Špatné rozúčtování úvěru a FO

Vložil Anonymous, 8. Leden 2022 - 21:10 ::

Dobrý den,

rád bych se zeptal na jednu věc ohledně FO. V našem domě se našel problém, který vznikl v roce 2011 při zajišťování úvěru na revitalizaci. Byla špatně vyměřena tabulka s částkou, která se měla hradit. V domě je 23 bytu a z toho 2 byty zaplatily svoji část dluhu hned. Asi nějaká účetní špatně rozpočítala tabulku a částka, která se posílala do FO nepokryla splátku úvěru a částku do FO. Z FO na úvěr se bralo kolem 50% i těm co dluh zaplatili. Následně po 5 letech účetní firma přepočítala úvěr (byl lepší úrok na úvěru) a upravila tabulku tak, že znovu špatně rozúčtovala podíl na dluhu (někdo platil víc a někdo míň).

Na konci minulého roku bylo shromáždění a většina zúčastněných (92% – 1 s tím nesouhlasila) souhlasila s nápravou a narovnáním tabulky, která bude ta správná.

Je to ten správný postup nebo máte na to jiný názor?

  • příspěvky na správu
  • úvěr

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil Justitianus, 13. Leden 2022 - 5:48

Snažím se znovu pochopit co nám chtěl tazatel sdělit ve svých textech. Zřejmě se nejedná o nějaké tajemné UFO, ale o náklady na správu domu.

Pak ovšem bylo nutné na samém počátku rozdělit vlastníky jednotek na dvě skupiny. Každé skupině se od roku 2011 předepisují jiné platby, kromě příspěvků na správu v posledním sloupci tabulky – ty jsou všem předepisovány shodně (podle jejich spoluvlastnických podílů).

 Skupina Příspěvek na technické zhodnocení v roce 2011 Náklady SVJ na bankovní úvěr, na úroky z úvěru Další příspěvky na správu domu od roku 2011 dodnes
 Vlastníci A  uhradili celý příspěvek předem nehradí nic hradí podle spoluvl. podílů
 Vlastníci B  hradí příspěvek ve splátkách hradí podle výše svých dluhů hradí podle spoluvl. podílů

Vlastníci skupiny A samozřejmě nikomu nic nedluží. Vlastníci skupiny B splácejí své dluhy. Neuhrazené příspěvky z roku 2011 jsou v účetnictví SVJ vedeny jako dlouhodobé pohledávky za vlastníky skupiny B (dluhy na příspěvcích na správu domu). Celkový zůstatek této pohledávky je patrný z každoročních účetních závěrek. Předpokládám, že s každým dlužníkem byla sjednána smlouva o splátkovém kalendáři.

Vlastníkům skupiny B je kromě splátek jejich dluhů každoročně rozúčtován i náklad na poskytovanou finanční službu (pouze jim totiž SVJ tuto službu poskytuje). Tento náklad se skládá z nákladu na vedení úvěrového účtu, na administraci úvěru a ze splátek úroků z úvěru.

Stále však netuším čeho se tazatel domáhá, případně v čem vidí nějakou nesprávnost. Není schopen nám ani sdělit – natož prokázat – že je něco špatně. V první řadě by měl přestat fantazírovat o létajících talířích.

Justitianus

Vložil radka2222 (bez ověření), 8. Leden 2022 - 21:47

špatně rozúčtovala podíl na dluhu (někdo platil víc a někdo míň)

to bývá téměř vždy, že každý platí jinak, podle podílu. někdo míň, někdo víc. v čem přesně a proč jsou rozdíly?

Vložil autor (bez ověření), 8. Leden 2022 - 21:57

v roce 2011 bylo x tabulek. A poslední co si shromáždění odsouhlasilo bylo na jinou částku, než se ve skutečnosti vybrala (4.1mil x 4.5mil). Tudíž nestačily vypočítané peníze na úvěr a účetní firma použila peníze z FO na doplacené. Dále v roce 2016 byl přepočet kvůli refinanci a rozpočítání úvěru bylo špatně rozpočítáno (ve finále 3pokojový platí méně a 1pokojový platí více).

Vložil člen (bez ověření), 8. Leden 2022 - 22:29

nerozumim, o jakych tabulkach to hovorite – vyse uveru prece nehraje vliv

splatka uveru se prece normalne plati z FO, do ktereho kazdy prispiva dle sveho podilu.

Vložil autor (bez ověření), 8. Leden 2022 - 22:48

to ano, ale jak jsem psal… z 23 jednotek, tak 2 jednotky zaplatily hned na začátku svůj podíl a zbylých 21 jednotek mají stále dluh, který platí přes FO. FO je samozřejmě rozepsaný na úvěr a FO. příklad do celkového FO je vkládáno 40000 a z toho úvěr je 36000 a 6000 je do FO. Tudíž se musí brát i z FO aby se zaplatil úvěr (samozřejmě jenom 21 jednotek vybírá z FO aby řádně zaplatily úvěr). Další 2 jednotky bohužel si krátí naspořené prostředky na svém podílu v FO.

Doufám, že je to pochopitelné…

Ptám se na to, jestli je potřeba 100% hlasu na shromáždění nebo stačí většinový hlas ze shromáždění.

Děkuji za radu..aspoň budu vědět i jiný názor, než je na shromáždění..

Vložil Justitianus, 9. Leden 2022 - 12:20

Autore, píšete zmatené nesmysly od samého počátku.

První a největší Váš nesmysl je že používáte označení „FO“. Co to má být? Flying object? Pokud je ten objekt neidentifikovaný, pak jde nepochybně o UFO (unidentified flying object). Co to má společného se SVJ?

Pokud se vlastníci jednotek před X lety dohodli na technickém zhodnocení domu s odlišným způsobem placení nežli podle podílů, pak musí existovat smlouva o tom jak se kdo měl podílet na tomto technickém zhodnocení a jak se kdo měl podílet na nákladech spojených s úvěrovou smlouvou, se splácením úvěru a s vedením úvěrového účtu v bance. Šlo totiž o dohodu o odchylce od zákona a odchylce od znění prohlášení – takže bylo vyloučeno o tom jen tak hlasovat na shromáždění SVJ. O těchto věcech SVJ nerozhoduje!

Vlastníci kteří složili předem celý jejich podíl na nákladech technického zhodnocení se pochopitelně nijak nepodílejí na nákladech spojených s úvěrem. Bylo to takto dohodnuto ve smlouvě mezi vlastníky jednotek? Ano, nebo ne?

My netušíme jaký je obsah té smlouvy!!! A navíc: taková smlouva – jestliže se nestala součástí prohlášení vlastníka budovy – zavazovala jen její účastníky navzájem. Netýká se nijak „nových“ vlastníků jednotek, kteří nabyli jednotku po roce 2011. Až budete tuhle smlouvu mít v ruce, dejte ji sem, a pak Vám možná budeme schopni poradit. Ale prosím nefantazírujte zde o létajících talířích!

Justitianus

Vložil Účetní (bez ověření), 8. Leden 2022 - 23:08

„Doufám, že je to pochopitelné…“ (Vložil autor (bez ověření), 8. Leden 2022 – 22:48)

Není.

Vložil člen (bez ověření), 8. Leden 2022 - 23:01

To bych musel vidět usnesení, co vlastně bylo prapůvodně dohodnuto.

Například ty 2 jednotky rovnou zaplatily fakturu a na ně se vůbec úvěr nesjednal (nenačerpal) anebo to byla jejich předčasná splátka do banky anebo to zůstalo na účtu SVJ? Kdo bude např. za ty 2 jednotky platit úrok apod.?

K vlastní otázce: ano, s jedním nesouhlasičem a 92% souhlasu si můžete defakto odsouhlasit co chcete, on by to musel dát na soud, což pravděpodobně neudělá. Co ho k tomu vede? Snaha obrat ty 2 co už zaplatili?

Ps: Já když jsem ale viděl, jak naše účetní vůbec neumí spočítat podíly do FO, nechápe souvislosti, no tak jsem zíral. Proto pozor, abyste vaší opravou to nezamotali ještě více. Bez nahlédnutí na ty tabulky bych já nic neodsouhlasoval.

Vložil autor (bez ověření), 8. Leden 2022 - 23:19

ano je zápis ze schůze, že ty 2 jednotky uhradí na účet SVJ svůj podíl na revitalizaci a tím pádem nebudou zahrnuti do úvěru.

a k vaší otázce: právě se na to ptám, jestli je to napadnutelné, když je jasné, že nesedí účetní tabulka SVJ pro rozpočítání FO od roku 2011.

Taky mě to přijde divné právě u těch 2 jednotek, že by neměli dostat ten podíl z FO, který se vzal na doplacení úvěru z FO. (Ta paní, která s tím nesouhlasila, tak neustále hlásala, že je max 3 roky vymahatelnost dluhu atd.)…

Dále…samozřejmě se na posledním shromáždění odsouhlasilo každoroční překontrolování uzávěrky z předchozího roku..Takže snad se bude účetní snažit, když ví, že se bude každý rok kontrolovat jeho práce…

Vložil člen (bez ověření), 9. Leden 2022 - 0:34

No “neměli dostat”, paní myslí obecnou promlčecí dobu 3 let.

Ale nemyslím si, že by to úspěšně napadala žalobou, když si to (ať už to bude jakákoliv blbost) ostatní vlastníci odsouhlasí většinou. Za mě to na 90% nenapadne žalobou a pokud ano, tak neuspěje na 99,99%

Protože v tom případě to “dlužník SVJ” vydal dobrovolně a pak není co řešit. Promlčení by musel dlužník namítnout a asi ani tady nejde o dluh jako takový, ale o bezdůvodné obohacení zbytku SVJ, hloupost těch 2 že si to nezkontrolovali dříve, podle jakého rozpisu a poměrů platí.

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".