Smlouva mezi členy Výboru a Vlastníky...?

Vložil rivr, 9. Březen 2011 - 22:26 ::

Dobrý den, již bylo několikrát uvedeno (1, 2, 3, 4) že žaloba dle §255 nebo §255a TrZ je velmi problematická (5-Tdo-1480/2008) z hlediska dokazování. A že je tedy více než vhodné sjednat smlouvu s členy Statutárního orgánu (zjevně jako dle ObchZ).

 • neměl by někdo takovou konkrétní smlouvu k dispozici, kterou by byl ochoten poskytnout jako příklad?
 • mezi kým by byla takováto smlouva uzavírána (členové Výboru & všichni ostatní členové Společenství)?
 • je vůbec reálné uzavřít takovou smlouvu pokud jsou Vlastníci přesvědčeni, že stačí zvolení dle Stanov (kde máme uvedeny povinnosti svázané s funkcí ve Výboru)
 • ví někdo o nějakém kokrétním přístupném judikátu / policejním protokolu kdy by bylo SVJ/Výbor způsobilo „újmu“ neplněním poviností (např.pohmoždění ve výtahu, který nemá ochrané dveře, které ale SVJ provozuje bez platné revize z důvodu finanční náročnosti výměny výtahu?)

děkuji za názory
rivr

  Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

  Vložil anon (bez ověření), 10. Březen 2011 - 18:19

  Již jsem to tady uváděl. Smlouva a přehnaná snaha naházet na výbor spoustu odpovědnosti je nesmysl. Pokud se prokáže úmysl člena výboru a zjevná škoda u soudu nepotřebujete žádnou smlouvu. Ale ve většině případů neprokážete stejně nic.

  Uvědmote si že pokud budete nějakou takovou smlouvu požadovat stanou se tři možné věci:

  1. Samozřejmě ve výboru nikdo ani náhodou dělat nebude – nejpravděpodob­nější!
  2. Do výboru to někdo „riskne“ ale bude chtít min. 10–15 tisíc měsíčně za tu odpovědnost.
  3. Do výboru půjde někdo za nějakou „běžnější“ odměnu ale za peníze společenství si zaplatí: právníka, účetního poradce, stavebního inženýra, atd atd.

  Uvědomte si laskavě že ve výboru většinou někdo dělá bokem ke svému zaměstnání ve volném čase, klidně za pár stovek měsíčně a v takovém případě není problém aby se stalo že zapomene/nestihne třeba nějakou revizi. A pak po něm budete vymáhat statisíce?

  Předseda

  Vložil rivr, 11. Březen 2011 - 23:27

  Pane „anon“

  „nesmysl“ – hm, to je jasný náhled Vaší hierarchie – jste „Předseda“ – a kdo je víc, že? Ano a je zjevné, že víte, že u soudu je to problematické. Já mám za to, že hlavně proto, že není smlouva o hmotné odpovědnosti…?

  Zkuste se ale zamyslet nad tím, až nebudete u vesla a noví členové Výboru budou chtít mít stejnou „politickou odpovědnost“ ve vztahu k nakládání s Vašimi zálohami a činnostmi které vyžaduje zákon (…Výbor nevede účetnictví, zanedbává revize, provádí nedoložené finanční převody, nekomunikuje nebo je drzý apod… a Vy nemáte hlasovací sílu ho vykopnout). Ano možná u Vás to funguje ale je mnoho SVJ kde to nefunguje – o tom svědčí dotazy na tomto WEBu
   

  Nevadí mi pokud Výbor musí zaplatit „právníka, poradce, tech.dozor“ (…činnosti spojené se správou domu (vyplývající z usnesení nebo havarijního plánu) …) – vadí mi, pokud tyto nezbytné činnosti nezajistí či porušuje jiné zákony čímž mne následně poškodí.

  Pokud Výbor zanedbá svou managerskou povinnost (i když méně placenou – nakonec starají se i o svůj majetek, ne ??) hlídat Správce či jiné činnosti nevyplývající ze smlouvy se Správcem, pak chci aby za to měl odpovědnost …HLAVNĚ v případě, že z toho vznikne škodná událost. Kdo ponese odpovědnost. KDO ZAPLATÍ škody? Na to se ptám.

  Pokládáte mi otázku cit.„…není problém aby se stalo že zapomene/nestihne třeba nějakou revizi. A pak po něm budete vymáhat statisíce…“. Proč si na ni nezkusíte odpovědět sám?

  Je zjevné, že si i Vy uvědomujete, že uvedeným zanedbáním může vzniknou vysoká škodná událost. Kdo ji podle Vás má zaplatit? Proto „funkci ve Výboru“ berou ti – které to baví (nebo kvůli „ročnímu nájmu“ který dostanou za konkludentní příslib Vlastníkům při jejich zvolení, že budou vyvíjet alepoň zákonem požadované činnosti).

   rivr
  Vložil kapten (bez ověření), 12. Březen 2011 - 15:16

  Vážený „rivr“.Nejlépe situaci vyřešíte, když zvolíte nový výbor, kde budete i Vy a takovou smlouvu vypracujete. Podle ní se pak řiďte a hlavně to dělejte zdarma.

  Vložil rivr, 20. Březen 2011 - 4:12

  Pane „kapten“,
  jestli se u Vás pracuje zdarma tak u nás ne → každému členu nášeho 3-členného Výbor je placena celá částka dle §15/2 za to, že nyní provádí POUZE 1× měsíčně „platby“. Dalších 10.000 dáváme Správci – za příslib, že alespoň účetnictví bude v cajku – není protože to Výbor odmítá zkontrolovat… a také nám vznikl náš problém.
  Takže „zadarmo“ tady u nás Výbor nepracuje. Ale když za to „něco“ platíme – pak za to „něco“ chceme. Nechceme mít z Výboru domovníky – ale někoho kdo za přiměřený bakšiš bude hlídat alespoň základní věci.
  Jenže bez zodpovědnosti to nejde – Pane.

  Jenže to asi slyšet nechcete, že.

  A nakonec toto vlákno je reakcí na časté Lake-doporučení cit.:„…písemná smlouva o výkonu funkce (uzavřená v tomto případě mezi SVJ a členem statutárního orgánu)…“.
  Problém je, že tato „chytrá doporučení“ nejsou podložena existujícím příkladem SVJ kde to takto funguje… a sammozřejmě neochotou „členů Výboru“ převzít také jinou než „politickou“ odpovědnost.

   rivr

  Vložil MartinX (bez ověření), 10. Březen 2011 - 0:42

  Smlouva „na výkon funkce“ člena výboru se nesjednává. Povinnosti člena výboru jsou dané stanovami, odpovědnost je dána zejména občanským zákoníkem a trestním zákoníkem.

  Vložil rivr, 10. Březen 2011 - 2:14

  Pane „MartinX“
  jen doufám, že Váš názor akceptuje ten rozsudek NS (5 Tdo 1480–2008). 

  Smlouvu „na výkon funkce“ jsme také u nás nesjednali – a právní rady, které jsme dostali poté když jsme řešili proč bývalý předseda a člen Výboru schválili převod 300.000 za pronájem lešení při zateplování (které ale ve skutečnosti nebylo pronajmuto a navíc jsou bývalí členové Výboru zainteresování ve firmě, která lešení pronajmula) byly
  • odpovědnost dle TrZ bude soudem zřejmě zamítnuta, protože nemáte žádnou „dohodu o hmotné odpovědnosti“ která by jasně stanovovala za co je kdo konkrétně odpovědný.
  Primárně mi tedy nejde o „smlouvu na výkon funkce“ ale o smlouvu pro „převod odpovědnosti“ pokud dojde na zpronevěru nebo pochybení dle §255 nebo pochybení vedoucí ke škodě vniklé zanedbáním povinností vyplývající z jiných norem (viz. 4-tá odrážka; neplatné elektro-revize; provozování výtahu s technickými závadami; nekontrolování faktur od dodavatelů apod…)

  Pokud tedy uvádíte nějakou odpovědnost dle ObčZ a TrZ – mohl by jste specifikovat přesněji?

   rivr

  Volby prohlížení komentářů

  Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".