Souběh předsednictví a provozování živnosti

Vložil mirekMS, 5. Červen 2018 - 9:18 ::

Dobrý den, je to střet zájmů? Náš předseda SVJ po léta provozuje jako OSVČ svojí úklidovou firmu, účtuje si ročně až 180 tisíc Kč, více, nežli je v místě obvyklé.Jedná se o klid společných prostor a sněhu. Po upozornění, že se jedná o porušení Zákona o střetu zájmů (vztahuje se na to § 220 Porušení povinností při správě cizího majetku), tak někdo „vymyslel“ obezličku, a sice že ho měsíčně vyplácí místopředseda (podepisuje odměny), prý si to odhlasovali v představenstvu. Další nápad je, že SVJ uzavře s OSVČ Smlouvu o dílu. Předseda SVJ a OSVČ jsou jedna a táž osoba. Podle mne flagrantní porušení Zákona o střetu zájmů: „Funkcionář, jemuž ze zákona náleží odměna, nesmí mít ze své funkce osobní prospěch“. Je definováno, že si může vydělávat drobné částky a že Zákon o střetu zájmů nelze obejít. Tak jak je to tedy? Prosím o případnou relevantní odpověď, laické názory slyším zde (jak že „vedle to mají také tak“, že „ten úklid skutečně provádí“ atd. Děkuji za případnou odpověď.

  • NOZ § 159

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil JarekSVJ, 6. Červen 2018 - 15:53

Uplně jednoduchá odpověď..... váš předseda se může chovat pouze tak, jak mu umožníte vy vlastníci svým rozhodnutím na shromážděních popřípadě dle vašich stanov, které jste musely řádně odsouhlasit. SVJ není monarchie.

Vložil Misme, 6. Červen 2018 - 11:29

Mirku, k vaší situaci se vztahuje § 159, první věta odst. 1 NOZ: (1) Kdo přijme funkci člena voleného orgánu, zavazuje se, že ji bude vykonávat s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí.

Pod pojmem loajalita se skrývá mimo jiné dodržování závazků vůči společenství. Jde-li chování člena společenství proti zájmům tohoto společenství (např. z důvodů upřednostnění osobního prospěchu člena společenství), pak logicky porušuje ustanovení § 159 NOZ.

Vložil mirekMS1 (bez ověření), 7. Červen 2018 - 9:32

Ano, toto je mi známo. Můj dotaz byl o tom, jestli se to dá nějakou právní fintou obejít. Podle mého známého právníka, který je státním zástupcem, ne. Dík za odpověď.

Vložil Misme, 7. Červen 2018 - 13:31

Mirku, zde jste na fóru právních laiků. Mohu vám sdělit jen svůj právně-laický názor, a ten zní, že nějakou fintou se dá obejít možná všechno. Na úvod bych vám doporučila si přečíst jeden poučný příspěvek na téma „očůrávání zákonů“ (a na množství mínusů nehleďte…). Záleží, alespoň podle mého názoru, spíše na tom, na koho je finta zacílena, tj. zda se jí dá dotyčný zmást.

A teď si dovolím radu, protože tak, jak je váš text napsán se zdá, že zvýrazňujete střet zájmů předsedy SVJ, který současně jako OSVČ poskytuje SVJ služby a poukazujete přitom na zákon o střetu zájmů. Založte svou argumentaci na NOZ § 159, a to upřednostňování osobního prospěchu, spočívajícího v kumulaci role předsedy SVJ a působení tohoto předsedy jako OSVČ poskytujícího úklidové služby tomuto SVJ za ceny vyšší, než je v místě obvyklé, v čemž spatřujete střet zájmů. Rozumíte? Budete-li argumentovat zákonem o střetu zájmů, tak na vás bude právník protistrany fintit podobně, jako přispěvatelé níže, přestože jako odborník by měl být schopen vyextrahovat jádro problému z obsahu „stížnosti“. Ale proč by to dělal, když hájí druhou stranu. Na druhou stranu, když někdo tuneluje společenství, v němž je dokonce „orgánem“, svými podnikatelskými záměry, jde o střet zájmů jak vystřižený – ale ne podle zákona o střetu zájmů.

Vložil Petr123 (bez ověření), 7. Červen 2018 - 9:38

Co vám brání podat trestní oznámení? Policie to prošetří… a odloží, protože se žádný problém neděje.

Vložil Beneš (bez ověření), 16. Únor 2019 - 16:21

Jak můžete tohle ze uvést,že se nejedná o žádný problém? To je gaunerovina nejvyššího řádu!!! Je vidět,že k těmto gaunerovinám máte jistě dost blízko! Jinak to ani nevidím…

Vložil Krupp, 16. Únor 2019 - 17:02

Já to nevodím jako střet zájmů ale jako blbost vlastníků a máte pravdu, gaunerovinu předsedy. Předseda by taky se svou firmou mohl uklízet za polovinu obvyklé ceny a to byste asi najednou za střet zájmů nepovažoval. Jirka

Vložil . (bez ověření), 5. Červen 2018 - 11:31

Ne, není to střet zájmů. Předseda svj může mít firmu a jeho úklidová firma může mít zakázku ve vašem domě. Výše odměny, kterou za to má je věc jiná.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 5. Červen 2018 - 10:21

Dle článku v Idnes to vysvětluje právník od Klusáků. Možná to není střet zájmu, ale je to zákaz konkurence.

https://bydleni.idnes.cz/…obnosti.aspx?…

Omluvám se za 2 odpovědi. Kliknul jsem předčasně publikovat.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 5. Červen 2018 - 10:19

Dle článku v Idnes to vysvětluje právník od Klusáků. Možná to není střet zájmu, ale je to zákaz konkurence.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 5. Červen 2018 - 9:49

Že zákon o střetu zájmů neplatí na SVJ je snad každému jasné. Mne zaujala i jiná informace, předražení o 180 tis. Kč. Kolik bytů má vaše SVJ? Nebo je to také úlet jako s tím zákonem o střetu zájmů? Sežeňte porovnatelné nabídky a projednejte to na shromáždění.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 12:26

Díky za upřesnění, toho jsem si ani nevšiml, že je na IDNES řešeno BD ne SVJ.

Ale přesto, máme k tomu nějaké odduvodnění, proč se ten § 701 Zok na SVJ nevztahuje? Nebo naopak proč se vzahuje?

SVJ korporace není, ale za jistých souvislostí se bere jako spolek a otazka, jestli tento § Zok nejde vzáhnout i na spolky. Tady si tedy já jistý nejsem. Pamatuji si, že nekteré paragrafy ze spolků platí i na SVJ a třeba §51 Zakona o korporacích se také vztahuje na výbory SVJ. Je to totální chaos.

Je si někdo jistý? A když, na základě čeho? (neútočím, ptám se)

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 6. Červen 2018 - 12:32

Na koho se vztahuje ZOK je uvedeno již v jeho názvu. Na SVJ se skutečně ZOK nevztahuje.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 12:39

se na SVJ vlastně výbor vztahuje. Takže toto není úplně pravda, to co píšete.

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 6. Červen 2018 - 13:36

Že se § 51 ZOK na SVJ nevztahuje plyne ze samotného textu § 51 ve které jsou zmiňovány v odst. 1 „podnikatelská rozhodnutí“ a v odst. 2 „kapitálové společnosti“. Obojí se u SVJ nevyskytuje. Již tu bylo zmíněno, že na SVJ se vztahuje § 159 NOZ. Ale nikoliv jakýkoliv § ze ZOK. Může se vám to nelíbit, můžete s tím nesouhlasit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat. Pomíjím, že to zejména vyplývá z nové koncepce soukromého práva. NOZ je obecný kodex, kdežto ZOK se vztahuje pouze na osoby vyjmenované v jeho názvu a úvodních ustanoveních.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 14:19

§ 51 Zok se vztahuje na SVJ

Můžeme o tom vést debatu, může se vám to nelíbit, ale to je tak vše, co s tím můžete dělat.

Citace:

"Dále občanský zákoník nově zavedl domněnku nedbalosti (§ 2911 a násl.), kterou je též možné vztáhnout na výkon funkce statutárního orgánu. Zvažte proto, jestli na výkon funkce budete stačit a zda máte k výkonu potřebné předpoklady, zkušenosti a znalosti.

Nad to v zákoně o obchodních korporacích můžeme nalézt definici tzv. podnikatelského úsudku, když se v § 51 uvádí, že pečlivě s potřebnými znalostmi jedná ten, kdo mohl při podnikatelském rozhodování v dobré víře rozumně předpokládat, že jedná informovaně a v obhajitelném zájmu právnické osoby.

Ačkoli ustanovení § 51 ZOK upravuje postavení členů statutárních orgánů obchodních korporací (tj. nikoli SVJ), domníváme se, že nelze vyloučit, že bude analogicky aplikováno i na členy výborů SVJ. 

Konec citace.

Zdroj: http://cmssvj.cz/…ak-je-resit/

Vložil Okolojdoucí (bez ověření), 6. Červen 2018 - 14:35

Nevím jak vy, ale já se v SVJ podnikatelsky nerozhoduji. SVJ totiž nemůže podnikat. Stranou nechávám, že se jedná o nikým nepodepsaný článek, který publikoval prakticky neznámý spolek. Za důležitější považuji § 159, který se na SVJ určitě vztahuje. Ostatně nelze vyloučit, že večer vypukne 3. světová válka a já tady mařím čas.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 15:56

Počkejte, počkejte, ani vy nejste podepsaný a publikujete tu názor, že §51 Zok se nevztahuje na SVJ. Proč by jejich nepodepsaný názor měl mít menší váhu než váš nepodepsaný názor?

Já vám argumentuji, že si myslím, že se § 51 Zok týká SVJ a dokonce přidávám zdroj a konkrétní argumentaci. Vidím ji v podstatě definice řádného hospodáře, kterým výbory jsou. Jsou statutárním orgánem a tedy být řádným hospodářem musí. Platí totiž pravidlo, že statutární orgán = řádný hospodář

A řádný hospodář má mít správný podnikatelský úsudek = to neznamená, že statutární orgán podniká. Podle mě si pletete podnikání s podnikatelským úsudkem, mít jako statutarní orgán podnikatelský úsudek a nebo podnikat je stejně výzamově daleko jako lyžovat a lízat

Podnikatelský úsudek = jednat informovaně a v obhajitelném zájmu právnické osoby, tedy SVJ. Podnikat = Kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku, je považován se zřetelem k této činnosti za podnikatele."

Ještě přidávám odkaz na zdroj, kde se se řeší „řádný hospodář“ a veřte, že neni a neexistuje řádný hospodář pro jednatele s.r.o a jiný, nějaký omezenější řádný hospodář pro SVJ

zdroj: https://www.epravo.cz/…e-94266.html

Vložil účetní (bez ověření), 6. Červen 2018 - 14:41

Pokud někdo neví, že měl uveřejnit účetní závěrku za roky 2015 a 2016, tak to jistě bude hodnověrný zdroj právních informací. Je to jen pastička na příspěvky od členů, pokud nějaké získal.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 12:30

Dal jsem „reagovat“ na špatný odstavec.

Vložil Petr123 (bez ověření), 5. Červen 2018 - 9:27

Zákon o střetu zájmů se netýká SVJ, ale veřejných/státních firem a organizací.

Vložil 123456 (bez ověření), 6. Červen 2018 - 8:43

No, to, že předsednictví a provozování živnosti střet zájmů je, je jasné. Předseda vyplácí sám sebe, to mám i potvrzeno od právníka, který je prokurátorem, občanskoprávní spory. Dělá to. Zodpovědnost za chod SVJ nese jeho předseda a nelze ji přenášet na jiné. Jde o to, jestli se ten střet zájmů dá obejít. V něm samotném se hovoří jasně, nelze ho obejít. Ta suma je samozřejmě přepočítaná na počet bytů. Další věcí je, že náš předseda porušuje své povinnosti, nezná je nebo jim nerozumí. Jsou to promlčené záležitosti z minulosti.

Vložil Hrubý (bez ověření), 6. Červen 2018 - 10:14

Když je vám i vašemu právníkovi ten střet zájmů v případě SVJ tak jasný, tak uveďte odkaz na § a číslo zákona. Ve shora uvedeném článku https://bydleni.idnes.cz/…obnosti.aspx?… je řešeno družstvo a uveden střet zájmů podle §710 zákona o obchodních korporacích. Tento zákon se ale na SVJ nevztahuje.

Vložil Viktorrrr (bez ověření), 6. Červen 2018 - 12:29

Díky za upřesnění, toho jsem si ani nevšiml, že je na IDNES řešeno BD ne SVJ.

Ale přesto, máme k tomu nějaké odduvodnění, proč se ten § 701 Zok na SVJ nevztahuje? Nebo naopak proč se vzahuje?

SVJ korporace není, ale za jistých souvislostí se bere jako spolek a otazka, jestli tento § Zok nejde vzáhnout i na spolky. Tady si tedy já jistý nejsem. Pamatuji si, že nekteré paragrafy ze spolků platí i na SVJ a třeba §51 Zakona o korporacích se také vztahuje na výbory SVJ. Je to totální chaos.

Je si někdo jistý? A když, na základě čeho? (neútočím, ptám se)

Vložil Petr123 (bez ověření), 6. Červen 2018 - 8:52

Tak druhý pokus: zákon o střetu zájmů se netýká SVJ

Vložil mirekMS1 (bez ověření), 7. Červen 2018 - 10:02

Stačí si přečíst Povinnosti předsedy SVJ. Vše vysvětluje přispěvatel Misme výše.

Vložil mirekMS1 (bez ověření), 16. Únor 2019 - 14:31

Je to takhle: Smlouvu musí někdo podepsat a je dáno zákonem kdo a musí to být ve stanovách. Místopředseda plus člen výboru nemohou podepsat s mlouvu s předsedou. Místopředseda zastupuje v nepřítomnosti předsedu. To je to klíčové. Smlouva je sice platná, ale je za to zákaz činnosti a pokuta ovíjející se od získané částky. Jsou na to rozsudky…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".