Seznam služeb ve stanovách?

Vložil Anonymous, 27. Duben 2020 - 12:14 ::

Jeden přispěvatel (Justitianus) zde opakovaně tvrdí, že § 1200 odst. 2 písm. g) požaduje, aby ve stanovách byl uveden výčet služeb. Nejprve se podívejme na text uvedeného ustanovení, které v relevatní části zní takto:

„Stanovy obsahují … pravidla pro … úhradu cen služeb a pro způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek.“

Zákonnému požadavku lze vyhovět, aniž by byl uveden výčet služeb, např. formulací:

Náklady na služby jsou rozúčtovány v poměru spoluvlastnických podílů na nemovité věci. Zálohy na služby jsou předepsány ve výši skutečných nákladů za předminulé účetní období zaokrouhlené na celé destikoruny nahoru.

Nebo: Úhrada cen služeb a způsob určení jejich výše placené jednotlivými vlastníky jednotek se řídí zákonem č. 67/2013.

(A mnohým jiným způsobem.)

  • rozúčtování služeb

Štítky (beta): Přidejte nový štítek vepsáním, smažte kliknutím na křížek (pouze pro přihlášené). Zobrazte další diskuse s daným štítkem kliknutím na štítek. Seznam štítků.

Vložil anon1234_ (bez ověření), 28. Duben 2020 - 8:59

od 1.7.2020 je účinná novela NOZ (zák.č. 163/2020 Sb.), která § 1200 odst. 2 písm. g) ruší.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-163 34. V § 1200 odst. 2 se na konci písmene f) čárka nahrazuje tečkou a písmeno g) se zrušuje.

v důvodové zprávě k novele se uvádí: Dále se v odstavci 2 zrušuje písm. g). Pravidla pro tvorbu rozpočtu se v praxi ve stanovách společenství vyskytují samostatně jen zřídkavě a obvykle jsou obsažena v pravidlech pro správu domu a pozemku. To platí i pro další náležitosti obsažené v písm. g).

Vložil 122 (bez ověření), 27. Duben 2020 - 14:06

Snad pomůže, pokud si přečtete a pochopíte tento příspěvek:

http://www.portalsvj.cz/…i-tepla-2019#…

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".