničemu: odvolejte je a zvolte někoho, kdo se bude umět o dům skutečně postarat.

  lake

  Vložil Helena123, 4. Září 2010 - 13:31

  Helena123, děkuji, doufám že se to vyřeší, schůze bude 12.9.10. Jen mám strach, že něco kují proti mně. Já jsem tam zámky dala.Oni si to nechali opravdu pojistit a pojišťovna to opravdu pojistila, prý je ta pojistka dost drahá. Myslím, že to mě nemusí zajímat. Jinak to řešit nebudu.Jenže se nechci na schůzi dohadovat, nevím jestli budu mít nervy na obranu. Doufám, že bude spravedlivě rozhodnuto. Výbor nechci kritizovat, oni toho opravdu mají nyní moc na práci, budeme zateplovat dům,měnit okna,kotle a tak/zelená úsporám/. Helena

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".