Specifikace dluhů solečenství

Vložil Polly 75 (bez ověření), 16. Únor 2018 - 19:52 ::

Dobrý den, tvoříme stanovy SVJ. Několik vlastníků má pár připomínek při tvoření stanov v bodě 1. – Zákl.ustanovení, kde je uvedeno „Členové společenství ručí za dluhy společenství v poměru odpovídajícím jejich podílům na společných částech“ – chtěji zapracovat do stanov, aby bylo blíže specifikováno za jaké dluhy Společenství ručí a jak byly dluhy způsobeny. Jak se prosím vypořádat s touto připomínkou č. 1? Jde to blíže specifikovat?…

Další problém č.2 : ve stati pojednávající o soudním nařízení prodeje jednotky z důvodu porušení povinností – na návrh osoby odpovědné za správu domu nebo dotčeného vlastníka jednotky může soud nařídit prodej jednotky toho vkastníka, který porušuje povinnost uloženou mu vykonovatelným rozhodnutím soudu způsobem podstatně omezujícím nebo znemožnujícím práva ostatních vlastníků jednotek – vlastníci chtějí doplnit o jaké porušení povinnosti se jedná – je možné přesně doplnit?

bod č.3 – je nutné v případě uzavření smlouvy o úvěru ve prospěch SVJ (např. v případě rekonstrukce domu)schvalovat uzavření, výši úvěru a podmínky úvěru hlasováním všech členů bytových jendotek?

Děkuji za připomínky. Pěkný večer. Martina

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil Anonymouk (bez ověření), 17. Únor 2018 - 10:14
  1. Opište co je v zákonu. Ručí prostě za všechny dluhy, vy si něco vypíšete, opomenete a chytrák je z toho venku. Proč myslíte, že to nedělá zákonodárce?
  2. Totéž
  3. Jedna věc je kolik členů odhlasuje a druhá, co požaduje banka.
  Vložil nový předseda výboru (bez ověření), 17. Únor 2018 - 7:31

  Bod-3: není to ani nutné ani účelné. §1208/g/3 NOZ uvádí pouze „předchozí souhlas“ a ten se získává i jen 50% usnášeníschopných přítomných.

  Nicméně jak je uvedeno zde (http://www.portalsvj.cz/…totiz-platna), soudní praxe je taková, že i neusnášeníschopné srocení osob, může podle soudců generovat závazná usnsení, proti kterým si není možné u soudu vyžalovat jejich zrušení. Naštěstí tato kvalitní rozhodnutí nepodléhají erozi tj. pokud by takto rozhodovali politici, možná by nebyli zvoleni. Soudce máme víceméně neodvolatelé, nepotrestatelné, překroutit umí cokoli jakkoli. Ústavní soud nezapomene v každém svém usnesení připomenout, že tu není kvůli nějaké revizi nezákonností nižších soudů, ale aby dohlížel aby se platy soudců pravidelně zvyšovaly i v dobách největších krizí. Prostě my v čecháčkově, si zde umíme užít :)

  Bod-2: měli byset to upravit takto: „porušuje povinnost uloženou mu rozhodnutím statutárního orgánu společenství“. Je přeci jasné, že obracet se na soud je zbytečné letité zdržení. Do stanov je dobré dát, že jakékoli spory se budou řešit nikoli s pomocí obecného soudu ale soudu arbitrážního. Tam jsou zcela jiné a rychlosti nakloněné podmínky.

  Bod-1: to je nesmysl. Nelze dluhům přiřazovat majitele. Nechte to na formulaci zákona: stejně má v tomto přednost. Uvědomte si, že takové překombinované znění stanov, Vám znemožní získat úvěry, např. ČSOB by Vám nic neposkytla. Prostě pokud budete chtít vyloučit nebo i jen OMEZIT ručení za dluhy, jak se snažíte u Vás, budete mít značné problémy.

  Doporučuji dát si do stanov raději ustanovení o úvěrech tj. jako že mohou být brány nejen na hrazení „rekonstrukcí“ ale za jakýkoli účel libý „v zájmu spoluvlastníků“. Úvěrové společnosti nyní poskytují velmi výhodné podmínky splácení i na 20-let. Je proto velmi výhodné vzít si úvěr i na náklady provozní: např. na hrazení správní firmy na odměny výboru. U nás jsme šli dokonce tak daleko, že díky úvěru (americká hypotéka, kde nemusíte uvádět účel) jsme snížili na polovinu platbu do fondu oprav (5Kč/m2). Každému našemu členovi v důchodovém věku se to velmi líbí. Jeden ne-důchodce sice otravoval, že v budoucnu (až se úvěr přehoupne za obzor) vyskočí platba do FO nutně na 100Kč/m2 ale naštěstí se již odstěhoval. Ostatní důchodci to neřeší. Hlavně že to je v souladu se stanovami. Takže tak.

  Doporučuji Vám lobovat za vyloučení odpovědnosti výboru (§159 NOZ) za chybná rozhodnutí. Přeci jsme jen lidi, ne-právníci a i podle soudu máme právo na to, aby i za tyto chyby ručili ostatní členové společenství. Přemýšlejte…

  Vložil Polly (bez ověření), 20. Únor 2018 - 15:44

  Dobrý den. Moc Vám děkuji za poskytnuté informace. :) Martina

  Vložil Lhotská (bez ověření), 17. Únor 2018 - 9:32

  Re:…Doporučuji Vám lobovat za vyloučení odpovědnosti výboru (§159 NOZ) za chybná rozhodnutí.

  §159 je uveden v NOZ – takže ho nezrušíte tím, že ho neuvedete ve stanovách!

  Proč by měli za chyby statutárů ručit vlastníci?

  Tušíte vůbec – co za lidi se nechalo do výboru v některých SVJ zvolit? Staří číst pozorně zde na portálu, a člověk se nestačí divit…

  Mimochodem – Vy jste asi také „pěkný ptáček“, když ve Vašem SVJ máte fond oprav…

  Vložil Polly (bez ověření), 20. Únor 2018 - 15:46

  Dobrý den, jsem obyčejný člen SVJ, kterému není jedno jak jsou předloženy stanovy…a portál jsem našla až teď, takže jsem nikdy neměla možnost pročítat vaše příspěvky a názory… děkuji za odpověď. M.

  Vložil nový předseda výboru (bez ověření), 17. Únor 2018 - 14:27

  paní Lhotská, jestli jsem „pěkný ptáček“ to nevím, ale děkuji za poklonu.

  Pokud jde o §159 NOZ: já Martině (Polly 75) neradím aby ho neuvedli, ale právě aby ve stanovách uvedli, že (1) odpovědnost dle §159 NOZ se vylučuje (2) do odstavce stanov „správa domu“ doplnit, že správou domu se rozumí jakákoli rozhodnutí statutárního orgánu či případné závazky z něj plynoucí (3) ustanovení stanov která by snad byla soudem označena za neplatná, nevylučují ostatní ustanovení stanov v jejich souvislostech

  Vypadá to tak, jakoby jste byla proti fondu oprav. Podívejte, pokud Vás irituje nějaký název něčeho, my jsme vstřícní a pokud se sama nezařadíte mezi vlastníky-potížisty, budeme se přiměřeně snažit nezvyšovat napětí používáním pojmů, kterým takové slípky jako Vy, nerozumíte. Samozřejmě jak jsem napsal jinde, sám nevím jistě jak dlouho se ve vedení udržím. Zatím zde máme opozici, ale pouze z IQ kolem 75..85 (test udělal jeden náš psycholog (člen SVJ, který mne také zvolil) sledováním kamerového záznamu jak jednali jednotliví členové na shromáždění: záznam pořizujeme klasicky kamerou iPadu. Důvod jsme postavili tak, že jde zaznamenávání pravdivého odrazu jednání. Nakonec to takto používá většina velko-dodavatelů (O2, Innogy, CEZ, apod. Jen jsme se poučili.)).

  Na Vaši otázku – Proč by měli za chyby statutárů ručit vlastníci? – je přeci odpověď snadná: jsou to „jen lidé“, jsou to „ne-právníci“, a to i podle názoru soudů. Tak proto. Já jako statutár, přeci pouze plním vůli většiny proti vůli menšiny. A na tom je přeci postavena demokracie. Nemohu jinak, než Vaše hekání odmítnout. Pokud se Vám lidi jako já nelíbí, prostě je sesaďtě a ukažte jim jaké to je štěkat na ně z piedestalu.

  K Vašemu divení se, co za lidi se nechalo někde zvolit: no já se zase divím co to je za lidi kteří do výboru dopustí zvolit lidi jako jsem já. Lidi mající pud sebezáchovy a mozek na pravém místě. Zřejmě lidi, jako jsem já. Já už napsal: doufám že si své místo udržím do smrti nebo alespoň do doby než stačím byt prodat. Co na tom vidíte špatného? Prodejte svůj byt dříve a budete v pohodě. No ne?

  Vložil bflm (bez ověření), 17. Únor 2018 - 10:10

  Paní Lhotská, spamer „nový předseda výboru“ to myslel asi ironicky. Nicméně o jeho „kvalifikaci“ skutečně svědčí to, že blouzní o fondu oprav.

  Vložil JaVa, 17. Únor 2018 - 9:48

  Milá paní,čemu se divíte.Nedávno zde napsal jeden „fundovaný přeceda“,že výbor žádnou odpovědnost vlastně ani nemá a i kdyby něco zpackal,tak je přece chráněn odpovědnostní pojistkou,kterou mu hradí právnická osoba SVJ.

  Přeji hezký zbytek dne.JaVa

  Vložil Čtenář (bez ověření), 17. Únor 2018 - 15:40

  JaVa, já vám nevěřím, podle mě jste lhář. Pokud se mýlím, tak laskavě dejte odkaz na vámi uvedený příspěvek.

  Vložil JaVa, 17. Únor 2018 - 18:42

  Omlouvám se Vám,máte pravdu máte v tom,že to ten „dotyčný statutár“ neuvedl přesně tak, jak jsem to napsal já,ale jelikož se titulujete"Čtenář„, tak si zkuste něco o odpovědnosti "statutárů“, za svoji „schopnost či neschopnost“ konat s péčí řádného hospodáře, pročíst třeba zde.:

  http://www.portalsvj.cz/…-soudni-spor

  http://www.portalsvj.cz/…-fondu-oprav

  Dluhy neplatičů uhradit z fondu oprav II Vložil Hubert (bez ověření), 24. Červenec 2017 – 19:32

  Členové výboru jsou tedy za jimi způsobenou škodu plně odpovědní.

  Členové výboru jsou většinou pojištěni. Zkuste kontaktovat pojišťovnu…

  Hezký zbytek večera.JaVa

  Vložil asi tak (bez ověření), 16. Únor 2018 - 22:25

  Ručí za jakékoliv dluhy, které se mohou vyskytnout. To vyplývá ze zákona, to není nutné specifikovat. Můžou ale nemusí být způsobeny např.nečinností stat. orgánu. Ovšem i když stat. orgán dluhy vymáhá, je tedy činný, ale dlužník nemá z čeho dluh zaplatit, tak stejně zaplatí jeho dlhy vůči společenství ostatní vlastníci. Takže co na tom chtějí vlastníci dávat do stanov? A je to v zákoně. Zákon ve stanovách nelze přetvářet. Nelze říkat, že vlastníci ruší pouze za něco konktétního. Ručí za jakékoliv a všechny dluhy K bodu č. 2. Je to zbytečné specifikovat. Soud z uvedeného důvodu nařídí prodej jednotky vlastníka, troufnu si napsat, výjimečně. Těžko bude někdo omezovat práva ostatních vlastníků tímto způsobem. Tí bych se vůbec nezabýval. Kdyby někdo omezovat chtěl, tak u toho zcela jistě nebude číst stanovy. K bodu 3. Ano, je to výhodné, ale není to nutné. 100% může být výhodou, ale taky to může být překážkou a nebudete schopní ten úvěr vůbec vyřídit.

  Vložil Polly (bez ověření), 20. Únor 2018 - 15:48

  Moc děkuji za info.

  M.

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".